dinsdag 29 november 2022

Hertjes


Het was lang geleden, maar ik ben weer een keer bezig geweest met echt dik aquarelpapier (van Canson). Een flink aantal jaren geleden was dat een van mijn favoriete hobby's: schilderen en tekenen op dit papier. Ik kreeg alleen zoveel tekeningen e.d., dat ik niet meer wist waar ik alles moest laten. Dus nu maak ik meestal kaarten. Maar toch 'kriebelde' het weer en nu ben ik bezig om een aantal kerstkaarten met verdunde Distress Ink en stempels te maken. Het lijkt een beetje op het schilderen van 'vroeger' maar dan anders... Ik heb er weer een paar uurtjes echt van genoten!
Ik ben aan de slag gegaan met de achtergrond en gebruikte hiervoor Black Soot, Hickory smoke en Mustard seed. De bomen links en de hertjes zijn van Nellie Snellen, de bomen rechts zijn merkloos en alles is gestempeld met Memento Jet Black. Ik had geen geschikte stempel van een hekje, dus daarvoor heb ik de ladder van Leane Creatief genomen en hem gestempeld met Distress Ink Vintage Photo, daarna ingekleurd met dezelfd ekleur en wat Walnut Stain. De sneeuw is gemaakt met DecoArt verf en voor de 'sneeuwvlokken' heb ik de verf op een oude tandenborstel gedaan en met een vinger eraf gespetterd.
Ik ben best tevreden met het resultaat!

 http://knutselsenkadootjes.blogspot.com (16/12)

It has been a long time ago, but I've been busy again with really thick watercolor paper (from Canson). Quite a few years ago, one of my favorite hobbies was painting and drawing on this paper. I just made  so many drawings and I did not know where to put and hang everything. So now I mostly make cards. But I really felt like making more watercolor items and now I'm busy making some Christmas cards with diluted Distress Ink and stamps. It looks a bit like painting 'in the past' but different... and I really enjoyed it again for a few hours! 
I started working with the background and used Distress Ink Black Soot, Hickory Smoke and Mustard Seed. The trees on the left and the deer are stamps by Nellie Snellen. I like deer images on Christmascards!  The trees on the right are unbranded and everything is stamped with Memento Jet Black. I didn't have a suitable gate stamp so I took the ladder from Leane Creatief and stamped it with Distress Ink Vintage Photo, then colored it with the same color and some Walnut Stain. The snow is made with DecoArt paint and for the 'snowflakes' I put the paint on an old toothbrush and splattered it off with a finger.
I am really glad with the result!

Lange ist es her, aber ich habe mich mal wieder mit richtig dickem Aquarellpapier (von Canson) beschäftigt. Vor einigen Jahren war eines meiner liebsten Hobbys das Malen und Zeichnen auf diesem Papier. Ich habe nur so viele Zeichnungen und ähnliches gemacht, dass ich nicht mehr wusste, wohin mit allem. Also mache ich jetzt hauptsächlich Karten. Aber es hat mal wieder  'gejuckt' und jetzt bin ich damit beschäftigt, ein paar Weihnachtskarten mit verdünnter Distress Ink und Stempeln zu machen. Das Malen sieht ein bisschen aus wie 'früher', aber anders... Ich habe es wieder für ein paar Stunden sehr genossen! 
Ich begann mit der Arbeit am Hintergrund und verwendete Black Soot, Hickory-Smoke und Mustad Seed. Die Bäume links und die Hirsche sind von Nellie Snellen, die Bäume rechts sind ohne Markenzeichen und alles ist mit Memento Jet Black gestempelt. Ich hatte keinen passenden Zaunstempel, also nahm ich die Leiter von Leane Creatief und stempelte sie mit Distress Ink Vintage Photo, dann colorierte sie mit der gleichen Farbe und etwas Walnut Stain. Der Schnee ist mit DecoArt-Farbe gemacht und für die 'Schneeflocken' habe ich die Farbe auf eine alte Zahnbürste aufgetragen und mit dem Finger verspritzt.
Ich freue mich wirklich über die Arbeit und bin mit der Karte zufrieden.
zondag 27 november 2022

Zwart wit

                             

