woensdag 30 maart 2022

In de tuin


Zoals ik in een eerder blogberichtje al schreef, zijn we de laatste maand heel erg druk geweest in de tuin en omdat het zulk mooi weer was, was dat absoluut geen straf! Je hebt de foto's van de afgelopen weken misschien wel gezien (scroll naar beneden!) en nu begint het gras ook te groeien, dus het wordt mooi! 
Mijn kaart van vandaag past er wel een beetje bij, alleen hebben we niet het juiste moment afgewacht, zoals in de tekst staat, want we zijn gewoon begonnen omdat het voorjaar is!  
De afbeelding is een oudje en was ooit een bijlage bij een hobbytijdschrift. Het achtergrondpapier is van Basic Grey, de groene takjes zijn van Marianne Design en de tekst heb ik op de computer gemaakt.

http://allsortschallenge.blogspot.com (1/4)

As I wrote in an earlier blog post, we have been very busy in the garden the last month and because the weather was so nice, that was absolutely great to do! You may have seen the photos from the past few weeks (scroll down!) and now the grass is starting to grow too, so it's going to be beautiful! 
My card from today fits in a bit, only we didn't wait for the right moment, as the text says, because we have indeed just started! The image is an old one and was once a free gift to a hobby magazine. The background paper is from Basic Grey, the green twigs are from Marianne Design and I made the text on the computer.

Wie ich in einem früheren Blogbeitrag geschrieben habe, waren wir den letzten Monat sehr fleißig im Garten und da das Wetter so schön war, war das absolut keine Strafe! Du hast vielleicht die Fotos der letzten Wochen gesehen (scroll nach unten!) und jetzt fängt auch das Gras an zu wachsen, also wird es wirklich schön! 
Meine Karte von heute passt ein bisschen rein, nur haben wir nicht auf den richtigen Moment gewartet, wie der Text sagt, denn wir haben nur so angefangen! Das Bild ist alt und war mal ein Geschenk bei  einer Hobbyzeitschrift. Das Hintergrundpapier ist von Basic Grey, die grünen Zweige von Marianne Design und den Text habe ich am Computer gemacht.

maandag 28 maart 2022

Koffie of thee?


Ik ben, samen met een aantal andere kaartenmaaksters, lid van een groepje dat elke maand een kaart stuurt naar een van ons. Aan het begin van het jaar kun je zelf een thema kiezen waarvan je graag een kaart zou krijgen en vorige maand koos Tina het thema koffie.  Ik ben begonnen om wit karton te bewerken met verdunde Distress Ink. Daarna alles bewerkt met een stencil van Stamperia, een stempel van koffieboontjes van Leane Creatief en een kopje waarvan ik het merk niet meer weet. Ik heb het in ieder geval al jarenlang in mijn map zitten! Nog een paar kopjes uit een oud knipvel maakten het compleet. Het was wel leuk om weer eens met verschillende materialen te werken. Ik hou ervan om steeds weer andere technieken te gebruiken en als ik aan een kaart begin weet ik nooit van tevoren hoe het eindresultaat eruit zal zien!
En dan nog een warm welkom aan Talitha die me wil gaan volgen. Ik wens je veel kijkplezier!

http://alessandrasangels.blogspot.com/ (10/4)
 http://daranddiane.blogspot.com (4/4)
http://frillyandfunkie.blogspot.com/ (5/4)

I am, along with a number of other card makers, a part of a group that sends a card to one of us every month. At the beginning of the year we can choose a theme that we would like to receive a card from and last month Tina has chosen the theme 'coffee'. 
I started working on white cardstock with diluted Distress Ink. Then everything was edited with a Stamperia stencil, a stamp of coffee beans from Leane Creatief and a cup of which I can't remember the brand. In any case, I've had it in my stash for years! A few more cups from an old cut out sheet made it complete. It was nice to work with different materials again. I love to use different techniques over and over again and when I start on a card I never know in advance what the end result will look like! 
And today I like to say a warm welcome to Talitha who wants to follow me. I wish you a lot of viewing pleasure!

