dinsdag 30 november 2021

Kersttafereeltje


Meestal maak ik kertskaarten met vrolijke kleuren, maar ik hou ook van silhouetjes en dat heb ik bij deze kaart gedaan, want een kerstkaart zonder kleur: dat kan best wel! Het is leuk om te doen en het is ook een uitdaging voor mezelf. Ik heb eerst een ovaal uit een enkele witte kaart gestanst en de kaart daarna geëmbost met sneeuwvlokken. Toen een tweede kaart geëmbost met stipjes en er een tafereeltje op geplakt van huisjes en een boom (stansjes van Leane Creatief). Deze kaart kwam achter de eerste. De twee engeltjes zijn stempeltjes van Nellie Snellen. Ze zijn met VersaMark afgedrukt en geëmbost met gouden embossingpoeder en daarna uitgeknipt. Samen met een lantaarn en nog wat dennenbomen kwamen ze op de voorgrond. Het geheel is daarna op een dubbele, zwarte kaart geplakt.                                                   http://sirstampalotchallenge.blogspot.com (1/12)
                                                   http://de-egel.blogspot.com (4/12)
                                                  http://do-allkreatives.blogspot.com
                                                  https://hobbyvisiondt.blogspot.com/ (17/12)
                                                   http://cardztv.blogspot.com/ (30/11)
                                                    http://dutchcardlovers.blogspot.com (10/12)
                                                    https://www.welovestamping.co.uk/ (1/12)

      
Usually I make Christmas cards with cheerful colors, but I also like silhouettes and I did that with this card, because a Christmas card without color: that's quite possible! It's fun to do and it's also a challenge for myself. I first diecut an oval out of a single white card and then embossed the card with snowflakes. Then a second card was embossed with dots and I attached a scene on it of houses and a tree (diecuts  from Leane Creatief dies). This card came after the first one. The two angels are stamps from Nellie Snellen. They were stamped with VersaMark and embossed with gold embossing powder and then fussycut out. Together with a lantern and some more pine trees they came into the foreground. The whole card was then glued onto a double black card.

Normalerweise mache ich Weihnachtskarten mit fröhlichen Farben, aber ich mag auch Silhouetten und das habe ich mit dieser Karte gemacht, denn eine Weihnachtskarte ohne Farbe: das ist durchaus möglich! Es macht Spaß und es ist auch eine Herausforderung für mich. 
Ich habe zuerst ein Oval aus einer einzigen weißen Karte gestanzt und dann die Karte mit Schneeflocken geprägt. Dann wurde eine zweite Karte mit Punkten geprägt und darauf hab ich die Szene von Häusern und einem Baum (Stanzmotive von Leane Creatief) geklebt. Diese Karte kam hinter der ersten Karte. Die beiden Engel sind Stempel von Nellie Snellen. Sie wurden mit VersaMark abgedruckt und mit Goldpulver embosst und anschließend ausgeschnitten. Zusammen mit einer Laterne und weiteren Pinien kamen sie in den Vordergrund. Das Ganze wurde dann auf eine doppelte schwarze Karte geklebt.


vrijdag 26 november 2021

Sneeuw

 


Ik vind lang niet alle digi's leuk, maar deze van onderstaande sponsor vond ik wel grappig. Ik kreeg hem om er een kaart mee te maken als DT lid van http://scrapping4funchallenges.blogspot.com. Ik heb weer een keer de paper piecing techniek gebruikt en de digi een keer op wit papier en een keer op blauw dessinpapier gekopieerd. De muts en sjaal zijn uit het blauwe papier geknipt en op de witte sneeuwpop geplakt. De rest is ingekleurd met markers. De hele grote sneeuwvlok is van Stampin' Up! en het achtergrondpapier was ooit een gratis bijlage bij een Engels hobbytijdschrift. 


I am not a of digis, but I think this one from the sponsor is funny. I got it to make a card with it as a DT member of http://scrapping4funchallenges.blogspot.com. I used the paper piecing technique again and copied the digi once on white paper and once on blue patterned paper. The hat and scarf are fussycut from the blue paper and I glued them to the white snowman. The rest is colored with markers. The very large snowflake is from Stampin' Up! and the background paper was once a free gift to an English hobby magazine.

