dinsdag 24 november 2020

Drie koningen


Wat worden de dagen kort en donker! Ik hou helemaal niet van de novembermaand met al die sombere dagen. Maar goed, dat ik nog een aantal kerstkaarten moet maken, want daarmee vermaak ik me prima in mijn hobbykamer. Bovendien kom ik zo weinig mogelijk buiten de deur, want omdat ik al sinds mijn kindertijd longproblemen heb, neem ik geen risico in drukke winkels en zo.
Vandaag geen 'gewone' kaart maar een in de vorm van een kerstbal. Een poosje geleden heb ik een challenge gewonnen en mocht bij Crafty Individuals een stempelset uitzoeken en dat is deze geworden. Ik vond hem meteen mooi door de moderne, strakke stijl van de drie koningen op hun kameel. De palmbomen en ook een Oosters huis hoorden erbij en ik heb alles op de hanger gebruikt (hoewel je het huis bijna niet ziet!). De achtergrond is helemaal met Distress inkt gemaakt en de motieven zijn met StazOn gestempeld. 


How short and dark the days are getting! I don't like the month of November with all those gloomy days. Anyway, I still have to make a number of Christmas cards, and I enjoy myself in my hobby room with that. Plus, I don't go out as much as possible, because since I have had lung problems since childhood, I don't take risks in busy stores and all that. 
Today I am not showing a card but a tag/pendant in the shape of a Christmas baulb. A while ago I won a challenge and was allowed to choose a stamp set at Crafty Individuals, and this is what it became. I immediately liked it because of the modern, sleek style of the three wise men on their camels. The palm trees and also an oriental house were part of it and I used everything on the baulb (although you can hardly see the house!). The background is made entirely with Distress ink and the motifs are stamped with StazOn.

Wie kurz und dunkel die Tage werden! Ich mag den Monat November mit all diesen düsteren Tagen nicht. Wie auch immer, ich habe noch eine Reihe von Weihnachtskarten machen, und man findet mich deshalb öfters in meinem Hobbyzimmer. Außerdem gehe ich so viel wie möglich nicht aus dem Haus, weil ich Lungenprobleme habe seit meiner Kindheit. Ich will keine Risiken nehmen in stark frequentierten Läden und so. 
Heute zeig ich keine Karte sondern einen Tag/Anhänger in Form einer Weihnachtskugel. Vor einiger Zeit gewann ich einen Challenge und durfte einen Stempel-Set bei Crafty Individuals wählen und diese ist es geworden. Ich mochte es sofort wegen des modernen, schlanken Stils der drei Könige auf ihrem Kamelen. Die Palmen und auch ein orientales Haus waren Teile davon und ich hab alles benutzt (obwohl man kaum das Haus sehen kann!). Der Hintergrund ist komplett mit Distress Ink gemacht und die Motive sind mit StazOn gestempelt.

zaterdag 21 november 2020

Winterblues


Ik wilde graag een keer een ander model kaart maken en het was lang geleden dat ik deze vorm heb gebruikt. Niet moeilijk te maken, want je neemt gewoon een ontbijtbordje en tekent de omtrek na op kaartenkarton. Dan middendoor snijden en van de twee helften kun je de kaarten maken! 
Ik heb eerst een achtergrond gemaakt met Distress ink en er bomen van Nellie Snellen op gestempeld. Ik bewaar elk jaar de leukste kaarten die we voor kerst krijgen, want ze kunnen immers nog van pas komen (LOL!). En ja hoor: van één ervan heb ik dit engeltje en het kleine herdertje uitgeknipt. en in het middengedeelte geplakt. De schaapjes van Leane Creatief zijn gestempeld en uitgeknipt en later bewerkt met Effect snow. Het gestempelde konijntje is merkloos. Het was echt leuk om de oude kaart op deze manier te 'recyclen'!


I really wanted to make a different shape of a card and it had been a long time since I used this one. Not difficult to make, because you just take a breakfast plate and trace the outline on card stock. Then cut in half and you can make the cards from the two halves! 
I first made a background with Distress ink and stamped trees by Nellie Snellen on it. Every year I keep the nicest cards we get for Christmas, because they can still come in handy (LOL!). And yes: from one of them I cut out this angel and the little shepherd. and pasted in the middle part. The sheep of Leane Creatief are stamped and cut out and later processed with Effect snow. The stamped rabbit is unbranded. It was really nice to 'recycle' the old card in this way!

Ich wollte gerna mal ein anderes Kartenmodell machen und es war lange her, dass ich diese Form verwendet habe. Nicht schwer zu machen, denn man nimmt einfach einen Frühstücksteller und zeichnet die Umrisse auf Karton nach. Den Kreis in der Mitte durchschneiden und dann kann man Karten aus den beiden Hälften machen! 
Ich habe zuerst einen Hintergrund mit Distress Ink koloriert und Bäumen von Nellie Snellen darauf  gestempelt. Jedes Jahr behalte ich die schönsten Karten, die wir zu Weihnachten bekommen, weil sie immer noch nützlich sein können (LOL!). Und ja: Ich habe diesen Engel und den kleinen Hirten aus einem von denen herausgeschnitten. und im mittleren Teil aufgeklebt. Die Schafe von Leane Creatief wurden gestempelt und ausgeschnitten und später mit Effect Snow verarbeitet. Das gestempelte Kaninchen ist ohne Markenzeichen. Es war wirklich schön, die alte Karte auf diese Weise zu "recyceln"!

vrijdag 20 november 2020

Kerstboom versierenEr schijnen al veel mensen te zijn die de kerstboom hebben gezet. Het is inderdaad wel heel erg gezellig in huis met al die lichtjes, maar wij wachten er toch nog maar een paar weken mee voordat we de boom en versieringen van de zolder halen!
Op mijn kaart zijn de gingerbreadmannetjes al druk bezig en die hebben er zin in! Het is een digi van sponsor voor de nieuwe challenge van http://scrapping4funchallenges.blogspot.com. Ik heb hem ingekleurd met blends en aan de binnenkant van de kaart geplakt. Hier heb ik eerst een 'muurtje' op gemaakt m.b.v. een sjabloon en er een kerstboom bij geplakt. Uit het voorblad heb ik 4 ruitjes gesneden en de bloembak gevuld met hulst en dennentakjes. Zo is het een gezellig doorkijkje geworden!


There seem to be many people who have already set the Christmas tree. It is indeed very cozy in the house with all those little lights, but we will still wait a few weeks before we get the tree and decorations from the attic! The gingerbread men are already busy on my card and they are looking forward to it! It is a digi from sponsor for the new challenge of http://scrapping4funchallenges.blogspot.com. I colored it with blends and pasted it on the inside of the card. I first made a 'wall' on this using a template and a Christmas tree attached. I cut 4 'windows' from the front sheet and filled the flower box with holly and fir twigs. Thus it has become a pleasant glimpse into the house!

