zaterdag 27 april 2024

Paris Fashion 


Vandaag laat ik een kaart zien met een knipoog naar de 'roaring twenties'! Zelfs het model van de kaart doet een beetje denken aan de Jugenstil of Art Nouveau en ik heb het al jaren, maar nog nooit gebruikt. Ik heb een oud knipvel met dames in de mode van toen en een ervan paste precies op de kaart. Ik heb er nog een plaatje van de Eiffeltoren bij gezocht en bijpassende stroken dessinpapier. En om het 'plaatje' compleet te maken heb ik de zijkanten geëmbost met een smalle embossingfolder.. Het is zo echt wel een 'dameskaart' geworden, toch?
Het is mijn DT bijdrage aan de nieuwe challenge van http://cyhtp.blogspot.com


Today I'm showing you a card with a nod to the 'roaring twenties'! Even the shape is a bit reminiscent of Jugenstil or Art Nouveau and I have had it for years now, but never used it before. I have an old cutting sheet with ladies in the fashion of that time and one of them fit exactly on the card. I also looked for a picture of the Eiffel Tower and matching strips of patterned paper. And to complete the 'picture' I embossed the sides with a narrow embossing folder. It really has become a 'ladies card', right? It is my DT contribution to the new challenge of http://cyhtp.blogspot.com

Heute zeige ich eine Karte mit einer Anspielung auf die „Roaring Twenties“! Auch das Modell erinnert ein wenig an den Jugendstil und ich habe es schon seit Jahren, habe es aber bis jetzt nie benutzt. Ich habe einen alten Ausschneidebogen mit Damen im damaligen Modestil und einer davon passt genau auf die Karte. Ich suchte auch nach einem Bild des Eiffelturms und passenden gemusterten Papierstreifen. Und um das „Bild“ zu vervollständigen, habe ich die Seiten mit einem schmalen Prägefolder geprägt. Es ist wirklich eine „Damenkarte“ geworden, oder? Es ist mein DT-Beitrag zur neuen Herausforderung von http://cyhtp.blogspot.com

woensdag 24 april 2024

Lente


Ik vind de lente echt het mooiste seizoen, omdat dan alles weer tot leven komt. De tuin staat weer vol met bloemen in allerlei kleuren en de bomen hebben weer blaadjes: ik kan er echt van genieten. De narcissen zijn alweer verdwenen, sommige tulpen staan er nog en de azalea's zijn op hun mooist. Op de foto's zie je een stukje van onze tuin en dan zie je wel wat ik bedoel! 
Op mijn DT kaart voor http://thesisterhoodofcrafters.blogspot.com is het ook lente. Ik heb een vel scrapbookpapier met een bankje gevonden dat ik mooi vond voor de achtergrond. De bloemen, kuikentjes en vlinders komen uit heel oude knipvellen van o.a. Marianne Design.
 I really think spring is the most beautiful season, because everything comes back to life. The garden is full of flowers in all kinds of colors again and the trees have leaves again: I can really enjoy it. The daffodils have already disappeared, some tulips are still there and the azaleas are at their best. In the photos you see a part of our garden and then you will see what I mean!
 It is also spring on my DT card for http://thesisterhoodofcrafters.blogspot.com. I found a sheet of scrapbook paper with a bench in my stash that I liked for the background. The flowers, chicks and butterflies come from very old cutting sheets from Marianne Design and some other brands

Ich finde wirklich, dass der Frühling die schönste Jahreszeit ist, weil alles wieder zum Leben erwacht. Der Garten ist wieder voller Blumen in allen möglichen Farben und die Bäume haben wieder Blätter: Ich kann es wirklich genießen. Die Narzissen sind leider schon wieder verschwunden, einige Tulpen sind noch da und die Azaleen blühen in ihrer schönsten Form. Auf den Fotos siehst Du einen Teil unseres Gartens und da siehst Du was ich meine! 
Es ist auch Frühling auf meiner DT-Karte für http://thesisterhoodofcrafters.blogspot.com. Ich habe ein Blatt Scrapbook-Papier mit einer Bank als Hintergrund gefunden, die mir gefiel. Die Blumen, Küken und Schmetterlinge stammen unter anderem von sehr alten Schneidebögen von Marianne Design.

zondag 21 april 2024

Kerstbomen


Toen ik deze kaart maakte was het is eindelijk echt voorjaarsweer, en dop dat moment was het even schakelen naar een kerstkaart! Maar dat is geen straf, want ik vind het leuk om allerlei thema's met elkaar af te wisselen als ik aan het knutselen ben. Met deze slimlinekaart ben ik een poosje 'zoet' geweest en hij is weer lekker vol geworden en hier hou ik af en toe wel van. De kerstbomen en de meeste details heb ik met papier van Action gemaakt, de stans met sterren is van Joy!Crafts. Het is een oudje, maar ik vind hem nog steeds erg mooi!
Maak je ook weer een kerstkaart voor de challenge van http://peaceonearthchristmas.blogspot.com?

