donderdag 18 april 2024

Rendiertjes


 Ik ben nog steeds aan het experimenteren  met mijn postzegelstans van Waffle flowers en probeer er zoveel mogelijk stempels en andere materialen bij te gebruiken die ik al in huis heb. Hele kleine dingetjes die ik eerst nauwelijks gebruikte komen nu perfect van pas! Zo ben ik helemaal wég van de grappige kleine stempels van deze rendiertjes van Mama Elephant. Ze zijn superleuk om er hele scenes mee te maken (wat ik graag doe) maar op de vakjes van de stans passen ze ook precies. Ik heb er ook piepkleine stansjes van Crafter's Companion van sneeuwvlokken, kerstballen en candy canes bij geplakt. Dus is er weer een kerstkaart klaar en die doet mee met de challenge van https://52weekstochristmas.blogspot.com/ waar een kaart wordt gevraagd met een gewei erop. Ik denk dat vijf geweien wel genoeg zijn....!

I'm still experimenting with my Waffle flowers postage die and trying to use as many stamps and other materials I already have in my stash. Very small things that I hardly used before now come in perfectly handy! I absolutely love the funny little stamps of these reindeer from Mama Elephant. They are great fun to make entire scenes with (which I like to do) but they also fit exactly on the boxes of the die. I also added tiny Crafter's Companion dies of snowflakes, baubles and candy canes. So another Christmas card is ready and it participates in the challenge of https://52weekstochristmas.blogspot.com/ where a card with antlers on it is requested. I think five antlers are enough....!

Ich experimentiere immer noch mit meiner Waffle flowers Postage stanze und versuche, so viele Stempel und andere Materialien zu verwenden, wie ich bereits im Vorrat habe. Ganz kleine Dinge, die ich vorher kaum benutzt habe, sind jetzt absolut praktisch! Ich liebe die lustigen kleinen Stempel dieser Rentiere von Mama Elephant. Es macht großen Spaß, ganze Szenen damit zu machen (was ich gerne tue), aber sie passen auch genau auf die Kästchen der Stanze. Ich habe auch winzige Crafter's Companion-Stanzformen mit Schneeflocken, Weihnachtskugeln und Zuckerstangen hinzugefügt. Damit ist eine weitere Weihnachtskarte fertig und ich zeig sie dann bei der Challenge von https://52weekstochristmas.blogspot.com/, bei der eine Karte mit Geweih darauf gewünscht wird. Ich denke, fünf Geweihe reichen schon aus...!

dinsdag 16 april 2024

In de zon


Ik zag bij het team van http://liftchallenge.blogspot.com een hele bijzondere uitdaging en mijn dochter Yvonne (http://thecreativeteacup.blogspot.com) mocht daar gastdesigner zijn. Van haar hoorde ik dat het echt een moeilijke opgave was en dat wil wat zeggen! Ze is lid van het Artisan Design team van Stampin'Up! en haar kaarten gaan de hele wereld over. Komende week mag ze zelfs een week naar Mexico omdat ze het afgelopen jaar zo goed bezig is geweest voor SU. Daar is ze natuurlijk heel blij mee en trots op (wij ook)! 
Dus maar eens kijken wat de challenge precies inhoudt, en dat is: werken met twee stencils op één kaart. Een van de stencils kun je evt. zelf maken door een vorm uit te stansen of snijden en dat heb ik gedaan. Kijk maar op de kleine foto. Ik ben lang bezig geweest om een goede combinatie te vinden, want ik heb behoorlijk wat stencils in mijn kast. Ik heb wel 5 pogingen gedaan met verschillende stencils en vormen, maar ik heb uiteindelijk gekozen voor de zon en zelf een cirkel uitgestanst voor het middelpunt. Alles is gekleurd met 3 tinten Distress Ink. De vogeltjes en de banner zijn van Leane Creatief, de tak en het vogelhuisje zijn van Marianne Design en de kleine bloemetjes zijn erbij gestempeld. Ik ben toch wel blij met het resultaat.


I saw a very special challenge with the team at http://liftchallenge.blogspot.com and my daughter Yvonne (http://thecreativeteacup.blogspot.com) has been asked to be a guest designer there. She told me that it was a really difficult task and that means something! She is a member of the Artisan Design team at Stampin' Up! and her cards go all over the world. Next week she will even go to Mexico for a week because she has done so well for SU last year and has been invited. She is of course very happy and proud of that (we are too)! 
So let's see what the challenge exactly entails, and that is: working with two stencils on one card. You can use two stencils or make one of them by punching or diecutting a shape and that's what I did. Just look at the small photo. I spent a long time trying to find a good combination, because I have quite a few stencils in my cupboard. I made about 5 attempts with different stencils and shapes, but I finally chose the sun and diecut out a circle for the centerpiece. Everything is colored with 3 shades of Distress Ink. The birds and banner are from Leane Creatief, the branch and birdhouse are from Marianne Design and the small flowers are stamped. I'm quite happy with the result.

Eine ganz besondere Herausforderung habe ich mit dem Team unter http://liftchallenge.blogspot.com gesehen und meine Tochter Yvonne (http://thecreativeteacup.blogspot.com) durfte dort Gastdesignerin sein. Ich habe von ihr gehört, dass es eine wirklich schwierige Aufgabe war und das bedeutet schon etwas! Sie ist Mitglied des Artisan Design-Teams bei Stampin' Up! und ihre Karten gehen um die ganze Welt. Nächste Woche darf sie sogar für eine Woche nach Mexiko reisen, weil sie letztes Jahr für SU so gute Leistungen erbracht hat. Darüber ist sie natürlich sehr glücklich und stolz (wir auch)! 
Schau also mal an, was die Herausforderung genau bedeutet, nämlich mit zwei Schablonen auf einer Karte zu arbeiten. Man kann auch eine der Schablonen selbst machen und eine Form ausstanzen oder schneiden, und genau das habe ich getan. Schau Dir das kleine Foto an. Ich habe lange versucht, eine gute Kombination zu finden, da ich einige Schablonen in meinem Schrank habe. Ich habe ungefähr fünf Versuche mit verschiedenen Schablonen und Formen gemacht, mich aber schließlich für die Sonne entschieden und einen Kreis für das Mittelstück ausgestanzt. Alles ist mit 3 Distress Ink-Farbtönen eingefärbt. Die Vögel und das Banner stammen von Leane Creatief, der Zweig und das Vogelhaus sind von Marianne Design und die kleinen Blumen sind gestempelt. Ich bin mit dem Ergebnis sehr zufrieden.

