dinsdag 28 maart 2023

Tulp


Een lentekaart, maar dan anders! Ik hou wel van het maken van Mixed Media kaarten, maar soms hoeft het mij hoeft niet al te druk te worden. Voor deze kaart heb ik wit karton bewerkt met diverse kleuren Distress Ink. Daarna heb ik er een tulp van Rubberdance op gestempeld en wat hoekmotiefjes en een randje van Leane Creatief. De witte sterren zijn er via een stencil met structuurpasta bij gemaakt. Ik heb piepkleine elfjes uit een plaatje geknipt en bij de tulp geplakt. Daarna heb ik groter wit karton bestempeld met een tekststempel en daar kwam het bewerkte kaartje bovenop. 


Mijn kaart van de kip met kuiken heeft een top-3 plekje veroverd!A spring card, but different! I do like making Mixed Media cards, but sometimes for me it doesn't have to get too many products on one card. For this card I used white cardstock and coloured it with various colors of Distress Ink. Then I stamped a Tulip from Rubberdance and some corner motifs and a border from Leane Creatief. The white stars were added using a stencil with structure paste. I fussycut out tiny elves from a picture and glued them to the tulip. Then I stamped larger white cardboard with a text stamp and the edited card was placed on top of that.

Eine Frühlingskarte, aber anders! Ich mag es, Mixed-Media-Karten zu erstellen, aber für mich müssen manchmal nicht zu viele Produkte darauf geben. Für diese Karte habe ich weißen Cardstock mit verschiedenen Farben Distress Ink koloriert. Dann habe ich eine Tulpe von Rubberdance gestempelt und einige Eckmotive und eine Bordüre von Leane Creatief. Die weißen Sterne wurden mit einer Schablone mit Strukturpaste aufgetragen. Aus einem Bild habe ich kleine Feen ausgeschnitten und auf die Tulpe geklebt. Dann habe ich einen größeren weißen Karton mit einem Textstempel bestempelt und darauf die bearbeitete Karte gelegt.

zaterdag 25 maart 2023

Happy Easter


Dit weekend gaat de zomertijd weer in en hebben we weer lange dagen: daar ik kijk er elk jaar weer naar uit! En dan is natuurlijk Pasen ook weer in aantocht. Een van de dagen is bij ons een gezellige dag met de familie en eitjes zoeken voor de kinderen. Ik heb gevraagd of ze nog wel willen, want de oudste is al 13, maar ik moet ze toch maar gaan verstoppen, want ze vinden het allemaal nog leuk!
Een gezellige paaskaart hoort er ook bij. Ik verstuur geen kaarten, maar deze gaat op tafel en ik schrijf het menu erin!
De kip met kuikens horen helemaal bij de lente en ze zijn gemaakt met stansjes van Leane Creatief, het hek is van Crealies en het groen erachter is van Stampin'Up! Ik heb er wat raffia bij gebruikt, zodat het een beetje op stro lijkt. 
De kaart is mijn DT bijdrage aan de nieuwe challenge van http://CYHTP.blogspot.com waarvoor je een kaart met embossing kunt maken met het thema...Pasen!

                                              https://die-cut-divas.blogspot.com/ (30/3)
                                               http://timeoutchallenges.blogspot.com/ (29/3)
                                               https://asyoulikeitchallenge.blogspot.com/ (2/4)
                                               http://dutchcardlovers.blogspot.com (7/4)
                                                https://papercraft-challenges.blogspot.com/ (15/4)
                                                http://friendship-challenge.blogspot.com/ (31/3)
                                                https://cutitupchallenges.blogspot.com/ (7/4)
                                                https://daranddiane.blogspot.com/ (2/4)
                                                https://traumfabrik-challenge.blogspot.com/ (14/4)

Summer time starts again this weekend and we will have long daylight again: I look forward to it every year! And then of course Easter is also approaching. One of the 2 Easterdays is a fun day with the family and  for egghunting for the children. I asked if they still want to, because the oldest is already 13, but I have to hide anyway a lot of chocolate eggs, because they all still like it! 
Making a nice Easter card is also part of the fun. I don't send these kind of cards, but this one goes on the table and I write the menu in it! I like the chicken and chicks, because they are are really spring ambassadors! I made them with diecuts from Leane Creatief, the fence is from Crealies and the greenery behind it is from Stampin' Up! I added some raffia to make it look a bit like straw. The card is my DT contribution to the new challenge of http://CYHTP.blogspot.com for which you can make an embossing card with the theme...Easter!

