vrijdag 29 maart 2024

Narcissen


Ik hou van narcissen omdat ze met hun gele kleuren een echt lentegevoel geven en ik vind ze zelfs leuker dan tulpen...We hebben er een aantal in onze tuin staan en de eerste zijn jammer genoeg al weer uitgebloeid. Ik heb ook altijd mini narcisjes in de bloembak bij de voordeur staan en als ze uitgebloeid zijn dan verhuizen ze naar de achtertuin waar ze elk jaar weer tevoorschijn komen. De flinke bos die je ziet op de foto hieronder wordt steeds groter en je wordt er gewoon vrolijk van!
Op mijn kaart zie je gestanste narcissen, een waxzegel en een vogeltje van Leane Creatief en wat figuurtjes op de achtergrond die ik met een stencil heb aangebracht.

      
                                                     

I love daffodils because they give a real spring feeling with their bright yellow colors. I even like them better than tulips...We have a number of them in our garden and unfortunately the first ones have already finished blooming. I also always have planted mini daffodils in the big flowerpot next to the front door and when they have finished blooming they move to the backyard where they reappear every year. The large bunch you see in the photo is getting bigger and bigger and it just makes you happy! 
On my card you see diecut daffodils, a paper 'wax seal' and a bird from Leane Creatief and some motivs in the background that I applied with a stencil.

Ich liebe Narzissen, weil sie durch ihre gelben Farben ein echtes Frühlingsgefühl vermitteln und sie gefallen mir sogar besser als Tulpen... Wir haben einige davon in unserem Garten und leider haben die ersten bereits wieder geblüht. Ich habe auch immer Mini-Narzissen im grossen Blumentopf neben der Haustür und wenn sie mit der Blüte fertig sind, dann ziehen sie in den Hinterhof, wo sie jedes Jahr wieder auftauchen. Der große Haufen auf dem Foto wird immer größer und macht einfach froh! 
Auf meiner Karte seht ihr ausgestanzte Narzissen, ein Wachssiegel aus Papier und einen Vogel von Leane Creatief und im Hintergrund einige Figuren, die ich mit einer Schablone aufgetragen habe.

woensdag 27 maart 2024

Hoppies


Zijn ze niet enig, die stempels van de kleine Hoppies van Nellie Snellen? Helaas is Nellie zelf een poosje gestopt met haar winkel en het uitbrengen van nieuwe collecties en geniet ze nu (terecht!) van haar pensioen. Maar ze kan het niet laten om ons toch op Facebook mee te laten genieten van alles wat ze in de loop van de jaren heeft uitgebracht. Een poosje geleden gaf ze afbeeldingen cadeau van een aantal door haar uitgebrachte stempels en deze Hoppies horen erbij. Ik heb er nog twee gestempelde kuikentjes van Leane Creatief bij verwerkt en ook de takken en het hekje zijn van LC. Zo is het een leuke voorjaarskaart geworden voor de nieuwe challenge van https://thesisterhoodofcrafters.blogspot.com/

Aren't they cute, these stamps from the little Hoppies by Nellie Snellen? Unfortunately, Nellie stopped running her shop and releasing new collections a while ago and she is now (rightly!) enjoying her retirement. But she can't resist letting us enjoy on Facebook everything she has released over the years. Nellie designed a great number of stamps and these Hoppies are part of it. I added two stamped chicks from Leane Creatief and the branches and fence are also from LC. This makes it a nice spring card for the new challenge from https://thesisterhoodofcrafters.blogspot.com/

Sind sie nicht süss, diese Stempel von den kleinen Hoppies von Nellie Snellen? Leider hat Nellie einige Zeit her den Betrieb ihres Ladens und die Veröffentlichung neuer Kollektionen eingestellt und genießt nun (zu Recht!) ihren Ruhestand. Aber sie kann nicht widerstehen, uns auf Facebook alles nochmals genießen zu lassen, was sie im Laufe der Jahre veröffentlicht hat. Vor einiger Zeit verschenkte ein Teil  von den Stempeln, die sie herausgebracht hatte, und diese Hoppies sind einige davon. Ich habe zwei gestempelte Küken von Leane Creatief hinzugefügt und die Äste und der Zaun sind ebenfalls von LC. Dies macht es zu einer schönen Frühlingskarte für die neue Herausforderung von https://thesisterhoodofcrafters.blogspot.com/
maandag 25 maart 2024