It's finally really spring, so not really a time to make christmascards. But I did and that's no punishment at all, because I like to alternate all kinds of themes when I'm crafting. With this slimline card I was busy for a while and it has become nice and 'filled up' again, which I like! I made the Christmas trees and most of the details with paper from Action shop, the die with stars is from Joy!Crafts. It's an oldie, but I still think it's very beautiful! Will you also be making a Christmas card for the new http://peaceonearthchristmas.blogspot.com challenge?

Es ist endlich richtig Frühling und nicht gerade die richtige Zeit um eine Weihnachtskarte zu basteln! Nah ja: das ist keine Strafe, denn ich wechsle beim Basteln gerne mit den verschiedensten Themen. Mit dieser Slimline-Karte war ich eine Zeit lang beschäftigt und sie ist wieder schön 'voll' geworden. Die Weihnachtsbäume und die meisten Details habe ich aus Papier vom Action Laden gemacht, das Stanzmotiv mit Sternen ist von Joy!Crafts. Es ist ein Oldie, aber ich finde es immer noch sehr schön! Machst Du auch eine Weihnachtskarte für die neue Challenge von  http://peaceonearthchristmas.blogspot.com-?

donderdag 18 april 2024

Rendiertjes


 Ik ben nog steeds aan het experimenteren  met mijn postzegelstans van Waffle flowers en probeer er zoveel mogelijk stempels en andere materialen bij te gebruiken die ik al in huis heb. Hele kleine dingetjes die ik eerst nauwelijks gebruikte komen nu perfect van pas! Zo ben ik helemaal wég van de grappige kleine stempels van deze rendiertjes van Mama Elephant. Ze zijn superleuk om er hele scenes mee te maken (wat ik graag doe) maar op de vakjes van de stans passen ze ook precies. Ik heb er ook piepkleine stansjes van Crafter's Companion van sneeuwvlokken, kerstballen en candy canes bij geplakt. Dus is er weer een kerstkaart klaar en die doet mee met de challenge van https://52weekstochristmas.blogspot.com/ waar een kaart wordt gevraagd met een gewei erop. Ik denk dat vijf geweien wel genoeg zijn....!

I'm still experimenting with my Waffle flowers postage die and trying to use as many stamps and other materials I already have in my stash. Very small things that I hardly used before now come in perfectly handy! I absolutely love the funny little stamps of these reindeer from Mama Elephant. They are great fun to make entire scenes with (which I like to do) but they also fit exactly on the boxes of the die. I also added tiny Crafter's Companion dies of snowflakes, baubles and candy canes. So another Christmas card is ready and it participates in the challenge of https://52weekstochristmas.blogspot.com/ where a card with antlers on it is requested. I think five antlers are enough....!

Ich experimentiere immer noch mit meiner Waffle flowers Postage stanze und versuche, so viele Stempel und andere Materialien zu verwenden, wie ich bereits im Vorrat habe. Ganz kleine Dinge, die ich vorher kaum benutzt habe, sind jetzt absolut praktisch! Ich liebe die lustigen kleinen Stempel dieser Rentiere von Mama Elephant. Es macht großen Spaß, ganze Szenen damit zu machen (was ich gerne tue), aber sie passen auch genau auf die Kästchen der Stanze. Ich habe auch winzige Crafter's Companion-Stanzformen mit Schneeflocken, Weihnachtskugeln und Zuckerstangen hinzugefügt. Damit ist eine weitere Weihnachtskarte fertig und ich zeig sie dann bei der Challenge von https://52weekstochristmas.blogspot.com/, bei der eine Karte mit Geweih darauf gewünscht wird. Ich denke, fünf Geweihe reichen schon aus...!
dinsdag 16 april 2024