Dieses Wochenende beginnt wieder die Sommerzeit und wir haben wieder langes Tageslicht: Ich freue mich jedes Jahr darauf! Und dann naht natürlich auch Ostern. Einer der Tage ist ein lustiger Tag mit der Familie und dem Eiersuchen für die Kinder. Ich habe gefragt, ob sie noch wollen, weil der Älteste schon 13 ist, aber sie haben ja gesagt, also muss ich wieder viele Schokolade eier verstecken, weil es allen immer noch gefällt! 
Eine schöne Osterkarte gehört auch dazu. Ich schicke keine Osterkarten, aber diese kommt auf den Tisch und ich schreibe die Speisekarte hinein! Das Huhn und die Küken sind Stanzformen von Leane Creatief, der Zaun ist von Crealies und das Grün dahinter ist von Stampin' Up! Ich habe etwas Bast hinzugefügt, damit es ein bisschen wie Stroh aussieht. Die Karte ist mein DT-Beitrag zur neuen Challenge von http://CYHTP.blogspot.com, für die Du eine geprägte Karte mit dem Thema ... Ostern machen kannst!

woensdag 22 maart 2023

Regenboogkleuren


Met de kleuren van de regenboog ziet een kaart er altijd heel vrolijk uit. Ik hou er wel van! Ik heb voor mijn kaart alleen maar Distress Ink gebruikt en de kleuren mooi in elkaar gewreven met een blending tool. Via een stencil heb ik er met grijze inkt nog wat motiefjes op aangebracht. Daarna heb ik er met de stans van Crafters Companion vlinders in en uit gestanst. De vlindertjes die eruit vielen zijn naast de stans weer opgeplakt. De kaart is mijn DT bijdrage aan de nieuwe challenge van http://thesisterhoodofcrafters.blogspot.com 

http://pammiesinkypinkieschallenges.blogspot.com/

With the colors of the rainbow, a card always looks very cheerful. I like it! I only used Distress Ink for my card and rubbed the colors together with a blending tool. Using a stencil I added some motifs with gray ink. Then I diecut butterflies in and out the card with the Crafters Companion die. The butterflies that fell out have been glued back on next to the die. The card is my DT contribution to the new challenge from http://thesisterhoodofcrafters.blogspot.com 

Mit den Farben des Regenbogens sieht eine Karte immer sehr fröhlich aus. Ich mag das! Ich habe nur Distress Ink für meine Karte verwendet und die Farben mit einem Blending Tool verrieben. Mit einer Schablone fügte ich einige Motive mit grauer Tinte hinzu. Dann habe ich Schmetterlinge mit dem Crafters Companion-Stanze ein- und ausgestanzt. Die herausgefallenen Schmetterlinge wurden neben dem Stanzmotiv wieder aufgeklebt. Die Karte ist mein DT-Beitrag zur neuen Challenge von http://thesisterhoodofcrafters.blogspot.commaandag 20 maart 2023

Narcissen


Afgelopen weekend konden we eindelijk merken dat het lente wordt: het was heerlijk genieten in de zon!
Tijd dus voor een lentekaart en die heb ik gemaakt met een embossingfolder en een stempel van narcissen. Precies deze kleuren hebben de narcissen in onze tuin: geel met oranje en die vind ik eigenlijk ook wel het mooist. De lieveheersbeestjes van Leane Creatief hebben er ook zin in! Alles is ingekleurd met markers en de achtergrond heb ik een beetje blauw gemaakt met Decorating Chalk.

