zaterdag 29 juli 2023

Kerst in juli


 Het weer is nu echt niet bepaald zomers te noemen, dus het is prima om kerstkaarten te maken! Ik heb er nu een paar klaar, maar er moeten er nog veel bij komen, Dus ik heb de stempel van de leuke sneeuwpop van Penny Black uit de kast gehaald en er drie sneeuwmannen mee gemaakt. Ze zijn afgedrukt op restjes wit karton en ik heb heel veel restjes dessinpapier op kleur in een aparte bak. Daar vond ik de papiertjes met stipjes in en dus kwam de paper piecing techniek weer goed van pas. Op de achtergrond zie je gestanste bomen van Marianne Design. De lucht is gemaakt met Distress Ink. 


The weather is really not summery right now, so it's perfect to make Christmas cards! I've got a few ready now, but I've got a lot more to make, so I took Penny Black's fun snowman stamp out of the closet and made three snowmen with it. They are stamped on scraps of white cardstock and I have lots of scraps of colored patterned paper in a separate box. I found the papers with dots in it and so the paper piecing technique came in handy again. In the background you see diecut trees from Marianne Design. The sky is made with Distress Ink.

Da das Wetter im Moment wirklich nicht sommerlich ist, ist es schon gut um Weihnachtskarten zu basteln! Ich habe jetzt schon ein paar fertig, aber es müssen noch viel mehr dazu kommen, also habe ich den lustigen Schneemann-Stempel von Penny Black aus dem Schrank geholt und drei Schneemänner damit gemacht. Sie sind auf weißen Kartonresten gestempelt und ich habe viele farbige gemusterte Papierreste in einem separaten Behälter. Ich fand die Papiere mit Punkten darin und so erwies sich die Paper-Piecing-Technik wieder als nützlich. Im Hintergrund sind gestanzte Bäume von Marianne Design zu sehen. Der Himmel ist mit Distress Ink erstellt.

woensdag 26 juli 2023

Tropisch


We hoefden in de afgelopen tijd niet naar de tropen voor warm weer want we hebben hier genoeg warme dagen gehad. Ik vind altijd de avonden het fijnst als je nog lang lekker buiten kunt zitten. Onze tuin ligt op het noorden en het was vaak tot 11 uur/half 12 nog licht in de verte. We hebben maar één huis van achterburen, dus we konden er door de bomen van het laantje nog lang van genieten. Maar je kunt echt wel merken dat het weer vroeger donker wordt, zo jammer....!
Mijn kaart van vandaag is nog wel lekker tropisch met een afbeelding van een toekan. Op de achtergrond heb ik een ananas gesjabloneerd en daarop een toef geplakt van gestempelde en gestanste bloemen en bladeren van Stampin'Up! De vlinders zijn merkloos.
Dit is mijn bijdrage aan de nieuwe challenge van http://thesisterhoodofcrafters.blogspot.com

We have not had to go to the tropics for warm weather in recent weeks because we have had enough warm days over here. I always like the evenings the best when we can sit outside for a long time. Our garden faces north and it was often still light in the distance until 11 / 12:30 p.m. There is only one neighbor's house, so we could enjoy the daylight for a long time looking through the trees of the lane. 
But you can really notice that it gets dark earlier, such a shame....! 
My card today is still tropical with an image of a toucan. In the background I stenciled a pineapple and adhered some stamped and die-cut tropical flowers and leaves from Stampin' Up! The butterflies are unbranded. This is my contribution to the new challenge from http://thesisterhoodofcrafters.blogspot.com

Für warmes Wetter brauchten wir in letzter Zeit nicht in die Tropen reisen, weil wir hier genug warme Tage hatten. Am schönsten finde ich immer die Abende, an denen man lange draußen sitzen kann. Unser Garten ist nach Norden ausgerichtet und in der Ferne war es oft bis 11 Uhr / 12:30 Uhr noch hell. Da es nur ein Nachbarhaus gibt, konnten wir es durch die Bäume der Gasse lange genießen. Aber man merkt wirklich, dass es schon wieder früher dunkel wird, so schade....! 
Meine heutige Karte ist auch tropisch mit dem Bild eines Tukans. Im Hintergrund habe ich eine Ananas schabloniert und einen Strauß gestanzter und gestanzter Blumen und Blätter von Stampin' Up! aufgeklebt. Die Schmetterlinge sind ohne Markenzeichen. Dies ist mein Beitrag zur neuen Herausforderung von http://thesisterhoodofcrafters.blogspot.com

maandag 24 juli 2023

Rozen


Is een klaproos ook een roos? Ze lijken er niet echt op, dus ik vraag me af waar de naam vandaan komt! Maar ik vind beiede bloemen wel heel erg mooi en op deze kaart heb ik ze allebei gebruikt. Het zijn stempels van Stampin' Up die ik heb ingekleurd met markers. De bijen zijn van Do Crafts. Alles is uitgestanst en op verschillende hoogtes vastgezet met foampads. Ik heb de achtergrond een beetje kleur gegeven met Decorative Chalk. En zo is weer een verjaardagskaart klaar!