Zusammen mit einigen anderen Kartenherstellern bin ich Mitglied einer Gruppe, und wir schicken einander jeden Monat eine Karte. Anfang des Jahres kann man ein Thema wählen, zu dem man gerne eine Karte bekommen möchte und letzten Monat hat sich Tina für das Thema Kaffee entschieden. 
Ich habe angefangen, auf weißem Karton mit verdünnter Distress Ink zu arbeiten. Dann wurde alles mit bearbeitet mit einer Stamperia-Schablone, einem Kaffeebohnenstempel von Leane Creatief und einer Tasse, deren Marke ich nicht mehr weiß. Jedenfalls habe ich es seit Jahren im Schrank! Ein paar weitere Tassen aus einem alten Ausschneidebogen machten es komplett. Es war schön, wieder mit verschiedenen Materialien zu arbeiten. Ich liebe es, immer wieder verschiedene Techniken anzuwenden und wenn ich mit einer Karte anfange, weiß ich nie im Voraus, wie das Endergebnis aussehen wird! Und dann auch noch ein herzliches Willkommen an Talitha, die mir folgen möchte. Ich wünsche Dir viel Vergnügen beim Anschauen meiner Karten!

vrijdag 25 maart 2022

Bloesem
Wat hebben we toch geboft met het weer van de afgelopen weken. De bomen bloeien veel eerder dan in andere jaren en we hebben twee prunussen in de achtertuin die nu supermooi zijn. Dat is genieten!! Ook de drie nestkastjes van mezen zijn alweer bezet en er wordt druk heen en weer gevlogen. Hopelijk komt er nu niet meer al te veel kou op ons af...
De kaart van vandaag sluit in ieder geval heel mooi aan bij dit voorjaar. De afbeelding is van Marjolein Bastin, de geëmboste achtergrond is van een stans van Marianne Design en de gestanste randjes zijn van Fiskars.  De kaart is een DT bijdrage voor de nieuwe challenge van  http://CYHTP.blogspot.com, waarvoor je een kaart kunt maken met gebruik van een embossingfolder of hem bewerken met heat embossing.

http://asyoulikeitchallenge.blogspot.com/ (30/3) (blue tints and appleblossom remind me of easter and spring)We have been so lucky with the weather of the past few weeks. The trees are blooming much earlier than in previous years and we have two prunus in the backyard that are now gorgeous. That's so very nice to see!! The three nest boxes of tits are already occupied and they are busy flying in and out. Hopefully it won't be too cold in the next few oncoming weeks .. 
Today's card fits in very nicely with this spring and oncoming Easter. The image of the blue tit reminds me of my favorite season of the year and it is a drawing by Marjolein Bastin, the embossed  background is made with a die from Marianne Design and the punched edges are from Fiskars. The card is a DT contribution to the new challenge of http://CYHTP.blogspot.com, where you can create a card using an embossing folder or edit it with heat embossing.

Wir hatten in den letzten Wochen so viel Glück mit dem Wetter. Die Bäume blühen viel früher als in den Vorjahren und wir haben zwei Prunus im Garten, die jetzt wunderschön sind. Davon kann ich so geniessen!! Die drei Nistkästen der Meisen sind bereits besetzt und sie fliegen fleißig hin und her. Hoffentlich wird es jetzt nicht mehr zu kalt... 
Die heutige Karte passt sehr gut in diesen Frühling. Das Bild ist von Marjolein Bastin, der geprägte Hintergrund von Marianne Design und die gestanzten Kanten von Fiskars. Die Karte ist ein DT-Beitrag zur neuen Challenge von http://CYHTP.blogspot.com, wo für man eine Karte mit einem Prägefolder erstellen oder mit Heißprägung bearbeiten kann.woensdag 23 maart 2022

Pooh.....