Een kerstkaart met een leuke gnome erop: die hoort er gewoon bij dit jaar. Ik heb hem gemaakt in zwart wit en ik vind het resultaat best wel mooi. De kaart is gemaakt met stansjes van Leane Creatief: de achtergrond in het ovaal is een diorama stans en daar hoort het huisje eigenlijk niet bij, want dat is van een andere stansset. Maar ik vond hem er wel goed bij passen. De takjes en hulstblaadjes zijn al wat ouder. Ik heb alle witte delen bewerkt met Distress Ink Iced Spruce en de omtrek van de kaart is versierd met een witte gelpen.

https://abcchristmaschallenge.blogspot.com/ (30/11)  https://die-cut-divas.blogspot.com/ (30/11)

https://alessandrasangels.blogspot.com/ (3/12) http://craftycalendarchallenge.blogspot.com/ (28/11)

A Christmas card with a nice gnome on it: these little fellows simply belong to Christmas this year. I made the card in black and white and I think the result is quite nice. The scene is made with diecuts from Leane Creatief: the background in the oval is a diorama die and the house doesn't actually belong to that, because that's from another die set. But I thought it suited well. The twigs and holly leaves are a bit older. I worked all the white parts with Distress Ink Iced Spruce and decorated the outline of the card with a white gel pen.

Eine Weihnachtskarte mit einem netten Wichtel drauf: das gehört dieses Jahr einfach dazu. Ich habe es in schwarz-weiß gemacht und ich finde das Ergebnis ganz nett. Die Karte ist mit Stanzen von Leane Creatief gemacht: Der Hintergrund im Oval ist ein Diorama-Stanze und das Haus gehört eigentlich nicht dazu, weil das aus einem anderen Stanzen-Set stammt. Aber ich fand, es passte gut dazu. Die Tannenzweige und Stechpalmenblätter sind etwas älter. Alle weißen Teilen habe ich mit Distress Ink Iced Spruce bearbeitet und die Konturen der Karte mit einem weißen Gelstift verziert.


zaterdag 26 november 2022

Thank you!In Amerika werd deze week Thanksgiving gevierd, maar bij ons kennen we dit feest helemaal niet. Toch kan een kaart om iemand te bedanken echt wel van pas komen, daarom gaat deze kaart bij mijn voorraad zodat ik er ooit iemand mee kan verrassen. 
Ik heb een rechthoek geëmbost met hartjes en deze op een grotere rechthoek geplakt, daarna op zwart karton en op een dubbele kaart. De gestempelde klaprozen zijn van Stampin' Up! en ik heb ze ingekleurd met markers, uitgeknipt en opgeplakt. De grote tekst (een oudje!)  is ook van SU. Dit is mijn DT bijdrage aan de nieuwe challenge van http://CYHTP.blogspot.com, Hiervoor mag je een bedankkaart maken, maar natuurlijk kun je ook een ander thema gebruiken.


In America this week Thanksgiving was celebrated, but in our country we don't know this special day at all. Still, a card to thank someone can really come in handy, so this card is going to my stash so that I can surprise someone with it one day. 
I embossed a rectangle with hearts and adhered it to a larger rectangle, then onto black cardstock and onto a double card. The stamped poppies are from Stampin' Up! and I colored them with markers, cut them out and glued them on. The large text (an old one!) is also from SU. This is my DT contribution to the new challenge of http://CYHTP.blogspot.com. You can make a thank you card for this, but of course you can also use a different theme.

In Amerika wurde diese Woche Thanksgiving gefeiert, aber bei uns kennen wir diesen Feiertag  überhaupt nicht. Trotzdem kann eine Karte, um jemandem zu danken, wirklich nützlich sein, also wandert diese Karte in meinen Vorrat, damit ich eines Tages jemanden damit überraschen kann. 
Ich habe ein Rechteck mit Herzen geprägt und auf ein größeres Rechteck geklebt, dann auf schwarzen Papier und auf eine Doppelkarte. Die gestempelten Mohnblumen sind von Stampin‘ Up! und ich habe sie mit Markern koloriert, ausgeschnitten und aufgeklebt. Der große Text (ein alter!) ist auch von SU. Dies ist mein DT-Beitrag zur neuen Challenge von http://CYHTP.blogspot.com Du kannst dafür eine Dankeskarte machen, aber natürlich kannst du auch ein anderes Thema verwenden.