The Dutch name for a poppy is 'klaproos' and it suggest that the poppy is a rose... But they are not really look alike, so I wonder where the name comes from! But I think both flowers are very beautiful and on this card I used them both. They are Stampin' Up stamps that I colored with markers. The bees are from Do Crafts. Everything is diecut out and fixed at different heights with foam pads. I added some color to the background with Decorative Chalk. And so another birthday card is ready!

Ist eine Mohnblume auch eine Rose? Der Holländische Name für diese Blume ist 'klaproos' aber ich finde sie sehen sich nicht wirklich ähnlich, also frage ich mich, woher der Name kommt! Aber ich finde beide Blumen sehr schön und auf dieser Karte habe ich sie beide verwendet. Es sind Stampin‘ Up-Stempel, die ich mit Markern koloriert habe. Die Bienen stammen von Do Crafts. Alles ist ausgestanzt und in verschiedenen Höhen mit Schaumstoffpolstern befestigt. Ich habe dem Hintergrund mit dekorativer Kreide etwas Farbe hinzugefügt. Und schon ist eine weitere Geburtstagskarte fertig!

zaterdag 22 juli 2023

Zeilschip 


Het is al weer even geleden dat we twee keer 5 weken met onze dochters naar Australië zijn geweest en beide keren was de reis onvergetelijk! Natuurlijk op familiebezoek bij mijn jongste broer, maar we zijn ook met een camper door het land getrokken en hebben ontzettend veel gezien en ervan genoten. Beide keren zijn we ook met een catamaran zeilschip van Ocean Spirit Cruises in Cairns naar het Great Barrier Reef geweest en dat was prachtig!! De kwaliteit van de foto's van toen was nog niet zo goed als van nu, maar we hebben er supermooie foto's van: enkele zie je hieronder. De herinneringen blijven en we praten er nog veel over!
Een maritieme kaart is ook altijd leuk om te maken en voor deze heb ik eerst een achtergrond gekleurd met Distress Ink en deze daarna geëmbost. Ik heb een opening uit het midden gesneden en er een gestempeld zeilschip van Nellie Snellen achter geplakt. Onderaan een beetje versierd met gestanste schelpen, zeewier en ankers, een stukje jute en wat nog touw erbij.
Dit is mijn DT kaart voor de nieuwe challenge van http://cyhtp.blogspot.com

http://do-allkreatives.blogspot.com (31-7)
 

It's been a while since we went to Australia twice for 5 weeks with our daughters and both times the trip was unforgettable! Of course we have been visiting my youngest brother who lives over there, but also traveled through the country with a camper and saw and enjoyed a lot. Both times we also went to the Great Barrier Reef with a catamaran sailing ship from Ocean Spirit Cruises in Cairns and that was beautiful!! The quality of the photos from then was not as good as it is now, but still we have super nice photos: you can see some of them on top. The memories remain and we talk about them a lot! 
A maritime card is always fun to make and for this one I first colored a background with Distress Ink and then embossed it. I cut an opening from the center and glued a stamped sailing ship from Nellie Snellen behind it. I added a little bit of decoration at the bottom with diecut shells, seaweed and anchors, a piece of burlap and a rope. 
This is my DT card for the new challenge from http://cyhtp.blogspot.com

Es ist schon eine Weile her, dass wir zweimal für 5 Wochen mit unseren Töchtern nach Australien gereist sind und beide Male war die Reise unvergesslich! Natürlich haben meinen jüngsten Bruder besucht, wir sind aber auch mit dem Wohnmobil durchs Land gereist und habe viel gesehen und genossen. Beide Male sind wir auch mit einem Katamaran-Segelschiff von Ocean Spirit Cruises in Cairns zum Great Barrier Reef gefahren und das war wunderschön!! Die Qualität der Fotos von damals ist zwar nicht so gut wie heute, aber wir haben super schöne Fotos davon: Einige davon könnt ihr oben sehen. Die Erinnerungen bleiben und wir reden immer noch viel darüber! 
Eine maritime Karte zu basteln macht immer Spaß und für diese habe ich zuerst einen Hintergrund mit Distress Ink koloriert und dann geprägt. Ich habe in der Mitte eine Öffnung geschnitten und dahinter ein gestempeltes Segelschiff von Nellie Snellen geklebt. Unten noch ein bisschen verziert mit gestanzten Muscheln, Algen und Ankern, einem Stück Jute und  Seil. 
Dies ist meine DT-Karte für die neue Herausforderung von http://cyhtp.blogspot.com

donderdag 20 juli 2023

Koe


Van mijn dochter Yvonne kreeg ik enkele weken geleden wat restjes dessinpapier van Stampin'Up! en daar zat dit leuke papier met koeien en bomen bij. Het lag gewoon te wachten om er iets mee te doen en toen ik de challenge zag van   http://knutselsenkadootjes.blogspot.com was de link gauw gelegd! 
Want ik heb ook een superleuke stans van een koe van Leane Creatief die er precies bij paste en hier is hij! Het is echt een leukerd, toch? Ook de wolken, het gras, de bloemen en de groene rand om de afbeelding zijn van Leane. Alleen de bomen niet, want die zijn van Amy Design. Ik heb de lucht en groene ondergrond gekleurd met Decorating chalk, want daar krijg je mooie zachte kleuren mee.