Ik heb wat met Winnie the Pooh en dan niet de 'moderne' van Disney, maar met de originele van 'vroeger' van A. A. Milne. Ik vind de tekeningen zo lief en dan de hele leuke uitspraken die in de verjhaaltjes staan: zo aandoenlijk! Op mijn kaart zie je er een en dan weet je precies wat ik bedoel..Ook onze twee dochters  (die nu zelf kinderen hebben!) zijn er altijd dol op geweest en we hebben zelfs jaren geleden het echte Pooh-bruggetje en winkeltje bezocht in Ashdown Forrest (zie foto's). Voor de nieuwe challenge van  http://thesisterhoodofcrafters.blogspot.com werd aan de DT leden gevraagd een kaart te maken met een quote (gezegde) erop, en ik hoefde niet lang te zoeken, want deze vind ik zo gaaf! De tekening is gekopieerd uit het boek en ik heb hem ingekleurd met markers. De tekst heb ik op de computer geschreven en uitgeprint. Maak je ook een kaart met een quote of tekst erop? Doe dan mee met de challenge!

Pooh bridge in Ashdown Forrest

Pooh shop!


                                            http://alessandrasangels.blogspot.com/ (10/4)
                                            https://creativefingerschallengeblog.blogspot.com/ (31/3)
                                            http://scrappelyst.blogspot.com/ (31/3)

I have a 'crush'on Winnie the Pooh and I mean not the 'modern' one from Disney, but the original Pooh bear from A.A. Milne. I love the drawings so much and then the very nice quotes in the stories: so touching! You see one on my card and therefore you know exactly what I mean.. Our two daughters (who now have children of their own!) have always loved it and we even visited the real Pooh bridge and shop in Ashdown Forest (see photos). 
For the new challenge of http://thesisterhoodofcrafters.blogspot.com, the DT members were asked to make a card with a quote on ​​it, and I didn't have to search long, because I think this one is so cool! The drawing was copied from the book and I colored it with markers. I wrote the text on the computer and printed it out. If you also make a card with a quote or text on it, then you can join the challenge!

zondag 20 maart 2022

Driving home.....en heel druk!


Vandaag begint weer een nieuwe challenge bij https://peaceonearthchristmas.blogspot.com/, waarvoor ik deze kaart heb gemaakt. Nu stond mijn hoofd de afgelopen weken helemaal niet naar kerstmis, want het was natuurlijk fantastisch lenteweer en we hebben in 3 weken tijd onze hele tuin 'verbouwd'.  Achter onze tuin is een plantsoen van de gemeente, waar eigenlijk maar weinig aan wordt gedaan en we hielden het allemaal zelf een beetje netjes. Samen met de 2 naaste buren die hier ook aan grenzen, hebben we gesloten om de gemeente te vragen of we het stuk van 6 m diep konden kopen en na een  jarenlange procedure is men akkoord gegaan. Dus per 1 januari hadden we er een flink stuk bij en dat is helemaal aangepakt (zie foto's!). Het was een hele klus, maar we genieten nu wel van een hele grote tuin! We konden veel planten naar achteren verhuizen en het gras moet nog groeien, maar dat komt vast goed.
Maar goed: mijn kerstkaart is gemaakt met een afbeelding van Thomas Kincade, een embossingfolder en poinsettia's van Leane Creatief en een lantaarn van Marianne Design. De opening is uitgestanst met een stans van Tim Holtz.


Today a new challenge starts at https://peaceonearthchristmas.blogspot.com/, for which I made this card. Now my head has not been thinking about Christmas at all in recent weeks, because of the fantastic spring weather and we 'renovated' our entire garden in the last 3 weeks. Behind our garden is a park of the municipality, which is actually little done and we kept it all a bit tidy ourselves. Together with the 2 nearest neighbours who also border here, we decided to ask the municipality if we could buy these 6 m deep piece of land and after years of proceedings they agreed. So as of January 1rst, we had a lot more to our garden and that has been completely changed (see photos!). It was quite a job, but we now enjoy a very large garden! We were able to move a lot of plants to the back and the grass still has still to grow, but I'm sure it will be fine. 
Anyway: my Christmas card is made with an image of Thomas Kincade, an embossing folder and poinsettias from Leane Creatief and a lantern by Marianne Design. The opening is punched out with a Tim Holtz die.

