woensdag 27 december 2023

Sneeuwpoppen 


De kerstdagen zijn voorbij en de eerste dag was heel rustig terwijl de tweede dag supergezellig was met de kinderen en kleinkinderen. De kleintjes zijn alleen niet klein meer....Het oudste kleinkind Sam is het laatste jaar zo hard gegroeid dat hij al een hoofd groter is dan ik! Maar ze blijven alle vier even lief en kunnen heel goed met elkaar opschieten, dus dat is echt fijn!
Nu nog nagenieten en de 'restjes' van alles opeten en drinken, want er is altijd teveel van alles....
Deze kaart is waarschijnlijk de laatste van dit jaar. Omdat ik in een paar designteams zit heb ik er heel wat gemaakt (meer dan voorgaande jaren), maar ik vind het superleuk om allerlei technieken te gebruiken en ik blijf zo lekker bezig.
Deze kaart is gemaakt met alleen maar materialen van Leane Creatief. Dit merk heeft zo leuke dingen en is jammer genoeg altijd een beetje minder in de belangstelling dan andere merken. Ik weet niet waarom...
In ieder geval wens ik jullie allemaal een een gezellig Oudjaar en alle goeds voor een gezond en creatief 2024!

https://promarkerchallenge.blogspot.com/(2/1)

Christmas is over and the first day was very quiet while the second day was super fun with the children and grandchildren. The little ones are just not so little anymore...The eldest grandchild Sam has grown so much in the last year that he is already a head taller than me! But all four of them remain equally sweet and nice and get along very well, so that's really nice! Now we just enjoy the food and drink 'leftovers', because there is always too much of everything.... 
This card is probably the last one of this year. Because I am in a few design teams, I have made a lot of them (more than in previous years), but I really enjoy using all kinds of techniques and it keeps me busy. This card was made using only materials from Leane Creatief. This brand has so many nice things and unfortunately always lags a bit behind other brands. I do not know why... 
Anyway, I wish you all a happy New Year's Eve and all the best for a healthy and creative 2024!

Weihnachten ist vorbei und der erste Tag war sehr ruhig, während wir am zweiten Tag super viel Spaß mit den Kindern und Enkelkindern hatten. Die Kleinen sind aber nicht mehr klein...Der älteste Enkel Sam ist im letzten Jahr so ​​stark gewachsen, dass er schon einen Kopf größer ist als ich! Aber alle vier bleiben gleich lieb und verstehen sich sehr gut mit einander, und das ist wirklich schön! 
Jetzt einfach genießen und von allem die „Reste“ essen und trinken, denn von allem gibt es immer zu viel.... 
Diese Karte ist wahrscheinlich die letzte dieses Jahres. Da ich in einigen Designteams tätig bin, habe ich viele Karten erstellt (mehr als in den Vorjahren), aber es macht mir wirklich Spaß, alle möglichen Techniken anzuwenden, und das hält mich auf Trab. 
Diese Karte wurde ausschließlich aus Materialien von Leane Creatief hergestellt. Diese Marke hat so viele schöne Dinge und ist leider immer etwas weniger beliebt als andere Marken. Ich weiß nicht, warum... 
Auf jeden Fall wünsche ich euch allen einen schönen Silvesterabend und alles Gute für ein gesundes und kreatives Jahr 2024

maandag 25 december 2023

Fijne Kerstdagen! 

De kaarsjes gaan aan en we maken het gezellig. 
FIJNE Kerstdagen aan iedereen!

Kaart gemaakt met materalen van Leane Creatief en gekleurd met markers.

Light up the candles!
MERRY CHRISTMAS to all my blogfriends.

I made my card with products from Leane Creatief and markers

Wir zünden die Kerzen an.
FROHE WEIHNACHTEN an allen!