Es scheint dass schon viele Menschen den Weihnachtsbaum gesetzt haben. Es ist tatsächlich sehr gemütlich im Haus mit all diesen kleinen Lichtern, aber wir werden noch ein paar Wochen warten, bis wir den Baum und die Dekorationen vom Dachboden holen werden! Die Lebkuchenmänner sind schon auf meiner Karte beschäftigt und freuen sich darauf! Es ist ein Digi vom Sponsor für die neue Challenge von http://scrapping4funchallenges.blogspot.com. Ich habe es mit Blends koloriert und auf die Innenseite der Karte geklebt. Ich habe zuerst eine 'Wand' dafür gemacht eine Schablone und ein darauf einen Weihnachtsbaum geklebt. Ich schnitt 4 'Fenster' aus der Vorderseite und füllte den Blumenkasten mit Stechpalmen- und Tannenzweigen. So ist es ein angenehmer Blick in's Haus geworden!


donderdag 19 november 2020

Kabouter kerst


Tussen al het stempelwerk door heb ik ook een aantal 'gewone' kaarten gemaakt. Er zijn er nu ongeveer 30 klaar en ik heb er nog 10 à 15 te gaan. Ik zit echt in een 'flow' en de ene na de andere kaart rolt van mijn hobbytafel af. Maar ze zijn wel allemaal verschillend, want ik vind het niet leuk om allemaal dezelfde te maken. 
Voor deze kaart heb ik weer een paar gnomes van Bella Lulu gebruikt en voor de achtergrond heb ik heel oud papier met gouden stipjes in een cirkel gestanst. Erachter zit dessinpapier van Craft Sensations. Op de cirkel zie je een ronde stans met sterren van Joy!Crafts en ik heb er poinsettia's van Leane Creatief en takjes van Nellie Snellen bij geplakt. Ik hou voor kerstkaarten wel van blauw en ik merk dat ik deze kleur op bijna alle kaarten voor de achtergronden heb gebruikt.


In between all the stamping I also made a number of 'normal' cards. About 30 have now been completed and I still have 10 to 15 to go. I am really in a 'flow' and one card after another is rolling off my craft table. But they are all different, because I don't like to make them all the same.
For this card I used a few gnomes from Bella Lulu and for the background I diecut very old paper with golden dots in a circle. Behind it is design paper from Craft Sensations. On the circle you see a round die with stars from Joy! Crafts and I have pasted poinsettias from Leane Creatief and twigs from Nellie Snellen. I like blue for Christmas cards and I notice that I have used this color on almost all cards for the backgrounds.

Ich hab in letster Zeit soviele Karten gestempelt, aber jetzt hab ich auch eine Reihe von "normalen" Karten gemacht. Ungefähr 30 sind jetzt fertig und ich habe noch 10 bis 15 vor mir. Ich bin wirklich im 'Flow' und eine Karte nach der anderen rollt von meinem Hobbytisch. Aber sie sind alle verschieden, denn ich möchte sie nicht alle gleich machen.
Für diese Karte habe ich ein paar Zwerge (Gnomes) von Bella Lulu verwendet und für den Hintergrund habe ich sehr altes Papier mit goldenen Punkten in einem Kreis gestanzt. Dahinter befindet sich Designpapier von Craft Sensations. Auf dem Kreis siehst Du ein rundes Stanzmotiv mit Sternen von Joy! Crafts und ich habe Poinsettias von Leane Creatief und Zweige von Nellie Snellen dazu geklebt. Ich mag Blau für Weihnachtskarten und ich bemerke, dass ich diese Farbe auf fast allen Karten für die Hintergründe verwendet habe.

dinsdag 17 november 2020

Kerststerren

Een paar jaren geleden heb ik de Stained glass die van de ster van Nellie Snellen gekocht, maar tot nu toe heb ik hem amper gebruikt. Voor kerstkaarten en -decoraties is hij wel heel mooi, dus heb ik hem uit mijn map met magneetvellen gehaald en er deze hanger mee gemaakt. De grote ster bestaat uit vier lagen: een goudkleurige, mintgroene en een witte en tot slot een van vellum waar de gestanste figuurtjes in zitten. Er horen nog meer stansjes bij deze set, maar die heb ik hier niet gebruikt. De schattige gnomes zijn van Whimsy Stamps en ik heb ze ingekleurd met illustrators van Spectrum Noir. Van de drie sterren onderaan komt de grootste uit een heel oude pons van Tom Tas, de kleinere heb ik zelf op maat gesneden en erop geplakt.

http://carlinskaartenparadijs.blogspot.com/ (29/11)
A few years ago I bought the Stained glass star die set from Nellie Snellen, but until now I have barely used it. It is very beautiful for Christmas cards and decorations, so I took it out of my folder with magnetic sheets and made this pendant with it. The large star consists of four layers: a gold-colored, mint-green and a white and finally one which I made of a snippet of parchment and it is containing the diecut figures. There come more dies with this set, but I have not used them here. The cute gnomes are from Whimsy Stamps and I colored them with illustrators from Spectrum Noir. Of the three stars at the bottom, the largest comes from a very old Tom Tas punch, the smaller one I cut to size and glued it on.

Vor ein paar Jahren habe ich den Star Stained Glass Stanz Set von Nellie Snellen gekauft, aber bis jetzt habe ich es kaum benutzt. Es ist aber sehr schön für Weihnachtskarten und Dekorationen, also habe ich es aus meinem Ordner genommen und diesen Anhänger damit gemacht. Der große Stern besteht aus vier Schichten: einer goldfarbenen, mintgrünen und einer weißen und schließlich einer aus Pergament, die die gestanzten Figuren enthält. Es gibt mehr Stanzen in diesem Set, aber ich habe sie hier nicht verwendet. Die niedlichen Gnomes stammen von Whimsy Stamps und ich habe sie mit Illustratoren von Spectrum Noir gefärbt. Von den drei Sternen unten stammt der größte von einem sehr alten Tom Tas-Stanzen, die kleinere hab ich dazu geschnitten und auf den grössten Stern geklebt.

zondag 15 november 2020

KerstlabelIk heb kort geleden de stempels van Whimsy Stamps ontdekt en wat zijn die leuk!! Ik heb er de afgelopen dagen een paar kerstkaarten mee gemaakt en dit schattige kaboutertje is er één van. Echt supergaaf om hiermee te werken. Hij is afgedrukt met StazOn inkt en ingekleurd met Spectrum Noir illustrators. Daarna uitgeknipt en op de achtergrond van het label geplakt (een stans van Leane Creatief). Op de achtergrond zie je gestempelde bomen van Stampin' Up! en aan weerskanten een gestanste boom, ook van Leane. Ik vond een 'enkel' label een beetje kaal, dus heb ik er nog een bij gemaakt en deze met lintjes aan de voorste vastgemaakt. Hierop kon ik mooi de tekst stempelen! Alweer een kaart klaar voor december. De voorraad groeit!

http://kaartjes-inspiratie-challenges-blog.blogspot.com/ (5/12)
http://kreativtanten-challenge.blogspot.com/ (30/11)
http://countryviewchallenges.blogspot.com (30/11)

I recently discovered the stamps of Whimsy Stamps and they are so nice !! I have made a few Christmas cards with it over the past few days and this cute gnome is one of them. Really great to work with. It is stamped with StazOn ink and colored with Spectrum Noir illustrators. Then cut out and glued to the background of the tag (a die from Leane Creatief). In the background you can see stamped trees from Stampin 'Up! and two die-cut ones on either side, also from Leane. I thought a single tag was not enough, so I added another one and tied it to the front one with ribbons. I could nicely stamp the text on it! Another card ready for December and the stock is growing!