Heute startet eine neue Challenge auf https://peaceonearthchristmas.blogspot.com/, für die ich diese Karte gemacht habe. Nun hab ich in den letzten Wochen eigentlich überhaupt nicht an Weihnachten gedacht, denn es gab ja traumhaftes Frühlingswetter und wir haben in den vergangenen 3 Wochen unseren Garten komplett  'renoviert'. Hinter unserem Garten ist ein Park der Gemeinde, der eigentlich wenig gemacht ist und wir haben alles selbst ein bisschen aufgeräumt und die Sträucher geschnitten. Zusammen mit den 2 nächsten Nachbarn, die auch an dem Park angrenzen, haben wir den Plan gehabt um die Gemeinde zu fragen, ob wir das 6 M. tiefe Stück Land kaufen könnten, und nach jahrelangen Verhandlungen haben sie zugestimmt. Ab dem 1. Januar hatten wir also viel mehr extra zu unserem Garten und das wurde vollständig 'umgebaut' (siehe Fotos!). Es war eine ziemliche Arbeit, aber jetzt genießen wir einen großen Garten! Wir konnten viele Pflanzen nach hinten versetzen und das Gras muss noch wachsen, aber ich bin mir sicher, dass es gut wird. 
Wie auch immer: Meine Weihnachtskarte besteht aus einem Bild von Thomas Kincade, einem Prägefolder und Poinsettias von Leane Creatief und einer Lanterne von Marianne Design. Die Öffnung wurde mit einer Tim-Holtz-Stanze ausgestanzt.
dinsdag 15 maart 2022

Gastdesigner bij Traumfabrik


 Als dat geen lente is! Een boom in bloei en een kip met kuikentjes: leuker en mooier kan het niet worden. Ik kan hier zo van genieten! De kaart is gemaakt omdat ik gastdesigner mocht zijn bij http://traumfabrik-challenge.blogspot.com, want onderstaande kaart hoorde bij een vorige challenge tot hun favorieten. Nu is een kaart maken absoluut geen straf voor mij, dus ben ik in de hobbykamer lekker in het zonnetje bezig geweest met stempels en stansjes van Leane Creatief (kip + kuikens, tak en gras) en een boom van Stampin' Up! De figuurtjes zijn ingekleurd met markers, uitgeknipt en opgeplakt. Behalve de twee kuikentjes achter het ovaal, want die zijn rechtstreeks op de achtergrond gestempeld.If that ain't spring! A tree in bloom and a hen with chicks: it can't get any nicer and more beautiful. I enjoy this so much! The card was made because I was allowed to be a guest designer at http://traumfabrik-challenge.blogspot.com, because the card above was one of their favorites at a previous challenge. Now making a card is absolutely no punishment for me, so I spent some time in the hobby room in the sun with stamps and dies from Leane Creatief (chicken + chicks, branch and grass) and a tree from Stampin' Up! The figures are colored with markers, fussycut out and pasted on. Except for the two chicks behind the oval, because they are stamped directly on the background.
Wenn das nicht Frühling ist! Ein blühender Baum und eine Henne mit Küken: schöner gibt es nicht in dieser Jahreszeit und ich genieße das so sehr! Die Karte ist entstanden, weil ich Gastdesigner bei http://traumfabrik-challenge.blogspot.com sein durfte, weil die obenstehende Karte einer ihrer Favoriten bei einer früheren Challenge war. Jetzt ist das Basteln einer Karte absolut keine Strafe für mich, also verbrachte ich einige Zeit im Hobbyraum in der Sonne mit Stempeln und Stanzen von Leane Creatief (Huhn + Küken, Ast und Gras) und einem Baum von Stampin' Up! Die Figuren wurden mit Markern koloriert, ausgeschnitten und aufgeklebt. Bis auf die beiden Küken hinter dem Oval, denn die sind direkt auf den Hintergrund gestempelt worden.