Dromenvanger
Een dromenvanger met veertjes! Heel toevallig heb ik pas geleden een echte gemaakt samen met kleindochter Chloë, want ze wilde er graag een hebben en daarvoor hebben we de veertjes van de kippen van de 'andere' opa gebruikt. Die heeft nl. als hobby (vooral voor de kleinkinderen)  een paar sierkipjes achter in hun (hele grote!) tuin. Zo leuk dat de kinderen ermee opgroeien: ze sjouwen de kippen overal mee naar toe en als ze de tuinpoort in komen dan komen de kipjes al aan gerend!
Ik heb ook een dromenvanger op mijn kaart gemaakt, alleen nu met gestempelde veertjes. Aanleiding was de challenge van  http://dutchcardlovers.blogspot.com: maak een kaart met veertjes. Voor de ronde vorm heb ik een geschulpte cirkel uitgestanst en er een figuur op gemaakt met blauw glansgaren en ik heb er blauw dessinpapier achter geplakt. Alle materialen zijn van Leane Creatief.

A dream catcher with feathers! Coincidentally, I recently made real one together with granddaughter Chloë, because she really wanted to have one. For this purpose we used the feathers from the 'other' grandfather's chickens. As a hobby (especially for the grandchildren), he has a few nice chickens in the back of their (very large!) garden. It's so nice that the children grow up with these animals: they carry the chickens everywhere and when they enter the garden gate, the chickens come running immediately! I also made a dream catcher on my card, only this time with stamped feathers. The reason was the challenge from http://dutchcardlovers.blogspot.com: make a card with feathers. For the round shape I diecut out a scalloped circle and made a figure on it with blue glossy thread and I adhered blue patterned paper behind it. All materials are from Leane Creatief.

Ein Traumfänger mit Federn! Zufälligerweise habe ich kürzlich zusammen mit Enkelin Chloë ein echtes Exemplar gemacht, weil sie so gerne eines haben wollte. Zu diesem Zweck haben wir die Federn der Hühner des „anderen“ Großvaters verwendet. Als Hobby (besonders für die Enkelkinder) hat er ein paar Zierhühner im hinteren Teil seines (sehr großen!) Gartens. Es ist so schön, dass die Kinder damit aufwachsen: Sie tragen die Hühner überall hin und wenn sie das Gartentor betreten, kommen die Hühner schon angerannt! 
Ich habe auch einen Traumfänger auf meine Karte gebastelt, dieses Mal jedoch mit gestanzten Federn. Der Grund war die Herausforderung von http://dutchcardlovers.blogspot.com: mach eine Karte mit Federn. Für die runde Form habe ich einen gezackten Kreis ausgestanzt und mit blauem Glanzfaden eine Figur darauf gemacht und dahinter blaues gemustertes Papier geklebt. Alle Materialien stammen von Leane Creatief.

zaterdag 23 maart 2024

Zwanen


Binnenkort zijn ze er weer: jonge eendjes en zwanen! Ik vind dat kleine grut zo heel erg leuk om te zien als ze allemaal in een rijtje achter moeder aan zwemmen. Wij hebben helaas maar heel weinig water in onze omgeving. Achter ons huis is wel een sloot, maar daar staat maar zelden water in. Dus we moeten het doen met een grote vijver en slootjes in het buitengebied van ons dorp waar wel water in te vinden is. Het echt Hollandse landschap van het plaatje achter de cirkel is hebben we hier dus niet! Ik heb er een heel oud achtergrond knipvel voor gebruikt. De zwaan en rietpluimen zijn van Marianne Design, het gestanste gras op de voorgrond is merkloos.
Dit is mijn DT bijdrage aan de nieuwe challenge van http://cyhtp.blogspot.com

We can probably see them soon: young ducks and swans! I think that little ones are so much fun to watch when they all swim in a line behind their mother. Unfortunately, we have very little water in our area. There is a ditch behind our house, but there is rarely water in it. So we have to go to the outskirts of our village where there are a large pond and some ditches that do have water in it. We don't have the real Dutch landscape of the picture in our neighbourhood like the one in the circle! I used a very old background cutting sheet for it. The swan and reed plumes are by Marianne Design, the diecut grass in the foreground is unbranded. This is my DT contribution to the new challenge of http://cyhtp.blogspot.com