Ich habe kürzlich die Stempel von Whimsy Stamps entdeckt und sie sind so süss!! Ich habe in den letzten Tagen ein paar Weihnachtskarten damit gemacht und dieser süße Gnom ist einer davon. Wirklich toll, damit zu arbeiten. Es wurde mit StazOn gestempelt und mit Spectrum Noir-Illustratoren koloriert. Dann ausgeschnitten und auf den Hintergrund des Tags geklebt (ein Stanzmotiv von Leane Creatief). Im Hintergrund sind gestempelte Bäume von Stampin 'Up! und auch zwei ausgestanzte (auch von Leane). Ich fand ein einzelnes Tag nicht ganz komplett, also fügte ich ein weiteres hinzu und band es mit Bändern an der Vorderseite fest. Ich konnte den Text schön darauf stempeln! Eine weitere Karte fertig für Dezember und der Vorrat wird allmählig grösser!

donderdag 12 november 2020

Kerstliedjes


Sinds kort ben ik echt in de stemming voor het maken van kerstkaarten. December komt dichterbij, dus daar zal het wel aan liggen! Maar het is ook niet zo gek als je alle leuke materialen ziet waarmee je kerst- en winterkaarten kunt maken. En dan bedoel ik vooral stempels, want daar ben ik helemaal aan 'verslaafd'! De stempels van Gerda Steiner zijn zo ontzettend leuk, daar smelt je bij weg! Voor deze kaart heb ik de achtergrond bestempeld met bomen van Stampin' Up! en een lantaarn van Leane Creatief. De diertjes zijn apart gestempeld en ingekleurd met illustrators van Spectrum Noir, uitgeknipt en op de voorgrond geplakt. De sneeuw komt uit een tube Puffy verf.

http://mijnhobbyhonkchallenges.blogspot.com (15/11)
 https://www.welovechocolatebaroque.uk/  (3/12)
http://creativecraftcottage.blogspot.com (30/11)

Recently I am really in the mood for making Christmas cards. December is getting closer, so that must be it! But it is also not surprising when you see all the nice materials with which you can make Christmas and winter cards. And I mainly mean stamps, because I am completely 'addicted' to them! Gerda Steiner's stamps are so much fun, they make you melt away! For this card I stamped the background with trees from Stampin 'Up! and a lantern by Leane Creatief. The animals are stamped separately and colored with illustrators from Spectrum Noir, cut out and pasted in the foreground. The snow comes from a tube of Puffy paint.

Seit kurzem bin ich wirklich in der Stimmung, Weihnachtskarten zu machen. Der Dezember rückt näher, also das muss wohl die Ursache sein! Es ist aber auch nicht verwunderlich, wenn man all die schönen Materialien sieht, mit denen man Weihnachts- und Winterkarten machen kann. Und ich meine hauptsächlich Stempel, weil ich ich das Stempeln so gerne mag! Gerda Steiners Stempel machen so viel Spaß, dass man einfach davon dahinschmelzen könnte! Für diese Karte habe ich den Hintergrund mit Bäumen von Stampin 'Up! und eine Laterne von Leane Creatief gestempelt. Die Tiere wurden separat gestempelt und mit Illustrators von Spectrum Noir koloriert, ausgeschnitten und in den Vordergrund geklebt. Der Schnee kommt aus einer Tube Puffy-Paint.

dinsdag 10 november 2020

BeterschapEen paar weken geleden moest mijn zus opgenomen worden voor een operatie: ze kreeg een pacemaker. Ze is al haar hele leven hartpatiënt en heeft talloze keren in het ziekenhuis gelegen. Nu had ze weer ernstige problemen en een pacemaker zou de beste optie zijn. Je zou denken, dat ze wel een poosje in het ziekenhuis zou liggen, maar nee, na 2 dagen was ze alweer thuis. Het is nu moeilijk om op bezoek te gaan vanwege de Covid 19 toestanden, maar ook vanwege de afstand van ruim 250 km. We sturen regelmatig app-jes en deze beterschapskaart is ook naar haar toe gegaan. 
Ik heb bomen van Stampin' Up! op de achtergrond gestempeld en vooraan staat een gestempeld muisje van de Country Companions. Het is ingekleurd met Spectrum Noir blends, uitgeknipt en met foamtape vastgezet, zodat het een beetje naar voren komt. Het hekje is trouwens van Crafty Individuals en de gestanste tekst van Leane Creatief.
http://hobbyvisiondt.blogspot.com (18/11)
http://kraftychickschallenge.blogspot.com (11/11)

A few weeks ago my sister had to be admitted for surgery: she was given a pacemaker. She has been a heart patient all her life and has been hospitalized numerous times. Now she had serious problems again and a pacemaker would be the best option. You would think that she would be in hospital for a while, but no, after 2 days she was back home. It is now difficult to visit because of the Covid 19 conditions, but also because of the distance of over 250 km. We regularly send apps and this 'get well' card has also gone to her. I have trees from Stampin 'Up! stamped in the background and in front is a stamped mouse from the Country Companions. It is colored with Spectrum Noir blends, cut out and fixed with foam tape, so that it comes out a bit. By the way, the gate is by Crafty Individuals and the punched text by Leane Creatief.
Vor einigen Wochen musste meine Schwester zur Operation in's Krankenhaus: sie bekam einen Pacemaker (Herzschrittmacher). Sie war ihr ganzes Leben lang eine Herzpatientin und wurde mehrfach in ihrem Leben ins Krankenhaus eingeliefert. Jetzt hatte sie wieder ernsthafte Probleme und ein Pacemaker wäre die beste Option. Man würde denken, dass sie für eine Weile im Krankenhaus liegen sollte, aber nein, nach 2 Tagen war sie wieder zu Hause. Aufgrund der Bedingungen für Covid 19, aber auch wegen der Entfernung von über 250 km ist es jetzt schwierig sie zu besuchen. Wir senden regelmäßig Apps und diese Gute-Besserung-Karte ist auch an sie gegangen. Ich habe Stampin 'Up! Bäume im Hintergrund gestempelt und vorne ist eine gestempelte Maus der Country Companions geklebt. Es ist mit Spectrum Noir Blends koloriert, ausgeschnitten und mit Schaumstoffband fixiert, so dass es etwas herauskommt. Das Gitter ist übrigens von Crafty Individuals und der gestanzte Text von Leane Creatief.