zondag 13 maart 2022

Aan zee


Wat is het leuk als je hoort, dat je kaart een topper is geworden bij een challenge. Dat gebeurde met onderstaande kaart met het meisje met paraplu's bij http://dutchcardlovers.blogspot.com. Daarom werd is gevraagd om gastedesigner te zijn bij hun nieuwe challenge die vandaag van sart gaat en hievoor wordt een kaart gevraagd met het thema 'zee'. Ik dacht eerst aan strand en schelpen, maar omdat ik nu eenmaal heel graag landschapjes maak met inkt is het bovenstaande kaart geworden. Je ziet een vuurtoren van Nellie Snellen, een gedeelte van eem palmboom van Crafty Individuals en een bootje en vogels van Stampin' Up! Ik heb alle afdrukjes helemaal zwart ingekleurd met een zwarte marker van SU zodat het silhouetjes werden bij een romantische zonsondergang.  
How nice it is when you hear that your card has become a winner in a challenge. That happened with the card with the girl with umbrellas at http://dutchcardlovers.blogspot.com. That is why I was asked to be a guest designer at their new challenge that is starting today and for this a card is requested with the theme 'sea'. At first I thought of a beach and shells, but because I really like to make landscapes with ink, the card on top has become the result. You'll see a lighthouse from Nellie Snellen, a section of a palm tree from Crafty Individuals, and a boat and birds from Stampin' Up! I colored all stamped images completely black with a black marker from SU so that they became silhouettes at a romantic sunset.

Wie schön, wenn man hört, dass eine Karte bei einer Challenge zum Gewinner geworden ist. Das geschah mit meiner Karte mit dem Mädchen mit Regenschirmen auf http://dutcardlovers.blogspot.com. Deshalb wurde mich gefragt, bei ihrer neuen Herausforderung, die heute beginnt, Gastdesigner zu sein, und dafür wurde eine Karte mit dem Thema „Meer“ angefordert. Ich dachte zuerst an Strand und Muscheln, aber da ich sehr gerne Landschaften mit Stempelkissen mache, ist es die obige Karte geworden. Du siehst einen Leuchtturm von Nellie Snellen, einen Abschnitt einer Palme von Crafty Individuals und ein Boot und Vögel von Stampin' Up! Alle gestempelte Motive hab ich mit einem schwarzen Marker von SU komplett schwarz koloriert, sodass sie bei einem romantischen Sonnenuntergang zu Silhouetten wurden.

vrijdag 11 maart 2022

Doedelzakmuziek!


Ik ben een echte fan van Schotland en we hebben het land wel vijf keer bezocht. Steeds een ander deel en het was altijd genieten. Twee jaar geleden stond weer een reis met de camper op het programma, maar ik had net de route zo ongeveer uitgestippeld, toen het allemaal niet door kon gaan...corona! We hopen dat het toch nog een keer gaat gebeuren want we krijgen er geen genoeg van!
De diertjes van de Country Companions van Gordon Fraser brengen in de tussentijd een doedelzak serenade en ze zitten in een 'lijstje' van Joy!Crafts. Het Schotse dessinpapier zit al jaren in mijn kratje met DP en nu kwam het mooi van pas. Het witte karton is geëmbost met muzieknootjes van een folder van Leane Creatief en de zwarte muzieknootjes en -sleutel zijn ook van LC.
De kaart is mijn DT bijdrage aan de nieuwe challenge van http://CYHTP.blogspot.com, Neem eens een kijkje op dit leuke blog, waarbij embossingfolders in het middelpunt staan.

 https://diesruschallenge.blogspot.com/ (31/3)
http://girlzcreativecrafts.blogspot.com (31/3, Thank you for the music, Abba)

I am a real fan of Scotland and we have visited the country already five times. Always a different part and it was always very enjoyable. Two years ago, another trip with the campervan was on the program, but I had just roughly mapped out the route, when it all couldn't go on... corona! We hope we can go again sometime, because we can't get enough of this beautiful country! 
In the meantime, the animals of Gordon Fraser's Country Companions are serenading the bagpipes and they're in a diecut frame from Joy!Crafts. The Scottish pattern paper has been in my DP stock for years and now it came in handy. The white cardboard is embossed with music notes from a Leane Creatief folder and the black music notes are diecuts, also from Leane C. The card is my DT contribution to the new challenge of http://CYHTP.blogspot.com, Take a look at this nice blog, where embossing folders are the focus.