Ich mag Digis nicht so sehr, aber dieses hier vom Sponsor fand ich lustig. Ich habe ihn als DT-Mitglied von http://scrapping4funcallenges.blogspot.com bekommen um damit eine Karte zu machen. Ich habe wieder mal die Paper-Piecing-Technik verwendet und das Digi einmal auf weißes Papier und einmal auf blau gemustertes Papier kopiert. Mütze und Schal wurden aus blauem Papier ausgeschnitten und auf den weißen Schneemann geklebt. Der Rest ist mit Markern eingefärbt. Die sehr große Schneeflocke ist von Stampin' Up! und das Hintergrundpapier war einst ein Geschenk zu einem englischen Hobbymagazin.

woensdag 24 november 2021

Muzikale kerstmuisjes


Zijn ze niet superschattig, deze vrolijke muizen die over de piano dansen? Ze hebben vast zin in de komende kerstdagen en over een maandje is het al zo ver. Ik heb de afbeelding muisjes van een oude kerstkaart af gehaald en deze heel bewust bewaard om er weer een nieuwe kaart van te maken. Toen ik een poosje geleden als DT lid van  http://thesisterhoodofcrafters.blogspot.com het thema voor de nieuwe challenge zag, wist ik meteen wat ik zou maken. Er moest nl. een kaart komen met iets 'muzikaals' erop! 
Ik heb een cirkel uit wit karton gestanst en het karton geëmbost met muzieknoten van Leane Creatief. Ik heb er papier achter geplakt waarop ik een merkloze tekststempel heb afgedrukt. Er kwam een rode cirkel omheen, gemaakt met stansjes van Sizzix, en daarna volgde de afbeelding. Nog een metalen muzieksleutel en een extra gestempeld hulstblaadje erbij en dat maakte de kaart compleet. 


Aren't they super cute, these happy mice dancing over the piano? They are probably looking forward to the coming Christmas and in a month's time it will already be that time. I have removed the image of mice from an old Christmas card and deliberately saved it to make a new card with it. When I saw the theme for the new challenge as a DT member of http://thesisterhoodofcrafters.blogspot.com a while ago, I knew immediately what I would make. There had to be a card with something 'musical' on it!
 I diecut a circle out of white cardboard and embossed the cardboard with music notes from Leane Creatief. Done that, paper was pasted behind the aperture on which I stamped the (unbranded) text. I made a red circle frame with diecuts from Sizzix, and that came around it and then the image followed. I added a  metal music key and an extra stamped holly leaf and those made the card complete.

Sind sie nicht supersüß, diese fröhlichen Mäuse, die über dem Klavier tanzen? Sie freuen sich wahrscheinlich auf das kommende Weihnachtsfest und in einem Monat ist es schon soweit. Ich habe das Mäusebild von einer alten Weihnachtskarte entfernt und absichtlich gespeichert, um daraus eine neue Karte zu machen. Als ich vor einiger Zeit das Thema für die neue Herausforderung als DT-Mitglied von http://thesisterhoodofcrafters.blogspot.com sah, wusste ich sofort, was ich daraus machen würde. Es musste eine Karte sein, auf der etwas "Musikalisches" steht! 
Ich habe einen Kreis aus weißem Karton gestanzt und den Karton mit Musiknoten von Leane Creatief geprägt. Danach wurde Papier hintergeklebt, auf das ich den Textstempel gedruckt habe. Ein roter Kreis kam herum, (gestanzt mit DStanzmotieven von Sizzix) und danach folgte das Bild. Ein Musikschlüssel aus Metall und ein zusätzliches gestempeltes Stechpalmenblatt kamen noch dazu und das machte die Karte komplett.zondag 21 november 2021

Stokstaartje


Stokstaartjes zijn echt superleuk! Het is lang geleden dat ik in een dierentuin ben geweest, maar als ik daar rondloop, dan horen zij toch echt wel bij mijn favoriete dieren. Ik was dan ook blij toen ik van een kennis een aantal uitgestanste stokstaartjes (Marianne Desing) kreeg en met één daarvan heb ik deze kaart gemaakt. Dit is ook een DT bijdrage voor de nieuwe challenge van het blog http://peaceonearthchristmas.blogspot.com, want er zijn weer 14 dagen voorbij! Het blog is in heel korte tijd echt een succes geworden en het is echt leuk om er mijn steentje aan bij te dragen.
Ik heb een opening in het voorblad van de kaart gestanst en er mica achter geplakt. Het blauwe papier zit aan de binnenkant op het achterblad en ik heb het bestempeld en geëmbost met ijskristallen. Omdat ik het lekker winters wilde houden heb ik gestanste ijskristallen op de voorkant geplakt en ook aan het lintje hangt een charm van een ijskristal.