                                             http://knutselsenkadootjes.blogspot.com (28/7)
                                             http://carlinskaartenparadijs.blogspot.com/ (30/7, Cow)
                                             https://creativefingerschallengeblog.blogspot.com/ (10/8)
                                             http://addictedtostamps-challenge.blogspot.com/ (24/7)
                                             https://pammiesinkypinkieschallenges.blogspot.com/ (23/7)
                                             http://challengeupyourlife.blogspot.com (27/7)
                                          

A few weeks ago my daughter Yvonne gave me some leftover patterned paper from Stampin' Up! and this nice paper with cows and trees was one of them. It was just waiting to do something with it and when I saw the challenge from http://knutselsenkadootjes.blogspot.com the link was quickly made! Because I also have a super cute die of a cow from Leane Creatief that matched it exactly and here it is! It looks really funny, isn't it? The clouds, the grass, the flowers and the green border around the image are also Leane's. Just not the trees, because they are from Amy Design. I colored the sky and green background with Decorating chalk, because that gives nice soft colors.

Vor ein paar Wochen schenkte mir meine Tochter Yvonne übriggebliebenes gemustertes Papier von Stampin‘ Up! und dabei war dieses schöne Papier mit Kühen und Bäumen. Es wartete nur darauf, etwas damit zu machen, und als ich die Herausforderung von http://knutselsenkadootjes.blogspot.com sah, war der Link schnell erstellt! 
Denn ich habe auch eine supersüße Kuh-Stanzform von Leane Creatief, die genau dazu passt, und hier ist sie! Sie ist wirklich lustig, oder? Auch die Wolken, das Gras, die Blumen und der grüne Rand um das Bild stammen von Leane. Nur nicht die Bäume, denn sie sind von Amy Design. Den Himmel und den grünen Hintergrund habe ich mit Dekokreide koloriert, weil man dadurch schöne, sanfte Farben erhält.


woensdag 19 juli 2023

Zomerbloemen


Ik had de laatste tijd nogal wat verjaardagskaarten nodig en ook deze is onderweg naar een jarige!
Ik weet eigenlijk niet goed welke bloemen bedoeld worden met deze stempel, maar ik vind dat ze een beetje op gerbera's lijken. Die zijn er in allerlei kleuren en ik vind ze echt wel mooi! 
Voor de achtergrond heb ik een strook glanzend fotokarton gebruikt en het gekleurd met rode en gele Bister en water. Het is altijd een verrassing wat het resultaat wordt, maar ik vind het wel bij zomerbloemen passen. Toen het goed droog was heb ik de bloemen erop gestempeld met Memento inkt en ze ingekleurd met markers. De randjes en de tekst zijn uit goudkarton gestanst. Alle materialen zijn van Leane Creatief.

                                                       http://stampingsensations.uk (31/7)
                                                       https://die-cut-divas.blogspot.com/ (31/7)
                                                       https://creationsinpink.blogspot.com/ (14/8)
                                                       https://allsortschallenge.blogspot.com/ (21/7, 
                                                       inspired bij the flower and colors) 
                                                       https://beautifulblossomschallenge.blogspot.com/ (12/8) 
                                                        https://colorthrowdown.blogspot.com/    (23/7)  
                                                        https://creativefingerschallengeblog.blogspot.com/   (10/8)                                                                                                                                  
During the last months I made several birthdaycards and have sent them to relatives and friends.
I'm not really sure which flowers are meant by this stamp, but I think they look a bit like gerberas. They come in all kinds of colors and I really like them! For the background I used a strip of glossy photo card and colored it with red and yellow Bister and water. It is always a surprise what the result will be, but I think it suits the summer flowers. When it was dry I stamped the flowers with Memento ink and colored them with markers. The edges and the text are diecut from gold cardboard. All products are from Leane Creatief.