vrijdag 25 november 2022

Op weg naar kerstmis


Het gaat goed met de voorraad kerstkaarten! Ik heb er de afgelopen week weer enkele gemaakt en dit is er een van. Ik heb voor diverse kaarten (en ook voor deze) stempeltjes van LOTV gebruikt en ze allemaal afgedrukt met heel lichtgrijze Distress Ink en daarna ingekleurd met markers. Daardoor lossen de kleuren bijna helemaal op en zie je de afdruk niet meer. De plaatjes uitknippen is wel een geduldwerkje maar met een heel klein schaartje lukt het wel. De achtergrond is met twee kleuren Distress Ink gemaakt, het ovaal is met stansen van Nellie Snellen gemaakt en de crèmekleurige kaart is geëmbost met een folder van Leane Creatief. De poinsettia's zijn ook van LC en er zitten oude takjes van Marianne Design bij.


             http://allsortschallenge.blogspot.com (26/11)
                              https://pixiessnippetsplayground.blogspot.com/ (26/11)
                             https://scrapsoflifebyscrappymo.blogspot.com/ (30/11)
           https://www.welovestamping.co.uk/ (30/11)
               https://beccyschallenges.blogspot.com/ (30/11)

The stock of Christmas cards is going well! I've made some cards past week and this is one of them. I used stamps from LOTV for several cards (and also for this one) and printed them all with very light gray Distress Ink and then colored them with markers. As a result, the colors almost completely dissolve and you can no longer see the print. Cutting out the pictures costs a bit of patience, but with a very small pair of scissors you can do it. The background is made with two colors of Distress Ink, the oval is made with dies from Nellie Snellen and the cream colored card is embossed with a folder from Leane Creatief. The poinsettias are also from LC and there are old twigs from Marianne Design behind them.

Mein Vorrat an Weihnachtskarten wird grösser! Ich habe letzte Woche wieder welche gemacht und dies ist eine davon. Ich habe für mehrere Karten (und auch für diese) Stempel von LOTV verwendet und sie alle mit sehr hellgrauer Distress Ink gedruckt und dann mit Markern coloriert. Dadurch lösen sich die Farben fast vollständig auf und man kann den Druck fast nicht mehr sehen. Das Ausschneiden der Bilder erfordert etwas Geduld, aber mit einer ganz kleinen Schere geht das. Der Hintergrund ist mit zweifarbiger Distress Ink gestaltet, das Oval ist mit Stanzformen von Nellie Snellen gestanzt und die cremefarbene Karte wurde mit einem Folder von Leane Creatief geprägt. Die Weihnachtssterne (poinsettias) sind auch von LC und es gibt alte Zweige von Marianne Design dazu.
woensdag 23 november 2022

Sneeuwpret 


Wat zijn de diorama stansjes van Leane Creatief toch leuk, zeker als je ze dan ook nog combineert met stempeltjes van grappige muizen. Ik ben met heel veel plezier met deze kaart bezig geweest en heb er een echt wintertafereeltje van gemaakt. In het noorden van ons land was het afgelopen weekend ook echt winter met sneeuw. Hier in Brabant hebben we alleen flinke kou gehad, maar ik ben blij dat het alweer voorbij is!
Voor de achtergond heb ik met witte gelpen stipjes op blauw karton gezet. De muisjes zijn stempeltjes van Leane Creatief. Ik heb ze ingekleurd met verdunde Distress Ink Broken China, uitgeknipt en opgeplakt. Hier en daar nog wat True snow van Nellie Snellen erbij en mijn DT kaart was klaar voor de nieuwe challenge van http://thesisterhoodofcrafters.blogspot.com
En dan wil ik mijn nieuwe volger Beccy Muir van harte welkom heten bij mijn blog! Veel plezier als je een kijkje komt nemen!

https://die-cut-divas.blogspot.com/ (30/11)

How nice are the diorama dies from Leane Creatief, especially if you combine them with stamps of funny mice. I had a lot of fun working on this card and turned it into a real winter scene. Last weekend was really winter with snow in the north of our country. Here in the south in Brabant we only had severe cold, but I'm glad it's already over! 
For the background of my card I used a white gelpen to put dots on blue cardboard. The mice are stamps from Leane Creatief. I colored with diluted Distress Ink Broken China, fussycut them and pasted them onto the scene. Here and there I added some True snow from Nellie Snellen and my DT card was ready for the new challenge of http://thesisterhoodofcrafters.blogspot.com
And ofcourse I like to say a warm welcome to my latest follwer Beccy Muir. I am gglad you found my blog and wish you a lot of fun and perhaps a bit of inspiration!