Man kann sie wahrscheinlich bald wieder sehen: junge Enten und Schwäne! Ich finde es so lustig, dem Kleinen zuzuschauen, wenn sie alle in einer Reihe hinter der Mutter schwimmen. Leider haben wir in unserer direkten Gegend sehr wenig Wasser. Hinter unserem Haus gibt es zwar einen Graben, in dem aber selten Wasser ist. Deshalb müssen wir schon am Rande unseres Dorfes gehen wo es einen großen Teich und Gräben  gibt, die Wasser führen. Wir haben hier also nicht die echte niederländische Landschaft des Bildes das Du hinter dem Kreis siehst! Ich habe dafür ein sehr altes Hintergrund-Schneideblatt verwendet. Die Schwanen- und Schilffedern stammen von Marianne Design, das gestanzte Gras im Vordergrund ist ohne Markenzeichen. Dies ist mein DT-Beitrag zur neuen Herausforderung von http://cyhtp.blogspot.com

woensdag 20 maart 2024

Veertjes


Er is een leuke challenge bij http://dutchcardlovers.blogspot.com waarvoor ik eindelijk een stempelset van Stampendous met veertjes uit de map heb gehaald. Ik heb hem al jaren en hij is nog nooit gebruikt, want ik wist tot nu toe niet wat ik er precies mee moest doen. De challengeopdracht is: maak een kaart met veertjes. Ik had ook nog een stempelset met bijbehorende stansjes waarmee je een vogeltje kunt maken en die kun je zelf aanpassen zodat het een koolmees, vink of roodborstje wordt. Ook deze had ik nog nooit gebruikt. En met die twee samen heb ik deze kaart gemaakt en ik vind hem echt wel leuk geworden. Voor de achtergrond heb ik een witte kaart bewerkt met verdunde blauwe en gele inkt en er met VersaMark veertjes op gestempeld en met wit WOW poeder geëmbost. Daarna zijn ze ingekleurd met lichtblauwe markers. De onderdelen van de koolmees zijn apart gestempeld en uitgestanst en in elkaar gezet. De tak en gestempelde tekst horen ook bij de set en als extra heb ik er nog wat echte veertjes bij geplakt.

There is a fun challenge at http://dutchcardlovers.blogspot.com for which I finally got a Stampendous stamp set of feathers out of my closet. I've had it for years and it's never been used because I didn't know what exactly to do with it until now. The challenge assignment is: make a card with feathers. I also had a stamp set with accompanying dies that you can use to make a bird and you can choose that it becomes a great tit, finch or robin. I had never used this set before either. And with those two unused sets together I made this card and I really like how it turned out. For the background I covered a white card with diluted blue and yellow ink and stamped feathers on it with VersaMark and embossed it with white WOW powder. They were then colored with light blue markers. The parts of the great tit are stamped and diecut out separately and put together. The branch and stamped text are also part of the set and as an extra I added some real feathers.

Bei http://dutchcardlovers.blogspot.com gibt es eine lustige Challenge, für die ich endlich ein Stampendous Stempelset mit Federn aus dem Schrank hervor geholt habe. Ich habe es schon seit Jahren und es wurde nie benutzt, weil ich bis jetzt nicht genau wusste, was ich damit machen soll. Die Herausforderungsaufgabe lautet: erstelle eine Karte mit Federn. Ich hatte auch ein Stempelset mit dazugehörigen Stanzformen, mit denen man einen Vogel basteln und selbst anpassen kann, sodass daraus eine Kohlmeise, ein Fink oder ein Rotkehlchen wird. Ich hatte das vorher auch noch nie benutzt. Und mit diesen beiden zusammen habe ich diese Karte gemacht und das Ergebnis gefällt mir wirklich gut. Für den Hintergrund habe ich eine weiße Karte mit verdünnter blauer und gelber Tinte bearbeitet, Feder gestempelt mit VersaMark Tinte und mit weißem WOW-Pulver embosst. Anschließend wurden sie mit hellblauen Markern koloriert. Die Teile der Kohlmeise wurden einzeln gestempelt und ausgestanzt und danach zusammengefügt. Der Zweig und der gestempelte Text gehören ebenfalls dazu und als Extra habe ich noch ein paar echte Federn hinzugefügt.
maandag 18 maart 2024

Wishing you all the best


Ik laat vandaag weer een easelkaart zien en dit is de reminder voor de challenge van  https://4-seasonchallenge.blogspot.com/ waar ik gastdesigner mag zijn. De eerste easelkaart kun je zien bij mijn blogpost van 4 maart en net zoals bij die kaart heb ik ook nu weer een lentekaart met een haasje gemaakt. De broek en de bloemen zijn ingekleurd met markers en het haasje zelf heb ik met verdunde distress inkt gedaan. Dat geeft een wat lichtere kleur dan met markers, want daarvan had ik helaas net niet de goede kleur in huis! Het gras en de wolken zijn stansjes van Leane Creatief.