Ich hab die Karte erstellt mit Produkten von Leane Creatief und Markers

zaterdag 23 december 2023

Winter


De winter is nog heel ver te zoeken, dus het wordt hier weer geen witte Kerst dit jaar. Zijn jullie al klaar voor de feestdagen? We hebben deze keer wel een heel lang weekend met 3 zondagen achter elkaar....Ik hoop dat het een beetje droog is, want we hebben er een gewoonte van gemaakt om op eerste kerstdag een flinke wandeling te maken. We krijgen dan geen bezoek en zijn maar met z'n tweeën. We bereiden dan ook alles voor voor de tweede kerstdag, want dan komen de kinderen en kleinkinderen en wordt het een gezellige boel met cadeautjes onder de kerstboom, wat lekkers te eten en te drinken en vooral veel vertellen en herinneringen ophalen. Ik kan er echt naar uitkijken,
Mijn kaart van vandaag is wel erg winters met een dik ingepakt paartje dat aan de wandel gaat. Het is een afbeelding van Pion Design en ik heb hem op een geëmboste achtergrond geplakt. De sneeuwkristallen zijn van Joy!Crafts, de lantaarn is van Marianne Design en de takjes en blaadjes onderaan komen van Leane Creatief.
De kaart is mijn bijdrage aan de nieuwe challenge van http://cyhtp.blogspot.com
Ik wil meteen mijn nieuwe volger Helen hartelijk welkom heten op mijn blog en jullie allemaal heel fijne Kerstdagen wensen!


Winter is still far away, so again it won't be a white Christmas here this year. 
Are you ready for the holidays yet? This year we have a very long weekend with 3 Sundays in a row...I hope ithe weather will be a bit dry, because we have made it a habit to take a long walk on Christmas Day. We will not have any visitors and there will only be two of us. We prepare everything for the second day of Christmas, because then the children and grandchildren will come and it will be a lot of fun with presents under the Christmas tree, something delicious to eat and drink and, above all, lots of storytelling and reminiscing. I can really look forward to it.
My card today is very wintery with a tightly wrapped couple going for a walk. It's an image of Pion Design and I placed it on an embossed background. The snow crystals are from Joy!Crafts, the lantern is from Marianne Design and the twigs and leaves at the bottom come from Leane Creatief. The card is my contribution to the new challenge of http://cyhtp.blogspot.com
I would like to welcome my new follower Helen to my blog and to wish you all a very Merry Christmas! 

Der Winter ist noch weit weg, daher wird es auch dieses Jahr wieder keine weißen Weihnachten bei uns geben. Seid Ihr schon fertig für die Feiertage? Dieses Mal haben wir ein sehr langes Wochenende mit drei Sonntagen hintereinander...Ich hoffe, dass das Wetter trocken sein wird, denn wir haben es uns zur Gewohnheit gemacht, am Weihnachtstag einen langen Spaziergang zu machen. Wir werden keine Besucher haben und nur zu zweit sein. Wir bereiten alles für den zweiten Weihnachtstag vor, denn dann kommen die Kinder und Enkel und es wird jede Menge Spaß mit Geschenken unter dem Weihnachtsbaum, etwas Leckerem zum Essen und Trinken und vor allem viel Geschichten erzählen und Erinnerungen geben. Ich kann mich wirklich darauf freuen. 
Meine heutige Karte ist sehr winterlich mit einem eng eingepackten Pärchen beim Spazierengehen. Es ist ein Bild von Pion Design und ich habe es auf einem geprägten Hintergrund platziert. Die Schneekristalle stammen von Joy!Crafts, die Laterne von Marianne Design und die Zweige und Blätter unten von Leane Creatief. Die Karte ist mein Beitrag zur neuen Herausforderung von http://cyhtp.blogspot.com
Ich möchte auch sofort meine neue Followerin Helen auf meinem Blog begrüßen und Euch allen ein sehr frohes Weihnachtsfest wünschen!  

zondag 17 december 2023

Winterlandschap


Wij zijn heel veel jaren in de winter naar Oostenrijk geweest en onze dochters Yvonne en Joyce hebben er al jong leren skieën. Maar zoals het soms kan gaan: de laatste 10 jaren komt er niets meer van. Ik kan niet skieën (durf het niet vanwege hoogtevrees en je krijgt mij niet in een stoeltjeslift!!) maar we hebben altijd veel gewandeld en genoten van het besneeuwde landschap. 
Ik kan er nog steeds van genieten als ik dat op TV zie en een (kerst)kaart met een besneeuwd landschap maken is ook leuk. Dat heb ik hier gedaan met stempels van Nellie Snellen (huisje), Stampin'Up! (hertjes) en een merkloze (bergen links) en alles is ingekleurd met Distress Ink en afgewerkt met Stickles glitterlijm.
De kaart is mijn DT bijdrage voor de nieuwe challenge vanhttps://peaceonearthchristmas.blogspot.com/