In de zon


Ik zag bij het team van http://liftchallenge.blogspot.com een hele bijzondere uitdaging en mijn dochter Yvonne (http://thecreativeteacup.blogspot.com) mocht daar gastdesigner zijn. Van haar hoorde ik dat het echt een moeilijke opgave was en dat wil wat zeggen! Ze is lid van het Artisan Design team van Stampin'Up! en haar kaarten gaan de hele wereld over. Komende week mag ze zelfs een week naar Mexico omdat ze het afgelopen jaar zo goed bezig is geweest voor SU. Daar is ze natuurlijk heel blij mee en trots op (wij ook)! 
Dus maar eens kijken wat de challenge precies inhoudt, en dat is: werken met twee stencils op één kaart. Een van de stencils kun je evt. zelf maken door een vorm uit te stansen of snijden en dat heb ik gedaan. Kijk maar op de kleine foto. Ik ben lang bezig geweest om een goede combinatie te vinden, want ik heb behoorlijk wat stencils in mijn kast. Ik heb wel 5 pogingen gedaan met verschillende stencils en vormen, maar ik heb uiteindelijk gekozen voor de zon en zelf een cirkel uitgestanst voor het middelpunt. Alles is gekleurd met 3 tinten Distress Ink. De vogeltjes en de banner zijn van Leane Creatief, de tak en het vogelhuisje zijn van Marianne Design en de kleine bloemetjes zijn erbij gestempeld. Ik ben toch wel blij met het resultaat.


I saw a very special challenge with the team at http://liftchallenge.blogspot.com and my daughter Yvonne (http://thecreativeteacup.blogspot.com) has been asked to be a guest designer there. She told me that it was a really difficult task and that means something! She is a member of the Artisan Design team at Stampin' Up! and her cards go all over the world. Next week she will even go to Mexico for a week because she has done so well for SU last year and has been invited. She is of course very happy and proud of that (we are too)! 
So let's see what the challenge exactly entails, and that is: working with two stencils on one card. You can use two stencils or make one of them by punching or diecutting a shape and that's what I did. Just look at the small photo. I spent a long time trying to find a good combination, because I have quite a few stencils in my cupboard. I made about 5 attempts with different stencils and shapes, but I finally chose the sun and diecut out a circle for the centerpiece. Everything is colored with 3 shades of Distress Ink. The birds and banner are from Leane Creatief, the branch and birdhouse are from Marianne Design and the small flowers are stamped. I'm quite happy with the result.

Eine ganz besondere Herausforderung habe ich mit dem Team unter http://liftchallenge.blogspot.com gesehen und meine Tochter Yvonne (http://thecreativeteacup.blogspot.com) durfte dort Gastdesignerin sein. Ich habe von ihr gehört, dass es eine wirklich schwierige Aufgabe war und das bedeutet schon etwas! Sie ist Mitglied des Artisan Design-Teams bei Stampin' Up! und ihre Karten gehen um die ganze Welt. Nächste Woche darf sie sogar für eine Woche nach Mexiko reisen, weil sie letztes Jahr für SU so gute Leistungen erbracht hat. Darüber ist sie natürlich sehr glücklich und stolz (wir auch)! 
Schau also mal an, was die Herausforderung genau bedeutet, nämlich mit zwei Schablonen auf einer Karte zu arbeiten. Man kann auch eine der Schablonen selbst machen und eine Form ausstanzen oder schneiden, und genau das habe ich getan. Schau Dir das kleine Foto an. Ich habe lange versucht, eine gute Kombination zu finden, da ich einige Schablonen in meinem Schrank habe. Ich habe ungefähr fünf Versuche mit verschiedenen Schablonen und Formen gemacht, mich aber schließlich für die Sonne entschieden und einen Kreis für das Mittelstück ausgestanzt. Alles ist mit 3 Distress Ink-Farbtönen eingefärbt. Die Vögel und das Banner stammen von Leane Creatief, der Zweig und das Vogelhaus sind von Marianne Design und die kleinen Blumen sind gestempelt. Ich bin mit dem Ergebnis sehr zufrieden.