Wie schön sind doch die Dioramastanzen von Leane Creatief, besonders wenn man sie mit Stempeln von lustigen Mäusen kombiniert. Es hat mir viel Spaß gemacht, an dieser Karte zu arbeiten und sie in eine echte Winterszenerie zu verwandeln. Letztes Wochenende war im Norden unseres Landes wirklich Winter mit Schnee. Hier im Süden in Brabant hatten wir nur Frost, aber ich bin froh, dass es vorbei ist! Für den Hintergrund der Karte habe ich mit einem weißen Gelstift Punkte auf blauen Karton gesetzt. Die Mäuse sind Stempel von leane Crreatief. Ich hab sie mit verdünnter Distress Ink Broken China koloriert, ausgeschnitten und aufgeklebt. Hier und da kam ein bisschen True Snow von Nellie Snellen dazu und meine DT-karte war fertig für die neue Herausforderung von http://thesisterhoodofcrafters.blogspot.com
Und ich möchte noch ein herzliches Willkommen sagen an meine neue Folgerin Beccy Muir! Ich wünsche Dir viel Spass beim Anschauen.

zondag 20 november 2022

Knusse kerst


Dat ziet er gezellig uit: samen voor de open haard en wachten tot het kerstmis is. Het stempeltje dat ik voor mijn kaart heb gebruikt is van LOTV en het is al heel oud. Het zat in mijn ordner met 'oude' materialen en dan wordt er nog wel eens het een en ander vergeten... 
Ik heb de figuurtjes een beetje ingekleurd met markers en ik heb ook verdunde Distress Ink gebruikt. Omdat ik graag de stans van Crealies erbij wilde gebruiken heb ik er voor de verandering een ronde kaart van gemaakt  Toen de afbeelding erachter zat vond ik een ronde kaart mooier dan een vierkante. De poinsettia's van Leane Creatief zijn uit gewoon wit printpapier gestanst en de randjes zijn gekleurd met Distress Ink. Dit is mijn DT bijdrage aan de nieuwe challenge van   https://peaceonearthchristmas.blogspot.com/.

That looks cozy: sitting together in front of the fireplace and waiting for Christmas. The stamp I used for my card is from LOTV and it is very old. It was in my folder with 'old' materials and then things are sometimes forgotten... 
I colored the figures a bit with markers and I also used diluted Distress Ink. Because I wanted to use the round Crealies die, I made a round card for a change. When the image was behind it, I liked a round card better than a square one. The poinsettias from Leane Creatief are die cut out of normal plain white printing paper and the edges are colored with Distress Ink. This is my DT contribution to the new challenge of https://peaceonearthchristmas.blogspot.com/.

Das sieht gemütlich aus: zusammen vor dem Kamin und warten auf Weihnachten. Der Stempel, den ich für meine Karte verwendet habe, stammt von LOTV und ist sehr alt. Es war in meinem Ordner mit 'alten' Materialien und dann werden Dinge manchmal vergessen ... 
Ich habe die Figuren ein wenig mit Markern coloriert und auch verdünnte Distress Ink verwendet. Da ich den Crealies-Stanzen verwenden wollte, habe ich zur Abwechslung mal eine runde Karte gemacht, Als das Bild dahinter geklebt war, gefiel mir eine runde Karte besser als eine eckige. Die Poinsettias von Leane Creatief sind aus normalen weißen Druckpapier gestanzt und die Ränder mit Distress Ink koloriert. Dies ist mein DT-Beitrag zur neuen Challenge von https://peaceonearthchristmas.blogspot.com/.