                                                   https://12monthsofchristmaslinkup.blogspot.com/
                                                   https://thefourseasonschallenge.blogspot.com/
                                                   https://hobbyshopveldmaat.blogspot.com/ (30/12)
                                                   https://lostcoastportaltocreativity.blogspot.com/ (31/12)
                                                   https://www.stampingsensations.uk/ (31-12, color blue)
                                                   https://sweetstampinchallengeblog.blogspot.com/ (8/1)
                                                   https://abcchristmaschallenge.blogspot.com/ (7/1)
                                                   https://asyoulikeitchallenge.blogspot.com/ (28/12)
                                                   https://traumfabrik-challenge.blogspot.com/ (15/1)
                                                   
                                                 
We have been to Austria in the winter for many, many years and our daughters Yvonne and Joyce learned to ski there at an early age. But as can happen, we did not go in the last 10 years. I can't ski (I don't dare because I'm afraid of heights and you can't get me on a chairlift!!) but we have always walked a lot and enjoyed the snowy landscape. I still enjoy it when I see it on TV and making a (Christmas) card with a snowy landscape is also fun. I did that now with stamps from Nellie Snellen (house), Stampin' Up! (deer) and an unbranded one (mountains on the left) and everything is colored with Distress Ink and I added some Stickles glitterglue.
This card is my contribution tot the new challenge from https://peaceonearthchristmas.blogspot.com/

Wir sind seit vielen Jahren im Winter nach Österreich gefahren und unsere Töchter Yvonne und Joyce haben dort schon früh das Skifahren gelernt. Aber wie es manchmal passieren kann, sind wir in den letzten 10 Jahren nicht mehr gegangen. Ich kann nicht Skifahren (ich traue mich nicht, weil ich Höhenangst habe und ich trau mich gar nicht in einen Sessellift ein zu steigen!!), aber wir sind immer viel gelaufen und haben die verschneite Landschaft genossen. Ich genieße es immer noch, wenn ich es im Fernsehen sehe und eine (Weihnachts-)Karte mit einer verschneiten Landschaft zu basteln macht auch Spaß. Das habe ich hier mit Stempeln von Nellie Snellen (Haus), Stampin‘ Up! gemacht. (Hirsch) und eins ohne Markenzeichen (Berge links) und alles ist mit Distress Ink koloriert. Dann kamen noch Stickles Glitzer dazu, dasmit es wirklich winterlich aussieht.
Die Karte ist mein DT-Beitrag für die neue Herausforderung von https://peaceonearthchristmas.blogspot.com/donderdag 14 december 2023

Kerstelfje


Ik ben de laatste dagen niet echt in kerststemming want ik ben snipverkouden, hoest de hele dag (en nacht...) en heb knallende hoofdpijn. Niet fijn, maar ik hoop dat ik er met Kerst vanaf ben en dat ik niemand ermee besmet, zodat we fijne dagen samen kunnen hebben...!
Ik vond in internet deze schattige afbeelding van een kerstelfje met vogeltjes en natuurlijk moest ik daar wat mee doen! Ik heb het ingekleurd met markers, uitgeknipt en op een zelfgemaakte achtergrond geplakt. Hiervoor heb ik ruim de helft van de kaart bewerkt met blauwe Distress Ink en de randen met sterren geponst met een oude pons van Martha Stewart. De bomen en het hekje zijn stansjes van Leane Creatief. Alles is bewerkt met True snow van nellie Snellen en Stickles glitterlijm.I haven't really been in the Christmas mood the last few days because I have a nasty cold, cough all day (and night...) and have a pounding headache. Not nice, but I hope I'll be rid of it by Christmas and that I won't infect anyone with it, so we can have nice days together...!
I found this cute Christmas elf with birds on the internet and of course I had to do something with it! I colored it with markers, cut it out and pasted it on a handmade background. For this I edited more than half of the card with blue Distress Ink and punched the edges with stars with an old Martha Stewart punch. The trees and fence are diecuts from Leane Creatief. Everything was decorated with True snow from Nellie Snellen and Stickles glitter glue