zaterdag 13 april 2024

Wishing you sunshine
Toen ik deze kaart maakte was het nog slecht gesteld met het weer, maar de afgelopen week mochten we niet mopperen! De fiets komt weer vaker uit de schuur en we hebben al lekker in het zonnetje gezeten. Eindelijk!!
Deze kleine muis heeft er nog niet echt vertrouwen in en heeft de paraplu bij de hand, maar op de achtergrond - aan de binnenkant van de kaart - schijnt al de zon. En zonneschijn wens ik iedereen toe. Geniet er maar van!
Dit is mijn DT kaart voor http://cyhtp.blogspot.com

When I made this card the weather was still bad, but last week we couldn't complain! The bike comes out of the shed more often and we have already been enjoying sitting the sun. Finally!! 
This little mouse is not really confident yet and has the umbrella at hand, but in the background - on the inside of the card - the sun is already shining. And I wish everyone sunshine. Enjoy it! This is my DT card for http://cyhtp.blogspot.com

Als ich diese Karte erstellt habe, war das Wetter noch schlecht, aber letzte Woche konnten wir uns nicht beschweren! Das Fahrrad kommt öfter aus dem Schuppen und wir haben schon richtig die Sonne genossen. Endlich!!
 Diese kleine Maus ist sich noch nicht ganz sicher und hat den Regenschirm noch mit, doch im Hintergrund – auf der Innenseite der Karte – scheint bereits die Sonne. Und ich wünsche allen Sonnenschein: genieße es! 
Dies ist meine DT-Karte für http://cyhtp.blogspot.com

woensdag 10 april 2024

Rosa Gallica


Vandaag laat ik twee kaarten zien, want het kwam toevallig zo uit dat er een nieuwe challenge begint bij https://thesisterhoodofcrafters.blogspot.com/waar bij ik lid ben van het designteam. De tweede kaart volgt hierna en die heb ik gemaakt omdat ik gastdesigner zijn mag bij https://carlinskaartenparadijs.blogspot.com/
Het zijn totaal verschillende kaarten maar ze waren allebei zo leuk om te maken!
Eerst deze dan maar met een mooie bloem van Altenew die ik heb ingekleurd met markers. Ik vond het mooi om hem op een zwarte kaart te verwerken, want hierop kwamen de kleuren veel mooier uit dan op een witte. Ik heb er swirls bij gestempeld met VersaMark en met zilver geëmbost. Ik had ook nog wat swirls van strassteentjes en die pasten er goed bij.

Today I'm showing two cards, because it just so happened that a new challenge is starting at https://thesisterhoodofcrafters.blogspot.com/ where I am a member of the design team. The second card follows next and I made it because I can be a guest designer at https://carlinskaartenparadijs.blogspot.com/ They are completely different cards but they were both so much fun to make! First this one with a beautiful flower from Altenew that I colored with markers. I thought it would be nice to use it on a black card, because the colors looked much better on it than on a white one. I stamped swirls with VersaMark and embossed them with silver. I also had some rhinestone swirls and they went well with it.

Heute zeige ich zwei Karten, weil zufällig eine neue Herausforderung bei https://thesisterhoodofcrafters.blogspot.com/ beginnt, wo ich Mitglied des Designteams bin. Als nächstes folgt die zweite Karte und ich habe sie gemacht, weil ich Gastdesigner sein darf bei https://carlinskaartenparadijs.blogspot.com/ Es sind völlig unterschiedliche Karten, aber es hat so viel Spaß gemacht, sie zu basteln! 
Zuerst diese Karte mit einer wunderschönen Blume von Altenew, die ich mit Markern bemalt habe. Ich dachte, es wäre schön, es auf einer schwarzen Karte zu kleben, weil die Farben darauf viel besser aussehen als auf einer weißen. Ich habe Schnörkel mit VersaMark gestempelt und sie mit Silber embosst. Ich hatte auch ein paar Strass-Schnörkel und sie passten gut dazu.

Schaapjes


En dit is de andere  kaart van vandaag die ik heb gemaakt voor de challenge van  https://carlinskaartenparadijs.blogspot.com/ Ik heb de superschattige schaapjes gestempeld en daarna uitgeknipt. Ik heb ze echte staartjes gegeven die ik van een bolletjeslint heb afgeknipt. De achtergrond maakte ik met stansjes van Amy Design (bomen) en een merkloos hekje dat ik op de laatste KreaDoe heb gekocht. De zon is van Leane Creatief. En veel meer is er eigenlijk niet over te vertellen. Het was leuk om een keer gastdesigner te zijn!


And this is today's other card that I made for the challenge of https://carlinskaartenparadijs.blogspot.com/. I stamped the super cute sheep and then cut them out. I gave them real tails that I cut from a dot ribbon. I made the background with dies from Amy Design (trees) and an unbranded fence that I bought at the last KreaDoe craft fair. The sun is from Leane Creatief. And there really isn't much more to say about it. It was fun to be a guest designer for once!

Und das ist heute die andere Karte, die ich für die Herausforderung von https://carlinskaartenparadijs.blogspot.com/ gemacht habe. Ich habe die supersüßen Schafe gestempelt und dann ausgeschnitten. Ich hab sie echte Schwänze gegeben die von einem Band abgeschnitten habe.  Den Hintergrund habe ich mit Stanzformen von Amy Design (Bäume) und einem Zaun ohne Markenzeichen gemacht, den ich beim letzten KreaDoe Hobbymesse gekauft habe. Die Sonne ist von Leane Creatief. Und mehr gibt es dazu eigentlich nicht zu sagen. Es hat Spaß gemacht, einmal Gastdesigner zu sein!zondag 7 april 2024