Ich habe in letzter Zeit ziemlich viele Geburtstagskarten benötigt und auch diese ist auf dem Weg zu einem Geburtstagskind! 
Ich bin mir nicht ganz sicher, welche Blumen mit diesem Stempel gemeint sind, aber ich finde, sie sehen ein bisschen wie Gerberas aus. Es gibt sie in allen möglichen Farben und ich finde sie wirklich schön!
Für den Hintergrund habe ich einen Streifen Hochglanz-Fotokarton verwendet und ihn mit rotem und gelbem Bister und Wasser eingefärbt. Es ist immer eine Überraschung, was das Ergebnis sein wird, aber ich denke, es passt zu den Sommerblumen. Als es trocken war, habe ich die Blumen mit Memento-Tinte gestempelt und mit Markern koloriert. Die Ränder und der Text sind aus Goldkarton gestanzt. Alle Materialien stammen von Leane Creatief.

vrijdag 14 juli 2023

Up, up and away....We hebben de laatste maanden best wel veel luchtballonnen gezien, want niet ver van ons huis is een veld waar vandaan ze regelmatig opstijgen. Een kaart met ballonnen ziet er ook vrolijk uit en ik vind het echt iets voor de zomer, want in de winter zul je ze niet zo gauw in de lucht zien. 
Ik mocht nog een keer gastdesigner zijn bij http://cutitupchallenges.blogspot.com en dat is natuurlijk superleuk! Ik heb voor hen deze kaart gemaakt met een stempel van Mudra Crafts: drie kleine diertjes in een heteluchtballon. En zo te zien hebben ze het prima naar de zin. Ik heb eerst een drieluik kaart gesneden en voor de drie onderdelen stukken wit karton gekleurd met Distress Ink. De stmepel ingekleurd met markers, uitgeknipt en op het middelste paneel geplakt. Er zijn gestanste bomen opgeplakt van Marianne Design. Daarna heb ik er nog een aantal kleinere, merkloze luchtballonnen en wolkjes en een zon van Leane Creatief bij geplakt.

                  https://craftycalendarchallenge.blogspot.com/ (28/7)
                  https://thefourseasonschallenge.blogspot.com/ (25/7)


I made a summer card with hot air balloons, because in winter you won't see so many balloons in the sky. We have seen quite a lot of them in recent months, because not far from our house is a field from where they regularly take off. 
I have been asked to be a guest designer again at http://cutitupchallenges.blogspot.com and that is of course super fun! I made this card for them with a stamp from Mudra Crafts: three little animals in a hot air balloon and it looks like they're having a good time. I first cut a triptych card and colored pieces of white cardboard for the three parts with Distress Ink. Colored the stamp with markers, fussycut it out and glued it to the middle panel. I added die-cut trees from Marianne Design, a number of smaller, unbranded balloons and clouds and a sun from Leane Creatief.

Ich habe eine sommerliche Karte mit Luftballons gemacht, weil man im Winter nicht so viele am Himmel sieht. Wir haben in den letzten Monaten ziemlich viele von ihnen gesehen, denn nicht weit von unserem Haus entfernt liegt ein Feld, von dem aus sie regelmäßig abheben. 
Ich durfte wieder Gastdesigner sein bei http://cutitupchallenges.blogspot.com und das macht natürlich  viel Spaß! Ich habe für sie diese Karte mit einem Stempel von Mudra Crafts gemacht: drei kleine Tiere in einem Heißluftballon. Und es sieht so aus, als hätten sie eine gute Zeit. 
Ich habe zunächst eine Triptychon-Karte ausgeschnitten und weiße Kartonstücke für die drei Teile mit Distress Ink koloriert. Ich hab den Stempel mit Markern koloriert, ausgeschnitten und auf die Mittelplatte geklebt. Dann fügte ich hinzu: gestanzte Bäume von Marianne Design,  eine Reihe kleinerer Luftballons ohne Markenzeichen sowie eine Sonne und Wolken von Leane Creatief.


woensdag 12 juli 2023

In de tuin/ In my garden


De tuin! Dat is vooral een van de hobby's van Henry (mijn man), en sinds we er vorig jaar een stuk bij hebben gekregen vraagt het wel wat meer tijd. Maar hij vindt het vooral ontspannend en leuk om te doen. Ik hou me in de zomer bezig met de hanging baskets en bakken met zomerbloeiers, en zo zijn we lekker bezig!
Zoals je ziet op mijn kaart  staan het tuingereedschap en de laarzen van Leane Creatief al klaar om aan de slag te gaan en het vogeltje op de tak van Marianne Design kijkt toe. Ik heb een soort boxkaart gemaakt en een ovaal uit de voorste deel gestanst. Dit deel en de zijkanten van het achterste deel zijn beplakt met groen papier met stipjes. Via het doorkijkje zie je op de achtergrond een afbeelding van een hele oude ansichtkaart. Deze is vast wel 30 jaar oud en ik heb hem ooit ook als voorbeeld gebruikt voor een schilderwerk op textiel (een linnen tas) toen ik nog workshops gaf in textielverven...Dat is lang geleden......!!
De kaart is mijn DT bijdrage aan de nieuwe challenge van http://thesisterhoodofcrafters.blogspot.com met het thema tuin!

https://veselahiska.blogspot.com/ (31/7, green paper with dots)

