vrijdag 15 oktober 2021

Egeltje


Wellicht weten jullie het wel: egeltjes zijn mijn lievelingsdieren, samen met onze kleine teckel Tom natuurlijk! Mijn verzameling egeltjes groeit nog steeds en de vitrinekast is er al bijna te klein voor. Ook plaatjes en stempels van egeltjes kan ik nooit overslaan, dus een herfstkaart met dit leuke diertje is een feest om te maken. Dit plaatje komt uit het tijdschrift 'Mijn Hobbykaart' van vorig jaar. Ik heb de voorkant van een dubbele kaart doorgesneden en er een strook tussenuit gelaten. Hiervoor in plaats heb ik er mica achter geplakt en daarop kwam de afbeelding met een 'lijstje' er omheen. Nog een raffia strikje erbij en wat stras en zo werd het een echte herfstkaart, gemaakt als DT lid voor de nieuwe challenge van http://scrapping4funchallenges.blogspot.com. De sponsor van deze challenge is: Perhaps you know: hedgehogs are my favorite animals, together with our little dachshund Tom of course! My collection of hedgehogs is still growing and the display case is almost too small for it. I can never skip pictures and stamps of hedgehogs, so an autumn card with this cute animal is a joy to make. This picture comes from last year's magazine 'My Hobbykaart'. 
I cut the front of a double card and left a strip out of it. Instead I stuck a mica sheet behind it and attached the image with a 'frame' around it. I added a raffia bow and some rhinestones and that's how it became a real autumn card, made as a DT member for the new challenge of http://scrapping4funchallenges.blogspot.com. 

Vielleicht weisst Du es schon: Igel sind meine Lieblingstiere, natürlich zusammen mit unserem kleinen Dackel Tom! Meine Igelsammlung wächst immer noch und die Vitrine ist fast zu klein dafür. Bilder und Stempel von Igeln kann ich nie übersehen, und daher ist eine Herbstkarte mit diesem niedlichen Tier eine Freude um damit basteln. 
Dieses Bild stammt aus der letztjährigen Zeitschrift 'My Hobbykaart'. Ich habe die Vorderseite einer Karte geschnitten und einen Streifen daraus gelassen. Stattdessen klebte ich Mica (Glimmer) dahinter und dann kam das Bild mit einem 'Rahmen' drumherum an der Vorderseite. Noch eine Bastschleife und ein paar Strasssteine ​​kamen hinzu und so wurde daraus eine echte Herbstkarte, gemacht als DT-Mitglied für die neue Herausforderung von http://scrapping4funchhallenges.blogspot.com.woensdag 13 oktober 2021

Happy Birthday


Een nieuwe volger! Welkom Sandma Cards bij mijn blog!
Afgelopen maandag werd onze oudste kleinzoon alweer 12 jaar oud en ja: de tijd gaat snel en kleine kinderen worden groot! Maar zoals hij momenteel groeit! Eén jaar geleden kwam hij qua lengte tot mijn kin en nu is hij al langer dan ik (in ben dan ook wel een 'kleintje met 1.58 m). Het zal raar zijn om binnenkort naar hem op te kijken!
Ik heb mijn kaart gemaakt met allerlei muizenstempeltjes uit een setje van Leane Creatief en als je ook een verjaardagskaart maakt (of al klaar hebt), dan kun je meedoen met de nieuwe challenge van   http://thesisterhoodofcrafters.blogspot.com. Je hebt 14 dagen de tijd om te laten zien wat je hebt gemaakt!

                                            

Welcome Sandma cards to my blog!! I already know you from Facebook. It's nice you found me over here!
Last Monday our oldest grandson turned 12 years old and yes: time flies and little children grow up! But as he is currently growing! One year ago he was up to my chin in length and now he is already taller than me (but I am a 'little one at 1.58 m). It will be weird to look up to him soon! 
I made my card with all kinds of mouse stamps from a set from Leane Creatief and if you also make (or have already finished) a birthday card, you can join the new challenge from http://thesisterhoodofcrafters.blogspot.com. You have 14 days to show what you've made!

Herzlich Willkommen Sandma cards bei meinem Blog!
Letzten Montag wurde unser ältester Enkel 12 Jahre alt und ja: Die Zeit vergeht wie im Flug und kleine Kinder werden groß! Und er wächst jetzt auch so schnell! Vor einem Jahr war er mir bis zum Kinn lang und jetzt ist er schon größer als ich (damit bin ich mit 1,58 m eine 'Kleine'). Es wird seltsam sein, bald zu ihm aufzusehen! 
Ich habe meine Karte mit allerlei Mausstempeln aus einem Set von Leane Creatief gebastelt und wenn ihr auch eine Geburtstagskarte bastelt (oder schon fertig habt), könnt ihr an der neuen Challenge von http://thesisterhoodofcrafters.blogspot.com teilnehmen. Du hast 14 Tage Zeit, um zu zeigen, was Du  gemacht hast!

zaterdag 9 oktober 2021

Vogelverschrikker


De kleine vogelverschrikker van Leane Creatief is al een paar jaren oud maar hij blijft superleuk! Voor deze kaart heb ik allerlei restjes gewoon karton en dessinpapier bij elkaar gezocht en alle onderdelen eruit gestanst. Het is een leuk herfsttafereeltje geworden op een geëmboste ondergrond (ook van LC), die bewerkt heb met Distrss Ink Tea Dye.

http://pixiescraftyworkshop.blogspot.com (16/10)

The little scarecrow from Leane Creatief is already a few years old but it remains super cute! For this card I collected all kinds of scraps of ordinary cardboard and patterned paper and punched out all the parts. It has become a nice autumn scene on an embossed background (also from LC), which I edited with Distrss Ink Tea Dye.

Die kleine Vogelscheuche von Leane Creatief ist schon ein paar Jahre alt aber sie bleibt super süß! Für diese Karte habe ich alle möglichen Fetzen aus gewöhnlichem Karton und gemustertem Papier beisammen gesucht und alle Teile ausgestanzt. Es ist eine schöne Herbstszene auf geprägtem Hintergrund (ebenfalls von LC) geworden, die ich mit Distrss Ink Tea Dye bearbeitet habe.

woensdag 6 oktober 2021

Pompoen

Het is weer tijd voor pompoenen en daar hou ik wel van. Ik heb er een aantal op een mooie schaal liggen en ook bij de voordeur ligt een hele grote bij de bloembak. Oranje en gele pompoenen maken zelfs iets gezelligs van een sombere regendag.
Ik heb deze pompoen gemaakt van drie uitgestanste ovalen van Sizzix en ik heb ze geëmbost met een folder van Provocraft.  Daarna wat Distress ink langs de randen gesmeerd en alles op elkaar geplakt. In het midden kwam een afbeelding uit het tijdschrift 'Mijn Hobbykaart' van vorig jaar. Misschien heb je de kaart daarin ook gezien, want ik heb hem speciaal voor het tijdschrift gemaakt, samen met nog twee andere herfstkaarten.


It's time for pumpkins again and I love that. I have a number of them in a nice bowl and I also put a big one next to the front door near by the flowerpot. Orange and yellow pumpkins even brighten up a gloomy rainy day. 
I made this pumpkin from three die-cut ovals from Sizzix and embossed them with a Provocraft folder. Then added some Distress ink along the edges and glued everything together. In the center you see an image from last year's magazine 'My Hobbykaart'. You may have seen the card in there too, because I made it especially for the magazine, along with two other autumn cards.