Ich bin ein echter Fan von Schottland und wir haben das Land schon fünf Mal besucht. Immer ein anderer Teil und es hat immer Spaß gemacht. Vor zwei Jahren stand wieder eine Reise mit dem Camper auf dem Programm, und ich hatte die Route gerade grob vorgezeichnet, als es nicht mehr weitergehen konnte... corona! Wir hoffen, dass wir doch wieder mal gehen können, weil wir immer noch nicht alles gesehen und besucht haben.  
In der Zwischenzeit bringen die Tiere von Gordon Frasers Country Companions den Dudelsack zum Ständchen undich hab sie in einem Rahmen von Joy!Crafts geklebt. Das schottische Musterpapier war jahrelang in meiner Vorrat mit DP und jetzt war es praktisch. Der weiße Karton ist mit Musiknoten von einem Leane Creatief Präge geprägt worden und auch die schwarze Musiknoten sind von LC. Die Karte ist mein DT-Beitrag zur neuen Challenge von http://CYHTP.blogspot.com. Schaut doch mal in diesem netten Blog vorbei, wo Prägefolder im Mittelpunkt stehen.

woensdag 9 maart 2022

Oude stempel


Ik had vroeger helemaal niets met auto's: als hij maar reed en er netjes uitzag, dan was het prima! Maar ja, als je een man hebt (zoals ik), die een echte autofanaat is, dan wordt je vanzelf ook enthousiaster, zeker als het om oldtimers gaat. We hebben er diverse gehad, zoals een Morris van 1926 en een MG van 1936. Ze waren al mooi toen we ze kochten, maar Henry geniet er van om ze er tiptop uit te laten zien, dus er is heel wat gepoetst. Na een paar jaar werden ze verkocht, zodat hij weer aan een nieuw project kon beginnen. 
De auto van de stempel (van Viva Decor) hebben we niet gehad, maar ik vind hem wel heel leuk. De afbeelding is nogal groot, dus hij is maar weinig gebruikt. Maar toen het designteam van 
 http://thesisterhoodofcrafters.blogspot.com de opdracht voor de nieuwe challenge kreeg, heb ik hem tevoorschijn gehaald en er, samen met afbeeldingen van Londen van Graphic 45, een kaart mee gemaakt. Heb je ook een stempel in de kast die je bijna niet gebruikt, doe dan mee met de challenge!

http://girlzcreativecrafts.blogspot.com 12/3 - Maybe it's because I'm a Londoner (David Jones) of London..is the place for me (Lord Kitchener)
http://asyoulikeitchallenge.blogspot.com/ (16/3) I like 'straight forward' cards the best...

I am not a great car fan: as long as it drives and looks neat, then it is fine! But when you have a husband (like I have) who is a real car fanatic, you will naturally become more enthusiastic, especially when it comes to vintage cars. We've had several like a 1926 Morris and a 1936 MG. They were beautiful when we bought them, but Henry likes to keep them in tip top shape, so a lot of polishing has gone into them. After a few years they were sold so that he could start on a new project. We have not owned the car as shown on the stamp from Viva Decor, but I do like it a lot. The image is quite large, so it has been used very little. But when the design team at http://thesisterhoodofcrafters.blogspot.com was commissioned for the new challenge, I pulled it out and, along with images of London from Graphic 45, made a card with it. If you also have a stamp in your cupboard that you hardly use, join the challenge!

Früher hatte ich nichts mit Autos zu tun: Solange es fuhr und ordentlich aussah, war es in Ordnung! Aber ja, wenn man einen Mann hat wie ich, der ein echter Autofanatiker ist, dann wird man automatisch immer mehr begeistert, gerade was Oldtimer angeht. Wir hatten mehrere, wie einen Morris von 1926 und einen MG von 1936. Sie waren wunderschön, als wir sie kauften, aber Henry hält sie gerne in Topform, also wurde viel aufpoliert. Nach ein paar Jahren wurden sie verkauft, damit er ein neues Projekt starten konnte. Das gestempelte Auto von Viva Decor das auf der Karte zu sehen ist, hatten wir noch nicht, aber es gefällt mir sehr gut. Das Bild ist ziemlich groß, daher wurde es sehr wenig benutzt. Aber wenn das Designteam von http://thesisterhoodofcrafters.blogspot.com gefragt wurde für die neue Challenge, hab ich es hervor geholt und machte, zusammen mit Bildern von London von Graphic 45, eine Karte damit. Wenn Du auch einen Stempel im Schrank hast, den Du kaum benutzt, dann nimm doch mal an der Herausforderung teil!

zondag 6 maart 2022

Koud!!