Today I am showing another easel card and this is the reminder for the challenge of 
https://4-seasonchallenge.blogspot.com/ where I have been invited to be a guest designer. You can see the first easel card in my blog post of March 4 and just like with that card, I have now made another spring card with a bunny. The pants and flowers were colored with markers and the bunny itself was colored with diluted distress ink. That gives a slightly lighter color than with markers, because unfortunately I didn't have the right marker in my stash for that! The grass and clouds are made with dies from leane Creatief.

Heute zeige ich eine weitere Easel-Karte und dies ist eine Erinnerungskarte an die Herausforderung von https://4-seasonchallenge.blogspot.com/, bei der ich Gastdesigner sein darf. Die erste Easel-Karte könnt ihr in meinem Blog-Beitrag vom 4. März sehen und genau wie bei dieser Karte habe ich jetzt eine weitere Frühlingskarte mit einem Hasen erstellt. Die Hosen und Blumen wurden mit Markern bemalt und der Hase selbst wurde koloriert mit verdünnter Distress-Tinte. Das ergibt eine etwas hellere Farbe als mit Markern, denn leider hatte ich nicht genau den richtigen Marker dafür! Das Gras und die Wolken hab ich mit Stanzen von Leane Creatief gemacht.
 

zondag 17 maart 2024

Kerstman


Dit is mijn tweede kerstkaart deze week en toen ik deze maakte, was het weer zo somber dat het eerder kersttijd leek dan voorjaar! Ik heb een tijdje geleden van dochter Yvonne een paar knipvellen en restanten gekregen van een eerdere collectie van Stampin'Up! en daar heb ik alle plaatjes uitgeknipt. Alleen het groene frame komt van de Action en de geëmboste stippen zijn van een oude Cuttlebug embossingfolder. Ik vind deze folder gewoon tijdloos en ik heb hem al heel vaak gebruikt, want het geeft toch echt een idee van sneeuwvlokjes op de achtergrond.
De kaart is mijn DT bijdrage aan de nieuwe challenge van http://peaceonearthchristmas.blogspot.com

My second christmascard this week! I was in the Christmas mood again when I made this card, because the weather was gloomy enough for that! A while ago my daughter Yvonne gave me some retired cutting sheets and remnants from the Stampin' Up! collection. and I fussycut out all these pictures to make this card. Only the green frame comes from the Action shop and the embossed dots are from an old Cuttlebug embossing folder. I think this folder is simply timeless and I have used it many times, because it really gives the impression of snowflakes in the background. 
This is my DT contribution to the new challenge of http://peaceonearthchristmas.blogspot.com

Meine zweite Weihnachtskarte in dieser Woche! Als ich diese Karte gemacht habe, war ich wieder in Weihnachtsstimmung, denn dafür war das Wetter trüb genug! Meine Tochter Yvonne hat mir vor einiger Zeit einige Bastelbögen und Reste aus der Stampin' Up!-Kollektion geschenkt. und ich habe daraus die Bilder für meine Karte ausgeschnitten. Nur der grüne Rahmen stammt von der Action Laden und die geprägten Punkte stammen von einem alten Cuttlebug-Prägefolder. Ich finde diesen Folder einfach zeitlos und habe ihn schon oft verwendet, weil er wirklich den Eindruck von Schneeflocken im Hintergrund gibt. 
Dies ist mein DT-Beitrag zur neuen Herausforderung von http://peaceonearthchristmas.blogspot.com


donderdag 14 maart 2024

Christmas greetings


Ik doe weer een keer mee met kerstkaarten op donderdag en dat gebeurt niet zo vaak. Ik maak wel elke 14 dagen een kerstkaart voor het team van Peace on Earth, maar die worden dan net op een andere dag gepubliceerd. Maar nu had ik er een klaar die ik vandaag laat zien. Het idee is heel eenvoudig maar wel leuk! Ik heb wit karton geëmbost met mistletoe van Leane Creatief en er een sneeuwvlok uitgestanst. Die heb ik ernaast weer vastgezet met een sierbrad. Het rode achtergrondpapier komt mooi door de uitgestanste sneeuwvlok heen en is meteen een randje om de witte kaart. Op deze manier kun je echt heel snel een kaart maken!

I'm participating again in the blog 'Christmas cards on Thursday' and that doesn't happen very often. I make a Christmas card for the Peace on Earth team every 14 days, but they are published on a different day. But now I had one ready that I'm showing today. The idea is very simple but fun! I embossed white cardstock with mistletoe from Leane Creatief and diecut out a snowflake. I secured it next to the aperture with a decorative brad. The red background paper shows beautifully through the diecut out snowflake and it forms an edge around the white card too. This way you can make a nice card really quickly!