Es ist wieder Zeit für Kürbisse und das mag ich sehr. Ich habe eine Reihe von denen in einer schönen Schale und auch an der Haustür ist eine sehr große beim Blumenkasten. Orange und gelbe Kürbisse machen sogar einen trüben Regentag zu etwas Gemütlichem. 
Die Kürbisse von meiner Karte habe ich aus drei gestanzten Ovalen von Sizzix gemacht und mit einem Provocraft Präge geprägt. Dann etwas Distress-Tinte entlang der Kanten verschmiert und alles zusammengeklebt. In der Mitte ist ein Bild aus der letztjährigen Zeitschrift 'My Hobbykaart'. Vielleicht hast Du die Karte dort auch gesehen, denn ich habe sie extra für das Magazin gemacht, zusammen mit zwei anderen Herbstkarten.

zondag 3 oktober 2021

Nieuw blog met kerstchallenges
Yeah! Dit schaapje heeft echt lol, want vandaag start een nieuw blog waarop je kerstkaarten kunt laten zien die je hebt gemaakt. Ik ben in het Designteam gekozen en ik heb er heel veel zin in. Het komt er bij mij door het jaar heen gewoon niet van om regelmatig kerstkaarten te maken, maar nu is er een 'stok achter de deur', dus elke 14 dagen is er voortaan een klaar en komt dan als inspiratie op het blog te staan van  https://peaceonearthchristmas.blogspot.com (zie logo). Er zijn geen bepaalde opdrachten die je voor je kaarten moet gebruiken: alles mag! En de foto's die er bij staan zijn alleen bedoeld als inspiratie. Ik vind de naam van het blog wel heel mooi gekozen: Peace on Earth - Vrede op Aarde en dat willen we toch allemaal en niet alleen tijdens de kersttijd!!
Yes! These little sheep has fun, because today a new blog starts where you can show off Christmas cards that you have made. I was chosen in the Design Team and I'm really looking forward to it. I just don't get around to making Christmas cards regularly throughout the year, but now there is a 'must', so every 14 days from now on one is ready and will be featured on the blog of inspiration https://peaceonearthchristmas.blogspot.com (see logo). There are no specific commands to use for your cards: anything goes! The accompanying photos are for inspiration only. I think the name of the blog is very well chosen: Peace on Earth -  and that's what we all want and not just during Christmas time!!

Dieses kleine Schaf hat Spass, denn heute startet ein neuer Blog, in dem ihr selbst gebastelte Weihnachtskarten präsentieren könnt. Ich wurde in das Designteam gewählt und freue mich sehr darauf. Ich komme einfach nicht dazu, das ganze Jahr über regelmäßig Weihnachtskarten zu kreiern, aber jetzt muss es doch sein. Also alle 14 Tage ist eine fertig und wird auf dem Blog von https://peaceonearthchristmas.blogspot. com vorgestellt (siehe Logo). Es gibt keine spezifischen Themas für die Karten: Alles ist möglich! Und die beigefügten Fotos dienen nur zur Inspiration. Ich finde den Namen des Blogs sehr gut gewählt: Peace on Earth - Frieden auf Erden und das wollen wir alle und nicht nur zur Weihnachtszeit!!vrijdag 1 oktober 2021

NijntjeNiets is zo Nederlands als het kleine Nijntje van Dick Bruna. Maar intussen is dit kleine konijntje wel over de hele wereld bekend geworden en vinden heel veel kleine kinderen de verhaaltjes zo leuk. Onze eigen dochters groeiden er mee op en ook de kleinkinderen hebben van de verhaaltjes genoten! Mijn jongste broer woont al heel lang in Australië en zijn oudste dochter heeft pas haar eerste baby gekregen. We hebben een pakketje opgestuurd met daarin wat leuke cadeautje met....Nijntje erop! Ze kennen Nijntje daar goed want ook ook mijn nichtje en haar zus zijn er op duidenden kilometers afstand mee opgegroeid. Ik heb deze kaart bij het pakketje ingesloten. De plaatjes zijn echte poesieplaatjes en de molen die ik erbij heb gestempeld, is van Joy!Crafts. 
Ik vond afgelopen week een plaatje van Dick Bruna dat er veel op lijkt, maar dat ik nog niet kende toen ik de kaart maakte.Het kwam perfect van pas voor de nieuwe challenge van 
 http://scrapping4funchallenges.blogspot.com : laat je inspireren door het werk van iemand anders. Nou, dat was dus puur toeval, maar wel heel leuk! 
De sponsor van de challenge is


Nothing is more Dutch than Dick Bruna's little Nijntje (Miff). But in the meantime, the little bunny is known all over the world and many little children really enjoy the stories. Our own daughters grew up with it and the grandchildren also enjoyed the stories! My youngest brother has been living in Australia for a long time now and his oldest daughter has just had her first baby. We sent a package with some nice presents with .... Nijntje motivs! They know Nijntje very well there because my niece and her sister also grew up with it, so many miles away. I have included this card with the package. The pictures are from a cuttingsheet and I stamped the mill  from Joy!Crafts. Last week I found a picture of Dick Bruna that looks a lot like it, but that I didn't know when I made the card. It came in handy for the new challenge of http://scrapping4funchallenges.blogspot.com : Get inspired by someone else's work. Well, that was pure coincidence, but very nice!

Nichts ist holländischer als Dick Brunas kleine Nijntje (Miffy). Doch mittlerweile ist der kleine Hase auf der ganzen Welt bekannt und viele kleine Kinder haben viel Spaß an den Geschichten. Unsere eigenen Töchter sind damit aufgewachsen und auch die Enkel haben die Geschichten genossen! Mein jüngster Bruder lebt schon seit langer Zeit in Australien und seine älteste Tochter hat gerade ihr erstes Baby bekommen. Wir haben ein Paket mit einem netten Geschenk geschickt mit .... Nijntje Motiven  drauf! Sie kennen Nijntje dort gut, weil meine Nichte und ihre Schwester auch viele Meilen entfernt damit aufgewachsen sind. Diese Karte habe ich dem Paket beigelegt. Die Bilder sind aus einem Ausschneideblatt und die Mühle, die ich dazu gestempelt habe, ist von Joy!Crafts. Letzte Woche habe ich ein Bild von Dick Bruna gefunden, das ihm sehr ähnlich sieht, das ich aber noch nicht kannte, als ich die Karte gemacht habe. Es war praktisch für die neue Herausforderung von http://scrapping4funcallenges.blogspot.com : Lasst Euch von der Arbeit anderer inspirieren. Nun, das war reiner Zufall, aber sehr schön!


woensdag 29 september 2021

Kerstpost
Heel langzaam komt de 'productie' van kerstkaarten op gang, maar deze is er nog een van afgelopen jaar die ik nog niet heb laten zien. Hij is gemaakt met materialen van Leane Creatief en het is een begin van een helboel andere kerstkaarten die binnenkort gemaakt gaan worden. Ik ben gekozen in het Designteam van een nieuw kerstblog 'Peace on Earth' dat komende week (3 oktober) van start gaat. Elke 14 dagen komt er een nieuwe challenge, dus hou het in de gaten!!

https://scrapsoflifebyscrappymo.blogspot.com/ (30/9)

Very slowly the 'production' of Christmas cards is starting, but this one is one from last year that I have not shown yet. It is made with materials from Leane Creatief and it is the start of a whole lot of other Christmas cards that will be made soon. I have been chosen to the Design Team of a new Christmas blog 'Peace on Earth' that will start next week (October 3). Every 14 days there will be a new challenge, so stay tuned!!