The garden! That is mainly one of Henry's (my husband's) hobbies, and since we got an extra piece last year it takes a little more time to get things done. But most of all he finds it relaxing and fun to do. In the summer I'm busy with the hanging baskets and containers with summer bloomers, and that's how we're busy! 
As you can see on my card, the garden tools and boots from Leane Creatief are ready to get started and the bird on the branch from Marianne Design is watching. I made a kind of box card and diecut an oval out of the front part. This part and the sides of the back part are covered with green paper with white dots. Through the oval you can see an image of a very old postcard in the background. This one is probably 30 years old and I once used it as an example for a painting on textile (a linen bag) when I was still giving workshops in textile painting... That's a long time ago......!! 
The card is my DT contribution to http://thesisterhoodofcrafters.blogspot.com's new garden themed challenge!

Der Garten! Das ist hauptsächlich eines von Henrys (meinem Mann) Hobbys, und da wir letztes Jahr ein zusätzliches Stück bekommen haben, dauert die Arbeit jetzt etwas länger. Vor allem aber findet er es entspannend und unterhaltsam. Im Sommer bin ich mit den Hängekörben und Behältern mit Sommerblühern beschäftigt, und so haben wir beide was zu tun! 
Wie Du auf meiner Karte sehen kannst, sind die Gartengeräte und Stiefel von Leane Creatief startbereit und der Vogel auf dem Ast von Marianne Design schaut zu. Ich habe eine Art Boxkarte gebastelt und aus dem Vorderteil ein Oval ausgestanzt. Dieser Teil und die Seiten des hinteren Teils sind mit grünem Papier mit Punkten bedeckt. Durch die Ansicht siehst Du im Hintergrund das Bild einer sehr alten Postkarte. Dieses ist wahrscheinlich 30 Jahre alt und ich habe es einmal als Beispiel für eine Textilmalerei (einen Leinenbeutel) verwendet, als ich noch Workshops in Textilmalerei gab... Das ist lange her......!! 
Die Karte ist mein DT-Beitrag zur neuen Garten-Herausforderung von http://thesisterhoodofcrafters.blogspot.com!

maandag 10 juli 2023

Kerstster


Eigenlijk was het in de afgelopen week te warm om iets te doen, en zelfs om te knutselen. Maar ik kon het toch niet laten! Ik heb een hele mooie stained glass mal van een ster van Nellie Snellen die ik eigenlijk veel te weinig gebruik. Afgelopen jaar heb ik er twee kerstkaarten mee gemaakt en nu ben ik van plan om er meer mee te doen, zoals deze kerstkaart! Ik heb de onderdelen van de mal uit rood en wit karton gestanst en op elkaar geplakt. Ik had nog een leuk plaatje van roodborstjes en daarna heb ik in mijn restjesbak mooie kleuren gevonden voor de blaadjes, poinsettia's, dennenappeltjes en beige takjes. Daarbij kwamen nog een paar 'kettinkjes' die ik uit een reststrookje goudkarton heb gestanst. 
Weer een kerstkaart klaar (alhoewel ik met deze temperaturen nog even niet aan kerst moet denken...).

 https://pixiessnippetsplayground.blogspot.com/ (22/7)

In fact, last week it was too hot to do anything, even crafting. But I couldn't resist, so I went to my hobbyroom again! 
 have a very nice stained glass die set of a star by Nellie Snellen that I actually don't use enough. Last year I made two Christmas cards with it and now I plan to do more with it, like this Christmas card! I diecut the parts of the die out of red and white cardstock and glued them together. I had a nice picture of robins and then I found beautiful colors of card in my leftover bin to diecut the leaves, poinsettias, pine cones and beige twigs. I added a few 'chains' that I diecut out of a scrap piece of gold cardboard. Another Christmas card ready (although with these temperatures I don't like  to think about Christmas yet...).

Eigentlich war es letzte Woche zu heiß, um irgendetwas zu tun, und auch zum basteln. Aber ich konnte es doch nicht widerstehen! 
Ich habe eine sehr schöne Stained Glass Stanzform eines Sterns von Nellie Snellen, die ich eigentlich nicht oft genug benutze. Letztes Jahr habe ich zwei Weihnachtskarten damit gemacht und jetzt habe ich vor, mehr damit zu machen, wie diese Weihnachtskarte! Die unterschiedliche Teile habe ich aus rotem und weißem Karton ausgestanzt und zusammengeklebt. Ich hatte ein schönes Bild von Rotkehlchen und dann fand ich in meinem Restebehälter schöne Farben für die Blätter, Weihnachtssterne, Tannenzapfen und beigen Zweige. Ich habe ein paar „Ketten“ hinzugefügt, die ich aus einem Stück Goldpapier ausgestanzt habe. Wieder eine Weihnachtskarte fertig (obwohl ich bei diesen Temperaturen noch nicht an Weihnachten denken muss...).