             http://dayofthemonthcardclub.blogspot.com (31/3)

Last weekend we could finally notice that spring is coming:  the sun was shining nicely and it even got a bit warm! So time for making a spring card with an embossing folder and a daffodil stamp. The daffodils in our garden have exactly these colours: yellow with orange and I actually think they are the most beautiful. Leane Creatief's ladybugs are also looking forward to spring! All details are colored with markers and I made the background a bit blue with Decorating Chalk.
Letztes Wochenende konnten wir endlich merken, dass der Frühling kommt: in der Sonne war es schon wirklich ein bisschen warm ! Zeit also für eine Frühlingskarte und die habe ich mit einem Prägefolder und einem Narzissenstempel fertig gestellt. Die Narzissen in unserem Garten haben genau diese Farben: gelb mit orange und ich finde sie eigentlich am schönsten. Auch die Marienkäfer von Leane Creatief freuen sich auf den Frühling! Alles ist mit Markern koloriert und den Hintergrund habe ich mit Decorating Chalk ein wenig blau gemacht.

zondag 19 maart 2023

Beertje


Ik heb weer een 'oldie' uit de kast gehaald, want de stempel van het beertje van Stampin'Up! is al een paar jaren oud. Het blijft een leukerd! Je 'bouwt' de stempel in 3 gestempelde lagen op, zodat er steeds meer diepte in komt. Het is wel even een precies werkje, maar het resultaat is mooi. Ik heb het beertje een kerstmuts en sjaal gegeven , want de kaart is mijn DT bijdrage aan de nieuwe challenge van https://peaceonearthchristmas.blogspot.com/. Op het moodboard staat ook een beertje, dus dat was de inspiratie voor mijn kaart van vandaag.

 https://sirstampalotchallenge.blogspot.com/ (30/3)
http://letscreatechallenges.blogspot.com/ (31/3)

I took another 'oldie' out of the hobbycloset, because the stamp of the bear from Stampin' Up! is several years old, but it's still very nice! You can 'build up' the image in 3 stamped layers, so that there is more and more depth. It is a precise job, but the result is beautiful. I gave the bear a Christmas hat and scarf, because the card is my DT contribution to the new challenge of https://peaceonearthchristmas.blogspot.com/. There is a bear on the mood board, so that was the inspiration for my card today.

Ich habe mal wieder einen 'Oldie' aus dem Schrank geholt, denn der Stempel des Bären von Stampin' Up! ist mehrere Jahre alt, ist aber immer noch schön! Man „baut“ den Bär in 3 gestempelten Schichten auf, so dass immer mehr Tiefe entsteht. Es ist eine präzise Arbeit, aber das Ergebnis ist wunderschön. Ich habe dem Bären eine Weihnachtsmütze und einen Schal angezogen, denn die Karte ist mein DT-Beitrag zur neuen Challenge von https://peaceonearthchristmas.blogspot.com/. Auf dem Moodboard ist auch ein Bär zu sehen, und das war die Inspiration für meine heutige Karte.

vrijdag 17 maart 2023

Happy Easter


Na de slimline kaar voor kerst heb ik er afgelopen week nog een gemaakt, maar nu met echte lentekleuren. Het stempeltje van Gorjuss heb ik al heel lang en het was nog nooit gebruikt. Maar ik zag bij de hobbybeurs in Den Bosch dat ze weer helemaal actueel zijn. En niet zo gek, want ze zijn echt heel leuk.  Ik heb het meisje een keer op wit karton gestempeld en ook een keer op groen dessinpapier. Daarvan heb ik het jurkje uitgeknipt en op de witte afbeelding geplakt. De rest van de stempel is ingekleurd met markers. Alle gestanste motiefjes die er verder bij zijn verwerkt zijn van Leane Creatief.