Ich war in den letzten Tagen nicht so richtig in Weihnachtsstimmung, denn ich habe eine schlimme Erkältung, huste den ganzen Tag (und die ganze Nacht...) und habe heftige Kopfschmerzen. Nicht schön, aber ich hoffe, dass ich es bis Weihnachten los bin und niemanden damit anstecke, damit wir schöne Tage zusammen verbringen können...! 
Ich habe diese süße Weihnachtswichtel mit Vögeln im Internet gefunden und musste natürlich etwas damit machen! Ich habe es mit Markern bemalt, ausgeschnitten und auf einen selbstgemachten Hintergrund geklebt. Dafür habe ich mehr als die Hälfte der Karte mit blauer Distress Ink bearbeitet und die Ränder mit einem alten Martha Stewart-Stanzer mit Sternen gestanzt. Die Bäume und der Zaun stammen von Leane Creatief. Alles wurde mit True Snow von Nellie Snellen und Stickles Glitzerkleber dekoriert.

woensdag 13 december 2023

Kerstkonijntje


Als je bij de Action binnenstapt kom je eigenlijk altijd met meer naar buiten dan je eigenlijk van plan was want ze hebben er vaak zo leuke dingen. Zoals de plaatjes van deze kaart die ik vorig jaar al heb gekocht. Ik vind ze zo schattig en heb ze tot nu toe nog niet gebruikt. Maar omdat het toch een gebeuren moest heb ik er dit doorkijkje mee gemaakt en veel meer dan een bloemetje en swirls zijn er niet bij nodig! De kaart is intussen al verstuurd en ik hoop dat degene die hem krijgt er blij mee is (maar dat weet ik eigenlijk wel zeker!)
 

Binnenkant/Inside/Innenseite


When you go to Action shop you always buy more than you actually intended because they often sell so many nice things over there. Like the pictures of this card that I bought last year. I think they're so cute that I hadn't used them until now. But now I have made a card with a opening with it and I think it does not need much more decoration than a flower and some swirls! The card has already been sent and I hope that the one who receives it is happy with it (but I'm actually sure of that!)

Wenn man zu Action Laden zum Einkaufen geht, kommt man immer mit mehr heraus, als man eigentlich beabsichtigt hatte, weil es dort oft so viele schöne Sachen gibt. Wie die Bilder dieser Karte, die ich letztes Jahr gekauft habe. Ich finde sie so süß, dass ich sie bisher noch nicht benutzt habe. Aber jetzt habe ich eine Karte damit gebastelt mit einer Öffnung wo man durchgucken kann und ich denke es braucht nicht viel mehr als eine Blume und Schnörkel! Die Karte wurde bereits verschickt und ich hoffe, dass derjenige, der sie erhält, sich darüber freuen wird (aber da bin ich mir eigentlich sicher!)

maandag 11 december 2023

Ronde kerstkaart


Tussen alle vierkante en rechthoekige kaarten heb ik ook een ronde kerstkaart gemaakt. Ik vond de set met stansmallen een paar weken geleden bij de Action en kon hem niet laten liggen. Dus aan de slag ermee en dit is het resultaat. De plaatjes zijn van Stampin'Up! en het hekje is een stans van Leane Creatief. Ik vind het superleuk om een keer wat anders te proberen en ga de mal zeker vaker gebruiken!


Between all the square and rectangular cards I also made a round Christmas card. I found the dies set at the Action shop a few weeks ago and couldn't pass it up. So get started with it and this is the result. The images are from Stampin' Up! and the fence is a diecut from Leane Creatief. I think it's great fun to try something different and will definitely use the round dies more often!

Nach al den quadratischen und rechteckigen Karten hab ich auch eine runde Karte gebastelt. Ich hab die Stanzen beim  Action Geschäft gefunden und hab mich einige \zeit damit beschäftigt und das ist das Ergebnis. Die Bilder sind von Stampin‘ Up! und das Stanzmotiv vom Gitter ist von Leane Creatief. Es hat wirklich Spass gemacht mal was anderes zu machen und werde die runde Formen bestimmt öfters für's Kartenkreiern anwenden!