Kerstballen


Hebben jullie gisteren ook zo genoten van eindelijk EEN hele dag mooi weer? We hebben heerlijk in het zonnetje gezeten en een eindje gefietst en we hopen dat er nog heel veel van zulke dagen zullen komen! Nu is het helaas alweer duidelijk minder met harde wind....
 Het is weer tijd voor een kerstkaart want de nieuwe challenge van http://peaceonearthchristmas.blogspot.com gaat vandaag weer van start. Ik heb een papierbloc van Kaisercraft dat ik bijna te mooi vind om te gebruiken, maar nu is toch de schaar erin gegaan. Ik vind de pasteltinten van alles wat erin staat prachtig en dat kun je wel zien aan de afbeelding van de kerstballen. Die heb ik in z'n geheel op de binnenkant (achterblad) van de kaart geplakt, dus als je de kaart open maakt is het ovaal een opening.  Ik heb de kaart aangevuld met poinsettia's van Leane Creatief die ik met Distress ink ook pastelkleuren heb gegeven.
In our country we finally enjoyed ONE whole day of nice weather yesterday. We sat in the sun and cycled for a while and we hope that there will be many more days like that! Now unfortunately it is drizzly again.... 
But It's time for a new Christmas card now because the new challenge from http://peaceonearthchristmas.blogspot.com starts again today. I have a paper pad from Kaisercraft that I think it's almost too beautiful to use, but finally now the scissors have done their work. I love the pastel shades of everything in the paperpad and you can see that in the image of the Christmas baubles. I attached the whole image onto the back of the inside and when you open the card, the oval is an opening. I supplemented the card with poinsettias from Leane Creatief, which I also gave pastel colors with Distress ink.

Habt ihr gestern auch endlich EINEN ganzen Tag schönes Wetter genossen? Wir saßen eine Weile in der Sonne und waren mit dem Fahrrad unterwegs und wir hoffen, dass es noch viele solche Tage geben wird! Jetzt nieselt es leider wieder.... 
 Es ist wieder Zeit für eine Weihnachtskarte, denn heute startet wieder die neue Challenge von http://peaceonearthchristmas.blogspot.com. Ich habe einen Papierblock von Kaisercraft, den ich fast zu schön finde, um ihn zu benutzen, aber jetzt ist die Schere hinein gegangen. Ich liebe die Pastelltöne von alle schönen Seiten und das kann man auf dem Bild der Weihnachtskugeln sehen. Ich habe es vollständig auf die Innenseite (Rückseite) der Karte geklebt, sodass beim Öffnen der Karte das Oval eine Öffnung darstellt. Ergänzt habe ich die Karte mit Weihnachtssternen von Leane Creatief, die ich zusätzlich mit Distress-Tinte in Pastellfarben versehen habe.

donderdag 4 april 2024

BloemenHet is weer somber en nat buiten dus om de boel een beetje op te vrolijken heb ik heb een lenteboeketje gemaakt met stempels en stansen van Leane Creatief op een achtergrond van verdunde Distress ink. Voor het paarse papiertje waar de bloemen inzitten heb ik de paper piecing techniek gebruikt. En dan nu op het naar weekend: er wordt maar liefst 20 graden voorspeld, maar of het uit komt?? Ik hoop het want we hebben afgelopen najaar nieuwe elektrische fietsen gekocht en er nog maar amper op gereden. Het wordt tijd om er eindelijk gebruik van te maken, hoewel we geen fanatieke fietsers zijn, maar wel graag een ritje van zo'n 15-20 km in de omgeving maken. Ook met vakantie nemen we ze achterop de camper mee, want dan zijn we wat mobieler als we ergens staan.

It's gloomy and wet outside again, so to brighten things up a bit I made a spring bouquet with stamps and dies from Leane Creatief on a background of diluted Distress ink. I used the paper piecing technique for the purple paper containing the flowers. And now the weekend is coming: no less than 20 degrees are predicted, but will it come true? I hope so because we bought new electric bikes last fall and have barely used them. It's time to finally make a ride, although we are not avid cyclists, but we always like to take a ride of about 15-20 km in the area. We also take them with us on holiday on the back of the camper, because then we are more mobile when we are somewhere at a campground.

Draußen ist es wieder düster und nass, also habe ich, um alles ein wenig fröhlicher zu machen, einen Frühlingsstrauß mit Stempeln und Stanzformen von Leane Creatief gebastelt auf einem Hintergrund aus verdünnter Distress-Tinte. Für das violette Papier mit den Blumen habe ich die Paper-Piecing-Technik verwendet. Und nun kommt wieder das Wochenende: Nicht weniger als 20 Grad sind vorhergesagt, aber wird es wahr? Das hoffe ich, denn wir haben letzten Herbst neue Elektrofahrräder gekauft und sind bis jetzt kaum damit gefahren. Es ist Zeit, sie endlich zu nutzen, auch wenn wir keine begeisterten Radfahrer sind, machen wir aber gerne immer eine Fahrt von ca. 15-20 km in der Gegend. Wir nehmen sie auch mit in den Urlaub auf der Ladefläche des Wohnmobils, weil wir dann unterwegs mobiler sind.

maandag 1 april 2024

Envelopkaart                                     

Het is vandaag 2e Paasdag en het is traditie dat dan de kinderen en kleinkinderen op bezoek komen. We hebben voor de zekerheid gevraagd of ze het nog leuk vinden om eitjes te zoeken, want de 2 oudsten worden al zo groot... Maar dat was een gekke vraag, want natuurlijk vonden ze het nog leuk en dan vooral het snoepen van de gevonden chocolade eieren, denk ik zo! We vinden het fijn dat ze allemaal nog zo vrolijk meedoen en zo worden weer nieuwe herinneringen gemaakt!
Mijn kaart heeft niets met Pasen te maken en het is mijn DT bijdrage aan de nieuwe challenge van http://scrapping4funchallenges.blogspot.com. Dit vind ik echt een heel mooi model en het is lang geleden dat ik het heb gebruikt. Ik heb er nog niet echt een bestemming voor, maar hij wordt vast wel een keer aan iemand gestuurd.


Today is Easter Monday and it is tradition for the children and grandchildren to visit. To be sure, we asked if they still enjoy egghunting, because the 2 eldest are already getting so big... But that was a 'strange' question, because of course they still enjoy it, and I think especially snacking on the choclate eggs they will find! We love that they all still participate so cheerfully and new memories will be made! My card has nothing to do with Easter and it is my DT contribution to the new challenge of http://scrapping4funchallenges.blogspot.com. I think this is a really nice shape and it has been a long time since I used it. I don't really have a destination for it yet, but it will probably be sent to someone at some point.