 https://diesruschallenge.blogspot.com/

Meerkats are really super cute! It's been a long time since I've been to a zoo, but when I walk around there, they are definitely one of my favorite animals. I was therefore happy when an acquaintance gave me a number of diecut meerkats fro Marianne Design and I made this card with one of them. This is also a DT contribution for the new challenge of the blog http://peaceonearthchristmas.blogspot.com, because another 14 days have passed! The blog has become a real success in a very short time and it is really nice to contribute to it. 
I diecut an opening in the front of the card and glued mica sheet behind it. The blue paper is on the back inside the card and I stamped and embossed it with ice crystals. I had some leftover glimmering blue paper and that was just right to diecut some ice crystals which I glued on the front. An ice crystal charm hangs from the ribbon.

Erdmännchen sind wirklich super süß! Es ist lange her, dass ich in einem Zoo war, aber wenn ich dort herumlaufe, sind sie definitiv eines meiner Lieblingstiere. Daher habe ich mich gefreut, als mir ein Bekannter einige ausgestanzte Erdmännchen von Marianne Designgeschenkt hat und ich mit einem davon diese Karte gemacht habe. 
Dies ist auch ein DT-Beitrag für die neue Challenge des Blogs http://peaceonearthchristmas.blogspot.com, denn weitere 14 Tage sind vergangen! Der Blog ist in kürzester Zeit ein echter Erfolg geworden und es ist wirklich schön, dazu beizutragen. Ich habe eine Öffnung in die Vorderseite der Karte gestanzt und dahinter Glimmer geklebt. Das blaue Papier ist auf der Rückseite der Karte und ich habe es mit Eiskristallen gestempelt und weiss embosst. Weil ich es schön winterlich halten wollte, habe ich an der Vorderseite gestanzte Eiskristalle aufgeklebt und am Band hängt ein Eiskristall-Charm Anhänger.
donderdag 18 november 2021

Cadeautje voor Tom


 

Wie is Tom? Dat is onze teckel: een allerliefste huisgenoot waar we echt dol op zijn! Hij was afgelopen maand jarig en werd al weer 10 jaar en daar hoorde natuurlijk een 'cadautje' bij. Het is een echte snoeperd en als we 's morgens koffie drinken, dan hoort daar ook voor hem iets lekkers bij. Hij is dol op de staafjes die je hieronder ziet en daarom heb ik die in een echte verjaardagskaart gedaan. De kaart is gemaakt met materialen en papier van Pebbles. Het ligt al jaren in de kast  en ik heb ze ooit gekocht bij een uitverkoop van de Scrapbookwinkel, die al lang niet meer bestaat. Nu kwam alles mooi van pas! De rozet heb ik zelf gemaakt van breed lint.

                                                    http://hobbyshopveldmaat.blogspot.com (30/11)
                                                   http://2sistersontheblog.blogspot.com (30/11)
                                                   http://veselahiska.blogspot.com (30/11)
                                                   http://sognandoscrap.blogspot.com (30/11)
                                                   http://craftyhazelnutspatternedpaper.blogspot.com (30/11)

Who is Tom? That's our dachshund: a sweetest mate that we really love! It was his birthday last month and he was already 10 years old and ofcourse he has his present as this day! He loves real doggy sweets and when we drink some coffee in the morning, then there is also something delicious for him. He loves the bars you see above, so I put them in a real birthday card. The card is made with materials and paper from Pebbles. It's been on my shelf for years now and I once bought them at a Scrapbook store sale, which does not exist anymore. Now everything came in handy! I made the rosette myself from wide ribbon.

Wer ist Tom? Das ist unser Dackel den wir wirklich sehr lieb haben! Letzten Monat hatte er Geburtstag und er wurde schon 10 Jahre alt und dazu gehörte natürlich ein „Geschenk“. Er ist ein echter Naschkatzen und wenn wir morgens Kaffee trinken, dann ist auch was Leckeres für ihn dabei. Er liebt die Riegel, die Du oben siehst und die ich also in der Geburtstagskarte in einer Tüte gesteckt habe. Die Karte besteht aus Pebbles-Materialien und Papier. Die sind schon seit Jahren in meinem Schrank und ich habe sie einmal bei einem Scrapbook-Laden-Sale gekauft, den es schon lange nicht mehr gibt. Jetzt war alles praktisch! Die Rosette habe ich selbst aus breitem Band gemacht.