zondag 8 november 2020

Koolmeesjes wensen Fijne Feestdagen


Vandaag laat ik een kerstkaart zien die met papierrestjes is gemaakt. De afbeeldingen komen uit 'Mijn Hobbykaart'  en het model van de kaart vond ik op internet. Ik vind het zo leuk, dat de cirkel in het midden rond kan draaien en dat je aan de achterkant dan de tekst leest.
De kaart is trouwens ook in het tijdschrift te zien, want, ik heb de kaart al gemaakt voordat het blad uitkwam. Ik mag er namelijk regelmatig mijn steentjes (lees: kaarten)  aan bijdragen en dat vind ik superleuk! 
Ik had wat restjes mintgroen karton en die heb ik geëmbost met de folder Swiss dots van Provocraft. Een vierkantje groen dessinpapier in stroken gesneden voor de zijkanten en cirkels gestanst van een restje groen papier met stipjes. Die zie je op de zijkanten en onderaan. Alles is bewerkt met Distress ink Vintage Photo. Al met al is dat puzzelen met kleine papiertjes best leuk!
Today I am showing a christmascard made with scraps of paper. The images come from the craftmagazine 'Mijn Hobbykaart' and I found the shape of the card on the internet. 
I like it, that the circle in the center can turn, and you see the text on the other side.
By the way, it is also described in the magazine, but I made the card before the magazine came out. I can regularly contribute my cards to be published and I think that's great fun! 
I had some scraps of mint green cardboard and I embossed it with the folder Swiss dots from Provocraft. A square of green patterned paper cut into strips for the sides and diecut circles from scraps of green dotted paper. You can see it on the sides and at the bottom. Everything has been edited with Distress ink Vintage Photo. All in all, puzzling with small pieces of paper is quite fun!

Heute zeige ich eine Weihnachtskarte arte aus Papierresten. Die Bilder stammen von der Zeitschrift  'Mijn Hobbykaart' und ich habe das Modell der Karte im Internet gefunden. 
Mir gefällt es dass der Kreis in der Mitte drehen kann und dass man an der Rückseite dann den Text lesen kann.
Übrigens ist es auch in der Zeitschrift beschrieben, aber ich habe die Karte gemacht, bevor die Zeitschrift herauskam. Ich kann regelmäßig meinen Beitrag leisten (lesen: Karten) und ich denke, das macht großen Spaß! 
Ich hatte ein paar Reste mintgrünen Kartons und habe ihn mit dem Prägefolder Swiss Dots von Provocraft geprägt. Ein Quadrat aus grünem Designpapier hab ich in Streifen geschnitten für die Seiten und die Kreise ausgestanzt aus grünen Papierresten mit weissen Punkten. Die siehst Du an den Seiten und unten. Alles wurde mit Distress Ink Vintage Photo bearbeitet. Alles in allem macht es Spaß, mit kleinen Papierresten zu werkeln!

vrijdag 6 november 2020

Thanks


Het is de maand van 'Thanksgiving' in Amerika. Hier wordt het niet gevierd, maar een bedankkaart  wordt bij gelegenheid wel gewaardeerd! Zoals jullie misschien wel weten zijn egeltjes mijn meest favoriete dieren, dus toen ik een digi van onderstaande sponsor mocht kiezen voor de nieuwe challenge van http://scrapping4funchallenges.blogspot.com was de keus niet moeilijk. Ik heb de afbeelding ingekleurd met blends en uitgeknipt. De achtergrond is gemaakt met Distress Ink en veel water. De gestanste tekst is van Sizzix en de gestempelde takjes zijn van Stampin' Up!


It's Thanksgiving month in America. It is not celebrated here, but a thank you card is appreciated on occasion! As you may know hedgehogs are my most favorite animals, so when I got to choose a digi from the sponsor above for the new challenge of http://scrapping4funchallenges.blogspot.com, the choice was not difficult. I colored the image with blends and cut it out. The background is made with Distress Ink and a lot of water. The die-cut text is from Sizzix and the stamped branches are from Stampin 'Up!

Es ist Thanksgiving-Monat in Amerika. Es wird hier nicht gefeiert, aber gelegentlich wird eine Danke Schön Karte geschätzt! Wie Du vielleicht weisst, sind Igel meine Lieblingstiere. Als ich für die neue Herausforderung von http://scrapping4funchallenges.blogspot.com einen Digi vom oben stehenden Sponsor auswählen durfte, war das nicht schwierig. Ich habe das Bild mit Blends koloriert und ausgeschnitten. Der Hintergrund wurd mit Distress Ink und viel Wasser gemacht. Der gestanzte Text stammt von Sizzix und die gestempelten Zweige von Stampin 'Up!


woensdag 4 november 2020

Kerstpost


Ja, ik kom 'op stoom' wat betreft het maken van kerstkaarten! Deze schattige stempel van Andrea Norris komt prachtig uit op een langwerpige kaart en ik heb er een sneeuwlandschapje bij gemaakt. Het formaat van de kaart heb ik eigenlijk nog nooit gebruikt maar ik kreeg het idee, toen ik de challenge zag van Mijn Hobbyhonk. Leuk! De stempel is ingekleurd met blends, uitgeknipt en op de achtergrond geplakt. Ik heb zelf een sjabloontje gemaakt voor de bergen, de bomen zijn van Leane Creatief en de iglo is een uitgestanste cirkel die ik doormidden heb gesneden. Daarin heb ik het steentjesmotief geëmbost. Tot slot kwamen er nog sneeuwvlokken bij: met VersaMark afgedrukt en geëmbost met wit embossingpoeder. Wat glitterende Stickles en snow effect van Nellie Snellen maken het winters plaatje compleet.
     https://mijnhobbyhonkchallenges.blogspot.com/ (15/11)

Yes, I'm in the mood now when it comes to making Christmas cards! This cute image by Andrea Norris looks great on an oblong card and I added a snowy landscape. I have never actually used the format of the card, but I got the idea when I saw the challenge from Mijn Hobbyhonk. Fun! The stamp is colored with blends, cut out and pasted on the background. I made a template for the mountains myself, the trees are by Leane Creatief and the igloo is a punched-out circle that I cut in half. I embossed the stone motif in it. Finally, snowflakes were added: stamped with VersaMark and embossed with white embossing powder. Some glittering Stickles and snow effect by Nellie Snellen complete the winter picture.

Ja, endlich geht es gut voran wenn es darum geht, Weihnachtskarten zu machen! Dieses süße Motiv von Andrea Norris sieht auf einer länglichen Karte großartig aus und ich habe eine Schneelandschaft hinzugefügt. Ich habe das Format der Karte noch nie verwendet, aber ich kam auf die Idee, als ich die Herausforderung von Mijn Hobbyhonk sah. Das macht Spaß! Das Motiv wurde mit Blends koloriert, ausgeschnitten und auf den Hintergrund geklebt. Ich habe selbst eine Vorlage für die Berge gemacht, die Bäume stammen von Leane Creatief und das Iglu ist ein ausgestanzter Kreis, den ich in zwei Hälften geschnitten habe. Ich habe das Steinmotiv darin geprägt. Schließlich wurden Schneeflocken hinzugefügt: mit VersaMark gestempelt und mit weißem Embossingpulver embosst. Einige glitzernde Stickles und der Schnee effekt von Nellie Snellen runden das Winterbild ab.

zondag 1 november 2020

Kameel


Wat weten de dames van de Liftchallenge toch altijd originele techniekjes te bedenken of te vinden. Dit was er ook weer één waar ik me wel aan wilde wagen, en ik moet eerlijk zeggen dat het makkelijk lijkt, maar dat is het niet! Het gebeurt me niet vaak dat ik wel 5 pogingen moet doen om tevreden te zijn met het resultaat!! Ik heb geprobeerd de vlek op fotokarton te maken en ook op glad wit karton, maar het ging niet zoals ik wilde. Op wat ruwer (poreuzer) karton lukte het beter en dit is het geworden. Ik heb de 'vlek' met blauwe Brusho gemaakt en er later een heel klein beetje geel bij gedaan. De kameel en ster zijn van Leane Creatief en de gestempelde tekst is van Crafter's Companion

                                              http://carabbiemomentsofcraft.blogspot.com (4/11)

The ladies of the Liftchallenge always know how to come up with or find original techniques. This was another one I wanted to try, and I have to say that it seems easy, but that's not it at all! It doesn't often happen to me that I have to make 5 attempts to be satisfied with the result!! I tried on photo cardstock and on smooth white cardstock, but it didn't work out the way I wanted. It worked better on rougher (more porous) cardboard and this is what it has become. I made the 'stain' with blue Brusho and later added a little bit of yellow. The camel and star are from Leane Creatief and the stamped text is from Crafter's Companions.