Deze uiltjes van Whimsy stamps hebben het zo te zien wel heel erg koud, want ze zijn knus tegen elkaar gekropen. Ze zijn ingekleurd met markers, uitgeknipt en op de kaart geplakt.Ik ben blij dat er geen geen sneeuw is gekomen en dat we de laatste week helemaal in lentestemming zijn. We zijn ontzettend druk geweest in onze tuin, die helemaal op de schop is gegaan omdat we er een flink stuk bij hebben gekregen. Veel planten zijn verzet en we hebben een nieuwe afscheiding gemaakt. Het was een hele klus,  maar wel fijn om in de zon te doen!
Voorlopig zetten we de winter in de vrieskast, maar ik blijf wel kerst- en winterkaarten maken voor het blog van http://peaceonearthchristmas.blogspot.com. De uiltjes hebben een achtergrond gekregen van Distrss Ink en bomen van Stampin' Up!


These little owls from Whimsy Stamps seem to be very cold, because they are snuggled together. I coloured the stamp with markers, fussycut the image and pasted it onto the card. 
I'm glad there hasn't been any snow this winter and we are in a real spring mood for the last week. We have been very busy in our garden, which has been completely overhauled because we have gained a lot of extra space. That was nice to do in the sun! I hope, the wintercold will stay away for now, but I'll keep making Christmas and winter cards for the blog http://peaceonearthchristmas.blogspot.com . The owls are backgrounded with Distrss Ink and some trees from Stampin Up!

Diese kleinen Eulen von Whimsy Stamps scheinen sehr zu frieren, weil sie aneinander gekuschelt sind. Ich habe den Stempel mit Markern koloriert, ausgeschnitten und auf die Karte geklebt. 
Ich bin froh, dass es diesen Winter keinen Schnee gegeben hat und wir in der letzten Woche in richtiger Frühlingsstimmung sind. Wir waren sehr fleißig in unserem Garten, der komplett umgebaut wurde. Das war viel Arbeit, aber doch schön in der Sonne! Ich hoffe, die Winterkälte bleibt erstmal aus, aber ich mache weiter Weihnachts- und Winterkarten für den Blog http://peaceonearthchristmas.blogspot.com . Die Eulen bekamen einen Hintergrund den ich mit Distrss Ink und einigen Bäumen von Stampin Up! gemacht habe.

vrijdag 4 maart 2022

Verhuisd


Vorige maand is een van mijn zussen verhuisd. Ze woont in de omgeving van Dokkum, en dat is voor ons ca. 250 km ver weg. Dus zomaar even op en neer er naar toe gebeurt niet zo vaak! Zoals je op de kaart ziet heb ik een paar van de benodigde 'spullen' voor de verbouwing in een doos gedaan, plantjes erbij en de sleutel van het nieuwe huis en toen de kaart naar Friesland gestuurd. Alle materialen zijn van Leane Creatief.

 http://daranddiane.blogspot.com (14/3)

Last month one of my sisters moved. She lives near Dokkum (far north of our country), which is about 250 km away for us. So just going there for a day doesn't happen that often! As you can see on the card, I put some of the necessary 'stuff' for the renovation in a box, added plants and the key to the new house and then sent the card to Friesland. All materials are from Leane Creatief.