Ganz langsam beginnt die 'Produktion' von Weihnachtskarten, aber diese hier ist eine aus dem letzten Jahr, die ich noch nicht gezeigt habe. Es besteht aus Materialien von Leane Creatief und ist der Beginn vieler anderer Weihnachtskarten, die in Kürze hergestellt werden. Ich wurde in das Designteam eines neuen Weihnachtsblogs 'Peace on Earth' gewählt, der nächste Woche (3. Oktober) starten wird. Alle 14 Tage gibt es eine neue Challenge, also bleibt dran!!

zondag 26 september 2021

Vrolijke pompoenen


Zijn ze niet grappig? Deze pompoenen kun je net zo samenstellen als je zelf wilt, want de oogjes en mondjes zitten samen met de pompoenen in één stempelset (zie foto), dus je kunt er steeds weer andere, leuke varianten mee maken. Ik vond het in ieder geval echt gaaf om hiermee te 'spelen' en ik zal er in de komende weken vast nog wel meer leuke uitwerkingen mee maken. Ik heb ze afgedrukt en ingekleurd met markers en daarna uitgeknipt. De spin en het web komen uit een andere set die afgelopen maand tegelijk met de pompoenen op de markt kwam, evenals de stansjes van de blaadjes. Ik heb ze met VersaMark gestempeld en met zilver en zwart embossingpoeder bewerkt. De blaadjes zijn ingekleurd met markers. De achtergrond heb ik gemaakt van glanskarton waar ik gele en rode Bister op heb gestrooid en er water overheen gespritzt. Wat daarvan de uitkomst is, is altijd weer een verrassing! Heerlijk hoor, om zo lekker bezig te zijn met de nieuwe materialen van Leane Creatief!
Aren't they funny? You can put together these pumpkins as you wish, because the eyes and mouths are together with the pumpkins in one stamp set (see photo), so you can always make other, fun variants with them. Anyway, I thought it was really cool to 'play' with this and I will probably make more fun effects with these in the coming weeks. I stamped them and colored them with markers and then cut them out. The spider and web are from another set that came on the market at the same time as the pumpkins last month (as are the dies for the leaves). I stamped with VersaMark and embossed them with silver and black embossing powder. The leaves are colored with markers. I made the background from glossy cardboard on which I sprinkled yellow and red Bister and sprinkled water over it. The outcome is always a surprise! It's great to be so busy with these new products from Leane Creatief!

Sind sie nicht lustig? Man kann diese Kürbisse nach Belieben zusammenstellen, denn die Augen und Münder sind zusammen mit den Kürbissen in einem Stempelset (siehe Foto), sodass man immer andere, lustige Varianten damit machen kann. Auf jeden Fall fand ich es echt cool damit zu 'spielen' und werde wohl in den nächsten Wochen noch mehr schöne Effekte damit machen. Ich habe sie gestempelt  und mit Markern koloriert und dann ausgeschnitten. Die Spinne und das Netz stammen aus einem anderen Set, das letzten Monat zeitgleich mit den Kürbissen auf den Markt kam, ebenso wie die Stanzformen für die Blätter. Ich habe die Spinne und das Netz mit VersaMark gestempelt und mit silbernem und schwarzem Embossingpulver embosst. Die Blätter sind mit Markern gefärbt. Den Hintergrund habe ich aus glänzendem Karton gemacht, auf den ich gelbe und rote Bister gestreut und Wasser darüber gesprüht habe. Das Ergebnis ist immer eine Überraschung! Es ist toll, so beschäftigt mit den neuen Produkten von Leane Creatief zu sein!
woensdag 22 september 2021

If friends were flowers......


Bij de  http://thesisterhoodofcrafters.blogspot.com begint vandaag een nieuwe challenge waarvoor ik deze kaart heb gemaakt. Het moest er een worden waarop een stencil gebruikt is en ik vind het echt leuk om die op een achtergrond te verwerken. Een kaart met bloemen komt altijd van pas, dus de keus was niet zo moeilijk. Ik heb er diverse stansjes van blaadjes van Sizzix en Findit en wat embellishments van bijtjes bij verwerkt. Ik heb nogal wat papieren bloemen die ik kleur bij kleur in een klein ladenkastje bewaar, dus het was een kwestie van alles mooi bij elkaar zoeken en dit is het resultaat geworden!


At the http://thesisterhoodofcrafters.blogspot.com a new challenge starts today for which I made this card. It had to be one with a stencil and I really like working that onto a background. A card with flowers always comes in handy, so the choice wasn't that difficult. I have several dies from leaves from Sizzix and Findit and some embellishments from bees. The paper flowers are color by color in a small chest of drawers, so it was a matter of putting everything together nicely and this is the result!

Bei der http://thesisterhoodofcrafters.blogspot.com startet heute eine neue Challenge, für die ich diese Karte gemacht habe. Es musste eine sein, auf der eine Schablone verwendet wurde, und ich mag es wirklich, damit einen Hintergrund zu gestalten. Und eine Karte mit Blumen ist immer praktisch, da war die Wahl nicht so schwer. Ich habe mehrere Stanzmotive von Blättern von Sizzix und Findit und einigen Bienen. Die Papierblumen hebe ich Farbe für Farbe in einer kleinen Kommode auf, also ging es darum, alles schön zusammenzustellen und das ist das Ergebnis geworden!

maandag 20 september 2021

Eekhoorn


Genieten jullie ook zo van het heerlijke nazomer weer? Ik vind dit veel fijner dat de hitte, alhoewel we daar dit jaar niet zoveel last van hadden. Bij ons achter het huis beginnen de lindebomen in het laantje alweer een beetje te verkleuren: het groen wordt langzaam heel donkergroen met hier en daar een bruin blad ertussen. Er staan ook wat eiken en de blaadjes daarvan zien er net zo uit als de blaadjes op mijn kaart en er liggen ook al eikels onder. Het wordt herfst, maar toch zitten we nu nog regelmatig op het terras van de zon te genieten! 
Alle materialen op mijn kaart zijn van Leane Creatief en ik heb de eekhoorn met markers ingekleurd.

 http://allsortschallenge.blogspot.com (22/9)
https://diesruschallenge.blogspot.com/ (28/9)

Are you also enjoying the lovely late summer weather? I like this much better than the heat, although we didn't have that much this year. Near us behind our house, the lime trees in the lane are starting to change color again: the green is slowly turning very dark green with a brown leaf in between here and there. There are also some oak trees and their leaves look just like the leaves on my card and there are acorns underneath as well. It is autumn, but we are still regularly enjoying the sun on our terrace! 
All materials on my card are from Leane Creatief and I colored the squirrel with markers.

