zondag 25 juli 2021

BBQ


Het was de afgelopen week perfect weer voor een barbeque. Na  heel veel regen en overstromingen konden we opgelucht adem halen en weer naar buiten. Maar wat is het vreselijk voor de mensen in Zuid Limburg, België en Duitsland: de ellende daar is niet te overzien. Het is bijna niet voor te stellen dat we er een paar weken geleden nog een weekje op vakantie waren en toen 30 gr. hadden. Heel veel sterkte aan iedereen die daar woont en we komen over een poosje heel graag weer naar jullie mooie omgeving!
En dan mijn kaart die ik met materialen van Leane Creatief heb gemaakt.  De uiltjes zijn gestempeld en de bbq en schort zijn stansjes. Ik heb alles ingekleurd met markers en het is een lekker zomers tafereeltje geworden, toch?


Last week the weather was perfect for a barbecue. After a lot of rain and flooding we could breathe a sigh of relief and go outside again. But how terrible it is for the people in our country in South Limburg, and in Belgium and Germany: the misery there is just terrible. It is hard to imagine that a few weeks ago we were there on holiday for a week and then had 30 gr. C. We wish everyone the best who lives there and we would love to come back to your beautiful area in a while! 
And then my card that I made with materials from Leane Creatief. The owls are stamped and the bbq and apron are diecuts. I colored with markers and it has become a nice summer scene, isn't it?

Letzte Woche war das Wetter perfekt zum Grillen. Nach viel Regen und Überschwemmungen konnten wir aufatmen und wieder nach draußen gehen. Aber wie schrecklich es ist für die Menschen in unserem Land in Süd-Limburg, und auch in Belgien und Deutschland. Das Elend dort ist gar nicht übersehbar. Kaum vorstellbar, dass wir vor ein paar Wochen eine Woche im Urlaub waren und dann 30 gr. C. hätten. Wir wünschen alles Gute an die Menschen die dort leben und wir werden gerne bald wieder in Ihre schöne Gegend Urlaub machen! 
Und dann meine Karte, die ich mit Materialien von Leane Creatief gemacht habe. Die Eulen sind gestempelt und der Grill und die Schürze sind Stanzmotive. Ich hab alles koloriert mit Markern und es ist eine echte sommerliche Szene geworden, nichtwahr?

vrijdag 23 juli 2021

Blauwe robotSoms is het moeilijk om een kaart voor een jongen te bedenken, en daarin ben ik vast niet de enige! Maar als je een ventje kent dat gek is op robots, auto's en de kleur blauw, dan heb je wel een uitgangspunt. Ik kreeg als DT lid van http://scrapping4funchallenges.blogspot.com de digi van deze robot voor de nieuwe challenge en heb toen alles maar met elkaar gecombineerd. De kaart viel eigenlijk een beetje 'blauwer' uit dan de bedoeling was, maar dat mocht de pret niet drukken. De VW auto is een stans van Leane Creatief, de zilveren 'raderen'' zijn van Joy!Crafts en de raderen op de achergrond heb ik aangebracht via een stencil van Tim Holtz.  De kleine man was helemaal blij met de kaart en daar gaat het toch om!

https://countryviewchallenges.blogspot.com/ (30/7)

Sometimes it's hard to come up with a card for a boy, and I'm sure I'm not alone! But if you know a little guy who is crazy about robots, cars and the color blue, then you have a starting point. As a DT member of http://scrapping4funchallenges.blogspot.com I got the digi of this robot for the new challenge and then I combined everything together. The card actually turned out a bit 'bluer' than intended, but that didn't spoil the fun. The VW car is a diecut from Leane Creatief, the silver 'wheels' are from Joy!Crafts and I applied wheels in the background by using a stencil from Tim Holtz. The little man was very happy with the card and that's what matters!

Manchmal fällt es schon schwer, eine Karte für einen Jungen zu kreiern, und ich bin sicher, ich bin nicht die einzige! Aber wenn man einen kleinen Jungen kennt der verrückt ist nach Robotern, Autos und der Farbe Blau, dann hat man einen Ansatzpunkt. Als DT-Mitglied von http://scrapping4funchallenges.blogspot.com habe ich den Digi dieses Roboters für die neue Challenge bekommen und dann alles zusammengefügt. Die Karte ist tatsächlich etwas "blauer" als beabsichtigt ausgefallen, aber das hat den Spaß nicht verdorben. Das VW Auto ist ein Stanzmotiv von Leane Creatief, die silbernen 'Räder' sind von Joy!Crafts und ich habe die Räder im Hintergrund mit einer Schablone von Tim Holtz aufgetragen. Der kleine Mann hat sich sehr über die Karte gefreut und darauf kommt es ja an!

dinsdag 20 juli 2021

ZeebewonersDeze kaart heb ik vorig jaar al gemaakt maar nog niet laten zien, dus dat wordt een keer tijd! Ik vind het model van deze boxkaart altijd heel leuk, want je kunt er een mooi doorkijkje van maken. En dat heb ik gedaan met een zeetafereeltje. De plaatjes komen uit het tijdschrift Mijn Hobbykaart en daar is de kaart (samen met nog een andere) ook in te zien geweest. Ik heb de kaarten nl. op verzoek van de uitgever gemaakt, al een paar maanden voordat het tijdschrift uitkwam. De plaatjes werden aangeleverd en het kaartmodel mocht ik zelf kiezen. Het is altijd even puzzelen wat je met de plaatjes moet doen, maar ik ben wel tevreden met het resultaat. 
I made this card last year but haven't shown it yet, so it's about time! I always really like the model of this box card, because you can make a nice dimensional view of it. And I did that with a sea scene. The pictures come from the magazine Mijn Hobbykaart and the card (along with another one) was featured in that magazine. I made the cards at the request of the publisher, a few months before the magazine came out. The pictures were delivered and I was allowed to choose the card model myself. It is always a bit of a puzzle what to do with the pictures, but I am satisfied with the result.