zaterdag 13 april 2024

Wishing you sunshine
Toen ik deze kaart maakte was het nog slecht gesteld met het weer, maar de afgelopen week mochten we niet mopperen! De fiets komt weer vaker uit de schuur en we hebben al lekker in het zonnetje gezeten. Eindelijk!!
Deze kleine muis heeft er nog niet echt vertrouwen in en heeft de paraplu bij de hand, maar op de achtergrond - aan de binnenkant van de kaart - schijnt al de zon. En zonneschijn wens ik iedereen toe. Geniet er maar van!
Dit is mijn DT kaart voor http://cyhtp.blogspot.com

When I made this card the weather was still bad, but last week we couldn't complain! The bike comes out of the shed more often and we have already been enjoying sitting the sun. Finally!! 
This little mouse is not really confident yet and has the umbrella at hand, but in the background - on the inside of the card - the sun is already shining. And I wish everyone sunshine. Enjoy it! This is my DT card for http://cyhtp.blogspot.com

Als ich diese Karte erstellt habe, war das Wetter noch schlecht, aber letzte Woche konnten wir uns nicht beschweren! Das Fahrrad kommt öfter aus dem Schuppen und wir haben schon richtig die Sonne genossen. Endlich!!
 Diese kleine Maus ist sich noch nicht ganz sicher und hat den Regenschirm noch mit, doch im Hintergrund – auf der Innenseite der Karte – scheint bereits die Sonne. Und ich wünsche allen Sonnenschein: genieße es! 
Dies ist meine DT-Karte für http://cyhtp.blogspot.com

woensdag 10 april 2024

Rosa Gallica


Vandaag laat ik twee kaarten zien, want het kwam toevallig zo uit dat er een nieuwe challenge begint bij https://thesisterhoodofcrafters.blogspot.com/waar bij ik lid ben van het designteam. De tweede kaart volgt hierna en die heb ik gemaakt omdat ik gastdesigner zijn mag bij https://carlinskaartenparadijs.blogspot.com/
Het zijn totaal verschillende kaarten maar ze waren allebei zo leuk om te maken!
Eerst deze dan maar met een mooie bloem van Altenew die ik heb ingekleurd met markers. Ik vond het mooi om hem op een zwarte kaart te verwerken, want hierop kwamen de kleuren veel mooier uit dan op een witte. Ik heb er swirls bij gestempeld met VersaMark en met zilver geëmbost. Ik had ook nog wat swirls van strassteentjes en die pasten er goed bij.

Today I'm showing two cards, because it just so happened that a new challenge is starting at https://thesisterhoodofcrafters.blogspot.com/ where I am a member of the design team. The second card follows next and I made it because I can be a guest designer at https://carlinskaartenparadijs.blogspot.com/ They are completely different cards but they were both so much fun to make! First this one with a beautiful flower from Altenew that I colored with markers. I thought it would be nice to use it on a black card, because the colors looked much better on it than on a white one. I stamped swirls with VersaMark and embossed them with silver. I also had some rhinestone swirls and they went well with it.

Heute zeige ich zwei Karten, weil zufällig eine neue Herausforderung bei https://thesisterhoodofcrafters.blogspot.com/ beginnt, wo ich Mitglied des Designteams bin. Als nächstes folgt die zweite Karte und ich habe sie gemacht, weil ich Gastdesigner sein darf bei https://carlinskaartenparadijs.blogspot.com/ Es sind völlig unterschiedliche Karten, aber es hat so viel Spaß gemacht, sie zu basteln! 
Zuerst diese Karte mit einer wunderschönen Blume von Altenew, die ich mit Markern bemalt habe. Ich dachte, es wäre schön, es auf einer schwarzen Karte zu kleben, weil die Farben darauf viel besser aussehen als auf einer weißen. Ich habe Schnörkel mit VersaMark gestempelt und sie mit Silber embosst. Ich hatte auch ein paar Strass-Schnörkel und sie passten gut dazu.

Schaapjes


En dit is de andere  kaart van vandaag die ik heb gemaakt voor de challenge van  https://carlinskaartenparadijs.blogspot.com/ Ik heb de superschattige schaapjes gestempeld en daarna uitgeknipt. Ik heb ze echte staartjes gegeven die ik van een bolletjeslint heb afgeknipt. De achtergrond maakte ik met stansjes van Amy Design (bomen) en een merkloos hekje dat ik op de laatste KreaDoe heb gekocht. De zon is van Leane Creatief. En veel meer is er eigenlijk niet over te vertellen. Het was leuk om een keer gastdesigner te zijn!