vrijdag 18 november 2022

Warm drankje/Some like it hot!
Het ziet er naar uit dat we de mooie herfstdagen achter ons laten en dat de winter langzaam in aantocht is en dan gaat iets warms er wel in! Een beker hete chocomel (soms met een scheutje rum erin, want dan wordt het een JamaicaChoc) of lekkere hete Glühwein, die smaken perfect bij een koude winterdag.
Ook deze kleine gnome houdt wel van een warm drankje en hij kan niet wachten tot het klaar is. Ik heb de afbeelding ingekleurd met markers, uitgeknipt en op een met sterren geëmboste ondergrond geplakt. De embossingfolder is een heel oude van Sirius Hobby. Het dessinpapier is van Marianne Design en ik heb er een ovaal van Decotime uitgestanst en er groen karton achter geplakt. De gouden sterren komen uit een restje goudkarton van Stampin'Up!


It looks like we are leaving the beautiful autumn days behind us and that winter is slowly approaching and then we like a warm drink! A cup of hot chocolate (sometimes with a dash of rum in it, because then it becomes a JamaicaChoc) or delicious hot Glühwein, they taste perfect on a cold winter day. 
This little gnome also likes a hot drink and can't wait for it to be ready. I colored the image with markers, cut it out and stuck it on a background that I embossed with stars. The embossing folder is a very old one from Sirius Hobby. The design paper is from Marianne Design and I have cut out an oval from Decotime and pasted green card behind it. The gold stars come from a scrap of gold cardstock from Stampin' Up!

Es sieht so aus, als würden wir die schönen Herbsttage hinter uns lassen und der Winter kommt langsam näher. Dann kann etwas Warmes uns gut gefallen! Eine Tasse heiße Schokolade (manchmal mit einem Schuss Rum drin, denn dann wird es ein JamaicaChoc) oder leckerer heißer Glühwein, die schmecken doch perfekt an einem kalten Wintertag! 
Dieser kleine Wichtel mag auch ein heißes Getränk und kann es kaum erwarten, bis es fertig ist. Ich habe das Bild mit Markern koloriert, ausgeschnitten und auf einen mit Sternen geprägten Hintergrund geklebt. Der Prägefolder ist ein sehr alter von Sirius Hobby. Das Designpapier ist von Marianne Design und ich habe ein Oval von Decotime daraus gestanzt und grünes Papier dahinter geklebt. Die goldenen Sterne stammen von einem Stück Goldkarton von Stampin' Up!


dinsdag 15 november 2022

Sneeuw en ijs


 Is hij niet superschattig: deze pinguïn van Crafty Individuals? Ik heb hem al een poosje, maar tot nu toe is hij niet gebruikt. Ik heb hem gestempeld op een ondergrond die met Distress Ink is bewerkt en daarop heb ik kleine gedeelten van 2 andere CI stempels afgedrukt. De pinguïn is ingekleurd met markers en ik heb het geheel uitgestant met een tag stans van Leane Creatief. De sneeuwvlok van Stampin'Up! is in twee delen geknipt en bovenaan zitten dennentakjes van Leane C. De hele tag heb ik op een slimline kraft kaart geplakt en daarvan is het voorblad geëmbost met sneeuwvlokken (ook van LC).

https://hobbyshopveldmaat.blogspot.com/ (30/11)

Isn't he super cute: this penguin from Crafty Individuals? I've had it for a while, but so far it hasn't been used. I stamped on card that I colored with Distress Ink and I stamped small parts of 2 other CI stamps on it. The penguin is colored with markers and I diecut out the whole scene with a tag die from Leane Creatief. The diecut snowflake from Stampin' Up! is cut in two parts and at the top are pine twigs from Leane C. I attached the entire tag on a slimline kraft card and I embossed the front of it with snowflakes (also from LC).