After the slimline card for Christmas I made another one last week, but now with real spring colors. I have had the Gorjuss stamp for a long time now and it had never been used. But I saw at the hobby fair in Den Bosch, which I visited 2 weeks ago togther with my daughter,  that they are completely up to date again. And not surprising, because they are really nice. I stamped the girl once on white card stock and once on green design paper. I cut out the dress and glued it on the white image. The rest of the stamp is colored with markers. All die-cut motifs that are further processed are from Leane Creatief.

Nach der Slimline-Weihnachtskarte habe ich letzte Woche noch eine gebastelt, jetzt aber mit echten Frühlingsfarben. Ich habe den Gorjuss-Stempel schon lange und er war nie benutzt worden. Aber ich habe vor 2 Wochen auf der Hobbymesse in Den Bosch gesehen, dass sie wieder ganz aktuell sind. Und das ist nicht verwunderlich, denn sie sind wirklich süss. Das Mädchen habe ich einmal auf weißem Cardstock und einmal auf grünem Musterpapier gestempelt. Ich habe das Kleid ausgeschnitten und auf das weiße Bild geklebt. Der Rest des Stempels ist mit Markierungen gefärbt. Alle weiterverarbeiteten Stanzmotive sind von Leane Creatief.

donderdag 16 maart 2023

Slimline kerstkaart


Ik ben helemaal 'in the mood' om slimline kaarten te maken. Afgelopen weken heb ik er al diverse gemaakt met allerlei thema's en nu was een kerstkaart aan de beurt. Ik vind het leuk om telkens af te wisselen en om er (bijna) elke dag een poosje mee bezig te zijn in de hobbykamer. Het weer is de laatste tijd ook niet echt uitnodigend om buiten door te brengen, dus ik ben lekker binnen bezig!
Voor deze kaart heb ik 3 ovalen uitgestanst en ik heb er dessinpapier met gouden motiefjes achter geplakt. In het middelste ovaal kwamen hertjes van Nellie Snellen, in het rechter een toefje met een poinsettia en links een heel dun goudkleurig metalen ornamentje dat ik ooit (lang geleden!) heb gekocht voor het werken met gekleurd zand op kaarten. Dat heb ik maar heel even gedaan want het was toch niet echt mijn ding. Je ziet deze techniek eigenlijk helemaal niet meer....
En dan nog een warm welkom aan Marianne die mijn blog wil gaan volgen!

           http://abcchristmaschallenge.blogspot.com (8/4, Gold)

I'm totally in the mood to make slimline cards. In recent weeks I have already made several with all kinds of themes and now I made a Christmas card. I like to alternate and to spend a while (almost) every day in the hobby room. The weather hasn't really been inviting to spend time outside lately, so I'm busy doing things inside! For this card I have diecut 3 ovals out of cream card and glued patterned paper with gold motifs behind it. I attached 2 deers from Nellie Snellen in the middle oval, in the right one a poinsettia and in the left oval a very thin gold-coloured metal ornament that I once (long ago!) bought for working with colored sand on cards. I only did that for a short while because it wasn't really my cup of tea. Actually you don't see this technique anymore..

Ich mach momentan sehr gerne Slimline  Karten. In den letzten Wochen habe ich schon mehrere mit allen möglichen Themen gebastelt und nun war eine Weihnachtskarte an der Reihe. Ich wechsele gerne ab und verbringe (fast) jeden Tag eine Weile im Hobbyraum. Das Wetter lädt in letzter Zeit nicht wirklich dazu ein, Zeit draußen zu verbringen, also bin ich drinnen gerne beschäftigt! Für diese Karte habe ich 3 Ovale ausgestanzt und gemustertes Papier mit Goldmotiven dahinter geklebt. In das mittlere Oval kamen zwei Rehe von Nellie Snellen, rechts ein Büschel mit einem Weihnachtsstern und links ein hauchdünnes goldfarbenes Metallornament, das ich mir einmal (vor langer Zeit!) gekauft habe, um damit mit farbigem Sand auf Karten zu arbeiten. Ich habe das nur sehr kurze Zeit gemacht, weil es nicht wirklich mein Ding war. Diese Technik sieht man eigentlich auch nicht mehr....