Die Damen der Lift Challenge finden immer wieder originelle Techniken und dies war eine in die ich mich wagen wollte. Ich muss sagen, es scheint sehr einfach, aber das ist es nicht! Es kommt mir nicht oft vor, dass ich 5 Versuche machen muss, um mit dem Ergebnis zufrieden zu sein!! Ich habe es auf Fotokarton und auf glattem weißem Karton versucht, aber es hat nicht so geklappt, wie ich es wollte. Es funktionierte besser auf rauerem (poröserem) Karton und dies ist es geworden. Ich habe den 'Fleck' mit blauem Brusho gemacht und später ein bisschen Gelb hinzugefügt. Das Kamel und der Stern stammen von Leane Creatief und der gestempelte Text stammt von Crafter's Companions.

vrijdag 30 oktober 2020

KerstgnomesIk zag dat ik weer een nieuwe volger heb: Gina, van harte welkom op mijn blog!!
Vorige week was ik bij mijn dochter Yvonne op bezoek en we hebben een paar uurtjes samen zitten knutselen: wel op 1,5 m afstand natuurlijk! We zijn allebei dol op kaarten maken, maar hebben heel andere stijlen en materialen in huis, dus het is leuk om dan eens met andere spullen bezig te zijn. Yvonne heeft natuurlijk alles van Stampin' Up! omdat ze daar demo van is en workshops geeft. Ik heb de gnomes gekozen om deze kerstkaart ermee te maken. Op de achtergrond een rijtje kerstbomen gestempeld en de gnomes ingekleurd, uitgeknipt en erbij geplakt. ook het dessinpapier is van SU. De takjes heb ik er later thuis bij geplakt en zijn stansjes van Leane Creatief en Nellie Snellen. 


I see that Gina is my new follower and I wish you a warm welcome!
Last week I visited my daughter Yvonne and we spent a few hours cardmaking together: at a distance of 1.5 m of course! We both love cardmaking, but we make them in very different styles. We both have got a lot of materials in stash,and it is nice to work with the different things we have. Yvonne has got everything from Stampin 'Up! brand, because she is a demo and she arrange workshops (but not now, because of Covid 19). I have chosen the gnomes to make this Christmas card. In the background I stamped a row of Christmas trees and the gnomes are colored, cut out and glued on. The design paper is also from SU. Later I added the twigs at home and they are diecuts by Leane Creatief and Nellie Snellen.
 
Ich hab gesehen dass Gina mein Blog folgen möchte und ich sag ein herzliches Willkommen!
Letzte Woche war ich bei meiner Tochter Yvonne zu Besuch und wir haben ein paar Stunden zusammen gebastelt: natürlich in einer Entfernung von 1,5 M! Wir beide lieben es, Karten zu machen, aber wir haben sehr unterschiedliche Stile und Materialien im Haus, deshalb ist es schön, mit verschiedenen Dingen zu arbeiten. Yvonne hat alles von Stampin 'Up! weil sie eine Demo davon ist und Workshops gibt (nur nicht jetzt, wegen Covid 19). Ich habe die Zwerge ausgewählt, um diese Weihnachtskarte damit zu machen. Im Hintergrund hab ich eine Reihe von Weihnachtsbäumen gestempelt und die Zwerge koloriert, ausgeschnitten und aufgeklebt. Das Designpapier stammt ebenfalls von SU. Ich habe die Zweige später zu Hause aufgeklebt und es sind Stanzmotive von Leane Creatief und Nellie Snellen.

woensdag 28 oktober 2020

Paddenstoelen


Je ziet nu overal paddenstoelen, maar de rode met witte stippen zijn toch wel de mooiste! Ik heb in mijn map nog diverse oude knipvellen waarop deze paddenstoelen staan en een ervan heb ik voor deze kaart gebruikt. Erachter zit een cirkel van Marianne Design en eronder een stans van Joy! Crafts. Hier heb ik nog een lintje met stippen achter geplakt. Het dessinpapier komt ook uit mijn voorraad en het heeft geen merk, maar het paste wel mooi bij het herfstthema. De kaart gaat naar een kennis die deze week zijn verjaardag viert.
                                                        http://girlzcreativecrafts.blogspot.com (14/11)
                                                        http://de-egel.blogspot.com (4/11)
                                                        http://daranddiane.blogspot.com (4/11)
                                                        http://allsortschallenge.blogspot.com (30/10)
                                                        http://craftyhazelnutspatternedpaper.blogspot.com (31/10)

You now see mushrooms everywhere, but the red with white dots are the most beautiful! In my stash I still have several old cutting sheets on which these mushrooms are and I used one of the images for this card. Behind it is a circle of Marianne Design and underneath it a diecut of Joy! Crafts. I also have attached a ribbon. The design paper is from my stock and it has no brand, but it went well with it. The card is meant for a good friend who is celebrating his birthday this week.

Jetzt sieht man überall Pilze in der Natur aber die Rote mit weissen Tüpchen sind doch am schönsten! Ich hab einige alte Schneidblätter in meinem Ordner, die diese Pilze enthalten, und ich habe eines davon für diese Karte verwendet. Dahinter befindet sich ein Kreis von Marianne Design und darunter ein Stanzmotiv von Joy!Crafts. Hier habe ich auch ein Band angebracht. Das Designpapier ist ebenfalls aus meinem Vorrat und hat keine Marke, aber es hat gut zum Herbstthema gepasst. Die Karte geht an einem Freund der diese Woche Geburtstag feiert.

zondag 25 oktober 2020

Herfstkabouter


Ja, we hebben weer pompoenen gehaald: ons jaarlijkse bezoekje aan de boer hier in de omgeving  was niet voor niets want hij had er nog heel veel liggen! Op de foto's hieronder zie je maar een klein gedeelte en erboven zie je een rek met klompen. Deze 83-jarige boer heeft naast pompoenen kweken ook een creatieve hobby: het beschilderen en decoreren van klompen!! Hij heeft er inmiddels honderden bewerkt en het ziet er echt spectaculair uit! Naast de collectie die je hier ziet hangt ook binnen de schuur er vol mee. Zo leuk!
 