zondag 14 november 2021

Herfst schudlabel


Nou, vooruit: nog een herfstkaartje dan! Alhoewel: het is eigenlijk een dubbel label met op de voorste een schudgedeelte waar in vogelzaadjes in heb gestrooid. In onze tuin vliegen de vogeltjes druk af en aan en omdat we aan de rand van het dorp wonen aan een laantje waar heel veel bomen staan, zien we ook wel eens een ander diertje, zoals een eekhoorn of een egeltje. Ik vind het allemaal superleuk!
Maar langzaam zijn alle blaadjes wel van de bomen af en daar zijn we wel blij om, want we bleven maar aan het vegen en bladblazen! De tuin is ook klaar, dus de winter kan komen (alhoewel ik daar niet echt op zit te wachten!)

 http://daranddiane.blogspot.com (17/11)

Well, here is another autumn card, but now it is really the last one! It is actually a double tag with a shaking part on the frontside in which I sprinkled birdseed. In our garden the birds fly back and forth and because we live on the edge of the village on a lane with many trees, we sometimes see another animal, such as a squirrel or a hedgehog. I think it's all super fun seeing them going around our house! But slowly all the leaves are off the trees and we are happy about that, because we kept on sweeping and blowing leaves! The garden is also ready, so winter can come (although I'm not really looking forward to it!)

Na ja, hier gibt es dann noch eine Herbstkarte! Obwohl: es ist eigentlich ein Doppel Tag mit einem Schüttelteil auf der Vorderseite, in das ich Vogelfutter gestreut habe. In unserem Garten fliegen die Vögel hin und her und da wir am Rande des Dorfes an einer baumbestandenen Allee wohnen, sehen wir auch manchmal ein anderes Tier, wie zum Beispiel ein Eichhörnchen oder einen Igel. Ich finde es macht alles super Spaß diese anzuschauen! Aber langsam sind alle Blätter von den Bäumen und wir freuen uns darüber, denn wir haben jetzt so oft Blätter gekehrt und geräumt! Der Garten ist auch fertig, der Winter kann also kommen (wobei ich mich nicht wirklich darauf freue!)


vrijdag 12 november 2021

Elfje


Een kaart met een lief elfje als bedankje! Ik heb hem echt graag gemaakt met een digi van onderstaande sponsor. Het plaatje is ingekleurd met markers, uitgeknipt en opgeplakt op een achtergrond die ik gemaakt heb met een boom van Katzelkraft. Slimline kaarten zijn echt een vondst en ik maak ze momenteel heel graag! De kaart is gemaakt als DT bijdrage aan de nieuwe challenge van http://scrapping4funchallenges.blogspot.com 


http://bizzybecsstore.blogspot.com (18/11)

http://craftycalendarchallenge.blogspot.com/ (25/11)

http://alessandrasangels.blogspot.com/ (2/12)

A card with a cute fairy as a 'thank you'! I really enjoyed making it with a digi from the sponsor above. The picture is colored with markers, fussycut out and pasted on a background that I made with a Katzelkraft tree. Slimline cards are a real find and I love making them at the moment! The card was made as a DT contribution to the new challenge of http://scrapping4funchallenges.blogspot.com

Eine Karte mit einer süßen Elfe als Dankeschön! Ich fand es wirklich schön, diese mit einem Digi vom Sponsor zu machen. Das Bild ist mit Markern koloriert, ausgeschnitten und auf einen Hintergrund geklebt, den ich mit einem Katzelkraft-Baum gemacht habe. Slimline-Karten sind eine echte Entdeckung und ich liebe es momentan, um diese zu machen! Die Karte entstand als DT-Beitrag zur neuen Challenge von http://scrapping4funchhallenges.blogspot.com

donderdag 4 november 2021

Bosuil


Een wandeling in het bos is in alle jaargetijden mooi en we doen het regelmatig. In onze omgeving zijn nogal wat bossen, dus we hoeven er niet ver voor van huis te gaan. We hebben vorige week genoten van de prachtige herfstkleuren, maar in de winter is het minstens net zo mooi: en zeker als er sneeuw ligt. En daar geniet deze uil ook wel van! 
Ik heb wit karton met Distress Ink en veel water bewerkt en er een maan op gesjabloneerd. De dennenbomen en de takjes langs de bovenkant zijn van Katzelkraft. De takjes horen eigenlijk aan een grote boom, maar ik heb ze gedeeltelijk afgedrukt met VersaMark en daarna wit geëmbost. De uil was een poos geleden een gratis bijlage bij een Engels tijdschrift waar ik op geabonneerd ben. Hij is ingekleurd met markers en de witte vlekjes op de vleugels komen van een gelpen. Ik vind hem zo echt heel mooi!