maandag 13 maart 2023

Party


In werkelijkheid zijn de kleuren van de kaart veel mooier, maar ik kreeg hem niet goed op de foto met het slechte daglicht van de afgelopen week. Maar dat mag de pret niet drukken, want het spelen met de nieuwe stempeltjes van Leane Creatief was zo leuk! Je kunt de haasjes op heel veel manieren iets laten doen zoals muziek maken met de losse onderdelen die allemaal in de set zitten. Ik maak er vast nog meer kaarten mee, want ik heb nog ideeën genoeg. De letters heb ik uit de kaart gestanst en daarna weer terug gezet op extra dikke foampads. Zo liggen ze er mooi bovenop.

http://countryviewchallenges.blogspot.com/ (31/3)

In real, the colors of the card are much nicer, but I couldn't get a good picture of it because of the bad daylight we had last week. But that shouldn't spoil the fun, because playing with the new stamps from Leane Creatief was so much fun! You can have the bunnies do something in many ways, such as making music with the separate parts that are all included in the set. I'm sure I'll make more cards with it, because I still have plenty of ideas. I diecut the letters out of the card and then put them back on extra thick foam pads. That way they pop out nicely.


In Wirklichkeit sind die Farben der Karte viel schöner, aber ich konnte mir bei dem schlechten Tageslicht der vergangenen Woche kein gutes Foto davon machen. Aber das soll den Spaß nicht verderben, denn das Spielen mit den neuen Stempeln von Leane Creatief hat so viel Spaß gemacht! Man kann die Hasen auf viele Arten etwas tun lassen, wie zum Beispiel Musik machen mit den einzelnen Teilen, die alle im Set enthalten sind. Ich werde sicher noch mehr Karten damit machen, denn ich habe noch jede Menge Ideen. Ich habe die Buchstaben aus der Karte gestanzt und sie dann wieder auf extra dicke Foampads geklebt. So kommen sie schön hoch auf der Karte.

zaterdag 11 maart 2023

Regenboog


Ik heb de afgelopen weken een paar keer een regenboog gezien en het blijft een supermooi natuurverschijnsel! Al die kleuren in de lucht: prachtig! Zo zou ik ook graag een keer het noorderlicht willen zien maar ik heb er hier in Brabant niets van mee gekregen toen het vorige week zelfs in ons land te zien was. Jammer...
Dan maar regenboogkleuren op een kaart: ook mooi! Ik heb met ronde stansjes van Nellie Snellen cirkels in verschillende afmetingen uitgestanst en ze middendoor gesneden. Dan krijg je een leuk effect als je ze versprongen onder elkaar plakt. De gestanste zwarte vogeltjes komen er mooi op uit. De achtergrond heb ik geëmbost met een folder van Leane Creatief. Dit is mijn DT bijdrage voor de nieuwe challenge van http://cyhtp.blogspot.com
En ik zag dat Epie mijn blog heeft gevonden en wil gaan volgen. Heel erg leuk natuurlijk en hartelijk welkom!!


I've seen a rainbow a few times in recent weeks and it remains a super beautiful natural phenomenon! All those colors in the sky: beautiful! I also would like to see the northern lights once, but unfortunally I didn't see anything from it here in Brabant when it was even seen in our country last week. Such a shame... 
But rainbow colors on a card: that's beautiful too! I diecut circles in different sizes with round dies from Nellie Snellen and cut them in half. Then you get a nice effect if you stick them staggered under each other. The diecut black birds stand out nicely. I embossed the background with a folder from Leane Creatief. This is my DT entry for the new challenge of http://cyhtp.blogspot.com