Heute ist Ostermontag und es ist Tradition, dass die Kinder und Enkel zu Besuch kommen. Natürlich haben wir gefragt, ob es ihnen noch Spaß macht, nach Eiern zu suchen, denn die beiden Ältesten werden schon so groß ... Aber das war eine komische Frage, denn natürlich macht es ihnen immer noch Spaß, besonders das Naschen der gefundenen Schokolade Eier! Wir lieben es, dass alle immer noch so fröhlich mitmachen und so entsehen wieder neue Erinnerungen! 
Meine Karte hat gar nichts mit Ostern zu tun und ist mein DT-Beitrag zur neuen Herausforderung von http://scrapping4funchallenges.blogspot.com. Ich finde es wirklich ein schönes Modell und es ist schon lange her, dass ich es verwendet habe. Ich habe noch keinen genauen Bestimmung dafür, aber die Karte wird bestimmt irgendwann an jemanden geschickt werden.

vrijdag 29 maart 2024

Narcissen


Ik hou van narcissen omdat ze met hun gele kleuren een echt lentegevoel geven en ik vind ze zelfs leuker dan tulpen...We hebben er een aantal in onze tuin staan en de eerste zijn jammer genoeg al weer uitgebloeid. Ik heb ook altijd mini narcisjes in de bloembak bij de voordeur staan en als ze uitgebloeid zijn dan verhuizen ze naar de achtertuin waar ze elk jaar weer tevoorschijn komen. De flinke bos die je ziet op de foto hieronder wordt steeds groter en je wordt er gewoon vrolijk van!
Op mijn kaart zie je gestanste narcissen, een waxzegel en een vogeltje van Leane Creatief en wat figuurtjes op de achtergrond die ik met een stencil heb aangebracht.

      
                                                     

I love daffodils because they give a real spring feeling with their bright yellow colors. I even like them better than tulips...We have a number of them in our garden and unfortunately the first ones have already finished blooming. I also always have planted mini daffodils in the big flowerpot next to the front door and when they have finished blooming they move to the backyard where they reappear every year. The large bunch you see in the photo is getting bigger and bigger and it just makes you happy! 
On my card you see diecut daffodils, a paper 'wax seal' and a bird from Leane Creatief and some motivs in the background that I applied with a stencil.

Ich liebe Narzissen, weil sie durch ihre gelben Farben ein echtes Frühlingsgefühl vermitteln und sie gefallen mir sogar besser als Tulpen... Wir haben einige davon in unserem Garten und leider haben die ersten bereits wieder geblüht. Ich habe auch immer Mini-Narzissen im grossen Blumentopf neben der Haustür und wenn sie mit der Blüte fertig sind, dann ziehen sie in den Hinterhof, wo sie jedes Jahr wieder auftauchen. Der große Haufen auf dem Foto wird immer größer und macht einfach froh! 
Auf meiner Karte seht ihr ausgestanzte Narzissen, ein Wachssiegel aus Papier und einen Vogel von Leane Creatief und im Hintergrund einige Figuren, die ich mit einer Schablone aufgetragen habe.

woensdag 27 maart 2024

Hoppies


Zijn ze niet enig, die stempels van de kleine Hoppies van Nellie Snellen? Helaas is Nellie zelf een poosje gestopt met haar winkel en het uitbrengen van nieuwe collecties en geniet ze nu (terecht!) van haar pensioen. Maar ze kan het niet laten om ons toch op Facebook mee te laten genieten van alles wat ze in de loop van de jaren heeft uitgebracht. Een poosje geleden gaf ze afbeeldingen cadeau van een aantal door haar uitgebrachte stempels en deze Hoppies horen erbij. Ik heb er nog twee gestempelde kuikentjes van Leane Creatief bij verwerkt en ook de takken en het hekje zijn van LC. Zo is het een leuke voorjaarskaart geworden voor de nieuwe challenge van https://thesisterhoodofcrafters.blogspot.com/

Aren't they cute, these stamps from the little Hoppies by Nellie Snellen? Unfortunately, Nellie stopped running her shop and releasing new collections a while ago and she is now (rightly!) enjoying her retirement. But she can't resist letting us enjoy on Facebook everything she has released over the years. Nellie designed a great number of stamps and these Hoppies are part of it. I added two stamped chicks from Leane Creatief and the branches and fence are also from LC. This makes it a nice spring card for the new challenge from https://thesisterhoodofcrafters.blogspot.com/

Sind sie nicht süss, diese Stempel von den kleinen Hoppies von Nellie Snellen? Leider hat Nellie einige Zeit her den Betrieb ihres Ladens und die Veröffentlichung neuer Kollektionen eingestellt und genießt nun (zu Recht!) ihren Ruhestand. Aber sie kann nicht widerstehen, uns auf Facebook alles nochmals genießen zu lassen, was sie im Laufe der Jahre veröffentlicht hat. Vor einiger Zeit verschenkte ein Teil  von den Stempeln, die sie herausgebracht hatte, und diese Hoppies sind einige davon. Ich habe zwei gestempelte Küken von Leane Creatief hinzugefügt und die Äste und der Zaun sind ebenfalls von LC. Dies macht es zu einer schönen Frühlingskarte für die neue Herausforderung von https://thesisterhoodofcrafters.blogspot.com/
maandag 25 maart 2024

Dromenvanger
Een dromenvanger met veertjes! Heel toevallig heb ik pas geleden een echte gemaakt samen met kleindochter Chloë, want ze wilde er graag een hebben en daarvoor hebben we de veertjes van de kippen van de 'andere' opa gebruikt. Die heeft nl. als hobby (vooral voor de kleinkinderen)  een paar sierkipjes achter in hun (hele grote!) tuin. Zo leuk dat de kinderen ermee opgroeien: ze sjouwen de kippen overal mee naar toe en als ze de tuinpoort in komen dan komen de kipjes al aan gerend!
Ik heb ook een dromenvanger op mijn kaart gemaakt, alleen nu met gestempelde veertjes. Aanleiding was de challenge van  http://dutchcardlovers.blogspot.com: maak een kaart met veertjes. Voor de ronde vorm heb ik een geschulpte cirkel uitgestanst en er een figuur op gemaakt met blauw glansgaren en ik heb er blauw dessinpapier achter geplakt. Alle materialen zijn van Leane Creatief.