And this is today's other card that I made for the challenge of https://carlinskaartenparadijs.blogspot.com/. I stamped the super cute sheep and then cut them out. I gave them real tails that I cut from a dot ribbon. I made the background with dies from Amy Design (trees) and an unbranded fence that I bought at the last KreaDoe craft fair. The sun is from Leane Creatief. And there really isn't much more to say about it. It was fun to be a guest designer for once!

Und das ist heute die andere Karte, die ich für die Herausforderung von https://carlinskaartenparadijs.blogspot.com/ gemacht habe. Ich habe die supersüßen Schafe gestempelt und dann ausgeschnitten. Ich hab sie echte Schwänze gegeben die von einem Band abgeschnitten habe.  Den Hintergrund habe ich mit Stanzformen von Amy Design (Bäume) und einem Zaun ohne Markenzeichen gemacht, den ich beim letzten KreaDoe Hobbymesse gekauft habe. Die Sonne ist von Leane Creatief. Und mehr gibt es dazu eigentlich nicht zu sagen. Es hat Spaß gemacht, einmal Gastdesigner zu sein!zondag 7 april 2024

Kerstballen


Hebben jullie gisteren ook zo genoten van eindelijk EEN hele dag mooi weer? We hebben heerlijk in het zonnetje gezeten en een eindje gefietst en we hopen dat er nog heel veel van zulke dagen zullen komen! Nu is het helaas alweer duidelijk minder met harde wind....
 Het is weer tijd voor een kerstkaart want de nieuwe challenge van http://peaceonearthchristmas.blogspot.com gaat vandaag weer van start. Ik heb een papierbloc van Kaisercraft dat ik bijna te mooi vind om te gebruiken, maar nu is toch de schaar erin gegaan. Ik vind de pasteltinten van alles wat erin staat prachtig en dat kun je wel zien aan de afbeelding van de kerstballen. Die heb ik in z'n geheel op de binnenkant (achterblad) van de kaart geplakt, dus als je de kaart open maakt is het ovaal een opening.  Ik heb de kaart aangevuld met poinsettia's van Leane Creatief die ik met Distress ink ook pastelkleuren heb gegeven.
In our country we finally enjoyed ONE whole day of nice weather yesterday. We sat in the sun and cycled for a while and we hope that there will be many more days like that! Now unfortunately it is drizzly again.... 
But It's time for a new Christmas card now because the new challenge from http://peaceonearthchristmas.blogspot.com starts again today. I have a paper pad from Kaisercraft that I think it's almost too beautiful to use, but finally now the scissors have done their work. I love the pastel shades of everything in the paperpad and you can see that in the image of the Christmas baubles. I attached the whole image onto the back of the inside and when you open the card, the oval is an opening. I supplemented the card with poinsettias from Leane Creatief, which I also gave pastel colors with Distress ink.

Habt ihr gestern auch endlich EINEN ganzen Tag schönes Wetter genossen? Wir saßen eine Weile in der Sonne und waren mit dem Fahrrad unterwegs und wir hoffen, dass es noch viele solche Tage geben wird! Jetzt nieselt es leider wieder.... 
 Es ist wieder Zeit für eine Weihnachtskarte, denn heute startet wieder die neue Challenge von http://peaceonearthchristmas.blogspot.com. Ich habe einen Papierblock von Kaisercraft, den ich fast zu schön finde, um ihn zu benutzen, aber jetzt ist die Schere hinein gegangen. Ich liebe die Pastelltöne von alle schönen Seiten und das kann man auf dem Bild der Weihnachtskugeln sehen. Ich habe es vollständig auf die Innenseite (Rückseite) der Karte geklebt, sodass beim Öffnen der Karte das Oval eine Öffnung darstellt. Ergänzt habe ich die Karte mit Weihnachtssternen von Leane Creatief, die ich zusätzlich mit Distress-Tinte in Pastellfarben versehen habe.

donderdag 4 april 2024

BloemenHet is weer somber en nat buiten dus om de boel een beetje op te vrolijken heb ik heb een lenteboeketje gemaakt met stempels en stansen van Leane Creatief op een achtergrond van verdunde Distress ink. Voor het paarse papiertje waar de bloemen inzitten heb ik de paper piecing techniek gebruikt. En dan nu op het naar weekend: er wordt maar liefst 20 graden voorspeld, maar of het uit komt?? Ik hoop het want we hebben afgelopen najaar nieuwe elektrische fietsen gekocht en er nog maar amper op gereden. Het wordt tijd om er eindelijk gebruik van te maken, hoewel we geen fanatieke fietsers zijn, maar wel graag een ritje van zo'n 15-20 km in de omgeving maken. Ook met vakantie nemen we ze achterop de camper mee, want dan zijn we wat mobieler als we ergens staan.