zaterdag 9 december 2023

Holly Hobbie


Holly Hobbie...ken je haar nog? Een hele tijd geleden was ze heel bekend en ik was er fan van. Ik heb zelfs nog een bewaarblik met haar afbeelding erop. Maar eigenlijk vind ik de plaatjes tijdloos en blijf ze leuk vinden. Toen ik deze zag wist ik dat ze op een kerstkaart moest komen. En omdat 'holly' ook 'hulst' betekent heb ik dat er bij verwerkt. De achtergrond geëmbost met een embossingfolder van Leane Creatief , takjes van Marianne Design, en hulstblaadjes en sterren uit oude Tom Tas ponsen. Ik vind dat het een vrolijke kaart is geworden voor de nieuwe challenge van http://cyhtp.blogspot.comhttps://12monthsofchristmaslinkup.blogspot.com/
Holly Hobbie...do you remember her? She was very wellknown a long time ago and I was a fan of her. I even still have a storage tin with her picture on it. But I actually find the pictures timeless and still like them a lot. When I saw this one I knew it had to be on a Christmas card. And because 'holly' also means 'holly' (foliage) I included that. The background was embossed with an embossing folder from Leane Creatief, twigs from Marianne Design, and holly leaves and stars from old Tom Tas punches. I think it turned out to be a cheerful card for the new challenge from http://cyhtp.blogspot.com

Holly Hobbie ... erinnerst du dich an sie? Sie war vor langer Zeit sehr bekannt und ich war ein Fan von ihr. Ich habe sogar noch eine Aufbewahrungsdose mit ihrem Bild darauf. Aber eigentlich finde ich die Bilder zeitlos und mag sie weiterhin. Als ich dieses Bild sah, wusste ich, dass es auf einer Weihnachtskarte sein musste. Und weil „holly“ auch „Stechpalme“ bedeutet, habe ich das eingefügt. Der Hintergrund wurde mit einem Prägefolder von Leane Creatief geprägt, gestanzte Zweigen von Marianne Design und Stechpalmenblättern und Sternen aus alten Tom Tas-Stanzern kamen dazu. Ich denke, es ist eine fröhliche Karte für die neue Herausforderung von http://cyhtp.blogspot.com geworden

donderdag 7 december 2023

Silent night'Stille nacht' is echt het bekendste kerstlied van de wereld en het klinkt in deze tijd in allerlei talen. Wij zijn echt liefhebbers van Oostenrijk en met name het Salzburgerland en daar in Oberndorf heeft Franz Gruber in 1818 de melodie van het lied geschreven. Wij zijn een keer op de plek geweest waar het toen  allemaal begon. 
Een paar jaren gelden vond ik bij de kringloop een muziekboekje en daar stond de tekst met melodie in het Engels in. Ik heb dit gekopieerd en als achtergrond voor de kaart gebruikt. Het is trouwens helemaal een mengelmoesje geworden, want de hulstblaadjes komen van cadeaupapier, het engeltje links komt van een plaatje waarbij hij in de baard van de kerstman kriebelt, het meisje rechts is een plaatje van een Diamond painting schilderijtje, de boom is een stans van Leane Creatief en de pakjes, de lantaarn en het konijntje komen uit een papierbloc van Decotime (Action). Van alles wat dus, maar toch is het een leuk kersttafereeltje geworden!
        
                                                 Http://knutselsenkadootjes.blogspot.com (15/12)
                                                https://thehollyandivychristmaschallenge.blogspot.com/ (7/1)
                                                 https://asyoulikeitchallenge.blogspot.com/ (12/12, 
                                                for my granddaughter who likes decorating the tree and singing)
                                                https://veselahiska.blogspot.com/ (30/12)
                                                 https://mostmagicaltimeoftheyear.blogspot.com/ (30/12)
                                                 https://daringcardmakers.blogspot.com/ (30/12)
                                                 https://creativeartistemixedmedia.blogspot.com/ (31/12)
                                                 https://scrappelyst.blogspot.com/ (31/12)
                                                 https://christmas-craft-creations.blogspot.com/ (12/12)
                                                 https://letscreatechallenges.blogspot.com/ (31/12)
                                                  https://52weekstochristmas.blogspot.com/
                                                
                                                                 
'Silent Night' is truly the most famous Christmas carol in the world and it can be heard in many languages ​​these days. We are real fans of Austria and especially Salzburgerland and it was there in Oberndorf that Franz Gruber wrote the melody of the song in 1818. We once visited the place where it all started. 
A few years ago I found a music book at the thrift store and it contained the lyrics and melody in English. I copied this and used it as the background for the card. By the way, all over it has become quite a mix, because the holly leaves come from wrapping paper, the angel on the left comes from a picture of him tickling Santa's beard, the girl on the right is a picture of a diamond painting, the tree is a diecut from Leane Creatief and the gifts, lantern and little rabbit come from a paper pad from Decotime (Action). So a bit of everything, but it still turned out to be a nice Christmas scene!