A dream catcher with feathers! Coincidentally, I recently made real one together with granddaughter Chloë, because she really wanted to have one. For this purpose we used the feathers from the 'other' grandfather's chickens. As a hobby (especially for the grandchildren), he has a few nice chickens in the back of their (very large!) garden. It's so nice that the children grow up with these animals: they carry the chickens everywhere and when they enter the garden gate, the chickens come running immediately! I also made a dream catcher on my card, only this time with stamped feathers. The reason was the challenge from http://dutchcardlovers.blogspot.com: make a card with feathers. For the round shape I diecut out a scalloped circle and made a figure on it with blue glossy thread and I adhered blue patterned paper behind it. All materials are from Leane Creatief.

Ein Traumfänger mit Federn! Zufälligerweise habe ich kürzlich zusammen mit Enkelin Chloë ein echtes Exemplar gemacht, weil sie so gerne eines haben wollte. Zu diesem Zweck haben wir die Federn der Hühner des „anderen“ Großvaters verwendet. Als Hobby (besonders für die Enkelkinder) hat er ein paar Zierhühner im hinteren Teil seines (sehr großen!) Gartens. Es ist so schön, dass die Kinder damit aufwachsen: Sie tragen die Hühner überall hin und wenn sie das Gartentor betreten, kommen die Hühner schon angerannt! 
Ich habe auch einen Traumfänger auf meine Karte gebastelt, dieses Mal jedoch mit gestanzten Federn. Der Grund war die Herausforderung von http://dutchcardlovers.blogspot.com: mach eine Karte mit Federn. Für die runde Form habe ich einen gezackten Kreis ausgestanzt und mit blauem Glanzfaden eine Figur darauf gemacht und dahinter blaues gemustertes Papier geklebt. Alle Materialien stammen von Leane Creatief.

zaterdag 23 maart 2024

Zwanen


Binnenkort zijn ze er weer: jonge eendjes en zwanen! Ik vind dat kleine grut zo heel erg leuk om te zien als ze allemaal in een rijtje achter moeder aan zwemmen. Wij hebben helaas maar heel weinig water in onze omgeving. Achter ons huis is wel een sloot, maar daar staat maar zelden water in. Dus we moeten het doen met een grote vijver en slootjes in het buitengebied van ons dorp waar wel water in te vinden is. Het echt Hollandse landschap van het plaatje achter de cirkel is hebben we hier dus niet! Ik heb er een heel oud achtergrond knipvel voor gebruikt. De zwaan en rietpluimen zijn van Marianne Design, het gestanste gras op de voorgrond is merkloos.
Dit is mijn DT bijdrage aan de nieuwe challenge van http://cyhtp.blogspot.com

We can probably see them soon: young ducks and swans! I think that little ones are so much fun to watch when they all swim in a line behind their mother. Unfortunately, we have very little water in our area. There is a ditch behind our house, but there is rarely water in it. So we have to go to the outskirts of our village where there are a large pond and some ditches that do have water in it. We don't have the real Dutch landscape of the picture in our neighbourhood like the one in the circle! I used a very old background cutting sheet for it. The swan and reed plumes are by Marianne Design, the diecut grass in the foreground is unbranded. This is my DT contribution to the new challenge of http://cyhtp.blogspot.com

Man kann sie wahrscheinlich bald wieder sehen: junge Enten und Schwäne! Ich finde es so lustig, dem Kleinen zuzuschauen, wenn sie alle in einer Reihe hinter der Mutter schwimmen. Leider haben wir in unserer direkten Gegend sehr wenig Wasser. Hinter unserem Haus gibt es zwar einen Graben, in dem aber selten Wasser ist. Deshalb müssen wir schon am Rande unseres Dorfes gehen wo es einen großen Teich und Gräben  gibt, die Wasser führen. Wir haben hier also nicht die echte niederländische Landschaft des Bildes das Du hinter dem Kreis siehst! Ich habe dafür ein sehr altes Hintergrund-Schneideblatt verwendet. Die Schwanen- und Schilffedern stammen von Marianne Design, das gestanzte Gras im Vordergrund ist ohne Markenzeichen. Dies ist mein DT-Beitrag zur neuen Herausforderung von http://cyhtp.blogspot.com

woensdag 20 maart 2024

Veertjes


Er is een leuke challenge bij http://dutchcardlovers.blogspot.com waarvoor ik eindelijk een stempelset van Stampendous met veertjes uit de map heb gehaald. Ik heb hem al jaren en hij is nog nooit gebruikt, want ik wist tot nu toe niet wat ik er precies mee moest doen. De challengeopdracht is: maak een kaart met veertjes. Ik had ook nog een stempelset met bijbehorende stansjes waarmee je een vogeltje kunt maken en die kun je zelf aanpassen zodat het een koolmees, vink of roodborstje wordt. Ook deze had ik nog nooit gebruikt. En met die twee samen heb ik deze kaart gemaakt en ik vind hem echt wel leuk geworden. Voor de achtergrond heb ik een witte kaart bewerkt met verdunde blauwe en gele inkt en er met VersaMark veertjes op gestempeld en met wit WOW poeder geëmbost. Daarna zijn ze ingekleurd met lichtblauwe markers. De onderdelen van de koolmees zijn apart gestempeld en uitgestanst en in elkaar gezet. De tak en gestempelde tekst horen ook bij de set en als extra heb ik er nog wat echte veertjes bij geplakt.

There is a fun challenge at http://dutchcardlovers.blogspot.com for which I finally got a Stampendous stamp set of feathers out of my closet. I've had it for years and it's never been used because I didn't know what exactly to do with it until now. The challenge assignment is: make a card with feathers. I also had a stamp set with accompanying dies that you can use to make a bird and you can choose that it becomes a great tit, finch or robin. I had never used this set before either. And with those two unused sets together I made this card and I really like how it turned out. For the background I covered a white card with diluted blue and yellow ink and stamped feathers on it with VersaMark and embossed it with white WOW powder. They were then colored with light blue markers. The parts of the great tit are stamped and diecut out separately and put together. The branch and stamped text are also part of the set and as an extra I added some real feathers.