Letzten Monat ist eine meiner Schwestern umgezogen. Sie lebt in der Nähe von Dokkum (ganz im Norden unseres Landes), was für uns ca. 250 km entfernt ist. Es kommt also nicht so oft vor, einfach an einem Tag hin und her zu fahren! Wie man auf der Karte sieht, habe ich einige der notwendigen „Sachen“ für die Renovierung in eine Kiste eingepackt, dann noch Pflanzen und den Schlüssel für das neue Haus hinzugefügt und die Karte wurde nach Friesland abgeschickt. Alle Materialien sind von Leane Creatief.

dinsdag 1 maart 2022

Poohstokjes spelen op het bruggetje van Pooh


Het is lang geleden, maar we zijn er geweest en hebben het gedaan: Poohstokjes spelen in Ashdown Forest op het welbekende bruggetje van Winnie de Pooh (zie foto). Onze dochter Joyce was als kind helemaal fan van Poohbeer en toen we weer een keer op bezoek gingen en logeerden bij onze vrienden in Sevenoaks, hebben we er meteen maar een bezoekje aan vastgeknoopt. Henry, mijn man, is een echte oldtimer liefhebber en wilde de London/Brighton ralley voor auto's van voor 1905 meemaken en dit alles stond in de herfstvakantie van 1996 op het prgramma. 
Toen ik de tekening van mijn kaart in een boekje tegenkwam kwamen alle leuke herinneringen weer naar boven. Ik heb de tekening gekopieerd op aquarelpapier en hem ingekleurd met aquarelverf en een fijn penseeltje. Ik doe dit bijna nooit meer terwijl ik het jaren geleden heel veel heb gedaan. Maar ik kreeg zo'n grote voorraad schilderwerk, dat ik niet meer wist wat ik er mee moest doen. Daarna ben ik dus kaarten gaan maken...en dat doe ik nog steeds heel graag, want je kunt er zoveel creativiteit en technieken in kwijt, zoals...aquarelleren!
De kaart is een DT bijdrage aan de nieuwe challenge van
 http://scrapping4funchallenges.blogspot.com, waarvoor je een kaart met aquareltechniek kunt maken.http://girlzcreativecrafts.blogspot.com (12/3) Lied: Brug voor jou (Nick & Simon

It's been a long time, but we've been there and done it: playing Pooh sticks in Ashdown Forest on Winnie the Pooh's famous little bridge. Our daughter Joyce was a big fan of Poohbear as a child and when we went to visit and stayed with our friends in Sevenoaks, we immediately decided to pay a visit at the bridge. Henry, my husband, is a real classic car enthusiast and wanted to watch the London/Brighton rally for cars from before 1905 and all this was on the program during the autumn break of 1996. When I came across the drawing of my card in a booklet, all the nice memories came back. I copied the drawing on watercolor paper and colored it with watercolor paint and a fine brush. I hardly ever do this anymore while I did it a lot of years ago. But I got such a large stock of paintings that I didn't know what to do and where to keep them anymore. So after that I started making cards...and I still love to do that, because you can use so much creativity and many techniques, such as...watercoloring! The card is a DT contribution to the new challenge of http://scrapping4funchallenges.blogspot.com, for which you can make a card using watercolor technique.

Es ist lange her, aber wir waren dort und haben es getan: Pooh-Stöckchen spielen im Ashdown Forest auf der berühmten kleinen Brücke von Winnie the Pooh. Unsere Tochter Joyce war als Kind ein großer Fan von Pooh und als wir wieder zu Besuch kamen und bei unseren Freunden in Sevenoaks übernachteten, beschlossen wir, einen Besuch abzustatten. Henry, mein Mann, ist ein echter Oldtimer-Enthusiast und wollte die Rallye London/Brighton für Autos von vor 1905 erleben und das alles stand in den Herbstferien 1996 auf dem Programm. Als ich auf die Zeichnung meiner Karte in einem Heft gestoßen bin, kamen all die schönen Erinnerungen zurück. 
Die Zeichnung habe ich auf Aquarellpapier kopiert und mit Aquarellfarbe und einem feinen Pinsel koloriert. Ich mache das kaum noch, während ich es vor vielen Jahren so gerne tat. Aber ich bekam einen so großen Bestand an Gemälden, dass ich nicht mehr wusste, was ich damit anfangen sollte. Danach habe ich angefangen, Karten zu machen ... und ich mache das immer noch gerne, weil man so viel Kreativität und Techniken anwenden kann, wie ... Aquarellieren! Die Karte ist ein DT-Beitrag zur neuen Challenge von http://scrapping4funchallenges.blogspot.com, für die Du eine Karte in Aquarelltechnik erstellen kannst.