Heute nehme ich mal wieder teil  beim Blog 'Weihnachtskarten Donnertag'  und das kommt nicht sehr oft vor. Ich mache alle 14 Tage eine Weihnachtskarte für das Peace on Earth-Team, aber sie wird an einem anderen Tag veröffentlicht. Aber jetzt hatte ich wieder eine Karte fertig, die ich heute zeige. Die Idee ist sehr einfach, macht aber Spaß! Ich habe weißen Karton mit Mistelzweigen von Leane Creatief geprägt und eine Schneeflocke ausgestanzt. Ich habe es daneben mit einem dekorativen Stift (Brad) befestigt. Das rote Hintergrundpapier kommt durch die ausgestanzte Schneeflocke schön zum Vorschein und bildet auch gleichzeitig einen Rand um die weiße Karte. Auf diese Weise kann man ganz schnell eine schöne Karte erstellen!

 https://abcchristmaschallenge.blogspot.com (6/4)
https://52weekstochristmas.blogspot.com/
https://merrylittlechristmaschallenge.blogspot.com/ (15/4)
https://thehollyandivychristmaschallenge.blogspot.com/ (17/4)


woensdag 13 maart 2024

Groen


In Engeland, Ierland en Amerika wordt St. Patricks day gevierd en daarbij horen de kleur groen en klavertjes vier. Bij ons is het helemaal onbekend, dus het zegt ons eigenlijk niet zoveel. Maar een kaart met kleur groen als hoofdkleur, dat kan natuurlijk wel! En dat heb ik bij mijn kaart geprobeerd met diverse tinten Distress ink. De geelgroene motiefjes zijn via een sjabloon van Stampin'Up! gesjabloneerd en als je goed kijkt zie je ook gesjabloneerde grijze takjes erbij. De 'kriebels' komen van een stempel van Leane Creatief en de gestempelde bloemen zijn weer van SU. De strook met muzieknootjes is van washitape: iets wat ik vrijwel nooit gebruik, maar hier paste het wel bij.
Doe je weer mee met de nieuwe challenge van http://thesisterhoodofcrafters.blogspot.com?


St. Patrick's Day is celebrated in England, Ireland and America and that includes the color green and four-leaf clovers. This celebration is completely unknown in our country, so it does not mean anything to us. But a card with green as the main color is of course nice to make! And I tried that on my card with various shades of Distress ink. The yellow-green motifs were created by using a Stampin' Up! stencil and if you look closely you will also see stenciled gray twigs. The 'tickers' come from a stamp from Leane Creatief and the stamped flowers are from SU. The strip with musical notes is made of washi tape: something I hardly ever use, but it suited well. Will you participate again in the new challenge of http://thesisterhoodofcrafters.blogspot.com

Der St. Patrick's Day wird in England, Irland und Amerika gefeiert und dazu gehört die Farbe Grün und vierblättriges Kleeblatt. Der Feiertag ist bei uns völlig unbekannt und sagt uns daher nicht wirklich viel. Aber eine Karte mit Grün als Hauptfarbe ist natürlich immer schön! Und das habe ich mit meiner Karte mit Distress-Tinte in verschiedenen Farbtönen versucht. Die gelb-grünen Motive wurden mit eine Stampin‘ Up! Schablone erstellt und wenn Du genau hinsiehst, wirst Du auch schablonierte graue Zweige sehen. Die „Ticker“ stammen von einem Stempel von Leane Creatief und die gestempelten Blumen sind von SU. Der Streifen mit den Musiknoten ist Washi-Tape: etwas, das ich kaum benutze, aber jetzt passte es dazu. Nimmst Du auch wieder teil an der neuen Herausforderung von http://thesisterhoodofcrafters.blogspot.com ?

maandag 11 maart 2024

Kuikentjes

                             

Hier word je toch blij van: de lente komt eraan en dat betekent weer veel jong leven. In onze tuin zijn de merels al druk aan het nestelen en de duiven zitten 's morgens al weer vroeg te koeren op het dak. Niet leuk als je uit wilt slapen, maar ja: het hoort erbij! Ook moeder kip past heel goed op haar pas geboren kuikentjes, waarvan er één net uit het ei is gekropen. Zo te zien zijn er nog drie die ook nog uit moeten komen...Het zijn allemaal stempeltjes uit één set van Leane Creatief en het is het eerste 'probeersel' met de postzegelmal die ik vorige week binnen heb gekregen. Er zullen vast nog veel kaarten mee gemaakt worden, want ik vind hem zo leuk en je kunt er mooie tafereeltjes op maken! Ik ben in ieder geval blij met de aankoop.