Bei http://dutchcardlovers.blogspot.com gibt es eine lustige Challenge, für die ich endlich ein Stampendous Stempelset mit Federn aus dem Schrank hervor geholt habe. Ich habe es schon seit Jahren und es wurde nie benutzt, weil ich bis jetzt nicht genau wusste, was ich damit machen soll. Die Herausforderungsaufgabe lautet: erstelle eine Karte mit Federn. Ich hatte auch ein Stempelset mit dazugehörigen Stanzformen, mit denen man einen Vogel basteln und selbst anpassen kann, sodass daraus eine Kohlmeise, ein Fink oder ein Rotkehlchen wird. Ich hatte das vorher auch noch nie benutzt. Und mit diesen beiden zusammen habe ich diese Karte gemacht und das Ergebnis gefällt mir wirklich gut. Für den Hintergrund habe ich eine weiße Karte mit verdünnter blauer und gelber Tinte bearbeitet, Feder gestempelt mit VersaMark Tinte und mit weißem WOW-Pulver embosst. Anschließend wurden sie mit hellblauen Markern koloriert. Die Teile der Kohlmeise wurden einzeln gestempelt und ausgestanzt und danach zusammengefügt. Der Zweig und der gestempelte Text gehören ebenfalls dazu und als Extra habe ich noch ein paar echte Federn hinzugefügt.
maandag 18 maart 2024

Wishing you all the best


Ik laat vandaag weer een easelkaart zien en dit is de reminder voor de challenge van  https://4-seasonchallenge.blogspot.com/ waar ik gastdesigner mag zijn. De eerste easelkaart kun je zien bij mijn blogpost van 4 maart en net zoals bij die kaart heb ik ook nu weer een lentekaart met een haasje gemaakt. De broek en de bloemen zijn ingekleurd met markers en het haasje zelf heb ik met verdunde distress inkt gedaan. Dat geeft een wat lichtere kleur dan met markers, want daarvan had ik helaas net niet de goede kleur in huis! Het gras en de wolken zijn stansjes van Leane Creatief.

Today I am showing another easel card and this is the reminder for the challenge of 
https://4-seasonchallenge.blogspot.com/ where I have been invited to be a guest designer. You can see the first easel card in my blog post of March 4 and just like with that card, I have now made another spring card with a bunny. The pants and flowers were colored with markers and the bunny itself was colored with diluted distress ink. That gives a slightly lighter color than with markers, because unfortunately I didn't have the right marker in my stash for that! The grass and clouds are made with dies from leane Creatief.

Heute zeige ich eine weitere Easel-Karte und dies ist eine Erinnerungskarte an die Herausforderung von https://4-seasonchallenge.blogspot.com/, bei der ich Gastdesigner sein darf. Die erste Easel-Karte könnt ihr in meinem Blog-Beitrag vom 4. März sehen und genau wie bei dieser Karte habe ich jetzt eine weitere Frühlingskarte mit einem Hasen erstellt. Die Hosen und Blumen wurden mit Markern bemalt und der Hase selbst wurde koloriert mit verdünnter Distress-Tinte. Das ergibt eine etwas hellere Farbe als mit Markern, denn leider hatte ich nicht genau den richtigen Marker dafür! Das Gras und die Wolken hab ich mit Stanzen von Leane Creatief gemacht.
 

zondag 17 maart 2024

Kerstman


Dit is mijn tweede kerstkaart deze week en toen ik deze maakte, was het weer zo somber dat het eerder kersttijd leek dan voorjaar! Ik heb een tijdje geleden van dochter Yvonne een paar knipvellen en restanten gekregen van een eerdere collectie van Stampin'Up! en daar heb ik alle plaatjes uitgeknipt. Alleen het groene frame komt van de Action en de geëmboste stippen zijn van een oude Cuttlebug embossingfolder. Ik vind deze folder gewoon tijdloos en ik heb hem al heel vaak gebruikt, want het geeft toch echt een idee van sneeuwvlokjes op de achtergrond.
De kaart is mijn DT bijdrage aan de nieuwe challenge van http://peaceonearthchristmas.blogspot.com

My second christmascard this week! I was in the Christmas mood again when I made this card, because the weather was gloomy enough for that! A while ago my daughter Yvonne gave me some retired cutting sheets and remnants from the Stampin' Up! collection. and I fussycut out all these pictures to make this card. Only the green frame comes from the Action shop and the embossed dots are from an old Cuttlebug embossing folder. I think this folder is simply timeless and I have used it many times, because it really gives the impression of snowflakes in the background. 
This is my DT contribution to the new challenge of http://peaceonearthchristmas.blogspot.com

Meine zweite Weihnachtskarte in dieser Woche! Als ich diese Karte gemacht habe, war ich wieder in Weihnachtsstimmung, denn dafür war das Wetter trüb genug! Meine Tochter Yvonne hat mir vor einiger Zeit einige Bastelbögen und Reste aus der Stampin' Up!-Kollektion geschenkt. und ich habe daraus die Bilder für meine Karte ausgeschnitten. Nur der grüne Rahmen stammt von der Action Laden und die geprägten Punkte stammen von einem alten Cuttlebug-Prägefolder. Ich finde diesen Folder einfach zeitlos und habe ihn schon oft verwendet, weil er wirklich den Eindruck von Schneeflocken im Hintergrund gibt. 
Dies ist mein DT-Beitrag zur neuen Herausforderung von http://peaceonearthchristmas.blogspot.com


donderdag 14 maart 2024

Christmas greetings


Ik doe weer een keer mee met kerstkaarten op donderdag en dat gebeurt niet zo vaak. Ik maak wel elke 14 dagen een kerstkaart voor het team van Peace on Earth, maar die worden dan net op een andere dag gepubliceerd. Maar nu had ik er een klaar die ik vandaag laat zien. Het idee is heel eenvoudig maar wel leuk! Ik heb wit karton geëmbost met mistletoe van Leane Creatief en er een sneeuwvlok uitgestanst. Die heb ik ernaast weer vastgezet met een sierbrad. Het rode achtergrondpapier komt mooi door de uitgestanste sneeuwvlok heen en is meteen een randje om de witte kaart. Op deze manier kun je echt heel snel een kaart maken!