Ich habe in den letzten Wochen ein paar Mal einen Regenbogen gesehen und es bleibt ein super schönes Naturphänomen! All diese Farben am Himmel: wunderschön! Ich würde auch gerne das Nordlicht mal  sehen, aber ich habe hier in Brabant nichts davon mitbekommen, als es letzte Woche sogar in unserem Land gesehen wurde. Schade... 
Dann sind aber Regenbogenfarben auf einer Karte auch schön! Ich habe mit Rundstanzen von Nellie Snellen Kreise in verschiedenen Größen ausgestanzt und halbiert. Dann bekommt man einen schönen Effekt, wenn man sie versetzt untereinander klebt. Die gestanzten schwarzen Vögel heben sich schön ab. Den Hintergrund habe ich mit einem Folder von Leane Creatief geprägt. Dies ist mein DT-Eintrag für die neue Herausforderung von http://cyhtp.blogspot.com

woensdag 8 maart 2023

Drie keer hoera


Na de kaart van vanmorgen met de Flower Fairy (zie hieronder!) laat ik er nu nog een zien omdat ik gastdesigner zijn mag bij het blog van http://craft-alnica.blogspot.com. Mijn kaart met de skilift (zie hieronder) was de winnaar van hun vorige challenge en daarom werd ik uitgenodigd om voor vandaag een kaart te maken voor hun nieuwe uitdaging: maak een kaart voor een man. Ik vond het niet leuk om een auto of iets anders met 'techniek' te maken dus heb ik gekozen voor de stempel van deze grappige koe van Leane Creatief. De koe is 3 x afgedrukt met de maskeertechniek en ik heb ze verschillend 'versierd' met stempeltjes die erbij verpakt zijn. Zo kun je de koe er steeds anders uit laten zien. Ik heb alles ingekleurd met markers. Het hart is gemaakt met een stencil en Distress Ink en de kleine figuurtjes horen daar bij.

                                                      
 
After this morning's card with Flower Fairy (scroll down!) I'm showing another one because I have been asked to be a guest designer at the blog of http://craft-alnica.blogspot.com. My card with the ski lift (see on top) was the winner of their previous challenge, so I was invited to make a card for today for their new challenge: make a card for a man. I didn't like making a card with a car or anything else with 'technique' so I chose the stamp of this funny cow from Leane Creatief. The cow has been stamped 3 times with the masking technique and I have 'decorated' them differently with stamps that are packaged with it. This way you can always give the cow another  different 'look'. I colored everything with markers. The heart is made with a stencil and Distress Ink and the small figures are part of it.

Nach der Karte von heute Morgen met Flower Fairy (schau unter diesem Bericht) zeige ich noch eine, weil ich Gastdesigner sein darf im Blog von http://craft-alnica.blogspot.com.. Meine Karte mit dem Skilift (siehe oben) war der Gewinner ihrer vorherigen Herausforderung, also wurde ich eingeladen, für heute eine Karte für ihre neue Challenge zu machen: eine Karte für einen Mann. Ich mochte es nicht, ein Auto oder irgendetwas anderes mit „Technik“ zu benutzen, also habe ich den Stempel dieser lustigen Kuh von Leane Creatief gewählt. Die Kuh wurde 3 Mal mit der Maskierungstechnik gestempelt und ich habe sie mit kleinen Stempeln, die damit verpackt sind, unterschiedlich "verziert". Auf diese Weise kann man die Kuh immer wieder anders aussehen lassen. Ich habe alles mit Markern koloriert. Das Herz ist mit einer Schablone und Distress Ink gemacht und die kleinen Figuren gehören dazu.