zaterdag 8 juli 2023

Sterren kijken


Kijken jullie ook wel eens naar de sterren? Afgelopen maand hebben we 's avonds veel buiten gezeten en dan zag je ze een voor een verschijnen. Maar het is nog mooier als we met vakantie in bijv. Oostenrijk zijn, want het is net of het daar veel helderder is en daar zie je er veel meer dan hier bij ons. Zelfs de Melkweg is prachtig te zien!
Deze twee vriendjes kijken ook graag naar de sterren en de maan en het ziet er wel romantisch uit, toch? De geëmboste sterren zijn van Leane Creatief en de gestempelde bomen van Stampin'Up! Het plaatje heb ik online gevonden en ik vond het meteen leuk. De achtergrond heb ik met Distress Ink gemaakt.
Doe je ook mee met de nieuwe challenge van http://cyhtp.blogspot.com. Het thema is....sterren (of alles mag!).

https://girlzcreativecrafts.blogspot.com/ (20/7)
http://unicornchallenge.blogspot.com/ (31/7)


Do you ever look at the stars? Last month we sat outside a lot in the evening and then you saw them appear one by one. But it is even better when we are on holiday in Austria, for example, because it is as if it is much brighter over there and you see many more stars there than here with us. Even the Milky Way is beautiful to see! 
These two friends also like looking at the stars and the moon and it does look a bit romantic, doesn't it? The embossed stars are from Leane Creatief and the stamped trees from Stampin' Up! I found the picture online and I immediately liked it. I made the background with Distress Ink. 
Just join the new challenge from http://cyhtp.blogspot.com. The theme is.... stars (or anything goes!).

Schaust Du manchmal auch zu den Sternen hinauf? Im letzten Monat saßen wir abends viel draußen und dann sah man sie einer nach dem anderen auftauchen. Aber noch besser ist es, wenn wir zum Beispiel in Österreich Urlaub machen, weil es dort so ist, als wäre es viel heller und man sieht dort viel mehr Sterne als hier bei uns. Sogar die Milchstraße ist wunderschön anzusehen! 
Diese beiden Freunde schauen sich auch gerne die Sterne und den Mond an und es sieht doch romantisch aus, nicht wahr? Die geprägten Sterne stammen von Leane Creatief und die gestempelte Bäume von Stampin' Up! Ich habe das Bild online gefunden und es hat mir sofort gefallen. Den Hintergrund habe ich mit Distress Ink erstellt. 
Nimmst Du an der neuen Herausforderung von http://cyhtp.blogspot.com teil? Das Thema ist ... Sterne (oder alles ist möglich!).

woensdag 5 juli 2023

Chloë is bijna jarig! 

Over een paar weken is Chloë onze enige kleindochter jarig en ze voelt zich prima hoor, tussen 3 jongens. Met haar broer en 2 neefjes heeft ze vaak de grootste lol en zeker toen we eind april een week met z'n allen naar Rome waren, ging het soms flink tekeer met plezier maken. Maar niet té gek hoor, want we vonden het allemaal zo leuk dat ze zo goed met elkaar kunnen opschieten!
Ja: kleine meisjes worden groot...en hoeveel jaar ze wordt moet je eigenlijk via deze boxkaart kunnen raden, want het is groot in beeld op een van de ballonnen. De boxkaart kan plat gevouwen worden, zodat ik hem op kan sturen naar Oostenrijk, waar Chloë voor de 3e keer haar verjaardag viert in het appartement van goede vrienden. Maar we vieren het wel later, als ze weer thuis zijn.
Het idee om een kaart te maken met veel cijfers komt van Dutch Card Lovers en ik heb even moeten nadenken hoe ik dat zou aanpakken.
Ik heb de stempeltjes van Craftlines eerst op wit papier afgedrukt en omdat ik ze te klein vond heb ik ze ze daarna op de computer vergroot. Ik heb ze op stevig karton uitgeprint  en alles ingekleurd met markers, uitgeknipt en opgeplakt. De gestanste wolken zijn van Leane Creatief en ze zijn bewerkt met Distress Ink. De gestanste letters van de naam zijn van Sizzix.

http://dutchcardlovers.blogspot.com (14/7)

It's Chloës, our granddaughter's birthday in a few weeks and as the only girl she feels fine between 3 boys. She often has the greatest fun with her brother and 2 nephews and especially when we all went to Rome for a full week at the end of April, they sometimes went 'mad' with a lot of fun. But not too 'mad', and we all liked it so much that they get along so well! 
Yes: little girls grow up quickly ... and how many years she will be shortly, you should be able to guess from this box card, because it is large in the picture on a balloon. The box card can be folded flat so that I can send it to Austria, where Chloë celebrates her birthday for the 3rd time in the apartment of good friends. She is always on holiday when she has her birthday, but we will celebrate when they get back home again.
I first stamped the Craftlines stamps on white paper and because I thought they were too small I then enlarged them on the computer. I printed them out on sturdy cardboard and colored everything with markers, cut them out and glued them on. The die-cut clouds are from Leane Creatief and they have been edited with Distress Ink. The diecuts letters of Cloes name are from Sizzix.