I'm participating again in the blog 'Christmas cards on Thursday' and that doesn't happen very often. I make a Christmas card for the Peace on Earth team every 14 days, but they are published on a different day. But now I had one ready that I'm showing today. The idea is very simple but fun! I embossed white cardstock with mistletoe from Leane Creatief and diecut out a snowflake. I secured it next to the aperture with a decorative brad. The red background paper shows beautifully through the diecut out snowflake and it forms an edge around the white card too. This way you can make a nice card really quickly!

Heute nehme ich mal wieder teil  beim Blog 'Weihnachtskarten Donnertag'  und das kommt nicht sehr oft vor. Ich mache alle 14 Tage eine Weihnachtskarte für das Peace on Earth-Team, aber sie wird an einem anderen Tag veröffentlicht. Aber jetzt hatte ich wieder eine Karte fertig, die ich heute zeige. Die Idee ist sehr einfach, macht aber Spaß! Ich habe weißen Karton mit Mistelzweigen von Leane Creatief geprägt und eine Schneeflocke ausgestanzt. Ich habe es daneben mit einem dekorativen Stift (Brad) befestigt. Das rote Hintergrundpapier kommt durch die ausgestanzte Schneeflocke schön zum Vorschein und bildet auch gleichzeitig einen Rand um die weiße Karte. Auf diese Weise kann man ganz schnell eine schöne Karte erstellen!

 https://abcchristmaschallenge.blogspot.com (6/4)
https://52weekstochristmas.blogspot.com/
https://merrylittlechristmaschallenge.blogspot.com/ (15/4)
https://thehollyandivychristmaschallenge.blogspot.com/ (17/4)


woensdag 13 maart 2024

Groen


In Engeland, Ierland en Amerika wordt St. Patricks day gevierd en daarbij horen de kleur groen en klavertjes vier. Bij ons is het helemaal onbekend, dus het zegt ons eigenlijk niet zoveel. Maar een kaart met kleur groen als hoofdkleur, dat kan natuurlijk wel! En dat heb ik bij mijn kaart geprobeerd met diverse tinten Distress ink. De geelgroene motiefjes zijn via een sjabloon van Stampin'Up! gesjabloneerd en als je goed kijkt zie je ook gesjabloneerde grijze takjes erbij. De 'kriebels' komen van een stempel van Leane Creatief en de gestempelde bloemen zijn weer van SU. De strook met muzieknootjes is van washitape: iets wat ik vrijwel nooit gebruik, maar hier paste het wel bij.
Doe je weer mee met de nieuwe challenge van http://thesisterhoodofcrafters.blogspot.com?


St. Patrick's Day is celebrated in England, Ireland and America and that includes the color green and four-leaf clovers. This celebration is completely unknown in our country, so it does not mean anything to us. But a card with green as the main color is of course nice to make! And I tried that on my card with various shades of Distress ink. The yellow-green motifs were created by using a Stampin' Up! stencil and if you look closely you will also see stenciled gray twigs. The 'tickers' come from a stamp from Leane Creatief and the stamped flowers are from SU. The strip with musical notes is made of washi tape: something I hardly ever use, but it suited well. Will you participate again in the new challenge of http://thesisterhoodofcrafters.blogspot.com

Der St. Patrick's Day wird in England, Irland und Amerika gefeiert und dazu gehört die Farbe Grün und vierblättriges Kleeblatt. Der Feiertag ist bei uns völlig unbekannt und sagt uns daher nicht wirklich viel. Aber eine Karte mit Grün als Hauptfarbe ist natürlich immer schön! Und das habe ich mit meiner Karte mit Distress-Tinte in verschiedenen Farbtönen versucht. Die gelb-grünen Motive wurden mit eine Stampin‘ Up! Schablone erstellt und wenn Du genau hinsiehst, wirst Du auch schablonierte graue Zweige sehen. Die „Ticker“ stammen von einem Stempel von Leane Creatief und die gestempelten Blumen sind von SU. Der Streifen mit den Musiknoten ist Washi-Tape: etwas, das ich kaum benutze, aber jetzt passte es dazu. Nimmst Du auch wieder teil an der neuen Herausforderung von http://thesisterhoodofcrafters.blogspot.com ?

maandag 11 maart 2024

Kuikentjes

                             

Hier word je toch blij van: de lente komt eraan en dat betekent weer veel jong leven. In onze tuin zijn de merels al druk aan het nestelen en de duiven zitten 's morgens al weer vroeg te koeren op het dak. Niet leuk als je uit wilt slapen, maar ja: het hoort erbij! Ook moeder kip past heel goed op haar pas geboren kuikentjes, waarvan er één net uit het ei is gekropen. Zo te zien zijn er nog drie die ook nog uit moeten komen...Het zijn allemaal stempeltjes uit één set van Leane Creatief en het is het eerste 'probeersel' met de postzegelmal die ik vorige week binnen heb gekregen. Er zullen vast nog veel kaarten mee gemaakt worden, want ik vind hem zo leuk en je kunt er mooie tafereeltjes op maken! Ik ben in ieder geval blij met de aankoop.

This makes me happy: spring is coming and that means a lot of young life. The blackbirds are already busy nesting in our garden and the pigeons are already cooing on the roof early in the morning. Not fun if you want to sleep in, but hey: it's part of it! Mother hen also takes very good care of her newly born chicks, one of which has just hatched. It looks like there are three more coming out soon...They are all stamps from one set from Leane Creatief and it is the first 'try' with the 'stamp collage' die that I received last week. I'm sure many more cards will be made with it, because I like it so much and you can create beautiful scenes on it! In any case, I am happy with my purchase.

Das freut mich sehr: der Frühling naht und das bedeutet viel junges Leben. Die Amseln bauen bereits fleißig iht Nest in unserem Garten und die Tauben gurren bereits am frühen Morgen auf dem Dach. Kein Spaß, wenn man ausschlafen möchte, aber es gehört nun mal dazu! Auch die Henne kümmert sich sehr gut um ihre neugeborenen Küken, von denen eines gerade geschlüpft ist. Es sieht so aus, als würden drei weitere herauskommen ... Es sind alles Stempel aus einem Set von Leane Creatief und es ist der erste „Versuch“ mit der Briefmarken Stanze, die ich letzte Woche erhalten habe. Ich bin mir sicher, dass noch viele weitere Karten damit gemacht werden, weil sie mir so gut gefällt und man damit wunderschöne Szenen gestalten kann! Auf jeden Fall bin ich mit meinem Kauf sehr zufrieden.

zaterdag 9 maart 2024

For You 


De meeste kleine meisjes houden van bling, hoewel onze kleindochter Chloë een uitzondering is, want zij geeft er helemaal niets om! Ze is wel dol op leuke kleren, maar er hoeft geen 'glitter' op te zitten!
Dat is op mijn kaart wel anders, want bij de nieuwe challenge van http://cyhtp.blogspot.com wordt bling op een kaart gevraagd. Ik heb de ondergrond gemaakt met een Craftable van Marianne Design en de randen geponst met een oude pons van Martha Stewart. Ik heb er roze strassteentjes op verwerkt en het plaatje van Elin van Nellie Snellen paste er mooi bij. De woorden For you komen van stansjes van Leane Creatief.