„Stille Nacht“ ist bestimmt das berühmteste Weihnachtslied der Welt und in der Weihnachtszeit in vielen Sprachen zu hören. Wir sind echte Fans von Österreich und insbesondere dem Salzburgerland und dort in Oberndorf schrieb Franz Gruber 1818 die Melodie des Liedes. Wir haben einmal den Ort besucht, an dem alles begann. 
Vor ein paar Jahren habe ich im Gebrauchtwarenladen ein Musikbuch gefunden, das den Text und die Melodie auf Englisch enthielt. Ich habe das kopiert und als Hintergrund für die Karte verwendet. Übrigens ist es eine ziemliche Mischung geworden, denn die Stechpalmenblätter stammen aus Geschenkpapier, der Engel links stammt von einem Bild, auf dem er den Bart des Weihnachtsmanns kitzelt, und das Mädchen rechts ist ein Bild eines Diamant Painting Gemäldes, der Baum ist ein Stanzmotiv von Leane Creatief und die Pakete, die Laterne und der kleine Hase stammen aus einem Papierblock von Decotime (Action). Also von allem etwas, aber es ist trotzdem eine schöne Weihnachtsszene geworden!

woensdag 6 december 2023

Hertjes

Het heeft in het afgelopen weekend waarachtig een beetje gesneeuwd, maar het bleef hier alleen op het gras en de daken van de huizen liggen, dus een echt witte wereld werd het niet.
Dan maar sneeuw op een kaart die ik maakte met stansen van Marianne Design (bomen) en Nellie Snellen (hertjes/rendieren). Voor de gekleurde achtergrond heb ik Distress Ink gebruikt en het voorblad van de witte kaart is geëmbost met hele grote  ijskristallen van een embossingfolder van Leane Creatief. Hier is het vierkant uitgestanst met een Stitched border stans van Nellie Snellen.
De kaart gaat naar mijn broer in Australië die wel van winter houdt, maar daar is geen sneeuw te vinden!

https://52weekstochristmas.blogspot.com/ (7/12)


It actually snowed a bit last weekend, but it only stayed on the grass and the roofs of the houses, so it wasn't a really white world at our place. Therefore I made a snowy scene on my card that I made with dies from Marianne Design (trees) and Nellie Snellen (deer/reindeer). I used Distress Ink for the colored background and the front of the white card was embossed with very large ice crystals from an embossing folder from Leane Creatief. I diecut the square out of the front with a stitched border die from nellie Snellen. The card goes to my brother living in Australia who likes winter, but there is no snow over there!

Am Wochenende hat es tatsächlich ein bisschen geschneit, aber es blieb nur auf dem Gras und den Dächern der Häuser, also war es keine wirklich weiße Welt. Aber auf meine Karte schaut es wirklich winterlich aus. Ich hab sie erstellt mit Stanzformen von Marianne Design (Bäume) und Nellie Snellen (Hirsch/Rentier). Für den farbigen Hintergrund habe ich Distress Ink verwendet und die Vorderseite der weißen Karte wurde mit sehr großen Eiskristallen aus einem Prägefolder von Leane Creatief geprägt. Ich hab das Viereck aus der Karte gestanzt mit einer Stitched border Stanze von Nellie Snellen.

dinsdag 5 december 2023

Engeltje in stolpIk heb het plaatje van dit engeltje al heel lang en vind het superlief. Het is uit de collectie van Sandra Kuck en zij heeft een heleboel leuke afbeeldingen van schattige kindjes. Ik heb het engeltje uitgeknipt en in een stolp geplakt die ik via een stencil gesjabloneerd heb met Distress Ink. De stolp is ook weer uitgeknipt en op dessinpapier verwerkt van Studio Light. Ik ben helemaal weg van hun papier van Jenine's Art en ben daardoor prompt weer helemaal 'verliefd' op het maken van vintage kaarten. En dat stond al tijdenlang op een heel laag pitje!
Ik heb er poinsettia's en dennentakjes bijgeplakt van Leane Creatief, bruine hulsttakjes van Nellie Snellen en een sneeuwkristal van Stampin'Up! Ik vind het bijna jammer om de kaart te versturen, maar hij gaat naar iemand die er heel blij mee zal zijn omdat er een engeltje op staat! I have had the picture of this angel for a long time and think it is super cute. It is from the collection of Sandra Kuck and she has a lot of nice images of cute children. I fussy cut out the angel and glued it into a bell jar that I stenciled with Distress Ink. The bell jar has also been cut out and used on patterned paper from Studio Light. I absolutely love their paper from Jenine's Art and therefore fell 'in love' with making vintage cards again. And that had been on the back burner for a long time! 
I added poinsettias and pine branches from Leane Creatief, brown holly branches from Nellie Snellen and a snow crystal from Stampin' Up! I almost feel bad about sending the card, but it will go to someone who will be very happy with it because it has an angel on it!