Genießt ihr auch das schöne Spätsommerwetter? Das gefällt mir viel besser als die Hitze, obwohl es dieses Jahr nicht so viele heisse Tage gab. In unserer Nähe hinter dem Haus beginnen die Linden in der Gasse wieder ihre Farbe zu ändern: Das Grün wird langsam sehr dunkelgrün mit hier und da ein braunes Blatt dazwischen. Es gibt auch einige Eichen und ihre Blätter sehen genauso aus wie die Blätter auf meiner Karte und es gibt auch Eicheln darunter. Es ist Herbst, aber wir genießen immer noch regelmäßig die Sonne auf userer Terrasse! 
Alle Materialien auf meiner Karte stammen von Leane Creatief und ich hab den Eichhorn mit Markern koloriert.

vrijdag 17 september 2021

Herfst


Langzaam maar zeker is de herfst in aantocht: wel mijn favoriete seizoen wat kleuren in de natuur betreft, maar verder....Nee, ik kijk er niet naar uit dat het weer kouder wordt met lange, donkere dagen. Maar goed dat ik een heerlijke hobby heb en ook een superfijne hobbykamer, zodat ik me altijd wel lekker bezig kan houden. 
Mijn kaart heb ik in de zomer gemaakt toen het een paar dagen pijpenstelen regende en het wel herfst leek: dus hij is al een poosje klaar. De achtergrond is gemaakt met een stencil van Tim Holtz, het meisje is een digi van Ikes Art, de sponsor van de nieuwe challenge van Scrapping4fun. De muis is een stempeltje van Leane Creatief en de paddenstoelen zijn van verschillende merken. Alles is ingekleurd met markers, uitgeknipt en opgeplakt. Voor de vallende blaadjes heb ik een oude Tom Tas pons gebruikt.
                                                      

Slowly but surely autumn is approaching: my favorite season for colors in nature, but otherwise.... No, I'm not looking forward to the weather getting colder with long, dark days. Good thing I have a wonderful hobby and a super nice hobby room, so that I can always keep myself busy.
I made my card in the summer when it rained cats and dogs for a few days and it looked like autumn: so it's been ready for a while. 
The background is made with a stencil from Tim Holtz, the girl is a digi from Ikes Art, the sponsor of the new challenge of Scrapping4fun, the mouse is a stamp from Leane Creatief and the mushrooms are from different brands. Everything is colored with markers, fussycut out and pasted on. For the falling leaves I used an old Tom Tas punch. 

Der Herbst rückt langsam aber sicher näher: meine Lieblingsjahreszeit für Farben in der Natur, aber sonst.... Nein, ich freue mich nicht darauf, dass das Wetter mit langen, dunklen Tagen kälter wird. So ist es gut, dass ich ein wunderbares Hobby und einen super schönen Hobbyraum habe, damit ich mich immer beschäftigen kann. Ich habe meine Karte im Sommer gemacht, als es ein paar Tage andauernd geregnet hat und es nach Herbst aussah: also ist sie schon eine Weile fertig. 
Der Hintergrund ist mit einer Schablone von Tim Holtz gemacht, das Mädchen ist ein Digi von Ikes Art, dem Sponsor der neuen Challenge von Scrapping4fun, die Maus ist ein Stempel von Leane Creatief und die Pilze sind von verschiedenen Marken. Alles wird mit Markern koloriert, ausgeschnitten und aufgeklebt. Für die fallenden Blätter habe ich einen alten Tom Tas Punsch verwendet.woensdag 15 september 2021

Herfstblaadjes

Afgelopen zondag zijn we thuis gekomen van een heerlijke vakantie in Oostenrijk: 2 weken genieten van supermooi weer en prachtige landschappen! We hebben heel wat kilometers gewandeld en dat gaat dan wel een beetje anders dan hier: steeds berg op en af is echt goed voor de conditie! Maar ik betwijfel of ik wat kilo's ben kwijtgeraakt, want het eten is daar ook zo lekker.....En dan zijn we nu weer thuis en gaan weer aan de slag! Ik heb de laatste weken geen reacties op jullie kaarten gegeven en nu weten jullie dus de reden daarvan. De kaarten die op mijn blog zijn verschenen heb ik van tevoren gepland, dus die kwamen er niet rechtstreeks op!

Maar nu laat ik er weer een zien die kort geleden is gemaakt met een schattige afbeelding van Sandra Kuck. De blaadjes komen uit restjes van diverse kleuren papier en zijn gemaakt met een oude pons van Martha Stewart. Daar hoort een stempeltje bij van hetzelfde blad met nerven. De beige randen aan weerskanten zijn gemaakt met een smal embossingfoldertje van Leane Creatief.

http://friendship-challenge.blogspot.com/ (30/9) 

http://pixiescraftyworkshop.blogspot.com (18/9)  

http://alessandrasangels.blogspot.com/ (5/10) 

http://frillyandfunkie.blogspot.com/ (21/9) 

http://letscreatechallenges.blogspot.com/ (30/9)

http://girlzcreativecrafts.blogspot.com (14/10)

http://kreativtanten-challenge.blogspot.com/ (30/9)

https://thefourseasonschallenge.blogspot.com/ (25/9)

Last Sunday we came home from a wonderful holiday in Austria: enjoying 2 weeks of beautiful weather and gorgeous landscapes! We have walked a lot of kilometers and that is a bit different than over here where we live: always up and down the mountains is really good for the condition! But I doubt if I've lost a few kilos, because the food is so delicious there too.....And now we're back home and going back to work! I haven't commented on your cards in the last few weeks and now you know the reason. I planned the cards that appeared on my blog in advance, so they didn't come straight on! But now I'm showing you another one made recently with an adorable image of Sandra Kuck. The leaves come from scraps of various colors of paper and are made with an old Martha Stewart punch. This includes a stamp of the same leaf with veins. The cream papers on both sides are made with an embossingfolder from Leane Creatief.

Letzten Sonntag sind wir von einem wunderschönen Urlaub in Österreich nach Hause gekommen: 2 Wochen schönes Wetter und wunderschöne Landschaften genießen! Wir sind schon viele Kilometer gelaufen und das ist ein bisschen anders als hier wo wir wohnen: immer bergauf und bergab ist richtig gut für die Kondition! Aber ich bezweifle, dass ich ein paar Kilo abgenommen habe, weil das Essen dort auch so lecker ist..... 
Und jetzt sind wir wieder zu Hause und gehen wieder an die Arbeit! Ich habe Eure Karten in den letzten Wochen nicht kommentiert und jetzt kennt Ihr den Grund. Ich habe die Karten, die auf meinem Blog erschienen sind, im Voraus geplant. Aber jetzt zeige ich Euch wieder mal eine die kürzlich mit einem entzückenden Bild von Sandra Kuck gemacht wurde. Die Blätter stammen von Papierresten in verschiedenen Farben und wurden mit einem alten Martha Stewart-Stanzer hergestellt. Dazu gehört ein Stempel des gleichen Blattes mit Adern. Die beidseitigen Papierstreifen hab ich mit einem Prägefolder von Leane Creatief geprägt.

woensdag 8 september 2021

CAS kaart


Ik vind bijna niets zo moeilijk als het maken van een CAS kaart. Want om met heel weinig iets leuks of veelzeggends te maken valt echt niet mee voor iemand die gewend is om nogal 'veel' op een kaart te verwerken. Nou, met deze kaart is het aardig gelukt, dacht ik zo. Het schattige jongetje is een stempel van Leane Creatief en het hondje is merkloos. Samen zijn ze wel een leuk stel niet dan? De kaart is een DT bijdrage aan de nieuwe challenge van 
 http://thesisterhoodofcrafters.blogspot.com en je raadt het al: als je mee wilt doen mag je ook een CAS kaart maken!

https://mynbus.blogspot.com/ (30/9)

I think nothing is as difficult as making a CAS card. Because making something nice or meaningful with just very little is really not easy for someone who is used to processing quite a lot on a card. Well, with this card it turned out pretty well, I think. The cute boy is a stamp of Leane Creatief and the dog is unbranded. They make a nice couple together, don't they? The card is a DT contribution to the new challenge of http://thesisterhoodofcrafters.blogspot.com and you guessed it: if you want to participate you  also have to make a CAS card!