En dan mijn kaart: ook met een pompoen die ik gemaakt heb van 3 uitgestanste ovalen. Aan weerskanten zie je geëmboste stroken met eikeltjes en de kabouter is gestempeld met bruine Memento inkt en ingekleurd met blends. Alle materialen zijn van Leane Creatief.

http://pixiescraftyworkshop.blogspot.com (31/10)

Yes, we have got pumpkins again: our annual visit to the farmer here in the area was not without reason because he still had a lot of them! In the pictures above you only see a small part of the pumpkins and above them you see a rack with clogs. In addition to growing pumpkins, this 83-year-old farmer also has a creative hobby: painting and decorating clogs !! He has now edited hundreds of them and it looks really spectacular! In addition to the collection that you see on the first picture, his shed is also full of pumpkins and clogs. So nice to see!

And then my card: also with a pumpkin that I made from 3 diecut ovals. On both sides you see embossed strips with acorns and the gnome is stamped with brown Memento ink onto a leftover of watercolor paper. I colored with blends, fussycut the image and attached it onto the card.. All materials are from Leane Creatief.

Ja, wir haben wieder Kürbisse gekauft: unser jährlicher Besuch beim Bauern hier in der Gegend war nicht umsonst, weil er noch viele davon hatte! Auf den Fotos siehst Du nur einen kleinen Teil davon und über die Kürbisse siehst Du ein Gestell mit vielen Holzschuhen. Der 83-jährige Bauer baut nicht nur Kürbisse an, sondern hat auch ein kreatives Hobby: Holzschuhe malen und dekorieren!! Er hat jetzt Hunderte davon bearbeitet und es sieht wirklich spektakulär aus! Auch der Schuppen hängt voll damit und es ist wirklich toll das anzuschauen!
Und dann meine Karte: auch mit einem Kürbis, den ich aus 3 ausgestanzten Ovalen gemacht habe. Auf beiden Seiten sehen Sie geprägte Streifen mit Eicheln und der Gnom ist mit brauner Memento-Tinte gestempelt und mit Mischungen gefärbt. Alle Materialien stammen von Leane Creatief.

vrijdag 23 oktober 2020

Kleine kalkoen

 


Zie hem daar nu zitten tussen de pompoenen: een kleine kalkoen die misschien geen leuke vooruitzichten heeft. In Amerika is het immers traditie dat in de herfst, met Thanksgiving, kalkoen wordt gegeten en dat wil je zo'n kleintje toch niet aandoen....! Ik vind de digi van Oddball Art wel lief en ik heb hem gekregen om er voor de nieuwe challenge van http://scrapping4funchallenges.blogspot.com een kaart mee te maken. De afbeelding is ingekleurd met blends en illustrators van Spectrum Noir en ik heb er met witte gelpen wat accentjes op gezet. Het geschulpte ovaal is van Leane Creatief en de bloemen en blaadjes komen uit mijn voorraad. De vlindertjes zijn geponst met een oude Tom Tas pons. Ik heb het voorblad van de kaart in drieën gesneden en er transparant sheet (mica) achter geplakt. Daar doorheen zie je heel oud, merkloos dessinpapier, dat dus aan de binnenkant zit.Well, just look at him, sitting there among the pumpkins: a little turkey that may not have a nice outlook into the future. Because in America it is tradition that in the fall, on Thanksgiving, turkey is eaten and you don't want to do that to such a little one, do you??  Still, the digi of Oddball Art is so cute and I got it to use it, to make a card for the new challenge of http://scrapping4funchallenges.blogspot.com. The image is colored with blends and illustrators from Spectrum Noir and I put some accents on it with white gel pen. The scalloped oval is from Leane Creatief and the flowers and leaves come from my stock. The butterflies are punched with an old Tom Tas punch. I cut the front sheet of the card in three  pieces and glued transparent sheet (mica) behind it. Through it you can see very old, unbranded design paper, which is attached on the inside.

Da sitst er zwischen den Kürbissen: ein kleiner Truthahn, der vielleicht keine schöne Aussicht hat. Schließlich ist es in Amerika Tradition, dass im Herbst zu Thanksgiving Truthahn gegessen wird, und das möchte man so einem Kleinen doch gar nicht antun ...! Trotzdem ist der Digi von Oddball Art süß und ich habe es bekommen um eine Karte damit zu werkeln für den neuen Challenge von http://scrapping4funchallenges.blogspot.com. Das Bild ist mit Blends und Illustrators von Spectrum Noir koloriert, und ich habe mit einem weißen Gelstift einige Akzente darauf gesetzt. Das Oval ist eine Stanze von Leane Creatief und die Blüten und Blätter stammen aus meinem Bestand. Die Schmetterlinge wurden mit einem alten Stanzen von Tom Tas ausgestanzt. Ich habe das vordere Blatt der Karte in drei Teile geschnitten und ein transparentes Blatt (Mica) dahinter geklebt. Da hindurch siehst Du sehr altes Designpapier ohne Markenzeichen, das ich an der Innenseite aufgeklebt habe.

zaterdag 17 oktober 2020

Mijn pompoen


Mijn map met plaatjes van de Country Companions kwam weer van pas! Ik heb niets met Halloween, maar ik heb toch een paar kaarten met dit thema gemaakt. Toen ik het plaatje weer tegenkwam was ik 'verkocht': hier moest ik toch iets mee doen, want hij is leuk, of niet dan?! Ik heb eerst de achtergrond gemaakt met Distress Ink. Toen een  kasteel en bergen van Leane Creatief uit zwart karton gestanst en erbij geplakt. De gestempelde takken zijn van Katzelkraft en de piepkleine vleermuisjes zijn van Stampin' Up!

 http://diesruschallenge.blogspot.com (29/10)
My folder with pictures from the Country Companions came in handy again! As a fact we don't celebrate Halloween at all, but I made a few cards with this theme anyway. I found some images and this is one of these, and it's nice, isn't it ?! I first created the background with Distress Ink. Then a castle and mountains by Leane Creatief were diecut out of black cardboard and attached to the card. The stamped branches are from Katzelkraft and the tiny bats are from Stampin 'Up!

Mein Ordner mit Bildern von den Country Companions hat sich wieder als nützlich erwiesen! Ich bin gar kein Fan von Halloween, aber trotzdem hab ich ein paar Karten mit diesem Thema gemacht und dieses Bild dafür gefunden. Es ist wirklich süss, nicht wahr ?! Ich habe den Hintergrund zuerst mit Distress Ink erstellt. Dann wurden eine Burg und Berge von Leane Creatief aus schwarzem Karton ausgestanzt und aufgeklebt. Die gestempelten Zweige stammen von Katzelkraft und die winzigen Fledermäuse sind von Stampin 'Up!