Ist er nicht super süß: dieser Pinguin von Crafty Individuals? Ich habe den Stempel schon eine Weile, aber es wurde noch nicht benutzt. Ich habe es auf einen mit Distress Ink behandelten Hintergrund gestempelt und dann kleine Teile von 2 anderen CI-Stempeln darauf gestempelt. Der Pinguin ist mit Markern koloriert und ich habe ihn mit einem Anhängerstanzen von Leane Creatief ausgestanzt. Die Schneeflocke von Stampin' Up! ist in zwei Teile geschnitten und ganz oben hab ichTannenzweige von Leane C geklebt. Den ganzen Anhänger habe ich auf einen slimline Karte aus Kraftkarton geklebt und die Vorderseite davon mit Schneeflocken (ebenfalls von LC) geprägt.

zaterdag 12 november 2022

HerfstkransBij http://cyhtp.blogspot.com begint vandaag weer een nieuwe challenge, nu met het thema: maak een krans. En natuurlijk hoort er ook embossing bij, want dat is de bedoeling van het blog! Dus haal je folders maar tevoorschijn.
Ik ben aan de slag gegaan met een stukje touw en heb er een cirkel van gemaakt die ik vastgezet heb met gluedots. Ik heb eerst een ondergrond van grijs karton gemaakt en die heb ik geëmbost met een 3D embossingfolder van Stampin Up! en ik heb er wat grijze Distress Ink overheen gewreven. Daarna nog wat oeroude plaatjes van zonnebloemen en pompoenen van Marianne Design erop geplakt en een vellum vogeltje van Hot of the Press. De paddenstoeltjes zijn gestempeld, uitgeknipt en erbij geplakt.


At http://cyhtp.blogspot.com a new challenge starts today, this time with the theme: make a wreath. And ofcourse you have to use an embossingfolder, because that's the whole meaning of this blog. So have a look at your stash and come out with a nice folder!
I started working with a piece of twine and made a circle out of it that I secured with glue dots. First I made a background of gray cardstock and embossed it with a 3D embossing folder from Stampin Up! and I rubbed some gray Distress Ink over it. Then some very old pictures of sunflowers and pumpkins from Marianne Design stuck on it and a vellum bird from Hot of the Press. The mushrooms are stamped, cut out and glued on.

Unter http://cyhtp.blogspot.com startet heute eine neue Challenge, diesmal mit dem Thema: kreiere einen Kranz. Natürlich gehört auch Prägung dazu, denn das ist ja die Absicht vom Blog! Also schau mal nach welche Du im Schrank hast.
Ich begann mit einem Stückchen Seil und machte daraus einen Kreis, den ich mit Klebepunkten (Gluedots) befestigte. Zuerst habe ich einen Hintergrund aus grauem Karton gemacht und mit einem 3D-Prägefolder von Stampin Up! geprägt. und ich rieb etwas graue Distress Ink darüber. Dann klebten einige alte Bilder von Sonnenblumen und Kürbissen von Marianne Design darauf und ein Pergamentvogel von Hot of the Press. Die Pilze wurden gestempelt, ausgeschnitten und aufgeklebt.


woensdag 9 november 2022

Doorkijkje


 Voor de nieuwe challenge van http://thesisterhoodofcrafters.blogspot.com mocht ik het thema kiezen en daar hoefde ik niet zo lang over na te denken, want dat is: maak een kaart met een opening erin. Ik vind het leuk om zowel de buiten- als de binnenkant te bewerken en dat heb ik hierbij gedaan met stansjes van Leane Creatief. Een leuk tafereeltje met vogeltjes waar ik  roodborstjes van heb gemaakt met markers. In onze tuin hebben we een roodborstje als vaste 'gast' en hij scharrelt altijd vrolijk rond. Dat is zo leuk om te zien! 


For the new challenge of http://thesisterhoodofcrafters.blogspot.com I was allowed to choose the theme and I didn't have to think about it that long, because it is: make a card with an aperture. I like to edit both the outside and the inside and I did that on my card just with diecuts from Leane Creatief. A nice scene with birds of which I made robins with markers. In our garden we have a robin as a regular 'guest' and he is always happily wandering around. That's so nice to see!