Ich finde fast nichts so schwierig wie eine CAS-Karte zu kreiern. Denn mit nur wenig  Motiven etwas Hübsches oder  Sinnvolles etwas zu machen, ist wirklich nicht einfach für jemanden, der es gewohnt ist, ziemlich viel auf einer Karte zu verarbeiten. Nun, mit dieser Karte ist es ziemlich gut gelungen, dachte ich. Der süße Junge ist ein Stempel von Leane Creatief und der Hund ist markenlos. Sie geben zusammen ein schönes Paar ab, nicht wahr? Die Karte ist ein DT-Beitrag zur neuen Herausforderung von http://thesisterhoodofcrafters.blogspot.com und Du hast es erraten: Wenn Du teilnehmen möchtest, erstelle dann eine CAS-Karte!

zondag 5 september 2021

Zeemeeuw en flessenpost


Heb jij wel eens flessenpost gevonden aan het strand? Ik niet, maar onze kleinzoon Sam heeft er een paar weken geleden in Zeeland een gevonden en dat was echt spannend. Bij opening van de fles en het lezen van het briefje bleek de post niet zo ver gereisd te hebben: van de kust van Zuid Holland naar Zeeland...Maar dat mocht de pret niet drukken! 
Ik heb de zeemeeuw en de fles van een ansichtkaart af geknipt die we van Sam en zijn ouders kregen en ze op deze kaart verwerkt, samen met stansjes van Joy!Crafts en een paar vellum stroken. De achtergrond is geëmbost met zomerse teksten.
De kaart is naar Linda in Amerika/Minnesota gegaan: we deden beiden weer mee met de maandelijkse uitdaging van CCC.

De gevraagde kleuren:Have you ever found a message in a bottle on the beach? Not me, but our grandson Sam found one in Zeeland a few weeks ago and it was really exciting. When opening the bottle and reading the note, it turned out that the mail hadn't traveled that far: from the coast of South Holland to Zeeland... But that didn't spoil the fun! 
I cut the seagull and bottle off a postcard that Sam and his parents sent to us and incorporated them into this card, along with Joy!Crafts dies and a few vellum strips. The background is embossed with summery texts. The card went to Linda in America/Minnesota: we both rejoined CCC's monthly challenge.

Hast Du schon mal Flaschenpost am Strand gefunden? Ich nicht, aber unser Enkel Sam hat vor ein paar Wochen einen in Zeeland gefunden und es war wirklich aufregend. Beim Öffnen der Flasche und dem Lesen des Zettels stellte sich heraus, dass die Post gar nicht so weit gereist war: von der Küste Südhollands nach Zeeland... Aber das tat dem Spaß keinen Abbruch! 
Ich hab die Möwe und die Flasche von einer Postkarte geschnitten, die uns Sam und seine Eltern geschickt haben, und habe sie zusammen mit Joy!Crafts- Stanzmotiven und ein paar Pergamentstreifen in diese Karte eingearbeitet. Der Hintergrund ist geprägt von sommerlichen Texten. Die Karte ging an Linda in Amerika/Minnesota: Wir nahmen beide an der monatlichen Challenge von CCC teil.

vrijdag 3 september 2021

Roze vlindersIk heb wel een aantal rolletjes Washitape in de kast liggen, maar ik moet zeggen dat ze daar maar heel af en toe uit komen. Ik weet nooit zo goed wat ik er mee moet doen! De opdracht van de nieuwe challenge van  http://scrapping4funchallenges.blogspot.com is: gebruik washitape en omdat ik DT lid ben moest het er toch weer een keer van komen en deze kaart is het resultaat. Ik ben er eigenlijk best wel tevreden mee! De zwarte strepen zijn van een stempel van Leane Creatief en de stransjes van de vlinders waren ooit een gratis bijlage bij een Engels hobbytijdschrift.


I do have a few kind of Washitapes in my cupboard, but I must say that they only come out every now and then. I never quite know what to do with it! The assignment of the new challenge of http://scrapping4funchallenges.blogspot.com is: use washitape and because I am a DT member I had to use it again and this card is the result. I'm actually quite happy with it! The black stripes are from a stamp of Leane Creatief and the butterflies dies were once a free gift to an English craftmagazine.

Ich habe zwar ein paar Rollen Washitape im Schrank, aber ich muss sagen, dass sie nur ab und zu rauskommen. Ich weiß nie so recht, was ich damit anfangen soll! Die Aufgabe der neuen Challenge von http://scrapping4funchallenges.blogspot.com lautet: verwende Washitape auf einer Karte und da ich DT-Mitglied bin musste ich es doch wieder mal hervor holen und diese Karte ist das Ergebnis. Ich bin eigentlich ganz zufrieden damit! Die schwarzen Streifen stammen von einem Stempel von Leane Creatief und die Stanzmotieve von den Schmetterlingen waren einst eine Beilage zu einem englischen Hobbymagazin.woensdag 25 augustus 2021

Circus en... een nieuw kerstblog 

Ik ben eigenlijk nog nooit naar een 'echt' circus geweest. Ik weet nog wel, dat ik met mijn man en dochters lang geleden een wintercircus in Theater De Lievekamp in Oss hebben bezocht, maar ik kan me er niet zo veel meer van herinneren. Ik vind dat veel artiesten knap werk verrichten, maar ik ben niet zo'n fan van acts met dieren. Dus toen ik als DT lid voor de nieuwe challenge van 
http://thesisterhoodofcrafters.blogspot.com een kaart met circusthema moest maken was de keus niet moeilijk: een clown is altijd leuk! Ik heb de circustent zelf getekend en hij is ingekleurd met markers. Het clowntje vond ik omline, de ballonnen zijn van een stans van Leane Creatief en ook ingekleurd met markers. De bomen die achter de tent te zien zijn, zijn van Findit.

https://traumfabrik-challenge.blogspot.com/ (12/9)

En dan nog een nieuwtje: op 3 oktober start een nieuw blog voor kerstkaarten en ik ben in het designteam gekozen. Ik vind het superleuk om met Darlene en Diane samen te werken. Zij hebben al heel lange tijd ook het blog Daranddiane, maar gaan nu een nieuw avontuur beginnen met kerstkaarten.
Dus als je mee wilt doen? Vanaf 3 oktober kun je kaarten gaan plaatsen op:I've actually never been to a 'real' circus. I do remember that I visited a winter circus in Theater De Lievekamp in Oss with my husband and daughters a long time ago, but I can't remember much about it. I think a lot of artists do a great job, but I'm not a big fan of acts with animals.  I am a DT member for  http://thesisterhoodofcrafters.blogspot.com and this time the DT had to make a circus themed card. For me the choice was easy: a clown is always fun! I drew the circus tent myself and colored it with markers. The clown I found omline, the balloons are from a die from Leane Creatief and also colored with markers. The trees that can be seen behind the tent are from Findit.