A walk in the woods is beautiful in all seasons and we do it regularly. There are quite a few forests in our area, so we don't have to go far from home. We enjoyed the beautiful autumn colors last week, but in winter it is just as beautiful: especially when there is snow. And this owl enjoys that too! I edited white cardstock with Distress Ink and lots of water and stenciled a moon on it. The pine trees and the twigs along the top are from Katzelkraft. The twigs actually belong on a large tree, but I partially stamped them with VersaMark and then embossed them white. The owl was a free gift a while ago to an English magazine I subscribed to. It is colored with markers and the white spots on the wings are made with a gel pen. I think he's really beautiful!

Ein Waldspaziergang ist zu jeder Jahreszeit schön und wir machen das regelmäßig. In unserer Gegend gibt es einige Wälder, so dass wir nicht weit von zu Hause weg müssen. Wir haben letzte Woche die schönen Herbstfarben genossen, aber im Winter ist es genauso schön: vor allem bei Schnee. Und das genießt diese Eule auch! Ich habe weißen Karton mit Distress Ink und viel Wasser bearbeitet und einen Mond darauf schabloniert. Die Kiefern und die Zweige oben sind von Katzelkraft. Die Zweige gehören eigentlich an einen großen Baum, aber ich hab nur die Zweige davon mit VersaMark gestempelt und dann weiß embosst. Die Eule war vor einiger Zeit ein Geschenk zu einem englischen Magazin, das ich abonniert habe. Sie ist mit Markern koloriert und die weißen Flecken auf den Flügeln stammen von einem Gelstift. Ich finde das Tier wirklich wunderschön!

dinsdag 2 november 2021

Paddenstoelen


Dit is de allerlaatste herfstkaart die ik dit jaar laat zien en ik heb hem een poosje geleden gemaakt. Ik kon het mooie, kleurrijke plaatje van de paddenstoelen niet in de map laten zitten en moest er iets mee doen. Ik heb hem verwerkt in een cirkel die ik uit de kaart heb gestanst en er een spinnenweb van Stampin' Up! achter geplakt. Voor de verandering heb ik weer eens bij geborduurd. Ik doe dat heel graag, maar de laatste tijd komt er op kaarten niet zoveel van omdat ik met het vierde borduurwerk van de Efteling van 40 x 100 cm op stof bezig ben. En dat moet met Kerst klaar zijn, want dan krijgen de vier kleinkinderen er allemaal een. Ik ben er dan totaal vijf jaar mee bezig geweest!

 http://butterflyspotchallenge.blogspot.com (9/11)

This is the very last fall card I'm showing this year and I made it a while ago. I couldn't leave the beautiful, colorful picture of the mushrooms in the folder and had to do something with it. I incorporated it into a circle that I punched out of the card and added a spider web from Stampin' Up! pasted behind. For a change I embroidered again. I love to do that, but lately I haven't done much of it on cards because I'm working on the fourth Efteling embroidery of 40 x 100 cm on fabric. And that has to be finished by Christmas, because then the four grandchildren will all get one. I've been working on it for a total of five years!

Dies ist die allerletzte Herbstkarte, die ich dieses Jahr zeige, und ich habe sie vor einiger Zeit gemacht. Ich konnte das schöne, bunte Bild der Pilze nicht liegen lassen und musste etwas damit machen. Ich habe es in einen Kreis eingearbeitet, den ich aus der Karte ausgestanzt habe, und ein Stampin' Up!-Spinnennetz in den Hintergrund hinzugefügt. Zur Abwechslung habe ich nochmal dazu gestickt. Das mache ich sehr gerne, aber in letzter Zeit habe ich es nicht viel auf Karten getan, weil ich an der vierten Efteling-Stickerei von 40 x 100 cm auf Stoff arbeite. Und das muss bis Weihnachten fertig sein, denn dann bekommen alle vier Enkel eins. Ich arbeite schon seit insgesamt fünf Jahren daran!