This makes me happy: spring is coming and that means a lot of young life. The blackbirds are already busy nesting in our garden and the pigeons are already cooing on the roof early in the morning. Not fun if you want to sleep in, but hey: it's part of it! Mother hen also takes very good care of her newly born chicks, one of which has just hatched. It looks like there are three more coming out soon...They are all stamps from one set from Leane Creatief and it is the first 'try' with the 'stamp collage' die that I received last week. I'm sure many more cards will be made with it, because I like it so much and you can create beautiful scenes on it! In any case, I am happy with my purchase.

Das freut mich sehr: der Frühling naht und das bedeutet viel junges Leben. Die Amseln bauen bereits fleißig iht Nest in unserem Garten und die Tauben gurren bereits am frühen Morgen auf dem Dach. Kein Spaß, wenn man ausschlafen möchte, aber es gehört nun mal dazu! Auch die Henne kümmert sich sehr gut um ihre neugeborenen Küken, von denen eines gerade geschlüpft ist. Es sieht so aus, als würden drei weitere herauskommen ... Es sind alles Stempel aus einem Set von Leane Creatief und es ist der erste „Versuch“ mit der Briefmarken Stanze, die ich letzte Woche erhalten habe. Ich bin mir sicher, dass noch viele weitere Karten damit gemacht werden, weil sie mir so gut gefällt und man damit wunderschöne Szenen gestalten kann! Auf jeden Fall bin ich mit meinem Kauf sehr zufrieden.

zaterdag 9 maart 2024

For You 


De meeste kleine meisjes houden van bling, hoewel onze kleindochter Chloë een uitzondering is, want zij geeft er helemaal niets om! Ze is wel dol op leuke kleren, maar er hoeft geen 'glitter' op te zitten!
Dat is op mijn kaart wel anders, want bij de nieuwe challenge van http://cyhtp.blogspot.com wordt bling op een kaart gevraagd. Ik heb de ondergrond gemaakt met een Craftable van Marianne Design en de randen geponst met een oude pons van Martha Stewart. Ik heb er roze strassteentjes op verwerkt en het plaatje van Elin van Nellie Snellen paste er mooi bij. De woorden For you komen van stansjes van Leane Creatief.


Most little girls love bling, although our granddaughter Chloë is an exception because she doesn't care for it at all! She loves nice clothes, but they don't have to have 'glitter' on them! 
That is not the case on my card, because the new challenge from http://cyhtp.blogspot.com asks for bling on a card. I made the background with a Craftable from Marianne Design and punched the edges with an old Martha Stewart punch. I added pink rhinestones and the picture of Elin by Nellie Snellen matched it nicely. The words For You are diecuts from Leane Creatief.

Die meisten kleinen Mädchen lieben Bling, obwohl unsere Enkelin Chloë eine Ausnahme ist, weil sie sich überhaupt nicht dafür interessiert! Sie liebt schöne Kleider, aber die müssen nicht mit Strass usw. geschmückt sein!
 Das ist auf meiner Karte anders, denn die neue Challenge von http://cyhtp.blogspot.com verlangt nach Bling auf einer Karte. Den Hintergrund habe ich mit einem Crafttable von Marianne Design angefertigt und die Kanten sind mit einem alten Martha Stewart-Stanzer ausgestanzt. Ich habe rosa Strasssteine ​​hinzugefügt und das Bild von Elin von Nellie Snellen passte gut dazu. Die gestanzte Wörter For You sind von leane Creatief.

woensdag 6 maart 2024

Happy Easter


 Paaseitjes horen helemaal bij het voorjaar en ze liggen al weer volop in de winkels, maar tot nu toe ben ik nog niet voor de chocolade eitjes gezwicht! Eieren verven heb ik vroeger veel gedaan met de kinderen, maar die tijd ligt al een poos achter ons. Jammer, maar ik denk er wel heel graag aan terug! 
De haasjes van Leane Creatief zijn nog wel druk met het beschilderen van reuzeneieren bezig. Deze heb ik gesjabloneerd via een stencil uit de laatste collectie van Leane en de stempels van de haasjes zijn al wat ouder, maar ze passen er prima bij!
Wat heerlijk he, dat de zon eindelijk een paar dagen schijnt. Het geeft een echt lentegevoel en ik kan er echt zo van genieten!!

Easter eggs belong defenitely to springtime and the chocolate ones are already available in stores, but so far I haven't bought them yet! I used to paint eggs a lot with the children, but those days are long behind us. Too bad, but I really like to think back about this! 
The bunnies from Leane Creatief are still busy painting giant eggs. I stenciled these using a stencil from Leane's latest collection and the stamps of the bunnies are a bit older, but they fit in well! 
How wonderful that the sun is finally shining for a few days. It gives a real spring feeling to me and I really enjoy it so much!!