And then some news: on October 3rd a new blog for Christmas cards starts and I was chosen in the design team. I really enjoy working with Darlene and Diane. They also have the blog http://daranddiane.blogspot.com for a long time, but are now starting a new adventure with Christmas cards. So if you want to join? From October 3 you can place tickets on: https://peaceonearthchristmas.blogspot.com/


Ich war eigentlich noch nie in einem "richtigen" Zirkus. Ich erinnere mich, dass ich vor langer Zeit mit meinem Mann und meinen Töchtern einen Winterzirkus im Theater De Lievekamp in Oss besucht habe, aber ich kann mich nicht mehr an viel erinnern. Ich denke, viele Zirkuskünstler machen einen tollen Job, aber ich bin kein großer Fan von Acts mit Tieren. 
Icj bin DT-Mitglied bei  http://thesisterhoodofcrafters.blogspot.com und musste eine Karte zum Thema Zirkus erstellen. Da war die Wahl einfach, denn ein Clown macht immer Spaß! Das Zirkuszelt habe ich selbst gezeichnet und mit Markern koloriert. Ich habe den Clown online gefunden, die Ballons sind aus einem Stanzen von Leane Creatief und auch mit Markern bemalt. Die Bäume, die hinter dem Zelt zu sehen sind, stammen von Findit.
Und dann noch eine Neuigkeit: am 3. Oktober startet ein neuer Blog für Weihnachtskarten und ich wurde ins Designteam gewählt. Ich arbeite sehr gerne mit Darlene und Diane zusammen. Den Blog http://daranddiane.blogspot.com haben sie auch schon lange, starten aber jetzt ein neues Abenteuer mit Weihnachtskarten. Wenn Du also mitmachen möchtest? Ab dem 3. Oktober kannst Du Karten aufgeben bei: https://peaceonearthchristmas.blogspot.com/


maandag 23 augustus 2021

Aardbeien


Dit is het zomerfruit dat ik echt het lekkerst vind: aardbeien! Heerlijk op een beschuitje of door de yoghurt, ik vind het echt smullen. Ik vind het eigenlijk nog lekkerder dan een gebakje! 
De gestempelde aardbeien van Craft Sensations zien er ook uit om in te bijten. Ik heb de afdruk ingekleurd met markers en de achtergrond een beetje groen gemaakt met Chalk. De bloemetjes en het blad komen uit dezelfde stempelset. Het dessinpapier is ook van Craft Sensations. Ik heb een beetje Stickles Irisé op de aardbeien gedaan en dat maakt het allemaal nog een beetje vrolijker.

                                          http://letscreatechallenges.blogspot.com (31/8)
                                         http://allsortschallenge.blogspot.com (27/8)
                                          http://promarkerchallenge.blogspot.com (24/8)
                                         http://daranddiane.blogspot.com/ (30/8)
                                         http://creativeknockouts.blogspot.com/ (25/8)

This is the summer fruit I really like best: strawberries! Delicious on a biscuit or with yogurt, I really like it. I think it tasts as good as a nice piece of cake! The Craft Sensations' stamped strawberries look good too. I colored the stamped image with markers and made the background a bit green with Chalk. The flowers and leaves are from the same stamp set and the design paper is also from Craft Sensations. I put a little Stickles Irisé on it and that makes it all a bit more cheerful.

Das ist das Sommerobst, das ich am liebsten mag: Erdbeeren! Lecker auf Zwieback oder mit Joghurt, das gefällt mir sehr gut und schmeckt fast noch besser wie ein Stück Torte. Die gestempelten Erdbeeren von Craft Sensations sehen auch gut aus. Das gestempelte Motiv habe ich mit Markern koloriert und den Hintergrund mit Kreide (Chalk) etwas grün gemacht. Die Blüten und Blätter stammen aus dem gleichen Stempelset. Das Designpapier ist ebenfalls von Craft Sensations. Ich habe ein bisschen Stickles Irisé drauf getan und das macht alles noch ein bisschen fröhlicher.vrijdag 20 augustus 2021

Zomerbriesje aan zee 

Lekker uitwaaien aan het strand: er zijn nu vast nog wel veel mensen die daarvan genieten, want de vakanties zijn nog niet voorbij. Ik vind het altijd leuk om zelf scenes te maken met stempels, maar deze keer heb ik het met plaatjes gedaan. Het meisje bij de bank is een digi van de sponsor van de nieuwe challenge van http://scrapping4funchallenges.blogspot.com en ik heb er wat bijpassende afbeeldingen bij gezocht. De boot met vuurtoren is een oeroude (misschien wel meer dan 10 jaar!) van Marianne Design, de zee heb ik er zelf tussen gemaakt met Distress Ink en de achtergrond is geëmbost met een folder van Tim Holtz.Enjoy a breath of fresh air on the beach: there are probably still a lot of people enjoying it, because the holidays are not over yet. I always like to make scenes myself with stamps, but this time I did it with pictures. The girl at the bank is a digi from the sponsor of the new challenge at http://scrapping4funchallenges.blogspot.com and I looked for some matching images. The boat with lighthouse is an oldie (maybe more than 10 years!) by Marianne Design. I made the sea myself with Distress Ink and the background is embossed with a folder by Tim Holtz.

Am Strand frische Luft schnappen: Es gibt wahrscheinlich noch viele Leute, die es genießen, denn die Ferien sind noch nicht vorbei. Ich mache immer gerne selbst Szenen mit Stempeln, aber diesmal habe ich es mit Bildern gemacht. 
Das Mädchen bei der Bank ist ein Digi vom Sponsor der neuen Challenge auf http://scrapping4funcallenges.blogspot.com und ich habe nach dazu passenden Bildern gesucht. Das Boot mit Leuchtturm ist ein altes (vielleicht mehr als 10 Jahre!) von Marianne Design und das Meer hab ich selber mit Distress Ink gemacht.  Der Hintergrund ist mit einer Präge von Tim Holtz geprägt.

woensdag 18 augustus 2021

In de lift


Dat was een leuke uitdaging: lift een kaart van een ander, maakt niet uit van wie. Dus ben ik online op zoek gegaan dat een kaart die als voorbeeld kon dienen. En die vond ik volop bij  Milo van  Hanglarwings. Ik werd hier nieuwsgierig naar toen ik bij blogmaatje Irene een lift zag en de stijl vond ik geweldig! Ik heb altijd heel veel vintagekaarten gemaakt tot ik het stempelen ontdekte, maar ik wilde het graag weer eens proberen met onderstaande kaart als uitgangspunt. 

De jongen is een stempel van Leane Creatief die ik ingekleurd heb met verdunde Distress Ink. Hij is uitgeknipt en op een gestanste cirkel van Marianne Design geplakt. Ook de blaadjes zijn van MD. De gestempelde sterren en de wolkjes komen van Leane. Al met al vind ik de lift aardig gelukt (met dank aan Irene, voor de verwijzing naar Hanglar!).That was a fun challenge: lift someone else's card, it doesn't matter whose. So I looked online for a card that could serve as an example. And I found plenty of that at Hanglarwings. I got curious about this when I saw a lift with blog buddy Irene and I loved the style of it! I've always made a lot of vintage cards until I discovered stamping, but I wanted to give it another try using the card above as a starting point. 
The boy is a stamp from Leane Creatief that I colored with diluted Distress Ink. It is fussycut out and glued on a die-cut circle by Marianne Design. Also the leaves are from MD. The stamped stars and clouds are also from Leane. All in all, I think the lift turned out pretty well (thanks to Irene, for the reference to Hanglar!).