Groene Flower Fairie


Groen is een echte lentekleur en hoe groen wil je het hebben? Het is het thema voor de nieuwe challenge van https://thesisterhoodofcrafters.blogspot.com/ en ik heb in mijn restjesbak wat bij elkaar passende dessin papiertjes gevonden. De afbeelding van de Flower Fairy paste er mooi bij. Ik maak niet zo veel kaarten met alleen maar plaatjes en papier, want ik werk heel graag met inkt. Maar deze keer kwam er geen inkt aan te pas! Wel nog een bloem die ik gemaakt heb met flowerfoam van Leane Creatief en blaadjes van Marianne Design.

https://inspirationstationchallenge.blogspot.com/ (30/3, inspired by the green tones)
https://parkhoppingmyhappyplace.com/ (30/3 _ Inspired by 'Droomvlucht' in The Efteling Theme park/The Netherlands)


Green is a real spring color and how green do you want it? It's the theme for the new challenge from https://thesisterhoodofcrafters.blogspot.com/ and I found some matching design papers in my leftover bin. The image of the Flower Fairy fitted in nicely. I don't make a lot of cards with just pictures and paper, because I really like working with ink. But this time there was no ink involved! I added a flower that I made with flowerfoam from Leane Creatief and leaves from Marianne Design.

Grün ist eine echte Frühlingsfarbe und wie grün magst Du es? Es ist das Thema für die neue Challenge von https://thesisterhoodofcrafters.blogspot.com/ und ich habe ein paar passende Designpapiere bei meinen Restpapieren gefunden. Das Bild der Blumenfee (Flower Fairy) passte gut dazu. Ich mache nicht viele Karten nur mit Bildern und Papier, weil ich sehr gerne mit Tinte arbeite. Aber diesmal war keine Tinte im Spiel! Icj hab noch eine Blume gemacht mit Blumenschaum (Flowerfoam) von Leane Creatief und Blättern von Marianne Design.

zondag 5 maart 2023

Wit/groen


Ik ben dol op Schotse ruiten en op Schotland natuurlijk waar we vijf keer met vakantie zijn geweest. Ik vind het een heerlijk land met super vriendelijke mensen en prachtige landschappen en kastelen. Het staat echt op ons verlanglijstje om er nog een keer naar toe te gaan. 
Omdat er zoveel papiertjes met Schotse ruiten in het blokje van K&Company zitten
 ben ik er een beetje zuinig op, maar voor deze kaart vond ik het wel mooi. Alle figuren zijn gestanst: de herten van Nellie Snellen en de bomen en een sterrenrand van Leane Creatief komen mooi uit op de geruite achtergrond. De kaart is mijn DT bijdrage aan de nieuwe challenge van https://peaceonearthchristmas.blogspot.com/.

 http://daranddiane.blogspot.com (15/3)

I love tartan and of course Scotland where we have been on holiday five times. I think it's a wonderful country with super friendly people and beautiful landscapes and castles. It's definitely on our bucket list to visit the country again. 
I'm a little frugal with the tartan design paperpad from K&C, but I thought it was beautiful for this card. All figures are die-cut: the deer by Nellie Snellen and the trees and a star border by Leane Creatief stand out nicely against the checkered background. The card is my DT contribution to the new challenge of https://peaceonearthchristmas.blogspot.com/.

Ich liebe Tartans und natürlich Schottland, wo wir schon fünf Mal Urlaub gemacht haben. Ich denke, es ist ein wunderbares Land mit super freundlichen Menschen und wunderschönen Landschaften und Schlössern. Es steht definitiv auf unserer Bucket List, es wieder zu besuchen. 
Mit dem Block mit gemustertem Papier von K&C bin ich etwas sparsam, aber für diese Karte fand ich es schön. Alle Figuren sind gestanzt: Der Hirsch von Nellie Snellen und die Bäume und eine Sternenbordüre von Leane Creatief heben sich schön vom karierten Hintergrund ab. Die Karte ist mein DT-Beitrag zur neuen Challenge von https://peaceonearthchristmas.blogspot.com/.

donderdag 2 maart 2023

Warm ingepakt!