Ich habe das Bild von diesem Engelchen schon länger und finde es super süß. Es stammt aus der Sammlung von Sandra Kuck und sie hat viele schöne Bilder von süßen Kindern. Ich habe den Engel ausgeschnitten und in eine Glasglocke geklebt, die ich mit Distress Ink schabloniert habe. Die Glasglocke wurde ebenfalls ausgeschnitten und auf gemustertem Papier von Studio Light geklebt. Ich liebe ihr Papier von Jenine's Art absolut und habe mich deshalb wieder in die Herstellung von Vintage-Karten 'verliebt'. Und das war schon lange auf Eis gelegt! 
Ich habe Weihnachtssterne und Tannenzweige von Leane Creatief, braune Stechpalmenzweige von Nellie Snellen und einen Schneekristall von Stampin' Up! hinzugefügt. Es tut mir fast leid, die Karte zu verschicken, aber sie geht an jemanden, der sich sehr darüber freuen wird, weil ein Engel darauf abgebildet ist!

zondag 3 december 2023

Kerstpost

 


Onze teckel Tom houdt wel van een wandeling dus we gaan samen naar de brievenbus om alle kerstkaarten te versturen. Ja hoor, ze zijn klaar, maar Tom moet nog een paar dagen op deze wandeling wachten want vandaag gaan we eerst de kerstboom zetten en daar ben ik altijd wel 2 dagen druk mee. Ik maak altijd een heel kersttafereel onder de boom met popjes en een kerststal die ik 50 jaar geleden (!) al zelf heb gemaakt. Het is elk jaar weer leuk om te doen en de foto's ervan zien jullie binnenkort.
Deze kaart heb ik gemaakt met alleen maar stempels van Leane Creatief en alles is ingekleurd met markers en een beetje versierd met True Snow. Hier is nog geen echte sneeuw gevallen, maar koud is het wel! Ik vind het niet erg, beter dan al die regen!!


Our dachshund Tom likes to go for a walk, so we will go to the mailbox together to send all the Christmas cards. Yes, they are ready, but Tom still has to wait a few days for this walk because today we are going to put up the Christmas tree first and that always keeps me busy for 2 days. I always make a whole Christmas nativity scene under the tree with figurines that I made myself 50 years ago (!). It is fun to do every year again and you will see the photos soon. 
I made this card using only stamps from Leane Creatief and everything was colored with markers and decorated a bit with True Snow. No real snow has fallen over here yet, but it is cold! I don't mind, better than all that rain!!

Da unser Dackel Tom gerne spazieren geht, gehen wir bald gemeinsam zum Briefkasten, um alle Weihnachtskarten zu verschicken. Ja, sie sind fertig, aber Tom muss noch ein paar Tage auf diesen Spaziergang warten, denn heute werden wir zuerst den Weihnachtsbaum aufstellen und das beschäftigt mich immer 2 Tage. Ich mache immer eine grosse Weihnachtsszene unter dem Baum mit Püppchen und einer Krippe, die ich vor 50 Jahren (!) selbst gemacht habe. Es macht jedes Jahr Spaß und ich werde die Fotos bald zeigen. 
Ich habe diese Karte ausschließlich mit Stempeln von Leane Creatief angefertigt und alles mit Markern koloriert und ein wenig mit True Snow verziert. Hier ist noch kein richtiger Schnee gefallen, aber es ist kalt! Kein Problem denn das ist ja besser als der viele Regen!!