woensdag 14 oktober 2020

Vosje


 Ik ben al bijna 4 jaar bezig om voor alle kleinkinderen een borduurwerk van de Efteling te maken. Ik ben met de laatste bezig en ik schat zo, dat het mei/juni volgend jaar klaar zal zijn en dan krijgen ze het allemaal tegelijk cadeau. Ik borduur meestal alleen in de avonduren, want stil voor de TV zitten vind ik maar niks! Het werk is ca. 40 x 100 cm groot en er zijn 136 kleuren in verwerkt. Een hele grote, maar wel superleuke klus! Hieronder zie je een foto van een van de drie borduurwerken die al in de kast liggen, alleen de linkerkant met de Sprookjesboom is hiervan nog niet klaar, maar intussen dus wel. Op de 2e foto zie je de details wat beter.
Natuurlijk blijven er restjes garen over en maak ik tussendoor ook wel iets anders, zoals bijv. deze kaart met een vosje (patroontje van Rico Design). Ik heb de gaatjes in het papier met een stans van Marianne Design gemaakt. De boom op de achtergrond is van Sizzix.
I have been making embroidery of the Efteling (a Fairytale and funpark in The Netherlands, just like Disneyworld) for all 4 grandchildren for almost 4 years now. I am working on the last one and I estimate that it will be ready in May / June next year and all 4 will get it all at the same time. The work measures approx. 40 x 100 cm and contains 136 colors. A very super fun job! Above you can see a large photo - and a detail pic of an embroidery that is almost finished.
 Of course there are leftovers of yarn and I also make something else in between, such as this card with a fox (pattern by Rico Design). I made the holes in the paper with a Marianne Design die. The tree in the background is from Sizzix.

Ich mache seit fast 4 Jahren Stickereien von dem Efteling (ein grosser Park in Den Niederlanden, genauso wie Disneyland) für alle 4 Enkelkinder. Ich arbeite an dem letzten und ich schätze, dass es im Mai / Juni nächsten Jahres fertig sein wird. Sie werden das Werk alle zur gleichen Zeit bekommen. Die Arbeit misst ca. 40 x 100 cm und enthält 136 Farben. Ein super lustiger Job! Oben siehst Du ein großes - und auch ein Detailfoto einer fast fertigen Stickerei. 
Natürlich gibt es Garnreste und ich mache dazwischen auch noch etwas anderes, wie diese Karte mit einem Fuchs (Muster von Rico Design). Ich habe die Löcher im Papier mit einem Marianne Design Stanzen gemacht. Der Baum im Hintergrund stammt von Sizzix.

maandag 12 oktober 2020

Herfstkrans


Wat hebben we toch donkere en natte dagen! Ik word er soms een beetje somber van en wat is dan de beste remedie? In de hobbykamer lekker aan de slag met kleurrijke kaarten. Ik heb mijn mappen met plaatjes eens doorgekeken en kwam heel oude knipvellen tegen met prachtige paddenstoelen en heb daarmee een paar kaarten gemaakt. Dit is er een van. Ik heb er wat gestanste eikels en blaadjes bij geplakt en een vlindertje vrolijkt de boel nog een beetje meer op. Hieronder zie je een paar foto's van echte paddenstoelen. Ze zijn nog van vorig jaar, maar ik blijf ze mooi vinden!

http://daranddiane.blogspot.com (20/10)
 

Since a few weeks we have a lot of dark and wet days and sometimes it makes me a bit sad. What is the best remedy? Get started in my hobby room with colorful cards. I looked through my folders with pictures and came across very old cutting sheets with beautiful mushrooms and made a few cards. This is one of them. I glued some diecut acorns and leaves in the corners and a colorful butterfly brightens it up a bit more. Above you can see a few photos of real mushrooms. They are from last year, but I still like them a lot!

Es scheint so, als bringe das Wetter jetzt nur dunkle und nasse Tage! Manchmal macht das mich ein bisschen traurig und was ist das beste Heilmittel? Im Hobbyzimmer bunte Karten basteln! Ich hab mal durch meine Ordner geschaut und stieß auf sehr alte Ausschneidebogen mit schönen Pilzen und hab damit einige Karten gemacht. Dies ist einer davon. Ich habe ein paar gestanzte Eicheln und Blätter in die Ecken geklebt und ein bunter Schmetterling hellt die Dinge ein bisschen mehr auf. Oben siehst Du  einige Fotos von echten Pilzen. Sie sind aus dem letzten Jahr, aber ich finde sie immer noch sehr schön!

vrijdag 9 oktober 2020

Winter wishes


Het is gelukkig nog lang geen winter, alhoewel ik eigenlijk liever sneeuw heb dan al die regen van de laatste weken. Maar ja: mijn moeder zei altijd: je krijgt het allemaal gratis, dus niet zeuren...
De kinderen op mijn kaart hebben in ieder geval het grootste plezier in de sneeuw. Het is een digi van de sponsor (zie hieronder) van de nieuwe challenge van http://scrapping4funchallenges.blogspot.com, waarbij je een stans en ook enkele woorden op je kaart moet gebruiken. Ik heb gekozen voor kerstbomen van Leane Creatief en een heel oud tekststempeltje. De kindjes zijn ingekleurd met blends.
                                                                  

Fortunately, it is still far from winter, although I actually prefer snow than all that rain of the last weeks. But my mother always said: you get it all for free, so don't complain ... In any case, the children on my card have the greatest fun in the snow. It is a digi from the sponsor (see above) of the new challenge from http://scrapping4funchallenges.blogspot.com, where you have to use a die and also some words on your card. I opted for Leane Creatief Christmas trees and a very old text stamp. The children are colored with blends.

Zum Glück dauert es noch Weile bis es wieder Winter wird, obwohl ich Schnee dem ganzen Regen der letzten Wochen vorziehe. Na ja, meine Mutter hat immer gesagt: Du bekommst das alles kostenlos, also beschwere dich nicht ... 
Auf jeden Fall haben die Kinder auf meiner Karte den größten Spaß im Schnee. Es ist eine Digi des Sponsors (siehe oben) der neuen Herausforderung von http://scrapping4funchallenges.blogspot.com, bei der man einen Stanzen und auch einige Wörter auf der Karte verwenden muss. Ich entschied mich für Leane Creatief Weihnachtsbäume und einen sehr alten Textstempel. Die Kinder sind mit Blends koloriert.


maandag 5 oktober 2020

Singing in the...snow!


Het is nog lang geen kerst en winter, maar langzamerhand moet ik toch eens serieus aan kerstkaarten gaan denken. Heel af en toe maak ik er een tussendoor, maar als het oktober wordt, krijg ik toch een beetje de kriebels. Dus hier is er een die ik afgelopen week heb gemaakt met een stans van Studio Light, ijskristallen van Joy!Crafts en Memory Box en een afbeelding van mijn favoriete diertjes van de Country Companions. Als ik zo'n leuke kaart heb gemaakt vind ik het bijna jammer om hem te versturen. Hebben jullie dat ook?
 http://diesruschallenge.blogspot.com (29/10)
http://allsortschallenge.blogspot.com (9/10)


It is stil a few months to go to Christmas and winter, but gradually I have to seriously start thinking about Christmas cards. Every now and then I make one during the year, but when it comes tot October, I get a bit crafting-jitters. So here's a card I made last week with a die from Studio Light, ice crystals from Joy! Crafts and Memory Box, and a picture of my favorite animals from the Country Companions. When I have made such a nice card, I almost regret sending it. Do you have that feeling too?