Für die neue Challenge von http://thesisterhoodofcrafters.blogspot.com durfte ich mir das Thema aussuchen und ich musste nicht lange überlegen, denn das heißt: mach eine Karte mit Öffnung drin. Ich bearbeite gerne sowohl das Äußere als auch das Innere einer Karte und habe das mit Stanzmotiven von Leane Creatief gemacht. Eine schöne Szene mit Vögeln, aus denen ich Rotkehlchen gemacht habe mit Markern. In unserem Garten haben wir ein Rotkehlchen als ständigen „Gast“ und es läuft immer fröhlich herum. Das ist so schön zum anschauen.


zondag 6 november 2022

Jolly Christmas


 Een kleine koukleum op mijn kerstkaart van vandaag. Ik vind het uiltje zo schattig en heb daarom de kaart heel eenvoudig gehouden zodat hij een echte blikvanger is geworden. Het muziekpapier komt uit een oud muziekboek dat ik bij de kringloop heb gevonden. Ja hoor: daar vind je ook heel wat leuke materialen die je bij het kaarten maken kunt gebruiken!
Dit is mijn DT bijdrage aan de nieuwe challenge van http://peaceonearthchristmas.blogspot.com

A little freezing owl on my Christmas card today. I think the owl is so cute and that's why I kept the card very simple so that it has become a real eye-catcher. The music paper comes from an old music book I found at the thrift store. Yes: there you will also find a lot of nice materials that you can use when making cards! This is my DT contribution to the new challenge of http://peaceonearthchristmas.blogspot.com

Ein kleine frierende Eule auf meiner Weihnachtskarte zeig ich Euch heute. Ich finde die Eule so süß und deswegen habe ich die Karte sehr schlicht gehalten, damit sie ein echter Hingucker geworden ist. Das Notenpapier stammt aus einem alten Musikbuch, das ich im Secondhand-Laden gefunden habe. Ja: Dort findest du auch viele schöne Materialien, die du beim Karten basteln verwenden kannst! Dies ist mein DT-Beitrag zur neuen Challenge von http://peaceonearthchristmas.blogspot.com  
En dan laat ik nog een kaart zien die ik voor dezelfde challenge heb gemaakt. Bij de planning is iets misgegaan en de kaart hierboven had ik eerder gemaakt dan deze kaart met Egeltje Ed van de Country Companions. Maar  beide zijn leuk, dus ik laat ze  allebei zien. 
De achergrond is gemaakt met Distress Ink waarop ik met VersaMark sterren van Leane Creatief heb gestempeld en geëmbost. De sterrenkrans is van Marianne Design en de tekst was ooit een gratis bijlage bij een Engels tijdschrift.

And then I show another card that I made for the same challenge. Something went wrong with the planning and I had made the card on top before this one with Hedgehog Ed from the Country Companions. But both are so nice, so I'll show them both. The background was made with Distress Ink on which I stamped and embossed stars with VersaMark. The star wreath is by Marianne Design and the text was once a free supplement to an English magazine.

woensdag 2 november 2022

Eekhoorntjes


Onze dochter Yvonne is demonstratrice bij Stampin' Up! en ze kan supermooie kaarten maken (kijk maar op http://thecreativeteacup.blogspot.com/ ). Ze heeft echt haar eigen stijl en haar kaarten pik je er altijd meteen uit. Dat is bij mij zeker niet het geval, want ik hou van variatie: van vintage tot CAS en vooral lekker stoeien met landschapjes en Distress Ink. Voor deze kaart heb ik alleen materialen van SU gebruikt. Ik kreeg voor mijn verjaardag een mooie stansset met bijbehorende stempels 'Perched in a Tree' (zie hieronder) en die moest ik nog gaan gebruiken. Ik heb de ovale vorm van de stans weg gelaten en alleen de bomen eruit geknipt. Ze zijn uit wit en zwart karton gestanst en op elkaar geplakt.  De eekhoorntjes (ook van SU) vind ik ook leuk en het lijkt of degene die rechts staat een lekker eikeltje aan zijn vriend (of vriendin?) wil geven. 
Nou eikels hebben we genoeg! Er staat een eikenboom van de gemeente precies achter onze tuin en we hebben nu al 3 volle emmers tusen de planten en struiken weg gehaald. Maar het eind is in zicht...en dan volgen de bladeren nog! Voorlopig nog werk genoeg dus.             http://daranddiane.blogspot.com
            http://knutselsenkadootjes.blogspot.com (18/11)
            https://mynbus.blogspot.com/ (30/11)
            https://die-cut-divas.blogspot.com/ (30/11)
            http://welove2create.blogspot.com/ (25/11)