Ostereier gehören einfach zum Frühling und es gibt sie schon in Hülle und Fülle im Supermarkt, aber den Schokoeiern bin ich bisher noch nicht nachgegeben! Früher habe ich oft mit den Kindern Eier bemalt, aber diese Zeiten liegen lange hinter uns. Schade, aber ich denke wirklich gerne daran zurück! Die Hasen von Leane Creatief sind aber immer noch damit beschäftigt um riesige Eier zu bemalen. Ich habe diese mit einer Schablone aus Leanes neuester Kollektion schabloniert und die Stempel der Hasen sind etwas älter, aber sie passen gut dazu! 
Wie schön, dass die Sonne endlich für ein paar Tage scheint. Es gibt ein echtes Frühlingsgefühl und ich genieße es wirklich!!


maandag 4 maart 2024

Haasjes


Een poosje geleden kreeg ik het bericht dan mijn kaart met uiltjes (hieronder) de winnaar is geworden bij  https://4-seasonchallenge.blogspot.com/ en dat is natuurlijk superleuk! Ik mag daarom gastdesigner zijn bij de nieuwe challenge die vandaag begint en de opdracht was: maak een easelkaart. Dat is niet zo moeilijk en heel leuk om te doen. Dus ben ik aan de slag gegaan met deze kaart. Ik wilde het graag in lentesferen houden, daarom heeft de kaart een eivorm gekregen. Ik heb er gestanste haasjes van Leane Creatief op verwerkt en tulpjes uit een oeroud Tiny's knipvel van Marianne Design. Het groene dessinpapier met kleine bloemetjes is van Stampin'Up! en past er goed bij!


A while ago I got the message that my card with owls was the winner at 
https://4-seasonchallenge.blogspot.com/ and that is of course super fun! Therefore I have been asked to be a guest designer for the new challenge that starts today and the assignment was: make an easel card. That's not that difficult and a lot of fun to do. So I started working on this card. I wanted to keep it in a spring atmosphere, so I made the card in an egg shape. I used die-cut bunnies from Leane Creatief and tulips from an ancient Tiny's cutting sheet from Marianne Design. The green patterned paper with small flowers is from Stampin' Up! and it fits well!

Vor einiger Zeit habe ich die Nachricht erhalten, dass meine Karte mit Eulen der Gewinner war bei https://4-seasonchallenge.blogspot.com/ und das hat mich nat"rlich sehr gefreut. Ich darf daher Gastdesigner für die neue Herausforderung sein, die heute beginnt, und die Aufgabe lautet: erstelle eine Easelkarte. Das ist gar nicht so schwierig und es macht viel Spaß. Also begann ich mit der Arbeit an diese Frühlingskarte und die bekam eine Eiform. Ich habe gestanzte Hasen von Leane Creatief und Tulpen aus einem alten Tiny's-Schneidebogen von Marianne Design verwendet. Das grün gemusterte Papier mit kleinen Blumen ist von Stampin‘ Up! und es passt gut dazu!

zondag 3 maart 2024

Kerstsokken


Vandaag is er weer een kerstkaart aan de beurt die ik een poosje geleden heb gemaakt met materialen van Leane Creatief. De cirkel zit in een sjabloon, samen met diverse motiefjes waarmee je ze hem bewerken kunt. Dat heb ik met de lichtgroene gedaan. De andere heb ik gewoon effen gelaten. Ze zijn een mooie achtergrond voor de kerstsokken die gevuld zijn met aparte stempeltjes van cany canes en hulst.
Afgelopen vrijdag was ik met dochter Yvonne naar de beurs in Den Bosch en we hebben een gezellige dag gehad. Veel bekenden gezien en iedereen was het er over eens, dat dit veel leuker was dan de KreaDoe. Zeker voor kaartenmakers was er weer van alles te vinden! Alleen waar ik echt naar op zoek was, dat was helaas niet te vinden: overal uitverkocht (op de eerste dag van de beurs!) of het zat niet in de collectie. Jammer, maar ik kwam toch niet met lege handen thuis. Ik heb bijv. weer genoeg kaartenkarton waar ik een heleboel kaarten mee kan maken en ik heb ook wat leuke stempels gevonden!
Doe je met een kerstkaart weer mee met de nieuwe challenge van http://peaceonearthchristmas.blogspot.com