Unsere einzige Enkelin Chloë hat in ein paar Wochen Geburtstag und sie fühlt sich großartig mit drei Jungs. Den größten Spaß hat sie oft mit ihrem Bruder und ihren 2 Neffen und besonders als wir alle Ende April für eine ganze Woche nach Rom im Urlaub waren, ging es manchmal ganz schön spaßig zu. Es hat uns allen so gut gefallen, dass sie sich so gut verstehen! 
Ja, kleine Mädchen werden gross... und wie viele Jahre Chloë wird, kannst Du anhand dieser Boxkarte erraten, denn sie ist gross auf einem Ballon. Die Boxkarte lässt sich flach falten, sodass ich sie nach Österreich schicken kann, wo Chloë in der Wohnung guter Freunde zum 3. Mal ihren Geburtstag feiert, denn sie sind immer dort gerade in Urlaub. Aber wir werden noch feiern wenn sie wieder daheim sind.
Ich habe die Craftlines-Stempel zunächst auf weißes Papier gedruckt und weil ich sie zu klein fand, habe ich sie dann am Computer vergrößert. Ich habe sie auf stabilem Karton ausgedruckt und alles mit Markern koloriert, ausgeschnitten und aufgeklebt. Die gestanzten Wolken stammen von Leane Creatief und wurden mit Distress Ink bearbeitet.

maandag 3 juli 2023

Aan zeeWij zijn dit jaar nog niet aan zee geweest en eigenlijk zoeken we de zomerdrukte ook niet graag op. Maar dat betekent niet dat we niet meer gaan hoor, want het jaar duurt nog lang. Onze Yvonne en haar man Rob zijn wel echte zee liefhebbers en ze hebben er al heel wat vakanties in Zeeland doorgebracht. Omdat Rob binnenkort jarig is heb ik deze kaart voor hem gemaakt met een maritiem thema. Tot nu toe waren het meestal kaarten met een motor erop, want daar is hij ook dol op, maar nu dus iets anders! 
Ik had nog heel oud scrappapier met de zee erop en dat heb ik hierbij gebruikt. Het model van de kaart is van Dutchdoobadoo, de vuurtoren is van Marianne Design en alle zeilschepen en de tag zijn van Leane Creatief. De schelpjes zijn echt, het anker is een metalen charm en voor het strand heb ik strookjes geel dessinpapier gescheurd.
Achterop de tag schrijf ik de gelukwens en hij gaat in de pocket van de kaart, samen met een 'extraatje'. 


We haven't been to the sea yet this year and actually we don't like to visit the summer crowds either. But that doesn't mean we won't be going anymore, because the year still takes a long time. Our Yvonne and her husband Rob are real sea lovers and they have spent many holidays there in our province Zeeland. Because it's Rob's birthday soon I made this card for him with a maritime theme. Until now I made mostly cards with a motorcycle on it, because he loves that too, but now something different! 
I still had very old scrapbook paper with the seamotiv and I used that for this card. The model of the card is from Dutchdoobadoo, the lighthouse is from Marianne Design and all sailing ships and the tag are from Leane Creatief. The shells are real, the anchor is a metal charm and I teared some yellow/cream designpaper to create the beach. On the back of the tag I will write the congratulations and it goes in the pocket of the card, along with something 'extra'.

Wir waren dieses Jahr noch nicht am Meer und eigentlich mögen wir es auch nicht, den sommerlichen Trubel zu besuchen. Das heißt aber nicht, dass wir nicht mehr hingehen, denn das Jahr dauert ja noch lang. Unsere Yvonne und ihr Mann Rob sind echte Meeresliebhaber und haben bereits viele Ferien in unserer Provinz Zeeland verbracht. Da Rob bald Geburtstag hat, habe ich für ihn diese Karte mit maritimem Motiv angefertigt. Bisher waren es meistens Karten mit einem Motorrad darauf, denn das liebt er auch, aber jetzt mal etwas anderes! 
Ich hatte noch sehr altes Scrappapier mit dem Meer drauf und das habe ich für die Karte verwendet. Das Modell der Karte stammt von Dutchdoobadoo, der Leuchtturm von Marianne Design und alle Segelschiffe und der Anhänger stammen von Leane Creatief. Die Muscheln sind echt, der Anker ist ein Metallanhänger und ich hab gelbes Papier zerrissen um den Strand zu kreieren. Auf die Rückseite des Anhängers schreibe ich die Glückwünsche und er steckt dann zusammen mit einem „Extra“ in die Tasche der Karte.