Our daughter Yvonne is a demonstrator at Stampin' Up! and she can make beautiful cards (check out http://thecreativeteacup.blogspot.com/ ). She really has her own style and you can always picked out her cards right away. That is certainly not the case with me, because I like variety: from vintage to CAS and especially playing around with landscapes and Distress Ink. 
For this card I only used materials from SU. For my birthday I received a nice die set with matching stamps 'Perched in a Tree' (see above) and I had yet to start using it. I left out the oval shape of the die and just cut out the trees. They are diecut out of white and black cardstock and glued together. I also like the squirrels (from SU) and it seems that the one on the right wants to give a nice acorn to his friend (or girlfriend?). 
Well we have got so many acorns this year! There is an oak tree from the municipality right behind our garden and we have already removed 3 full buckets which had fallen between the plants and shrubs. But the end is in sight...and then still the leaves will follow! So work enough to be done.

Unsere Yvonne ist Demonstratorin bei Stampin' Up! und sie macht wirklich tolle Karten (schau mal bei http://thecreativeteacup.blogspot.com/ ). Sie hat wirklich ihren eigenen Stil und ihre Karten kan man sofort erkennen. Bei mir ist das sicher nicht der Fall, denn ich mag Abwechslung: von Vintage bis CAS und vor allem das Herumspielen mit Landschaften und Distress Ink. 
Für diese Karte habe ich nur Materialien von SU verwendet. Zu meinem Geburtstag bekam ich ein schönes Stanzset mit passenden Stempeln „Perched in a Tree“ (siehe oben) und ich musste es noch ausprobieren. Ich habe die ovale Form weggelassen und die Bäume ausgeschnitten. Sie wurden aus weißem und schwarzem Karton gestanzt und zusammengeklebt. Ich mag auch die Eichhörnchen (ebenfalls von SU) und es scheint, dass das rechte seinem Freund (oder seiner Freundin?) eine schöne Eichel schenken möchte. 
Nun, wir haben genug Eicheln! Direkt hinter unserem Garten steht eine Eiche der Gemeinde und wir haben bereits 3 volle Eimer zwischen den Pflanzen und Sträuchern entfernt. Aber das Ende ist in Sicht ... und dann folgen noch die Blätter! Also genug Arbeit in dieser Zeit.

dinsdag 1 november 2022

Winter

Het is dan wel herfst, maar het is nog steeds supermooi weer en daar geniet ik wel van! Maar langzamerhand wordt het ook tijd om kerst- en winterkaarten te maken. Ik ben door het mooie weer nog niet echt in de stemming hiervoor, maar ik ben een paar weken geleden wel aan de slag gegaan voor de nieuwe challenge van http://scrapping4funchallenges.blogspot.com, want hier wordt een winterkaart gevraagd. Kaartenmakers die aan de andere (zuid)kant van de wereld wonen gaan juist de zomer tegemoet, dus een echte zomerse kaart mag ook!
Ik heb een winters plaatje gekozen van Thomas Kincade en de basiskaart van Kraft karton gemaakt. De lantaarn is van Marianne Design en de aankleding spreekt verder voor zichzelf.


It still may be autumn, and the weather is still beautiful and warm and I'm enjoying it! But gradually it is also time to make Christmas and winter cards. I am not in the mood for this yet, but the new challenge of http://scrapping4funchallenges.blogspot.com asks for a winter card. Cardmakers who live in the south on the other side of the world are heading for summer, so a real summer card is also allowed! 
I have chosen a winter image from Thomas Kincade and made the base card from Kraft cardboard. The lantern is by Marianne Design and the other decorations speak for themselves.

Es ist zwar Herbst, aber das Wetter ist immer noch schön und warm und ich genieße es! Aber nach und nach wird es auch Zeit Weihnachts- und Winterkarten zu basteln. Ich bin noch nicht in der richtigen Stimmung, aber die neue Challenge von http://scrapping4funchallenges.blogspot.com fragt nach einer Winterkarte. Kartenmacher, die im Süden am anderen Ende der Erde leben, steuern auf den Sommer zu, deshalb ist auch eine echte Sommerkarte erlaubt! 
Ich habe ein Winterbild von Thomas Kincade gewählt und die Grundkarte aus Kraftkarton gemacht. Die Laterne ist von Marianne Design und die Dekoration spricht für sich.