Most little girls love bling, although our granddaughter Chloë is an exception because she doesn't care for it at all! She loves nice clothes, but they don't have to have 'glitter' on them! 
That is not the case on my card, because the new challenge from http://cyhtp.blogspot.com asks for bling on a card. I made the background with a Craftable from Marianne Design and punched the edges with an old Martha Stewart punch. I added pink rhinestones and the picture of Elin by Nellie Snellen matched it nicely. The words For You are diecuts from Leane Creatief.

Die meisten kleinen Mädchen lieben Bling, obwohl unsere Enkelin Chloë eine Ausnahme ist, weil sie sich überhaupt nicht dafür interessiert! Sie liebt schöne Kleider, aber die müssen nicht mit Strass usw. geschmückt sein!
 Das ist auf meiner Karte anders, denn die neue Challenge von http://cyhtp.blogspot.com verlangt nach Bling auf einer Karte. Den Hintergrund habe ich mit einem Crafttable von Marianne Design angefertigt und die Kanten sind mit einem alten Martha Stewart-Stanzer ausgestanzt. Ich habe rosa Strasssteine ​​hinzugefügt und das Bild von Elin von Nellie Snellen passte gut dazu. Die gestanzte Wörter For You sind von leane Creatief.

woensdag 6 maart 2024

Happy Easter


 Paaseitjes horen helemaal bij het voorjaar en ze liggen al weer volop in de winkels, maar tot nu toe ben ik nog niet voor de chocolade eitjes gezwicht! Eieren verven heb ik vroeger veel gedaan met de kinderen, maar die tijd ligt al een poos achter ons. Jammer, maar ik denk er wel heel graag aan terug! 
De haasjes van Leane Creatief zijn nog wel druk met het beschilderen van reuzeneieren bezig. Deze heb ik gesjabloneerd via een stencil uit de laatste collectie van Leane en de stempels van de haasjes zijn al wat ouder, maar ze passen er prima bij!
Wat heerlijk he, dat de zon eindelijk een paar dagen schijnt. Het geeft een echt lentegevoel en ik kan er echt zo van genieten!!

Easter eggs belong defenitely to springtime and the chocolate ones are already available in stores, but so far I haven't bought them yet! I used to paint eggs a lot with the children, but those days are long behind us. Too bad, but I really like to think back about this! 
The bunnies from Leane Creatief are still busy painting giant eggs. I stenciled these using a stencil from Leane's latest collection and the stamps of the bunnies are a bit older, but they fit in well! 
How wonderful that the sun is finally shining for a few days. It gives a real spring feeling to me and I really enjoy it so much!!

Ostereier gehören einfach zum Frühling und es gibt sie schon in Hülle und Fülle im Supermarkt, aber den Schokoeiern bin ich bisher noch nicht nachgegeben! Früher habe ich oft mit den Kindern Eier bemalt, aber diese Zeiten liegen lange hinter uns. Schade, aber ich denke wirklich gerne daran zurück! Die Hasen von Leane Creatief sind aber immer noch damit beschäftigt um riesige Eier zu bemalen. Ich habe diese mit einer Schablone aus Leanes neuester Kollektion schabloniert und die Stempel der Hasen sind etwas älter, aber sie passen gut dazu! 
Wie schön, dass die Sonne endlich für ein paar Tage scheint. Es gibt ein echtes Frühlingsgefühl und ich genieße es wirklich!!


maandag 4 maart 2024

Haasjes


Een poosje geleden kreeg ik het bericht dan mijn kaart met uiltjes (hieronder) de winnaar is geworden bij  https://4-seasonchallenge.blogspot.com/ en dat is natuurlijk superleuk! Ik mag daarom gastdesigner zijn bij de nieuwe challenge die vandaag begint en de opdracht was: maak een easelkaart. Dat is niet zo moeilijk en heel leuk om te doen. Dus ben ik aan de slag gegaan met deze kaart. Ik wilde het graag in lentesferen houden, daarom heeft de kaart een eivorm gekregen. Ik heb er gestanste haasjes van Leane Creatief op verwerkt en tulpjes uit een oeroud Tiny's knipvel van Marianne Design. Het groene dessinpapier met kleine bloemetjes is van Stampin'Up! en past er goed bij!


A while ago I got the message that my card with owls was the winner at 
https://4-seasonchallenge.blogspot.com/ and that is of course super fun! Therefore I have been asked to be a guest designer for the new challenge that starts today and the assignment was: make an easel card. That's not that difficult and a lot of fun to do. So I started working on this card. I wanted to keep it in a spring atmosphere, so I made the card in an egg shape. I used die-cut bunnies from Leane Creatief and tulips from an ancient Tiny's cutting sheet from Marianne Design. The green patterned paper with small flowers is from Stampin' Up! and it fits well!

Vor einiger Zeit habe ich die Nachricht erhalten, dass meine Karte mit Eulen der Gewinner war bei https://4-seasonchallenge.blogspot.com/ und das hat mich nat"rlich sehr gefreut. Ich darf daher Gastdesigner für die neue Herausforderung sein, die heute beginnt, und die Aufgabe lautet: erstelle eine Easelkarte. Das ist gar nicht so schwierig und es macht viel Spaß. Also begann ich mit der Arbeit an diese Frühlingskarte und die bekam eine Eiform. Ich habe gestanzte Hasen von Leane Creatief und Tulpen aus einem alten Tiny's-Schneidebogen von Marianne Design verwendet. Das grün gemusterte Papier mit kleinen Blumen ist von Stampin‘ Up! und es passt gut dazu!