Today it's the turn of another Christmas card that I made a while ago with products from Leane Creatief. The circle is in a template, and comes together with various small motifs with which you can edit it. I did that with the light green one. and I left the other one plain. They are a nice background for the Christmas stockings that are filled with small stamps of cany canes and holly. 
Last Friday I went to the fair in Den Bosch with daughter Yvonne and we had a nice day. Saw many acquaintances and everyone agreed that this was much more fun than the KreaDoe fair in Utrecht last october. There was plenty to find, especially for cardmakers! Unfortunately, I couldn't find what I was really looking for: it was sold out everywhere (on the first day of the fair!) or it wasn't in the collection from some sellers. Too bad, but I didn't come home empty-handed. For example, I have enough cardstock again with which I can make a lot of cards and I have also found some nice stamps. 
Will you join the new challenge from http://peaceonearthchristmas.blogspot.com


Heute ist eine weitere Weihnachtskarte an der Reihe, die ich vor einiger Zeit mit Materialien von Leane Creatief erstellt habe. Der Kreis befindet sich in einer Schablone, zusammen mit verschiedenen Motiven, mit denen man ihn bearbeiten kann. Das habe ich mit dem hellgrünen Kreis gemacht. Ich habe den anderen einfach gelassen. Sie bilden einen schönen Hintergrund für die Weihnachtsstrümpfe, die mit Stempeln von Candy Canes und Stechpalme gefüllt sind. 
Letzten Freitag war ich mit Tochter Yvonne auf der Messe in Den Bosch und wir hatten einen schönen Tag. Habe viele Bekannte gesehen und alle waren wir uns einig, dass das eine viel bessere Messe war als das KreaDoe in Utrecht im letzten Oktober. Vor allem für's Karten basteln gab es viel zu entdecken! Leider konnte ich nicht finden, was ich wirklich suchte: Es war überall ausverkauft (am ersten Messetag!) oder man verkaufte die Marke nicht. Schade, aber ich bin nicht mit leeren Händen nach Hause gekommen. Ich habe zum Beispiel wieder genug Kartenpapier, mit dem ich viele Karten basteln kann und ich habe auch ein paar schöne Stempel gefunden! 
Nimmst Du auch wieder teil mit einer Weihnachtskarte an der neuen Herausforderung von http://peaceonearthchristmas.blogspot.com ?

vrijdag 1 maart 2024

Voorjaar


Hier had ik zin in: een echte lentekaart maken! En dat lukte prima met de leuke stempel van een konijntje met narcissen van Stampin'Up! Ik heb alles met grijze StazOn inkt gestempeld en de bloemen zijn ingekleurd met markers. Ook het dessinpapier is van SU en alhoewel het geen narcissen zijn vind ik dat het er toch goed bij past.
In onze tuin staan de narcissen inderdaad al in bloei en de krokussen zijn al bijna niet meer te zien, maar die kunnen ook platliggen door de regen. Wanneer houdt dat eindelijk een keer op?!
Dit is mijn DT kaart voor de nieuwe challenge van http://scrapping4funchallenges.blogspot.com

This is what I have been looking forward to: making a real spring card! And that worked well with the nice stamp of a bunny with daffodils from Stampin' Up! I stamped everything with gray StazOn ink and colored the flowers with markers. The patterned paper is also from SU and although they are not daffodils, I think the  paper still fits well. 
In our garden the daffodils are indeed already in bloom and the crocuses are already almost invisible, but they could be flattened by plenty of rain. When will this finally end?! 
This is my DT card for the new challenge from http://scrapping4funchallenges.blogspot.com

Darauf habe ich mich gefreut: eine echte Frühlingskarte zu machen! Und das klappte auch gut mit dem schönen Stempel eines Hasen mit Narzissen von Stampin‘ Up! Ich habe alles mit grauer StazOn-Tinte gestempelt und die Blumen mit Markern koloriert. Das gemusterte Papier ist ebenfalls von SU und obwohl es keine Narzissen sind, passt es meiner Meinung nach trotzdem gut. 
In unserem Garten blühen die Narzissen schon und die Krokusse sind leider schon fast unsichtbar. Sie  können aber durch den Regen auch plattgedrückt sein. Wann hören die Schauer endlich mal auf ?! 
Dies ist meine DT-Karte für die neue Herausforderung von http://scrapping4funchallenges.blogspot.com

                                   https://beautifulblossomschallenge.blogspot.com/ (12/3)
                             https://thefourseasonschallenge.blogspot.com/ (28/3)
               https://sklepzielonekoty.blogspot.com/ (3/3)
                                     https://pammiesinkypinkieschallenges.blogspot.com/ (1/3)