Es dauert noch einige Monate bis Weihnachten und Winter, aber nach und nach muss ich ernsthaft über Weihnachtskarten nachdenken. Hin und wieder mache ich mal eine, aber wenn es Oktober ist, bekomme ich ein bisschen mehr Lust zum basteln von diesen Karten. Hier ist eine, die ich letzte Woche gewerkelt habe mit einem Stanzen von Studio Light, Eiskristallen von Joy! Crafts und Memory Box und einem Bild meiner Lieblingstiere von den Country Companions. Wenn ich eine so schöne Karte gemacht habe, bereue ich es fast, dass ich sie mal abschicken muss. Ist das bei Euch auch so?

vrijdag 2 oktober 2020

Op mijn bankje


Wat zijn de stempels van Penny Black toch lief! Ik heb de stempel van dit schattige meisje niet zelf, maar heb de afdruk ooit gekregen en hij was met bruine Memento gestempeld. Ik kleur heel graag met blends en dat heb ik hier dus ook gedaan. Ik heb de kleuren een beetje rustig gehouden en ik hou sowieso wel van natuurlijke tinten. Het uitknippen was wel even een dingetje, maar het is gelukt. Het uitgestanste bankje van Marianne Design past er precies bij! Op de achtergrond staan wat bomen van Leane Creatief en ik heb een 'struik' gemaakt van een oud stansje van MD.
 http://pennybfriendssaturdaychallenge.blogspot.com (2/10)
http://creativecraftcottage.blogspot.com (3/10)

I love the Penny Black stamps a lot! I don't have this cute girl's stamp myself, but got the print once and it was stamped with brown Memento. I really like to color with blends and that's what I did here. I've kept the colors a bit 'natural' and I like these tones anyway. Cutting it out was a bit of a thing, but it worked. The diecut bench from Marianne Design fits exactly! In the background are some trees from Leane Creatief and I made a 'bush' from an old MD die.

Die Stempel von Penny Black sind alle so süss! Ich habe diesen Mädchenstempel leider nicht selbst, aber ich habe den Abdruck einmal bekommen und er wurde mit braunem Memento Stempelkissen gestempelt. Ich koloriere sehr gerne mit Blends und das habe ich hier gemacht. Ich habe die Farben etwas ruhig gehalten und mag sowieso natürliche Töne. Das heraus zus chneiden war ein bisschen eine Sache, aber es hat funktioniert. Die ausgestanzte Bank von Marianne Design passt genau dazu! Im Hintergrund sind einige Bäume von Leane Creatief und ich habe einen 'Busch' aus einem alten MD Stanzen gemacht.

woensdag 30 september 2020

Heel klein plaatje


 Wat doe je met een piepklein plaatje dat echt te leuk is om weg te doen? Het komt uit een paperpad van Melissa Frances, waarvan ik heel veel dessinpapier heb gebruikt voor het maken van 'romantische' en vintage kaarten. Dit plaatje bleef liggen omdat ik niet goed wist, wat ik ermee zou doen. Tot nu toe dan...Ik heb het met een vierkante stans van Sizzix uitgestanst en er een iets groter vierkant achter geplakt. Daarachter kwam nog ander gestanst motief en zo kreeg het geheel vanzelf wat meer 'body'. De voorkant van de kaart is helemaal beplakt met vellum dat met bloemen is bedrukt, de vlinders zijn van Joy!Crafts en de klimop van Marianne Design.

http://kaartjes-inspiratie-challenges-blog.blogspot.com (3/10)

What to do with a tiny picture that is really too nice to get rid of? It comes from a paperpad by Melissa Frances, of which I used a lot of design paper to make 'romantic' and vintage cards. This image was left because I didn't know what to do with it. Until now ... I diecut it out with a square die from Sizzix and glued a slightly larger square behind it. Behind that came another die-cut motif and so the whole thing got more 'body' automatically. The front of the card is completely covered with vellum printed with flowers, the butterflies are from Joy! Crafts and the ivy from Marianne Design.

Was macht man mit einem winzigen Bild, das wirklich zu lieb ist um weg zu werfen? Es stammt von einem Papierbogen von Melissa Frances, von dem ich viel Designpapier verwendet habe, um 'romantische' und Vintage-Karten herzustellen. Dieses Bild blieb liegen, weil ich nicht wusste, was ich damit machen sollte. Bis jetzt! Ich habe es mit einem quadratischen Stanzen von Sizzix ausgestanzt und ein etwas größeres Quadrat dahinter geklebt. Dahinter steckt ein weiteres gestanztes Motiv und so bekam das Ganze ein bisschen mehr "Body". Die Vorderseite der Karte ist vollständig mit Pergament bedeckt, das mit Blumen bedruckt ist. Die Schmetterlinge stammen von Joy! Crafts und der Efeu von Marianne Design.


maandag 28 september 2020

Herfstelfje


We kunnen er niet omheen: afgelopen week ineens van de zomer, pats-boem in de herfst. Nou. dat is wel even wennen na zoveel mooi weer! Maar elk seizoen heeft zijn charme en de herfst komt met heel veel warme kleuren, zoals natuurlijk van de blaadjes, maar ook van pompoenen en paddenstoelen. Je ziet ze overal weer verschijnen. Alleen jammer dat het maar zo kort duurt! Ik leg elk jaar weer een aantal pompoenen bij en in het huis en dat ziet er dan echt gezellig uit! Ik ben ook met herfstkaarten aan de slag gegaan en heb een achtergrond gemaakt met een stencil van Tim Holtz. Daarop kwam de afbeelding van een elfje dat ik al heel lang heb. De pompoenen zijn ook al 'oud' en komen uit heel oude knipvelletjes van Marianne Design. De paddenstoelen zijn gestempeld, ingekleurd en erbij geplakt.

We cannot ignore it: suddenly last week summer turned into in autumn. Well. that takes some getting used to after so much good weather! But every season has its charm and autumn comes with a lot of warm colors, such as of the leaves, but also pumpkins and mushrooms. You see them reappear everywhere. Too bad it only lasts so short! Every year I put a number of pumpkins around and in the house and it looks really nice! I also started working with autumn cards and made a background with a stencil by Tim Holtz. Then came the picture of a fairy that I have had for a long time. The pumpkins are also 'old' and come from cutting sheets by Marianne Design. The mushrooms are stamped, colored and added to the scene.

 Wir können es nicht ignorieren: plötzlich letzte Woche hat der Sommer uns verlassen und ist es  Herbst geworden. Da muss ich mich wirklich daran gewöhnen nach so viel schönem Wetter! Aber jede Jahreszeit hat ihren Reiz und der Herbst bringt viele warme Farben mit sich, wie zum Beispiel die Blätter, aber auch Kürbisse und Pilze. Sie tauchen jetzt überall wieder auf. Es ist eigentlich schade, dass es nur so kurz dauert! Jedes Jahr lege ich eine Reihe von Kürbissen in und um das Haus und es sieht wirklich gut aus! Ich hab auch angefangen Herbstkarten zu werkeln und für diese einen Hintergrund gemacht mit einer Schablone von Tim Holtz. Dann kam das Bild eines Elfen, das ich schon lange hatte. Die Kürbisse sind ebenfalls "alt" und stammen aus Ausschneidebogen von Marianne Design. Die Pilze wurden gestempelt, koloriert und aufgeklebt.