zondag 2 juli 2023

Hert 


Vorig najaar kreeg een een mooie stempel met takjes en die heb ik op deze kerstkaart gebruikt. Ik heb eerst een cirkel afgetekend met potlood en daarin met Distress Ink een achtergrond gemaakt. Natuurlijk is de cirkel eerst uitgegumd voordat ik aan de takjes begon. Die heb ik langs de linkerkant een paar keer onder elkaar gestempeld met zwarte Memento inkt. Het hert is merkloos en de boom is van Stampin'Up! Ik vind dat het een mooie, sfeervolle kaart is geworden en het was best wel snel te maken. Dus als ik in tijdnood kom met het maken van kerstkaarten, dan ga ik er op deze manier wel meer maken, maar dan met andere stempels. Want ik hou niet zo van seriewerk.....
Maak je ook weer een kaart voor de nieuwe challenge van https://peaceonearthchristmas.blogspot.com/

https://pammiesinkypinkieschallenges.blogspot.com/

Last fall I got a nice stamp with twigs and I used that on this card. I first drew a circle with pencil and made a background with Distress Ink. Then stamped the twigs a few times with black Memento ink along the left side. The deer is unbranded and the tree is from Stampin' Up! I think it turned out to be a nice, atmospheric card and it was pretty quick to make. So if I run out of time making Christmas cards, I'll make more like this one, but with different stamps. Because I don't like series work.....
Are you joining the new challenge from https://peaceonearthchristmas.blogspot.com/?

Letzten Herbst habe ich einen schönen Stempel mit Zweigen bekommen und den habe ich auf dieser Karte verwendet. Zuerst habe ich mit Bleistift einen Kreis gezeichnet und mit Distress Ink einen Hintergrund erstellt. Anschließend den Stempel ein paar Mal mit schwarzer Memento-Tinte auf der linken Seite gestempelt. Der Hirsch ist ohne Markenzeichen und der Baum stammt von Stampin' Up! Ich denke, es ist eine schöne, stimmungsvolle Karte geworden und sie war ziemlich schnell zu erstellen. Wenn ich also später mal keine Zeit mehr habe, Weihnachtskarten zu machen, mache ich noch wie diese, aber mit anderen Stempeln. Weil ich keine Serienarbeit mag..... Machst du auch eine Karte für die neue Herausforderung von https://peaceonearthchristmas.blogspot.com/?

zaterdag 1 juli 2023

Happy Birthday


Het is al weer juli op de kalender. Wat gaat het allemaal vlug en waar blijft de tijd? Het lijkt pas vorige maand dat de kerstboom uit de woonkamer verdween....
Juli is een echte vakantiemaand en we hebben deze maand ook heel wat verjaardagen te vieren, dus heb ik een voorraadje felicitatiekaarten gemaakt en dit is er een van. Gemaakt met een heel oude stans van Marianne Design en aangevuld met nieuwe bijtjes. Het groen in de mand is van Stampin'Up!, de rode bloemetjes zijn van Leane Creatief en de witte komen uit een oude Tom Tas pons. Het dessinpapier komt van Basic Grey.
De kaart is meteen ook mijn DT bijdrage aan de nieuwe challenge van  http://scrapping4funchallenges.blogspot.com en het thema is deze maand: Verjaardag (maar dat had je misschien al geraden!).

https://pixiessnippetsplayground.blogspot.com/ (all diecuts are made from snippets)

It's already July on the calendar. How fast does it all go and where has the time gone? It seems only last month that the Christmas tree disappeared from the living room.... 
July is a real holiday month and we also have a lot of birthdays to celebrate this month, so I made a stash of congratulations cards and this is one of them. Made with a very old die from Marianne Design and supplemented with new bees diecuts. The green in the basket is from Stampin' Up!, the red flowers are from Leane Creatief and the white ones are from an old Tom Tas punch. The design paper comes from Basic Grey and I like this kind of 'vintage' look. 
The card is also my DT contribution to the new challenge of http://scrapping4funchallenges.blogspot.com and the theme this month is: Birthday (but you might have guessed that already!).

Im Kalender steht bereits Juli. Wie schnell geht das alles und wo ist die Zeit geblieben? Es scheint mir, dass der Weihnachtsbaum erst letzten Monat aus dem Wohnzimmer verschwunden ist ... 
Der Juli ist ein echter Urlaubsmonat und wir haben diesen Monat auch viele Geburtstage zu feiern, also habe ich einen Stapel Glückwunschkarten gebaste;t und diese ist eine davon. Hergestellt mit einer sehr alten Stanzform von Marianne Design und ergänzt durch neue Bienen. Das Grün im Korb stammt von Stampin' Up!, die roten Blumen von Leane Creatief und die weißen von einem alten Tom Tas-Punsch. Das Designpapier stammt von Basic Grey. Die Karte ist auch mein DT-Beitrag zur neuen Herausforderung von http://scrapping4funchallenges.blogspot.com und das Thema dieses Monats ist: Geburtstag (aber das hast Du vielleicht schon erraten!).