Het is deze week nog echt koud, dus de warme muts en sjaal liggen nog niet in de kast: ook niet bij deze leuke kleine pinguïn! En een beker warme chocomelk gaat er ook wel in. Ik heb de pinguïn ingekleurd met markers en in een rond 'lijstje' van Joy! Crafts gezet en er ijskristallen bij geplakt die uit glitterpapier gestanst zijn. De kaart gaat bij de voorraad van de kerstkaarten, dus hij ligt nog een poosje te wachten voordat hij verstuurd gaat worden!

http://52weekstochristmas.blogspot.com/
 http://christmas-craft-creations.blogspot.com (7/3)

It's still really cold this week, so the warm hat and scarf are not yet in the closet: not even with this nice little penguin! And a cup of hot chocolate will also taste delicious. I colored the penguin with markers and placed it in a round 'frame' from Joy! Crafts and added ice crystals that are diecut out of glitter paper. The card goes with the stock of the Christmas cards, so it will be waiting for a while before it will be sent!

Diese Woche ist es noch richtig kalt, also sind die warme Mütze und der Schal noch nicht im Schrank: auch nicht bei diesem netten kleinen Pinguin! Und eine Tasse heiße Schokolade darf auch rein. Ich hab den Pinguin mit Markern koloriert und in einem runden 'Rahmen' von Joy! Crafts platziert. Dazu klebte ich Eiskristalle, die aus Glitzerpapier gestanzt sind. Die Karte kommt zum Vorrat der Weihnachtskarten, und daher wird es noch eine Weile dauern, bis sie verschickt wird!woensdag 1 maart 2023

Kuikentjes


 Dit is mijn DT bijdrage aan de nieuwe challenge van http://scrapping4funchallenges.blogspot.com waarvoor je een 'alles mag' kaart mag maken, maar er moet wel kant op verwerkt zijn. Na mijn vorige kaart had ik de smaak te pakken en heb nog een Magnolia stempel gebruikt, maar nu een die echt de lente aankondigt. Ik heb het snoezige meisje met haar kuikentjes gele kleurtjes gegeven en er bijpassend dessinpapier bij gezocht. De stans waar het plaatje op zit is van Marianne Design en ook de groene blaadjes zijn van MD.  Ik koop tegenwoordig bijna geen stansjes meer van dit merk want er komen er zoveel op de markt dat ik het niet bij kan houden en ook de portemonnee vindt het niet leuk.... Maar de oude stansen gebruik ik nog regelmatig en ik vind ze nog steeds mooi!


This is my DT contribution to the new challenge of http://scrapping4funchallenges.blogspot.com for which you can make an 'anything goes' card, but you just have to use some lace or ribbon.. After my last card I got in the mood and used another Magnolia stamp, but now one that really announces spring. I gave the cute girl with her chicks yellow colors and found matching patterned paper. The diecut on which I attached the picture is from Marianne Design and the green leaves are also from MD. Nowadays I hardly buy dies from this brand anymore because there are so many to buy: every month a new collection, I can't keep up and the wallet doesn't like it either.... But I still use the old dies regularly and I like them.

Dies ist mein DT-Beitrag zur neuen Challenge von http://scrapping4funchallenges.blogspot.com, für die man eine 'Anything goes'-Karte erstellen kann Man muss aber schon etwas Spitze oder Band dabei benutzen. Nach meiner letzten Karte bin ich auf den Geschmack gekommen und habe einen anderen Magnolienstempel verwendet, aber jetzt einen, der wirklich den Frühling ankündigt. Ich habe dem süßen Mädchen mit ihren Küken gelbe Farben gegeben und passendes gemustertes Papier gefunden. Der runde Stanzform ist von Marianne Design und die grünen Blätter sind auch von MD. Heutzutage kaufe ich kaum noch Stanzen von dieser Marke, weil es so viele auf dem Markt gibt: jeden Monat gibt's neue und das kann ich nicht mehr mithalten und das Portemonnaie mag es auch nicht... Aber ich benutze die alten Stanzen immer noch regelmäßig und ich finde sie immer noch schön!