It's gloomy and wet outside again, so to brighten things up a bit I made a spring bouquet with stamps and dies from Leane Creatief on a background of diluted Distress ink. I used the paper piecing technique for the purple paper containing the flowers. And now the weekend is coming: no less than 20 degrees are predicted, but will it come true? I hope so because we bought new electric bikes last fall and have barely used them. It's time to finally make a ride, although we are not avid cyclists, but we always like to take a ride of about 15-20 km in the area. We also take them with us on holiday on the back of the camper, because then we are more mobile when we are somewhere at a campground.

Draußen ist es wieder düster und nass, also habe ich, um alles ein wenig fröhlicher zu machen, einen Frühlingsstrauß mit Stempeln und Stanzformen von Leane Creatief gebastelt auf einem Hintergrund aus verdünnter Distress-Tinte. Für das violette Papier mit den Blumen habe ich die Paper-Piecing-Technik verwendet. Und nun kommt wieder das Wochenende: Nicht weniger als 20 Grad sind vorhergesagt, aber wird es wahr? Das hoffe ich, denn wir haben letzten Herbst neue Elektrofahrräder gekauft und sind bis jetzt kaum damit gefahren. Es ist Zeit, sie endlich zu nutzen, auch wenn wir keine begeisterten Radfahrer sind, machen wir aber gerne immer eine Fahrt von ca. 15-20 km in der Gegend. Wir nehmen sie auch mit in den Urlaub auf der Ladefläche des Wohnmobils, weil wir dann unterwegs mobiler sind.

maandag 1 april 2024

Envelopkaart                                     

Het is vandaag 2e Paasdag en het is traditie dat dan de kinderen en kleinkinderen op bezoek komen. We hebben voor de zekerheid gevraagd of ze het nog leuk vinden om eitjes te zoeken, want de 2 oudsten worden al zo groot... Maar dat was een gekke vraag, want natuurlijk vonden ze het nog leuk en dan vooral het snoepen van de gevonden chocolade eieren, denk ik zo! We vinden het fijn dat ze allemaal nog zo vrolijk meedoen en zo worden weer nieuwe herinneringen gemaakt!
Mijn kaart heeft niets met Pasen te maken en het is mijn DT bijdrage aan de nieuwe challenge van http://scrapping4funchallenges.blogspot.com. Dit vind ik echt een heel mooi model en het is lang geleden dat ik het heb gebruikt. Ik heb er nog niet echt een bestemming voor, maar hij wordt vast wel een keer aan iemand gestuurd.


Today is Easter Monday and it is tradition for the children and grandchildren to visit. To be sure, we asked if they still enjoy egghunting, because the 2 eldest are already getting so big... But that was a 'strange' question, because of course they still enjoy it, and I think especially snacking on the choclate eggs they will find! We love that they all still participate so cheerfully and new memories will be made! My card has nothing to do with Easter and it is my DT contribution to the new challenge of http://scrapping4funchallenges.blogspot.com. I think this is a really nice shape and it has been a long time since I used it. I don't really have a destination for it yet, but it will probably be sent to someone at some point.

Heute ist Ostermontag und es ist Tradition, dass die Kinder und Enkel zu Besuch kommen. Natürlich haben wir gefragt, ob es ihnen noch Spaß macht, nach Eiern zu suchen, denn die beiden Ältesten werden schon so groß ... Aber das war eine komische Frage, denn natürlich macht es ihnen immer noch Spaß, besonders das Naschen der gefundenen Schokolade Eier! Wir lieben es, dass alle immer noch so fröhlich mitmachen und so entsehen wieder neue Erinnerungen! 
Meine Karte hat gar nichts mit Ostern zu tun und ist mein DT-Beitrag zur neuen Herausforderung von http://scrapping4funchallenges.blogspot.com. Ich finde es wirklich ein schönes Modell und es ist schon lange her, dass ich es verwendet habe. Ich habe noch keinen genauen Bestimmung dafür, aber die Karte wird bestimmt irgendwann an jemanden geschickt werden.