Das war eine nette Herausforderung: Ahne die Karte von jemand anderem nach, egal wessen. Also suchte ich im Internet nach einer Karte, die als Beispiel dienen könnte. Und davon habe ich bei Hanglarwings jede Menge gefunden. Ich wurde neugierig, als ich mit Blog-Freundin Irene einen 'Lift'  sah und ich fand den Stil wirklich toll! Ich habe immer viele Vintage-Karten gemacht, bis ich das Stempeln entdeckt habe, aber ich wollte es noch einmal versuchen, indem ich die obenstehende Karte  als Ausgangspunkt verwende. 
 Der Junge ist ein Stempel von Leane Creatief, den ich mit verdünnter Distress Ink koloriert habe. Es ist ausgeschnitten und auf einen gestanzten Kreis von Marianne Design geklebt. I Auch die Blätter sind von MD. Die eingestanzten Sterne und die Wolken stammen von Leane. Alles in allem finde ich den Lift ganz gut gelungen (Danke an Irene für den Hinweis auf Hanglar!).zondag 15 augustus 2021

Rock & Roll


De 'goeie ouwe' tijd was zo gek nog niet, want ook nu nog is de muziek van de jaren 50/60 best wel populair. Ik hou tenminste wel van de muziek van Elvis Presly, Buddy Holly en heel veel anderen. Op feestjes kunnen we altijd nog lekker uit ons dak gaan met de twist en Rock & roll: we vergeten eigenlijk nooit hoe je deze dansen moet doen!
Ik heb een serie Rock & Roll plaatjes waar ik al vaker een kaart me heb gemaakt en nu heb ik er weer een tevoorschijn gehaald voor een goede vriendin die ook een grote fan is van deze muziek. Ik vond wat bijpassend dessinpapier en de 'zwierige' stansjes van Joy Crafts! heb ik drie keer uitgestanst. Deze kaart is het resultaat en hij viel echt in de smaak!

http://4-seasonchallenge.blogspot.com (31/8)

The 'good old' days were not so bad at all, because even today the music of the 50s/60s is quite popular. At least I still like the music of Elvis Presly, Buddy Holly and many others very much. At parties we can still go wild with the twist and Rock & roll: we never forget how to do these dances!
 I have a series of Rock & Roll images that I've made a card of before and now I've got another one out for a good friend who is also a big fan of this music. I found some matching patterned paper and a 'curly, rocking' die from Joy Crafts! that I diecut three times. This card is the result and my friend was very pleased with it.

Die "gute alte" Zeit war eigentlich ganz toll, denn auch heute noch ist die Musik der 50er/60er Jahre sehr beliebt. Zumindest mag ich die Musik von Elvis Presly, Buddy Holly und vielen anderen immer noch sehr. Auf Partys können wir uns immer noch mit dem Twist und Rock & Roll austoben: Wir vergessen nie, wie man diese Tänze macht!
 Ich habe eine Reihe von Rock'n'Roll-Motive, aus denen ich schon früher Karten gemacht habe, und jetzt habe ich noch eine für eine gute Freundin hervor geholt, die auch ein großer Fan dieser Musik ist. Ich habe passendes gemustertes Papier und dazu passsende Schnörkel von Joy Crafts! gefunden und diese Karte ist das Ergebnis geworden.

vrijdag 13 augustus 2021

Cadeautjes voor jou


 Een tijdje geleden waren de Magnolia stempeltjes erg populair, maar nu zie je ze niet zoveel meer. Ik heb er ook een paar en eigenlijk is het jammer dat ze niet meer gebruikt worden. Dus voor de verjaardag van een klein buurmeisje heb ik er toch weer eens een tevoorschijn gehaald om er deze kaart mee te maken. Ze houdt (hoe kan het anders?!) van roze, dus die kleur moest er zeker bij!
Ik heb het afdrukje ingekleurd met markers, uitgeknipt en op een ondergrond van verschillende restjes dessinpapier geplakt. Het groen vierkant heb ik geëmbost met een folder van Leane Creatief. De kleine meid was helemaal blij met de kaart en vooral met de 'echte bloemen' erop.

http://addictedtostamps-challenge.blogspot.com (15/8)

A while ago the Magnolia stamps were very popular, but now you don't see them much anymore. I also have a few and it's a shame that I don't use them anymore. So for the birthday of a little girl next door I took out one again to make this card. She loves pink colors so I simply had to use these!
I colored the image with markers, fussycut it out and glued it onto a background of various scraps of patterned paper. I embossed the green square with a Leane Creatief folder. The little girl was very happy with the card and especially with the 'real flowers' on it.

Vor einiger Zeit waren die Magnolia Stempel sehr beliebt, aber jetzt sieht man sie nicht mehr so oft. Ich habe auch ein paar und es ist schade, dass ich sie so lange nicht mehr verwendet habe. Also habe ich zum Geburtstag eines kleinen Mädchens von nebenan wieder eine rausgeholt, um diese Karte zu machen. Das gestempelte Magnolia Mädchen habe ich mit Markern koloriert, ausgeschnitten und auf einen Hintergrund aus verschiedenen gemusterten Papierfetzen geklebt. Das grüne Quadrat habe ich mit einer Leane Creatief Präge geprägt. Meine kleine Nachbarin hat sich sehr über die Karte gefreut und vor allem über die 'echten Blumen' darauf.

woensdag 11 augustus 2021

Uit de restjesbak


 Een poosje geleden heb ik de restjesbak weer eens 'uitgemest', want ik had er zoveel, dat een beetje opruiming wel een keer goed was. Ik heb me op restjes wit karton uitgeleefd met diverse kleuren Distress Ink en veel water. Zo kreeg ik weer een aantal gekleurde papiertjes om achtergronden mee te maken, want die komen altijd van pas! Zoals bij deze kaart waar je er een op de achtergrond ziet. Ik heb er twee delen ecru glanskarton op geplakt (ook reststukjes!) die ik mooi golvend heb uitgestanst. De groene takjes zijn met een oude stans van Marianne Design ook uit restjes wit karton gestanst en ingekleurd met verdunde Distress ink. De bloemetjes en vogels zijn van Leane Creatief en je raadt het al: ook ingekleurd met Distress Ink! 
De kaart is mijn DT bijdrage voor de nieuwe challenge van http://thesisterhoodofcrafters.blogspot.com waarvoor je een kaart met blaadjes kunt maken.


A while ago I 'mucked out' the leftover bin again, because I had so many, that a little clearing was good for once. I have indulged myself on scraps of white cardboard with various colors of Distress Ink and lots of water. So I got a number of colored papers to make backgrounds with, because they always come in handy! Like with this card where you see one in the background. I glued two parts of offwhite glossy cardboard on it (also leftover pieces!) which I diecut nicely wavy. The green twigs were also diecut of scraps of white cardboard using an old die from Marianne Design and colored with diluted Distress ink. The flowers and birds are from Leane Creatief and you guessed it: also colored with Distress Ink! The card is my DT contribution to the new challenge from http://thesisterhoodofcrafters.blogspot.com for which you can make a card with leaves.