zaterdag 2 december 2023

Happy Birthday


Er is bijna niemand in Nederland te vinden die een grotere fan is van De Efteling dan onze kleinzoon Max. Vorige week was hij jarig en werd alweer 12 jaar. Als cadeau kreeg hij (weer!)  een nieuw jaarabonnement zodat hij er komend jaar weer heel wat keren naar toe kan gaan (samen met mama, die er ook dol op is!).
Dus het thema voor een verjaardagskaart was niet zo moeilijk! Ik heb al heel veel jaren wat knipvellen van De Laafjes in mijn map zitten en die heb ik gebruikt. Het papier op de achtergrond komt uit een bloc met kerstpapier van DecoTime en de gestanste boom is van Leane Creatief. Max vond de kaart helemaal geweldig!There is hardly anyone in the Netherlands who is a bigger fan of De Efteling (funpark) than our grandson Max. It was his birthday last week and he is now already 12 years old. As a gift he received (again!) a new annual subscription for this BIG  funpark so that he can go there many times next year (together with mom, who also loves it!). 
So the theme for a birthday card wasn't that difficult! I have had some cut-out sheets from De Laafjes (a theme in the park) for many years and I have used them now. The designpaper in the background comes from a block of Christmas paper from DecoTime and the diecut tree is from Leane Creatief. Max absolutely loved the card!

In den Niederlanden gibt es kaum jemanden, der ein größerer Fan von De Efteling (grosser Themapark) ist als unser Enkel Max. Letzte Woche hatte er Geburtstag und er wurde bereits 12 Jahre alt. Als Geschenk erhielt er (wieder!) ein neues Jahresabonnement, damit er im nächsten Jahr mehrmals dorthin gehen kann (zusammen mit Mama, die es auch liebt!). 
Das Thema für eine Geburtstagskarte war also gar nicht so schwierig! Ich habe seit vielen Jahren einige Bastelbögen von De Laafjes (ein Thema im Park) und habe sie verwendet. Das Designpapier im Hintergrund stammt aus einem Block Weihnachtspapier von DecoTime und der gestanzte Baum stammt von Leane Creatief. Max war sehr begeistert von der Karte!

vrijdag 1 december 2023

Fijne Feestdagen


Nog een paar weken tot Kerstmis en langzaam maar zeker zijn de kerstkaarten klaar. Ik heb er ongeveer 35 gemaakt en stuur ze naar mensen van wie ik weet dat ze het erg waarderen als ze een zelfgemaakte kaart krijgen. Van sommigen weet ik dat ze de kaarten zelfs al jarenlang bewaren! Als dat geen compliment is...!
Deze pop up kaart is gemaakt met een stans van Leane Creatief  voor de nieuwe challenge van http://scrapping4funchallenges.blogspot.com . Ik vind het effect van de naar voren springende letters erg leuk, maar weet eigenlijk niet zo goed hoe ik hem verder moet 'aankleden'. Ik hou ervan om achtergronden en motieven zelf te stempelen, maar dat was even puzzelen bij deze. Maar met de kerstballen en muisjes (ook van LC) is het aardig gelukt. 

Just a few more weeks until it's Christmas and slowly but surely the Christmas cards are ready. I have made about 35 and am sending them to people who I know would really appreciate receiving a handmade card. I know of some that they even keep the cards for years! If that's not a compliment...! This pop up card was made with a die from Leane Creatief for the new challenge of http://scrapping4funchallenges.blogspot.com. I really like the effect of the bold letters (meaning Happy Holidays), but I don't really know how to further 'dress it up'. I love stamping backgrounds and motifs myself, but that took some puzzling with this one. But it turned out quite well with the Christmas baubles and mice (also from LC).

Nur noch ein paar Wochen bis Weihnachten und langsam aber sicher sind die Weihnachtskarten fertig. Ich habe ungefähr 35 gemacht und schicke sie an Leute, von denen ich weiß, dass sie sich sehr über eine handgemachte Karte freuen. Ich weiß von einigen, dass sie die Karten sogar jahrelang aufbewahren! Wenn das kein Kompliment ist...! 
Diese Pop-up-Karte wurde mit einem Stanzen von Leane Creatief erstellt für die neue Herausforderung von http://scrapping4funchallenges.blogspot.com. Die Wirkung der fetten nach vorn kommenden Buchstaben (Frohe Festtage) gefällt mir sehr gut, aber ich weiß nicht so recht, wie ich das Ganze noch verschönern soll. Ich selbst liebe es, Hintergründe und Motive zu stempeln, aber bei diesem hier war das für mich rätselhaft. Mit den Weihnachtskugeln und Mäusen (ebenfalls von LC) ist es aber ziemlich gut gelungen.