Vor einiger Zeit habe ich den Schachtel mit Papierresten wieder mal "ausgeräumt", weil ich so viele hatte, dass mal eine kleine Aufräumung gut war. Ich habe mir weiße Kartonfetzen mit verschiedenen Farben von Distress Ink und viel Wasser koloriert Also habe ich einen Vorrat von farbigen Papieren zum Basteln von Hintergründen bekommen, und die sind immer praktisch! Wie bei dieser Karte, wo Du  eine im Hintergrund siehst. Darauf habe ich zwei Teile ecru Glanzkarton geklebt (auch Reststücke!), die ich schön wellig ausgestanzt habe. Die grünen Zweige wurden ebenfalls mit einem alten Stanzen von Marianne Design aus weißen Kartonfetzen ausgestanzt und mit verdünnter Distress-Tinte koloriert. Die Blumen und Vögel sind von Leane Creatief und Du ahnst es schon: auch mit Distress Ink koloriert! Die Karte ist mein DT-Beitrag zur neuen Challenge von http://thesisterhoodofcrafters.blogspot.com, für die ihr eine Karte mit Blättern machen könnt.

zondag 8 augustus 2021

Zeilschip
Ik heb het in het echt nog nooit gezien: een fles of stolp waar een groot zeilschip in opgebouwd is. Het lijkt me een enorm geduldwerk en vind het superknap dat iemand dit kan maken! Dan was mijn kaart met een zeilschip in een 'glazen' pot echt een makkie! 
Ik heb alleen een heel kleine stans van zo'n pot en daar paste het zeilschip niet in. Dus heb ik de pot in het groot nagetekend en uitgeknipt, zodat het plaatje er in paste. Ik heb er een schudkaart van gemaakt door er pailletten in te doen en mica op de voorkant te verwerken. Het deksel is van zilverkarton. De vuurtoren is een stans van Marianne Design, het anker is een uitgeknipte stempelafdruk van Stampin' Up! en de meeuwen zijn stansjes van Findit. Het zit allemaal op een gestempelde ondergrond van een wereldkaart van Stampin' Up!

 http://daranddiane.blogspot.com (16/8)

I've never seen it in real life: a bottle or mason jar in which a large sailing ship is built. It seems to me that you have to have a lot of patience and I think it's great that someone can make this! Then my card with a sailing ship in a 'glass' jar was really 'a piece of cake' ! 
I just have 'got a very small die from such kind of a jar in my stash and used it as a template to draw it myself in larger size. I cut it out, so that the picture of the sailing boat fit in it. I made a shaker card out of it by putting sequins in it and processing acetate onto the front. The lid is made of silver cardboard. The lighthouse is a diecut by Marianne Design, the anchor is a cut out stamp from Stampin' Up! and the seagulls are diecuts from Findit. It's all attached onto a stamped background of a Stampin' Up! world map.

Ich habe es in Wirklichkeit noch nie gesehen: eine Flasche oder ein Glas, in der ein großes Segelschiff gebaut ist. Mir scheint, dass man eine grosse Menge Geduld dazu braucht und ich finde es toll, dass das jemand schaffen kann! Dann war meine Karte mit einem Segelschiff in diesem Glas ganz einfach zu gestalten! 
Ich habe nur ein ganz kleines Stanzmotiv von so einem Glas und habe ihn groß kopiert und gezeichnet und dann ausgeschnitten, damit das Bild vom Segelschiff hineinpasst. Ich habe daraus eine Shaker-Karte gemacht, indem ich Pailletten hineingelegt und auf der Vorderseite Azetat verarbeitet habe. Der Deckel ist aus Silberkarton. Der Leuchtturm ist eim Stanzmotiv von Marianne Design, der Anker ist ein ausgeschnittener Stempel von Stampin' Up! und die Möwen sind Stanzmotive von Findit. Ich hab alles auf einem gestempelten Hintergrund geklebt: eine Stampin' Up!-Weltkarte.

vrijdag 6 augustus 2021

LH beestje/meisjeIk vind lieveheersbeestjes superleuke diertjes en zeker als ze er zo lief uitzien als het meisje van deze digi van de sponsor van de nieuwe challenge van http://scrapping4funchallenges.blogspot.com. Ik heb de afbeelding ingekleurd met markers, uitgeknipt en op de achtergrond geplakt. Hiervoor heb ik heel lichtgroen papier gebruikt en er stempeltjes op afgedrukt van diverse merken. Dat was leuk 'spelen' met kleuren en motiefjes! De vlindertjes komen uit een oud knipvel en de gestempelde tekst is in twee delen gesneden en vastgezet met foamtape.

http://girlzcreativecrafts.blogspot.com (14/8)


I really like ladybugs and especially when they look as sweet as the girl from this digi from the sponsor of the new challenges of http://scrapping4funchallenges.blogspot.com. I colored the image with markers, cut it out and pasted it into the background. For this I used very light green paper and stamped  stamps from various brands on it. That was fun 'playing' with colors and motifs! The butterflies come from an old cut-out sheet and the stamped text is cut in two parts and secured with foam tape.

Ich mag Marienkäfer wirklich sehr und vor allem, wenn sie so süß aussehen wie das Mädchen von diesem Digi vom Sponsor der neuen Challenges von http://scrapping4funcallenges.blogspot.com. Ich habe das Bild mit Markern koloriert, ausgeschnitten und in den Hintergrund eingefügt. Dafür habe ich sehr hellgrünes Papier verwendet und Stempel verschiedener Marken darauf gestempelt. Das hat Spaß gemacht mit Farben und Motiven zu „spielen“! Die Schmetterlinge stammen von einem alten Ausschneidebogen und der gestanzte Text ist in zwei Teile geschnitten und mit Schaumstoffband befestigt.

dinsdag 3 augustus 2021

Luchtballonnen


Ik heb de afgelopen maand weer meegedaan aan de Card Chain Challenge en heb deze kaart gemaakt voor een andere deelnemer. Je weet van tevoren echt niet waar de kaart naar toe zal gaan en deze keer ging hij naar Duitsland! Ik denk niet dat je daar met een ballon kunt komen....
De stempels zijn van Crafty Individuals en ik heb ze ingekleurd met markers. Voor de achtergrond heb ik wit karton geëmbost met een folder van Tim Holtz en er wat kleur op gedaan met Distress Ink.
Hieronder zie je welke elementen werden gevraagd om in de kaart te verwerken en dat heb ik zo goed mogelijk geprobeerd. Het hoeft eigenlijk niet, als er tenminste maar één te zien is, en dat is aardig gelukt!
De kaart is goed aangekomen en daar ben ik blij om!

                                      


http://knutselsenkadootjes.blogspot.com (27/8)

Last month I entered the Card Chain Challenge again and made this card for another participant. You really don't know in advance where the card will go and this time it went to Germany! I don't think you can get there with a balloon.... 
The stamps are from Crafty Individuals and I colored them in with markers. For the background I embossed white cardstock with a folder from Tim Holtz and added some color with Distress Ink. Above you can see which elements were asked to process in the card and I tried that as best I could. It really doesn't have to be, if there is one it's OK, and it worked out nicely! The card has arrived safely and I am happy about that!

Letzten Monat habe ich wieder an der Card Chain Challenge teilgenommen und diese Karte für einen anderen Teilnehmer gemacht. Man weiß wirklich nicht im Voraus, wohin die Karte gehen wird und diesmal ging es nach Deutschland! Ich glaube nicht, dass man mit einem Luftballon dorthin kommt.... 
Die Stempel sind von Crafty Individuals und ich habe sie mit Markern eingefärbt. Für den Hintergrund habe ich weißen Cardstock mit einer Präge von Tim Holtz geprägt und mit Distress Ink etwas Farbe hinzugefügt. Oben siehst Du, welche Elemente in der Karte verarbeitet werden sollten und ich habe das so gut es ging versucht. Es ist wirklich nicht notwendig, wenn es eines gibt dann reicht es schon, und es hat gut geklappt! Die Karte ist gut angekommen und ich freue mich darüber!