Ich habe diese Karte letztes Jahr fertig gestellt, aber noch nicht gezeigt, also ist es an der Zeit! Das Modell dieser Boxkarte gefällt mir immer sehr gut, weil man eine schöne 3D-Ansicht davon machen kann. Und das habe ich mit einer Meeresszene gemacht. Die Bilder stammen aus der Zeitschrift Mijn Hobbykaart und die Karte (zusammen mit einer anderen) wurde in dieser Zeitschrift vorgestellt. Die Karten habe ich auf Wunsch des Herausgebers einige Monate vor Erscheinen des Magazins angefertigt. Die Bilder wurden geliefert und das Kartenmodell durfte ich mir selbst aussuchen. Ich muss dann immer ein bisschen ausdenken was ich mit den Bildern machen soll, aber mit dem Ergebnis bin ich doch zufrieden.

zaterdag 17 juli 2021

Vriendinnen 

Na de kaart van gisteren laat ik er nog een zien die met ruitjespapier heb gemaakt, maar deze is heel wat eenvoudiger! Ik had zoveel restjes van dit papier op tafel liggen dat ik nog even door ben gegaan. De stempelafdruk van de meisjes is van Stampin'Up! Hij is ingekleurd met blends in kleuren die bij het papier passen en daarna uitgeknipt. Ik heb een aantal van dit soort stempels en vind ze allemaal even leuk. Ze komen dan ook best wel regelmatig uit de kast om er iets mee te doen.

http://daranddiane.blogspot.com (19/7)
https://traumfabrik-challenge.blogspot.com/

After yesterday's card, I'll show you another one I which made with gingham paper, but this one is a lot simpler! I had so many leftovers of gingham papers on the table that I kept on going. The stamp of the girls is from Stampin' Up! It is colored with blends in colors that match the paper and then fussycut out. I have several of these kind of stamps and like them all equally. They come out quite regularly to do something crafty with it.

Nach der gestrigen Karte zeige ich noch eine, die ich mit diesem papier gemacht habe, aber diese Karte ist viel einfacher! Ich hatte so viele Reste dieses Papiers auf dem Tisch, dass ich weiter gemacht habe. Der Stempel der Mädels ist von Stampin' Up! und wurde mit blends gefärbt, die zum Papier passen, und dann ausgeschnitten. Ich habe mehrere dieser Art von Stempeln und mag sie alle gleich. Sie kommen ziemlich regelmäßig aus dem Schrank heraus, um eine Karte damit zu machen.

vrijdag 16 juli 2021

Ruitjes...


Dit was leuk: spelen met allerlei restjes ruitjespapier! Ik heb een grote mand vol restjes en daar heb ik er heel wat in gevonden. Och, ik ben nu eenmaal iemand die nooit iets weg kan gooien en wie wat bewaart....ja: die heeft wat. Dus heb ik een 'grasveld' met bloemetjes gemaakt waar een gestempeld en uitgeknipt jongetje van Leane Creatief een plekje heeft gevonden, samen met een leuke teckel van Stampin Up! Het vogeltje en vogelhuisje zijn stempels van Studio Light. Zoals je ziet is alles uitgeknipt en opgeplakt. De zon en de wolken zijn stansjes van LC en de bloemetjes zijn geponst met een oude pons van Tom Tas.


This was big fun: playing with all kinds of scraps of gingham paper! I have a large basket full of leftovers and I have found quite a few in it. Oh, I'm just someone who can never throw anything away and it is true: all you can keep in stash will be useful someday! So I made a 'lawn' with flowers where a stamped and fussycut boy from Leane Creatief has found a place to sit down, along with a nice dachshund from Stampin Up! The bird and birdhouse are stamps from Studio Light. As you can see everything has been fussycut and pasted on. Except for the sun and clouds, because those are diecuts from LC. The small flowers come from an old Tom Tas punch.

Das hat Spaß gemacht: mit allen möglichen Papierresten zu spielen! Ich habe einen großen Korb voller Reste und habe einige darin gefunden für diese Karte. Naja, ich bin eben jemand, der nie etwas wegwerfen kann und wer was behält, der hat immer was vorhanden. Also habe ich ein 'Rasenfeld' mit Blumen angelegt, wo ein gestempelter und ausgeschnittener Junge von Leane Creatief Platz gefunden hat, zusammen mit seinem lieben Dackel von Stampin Up! Der Vogel und das Vogelhaus sind Stempel von Studio Light. Wie Dus siehst, wurde alles ausgeschnitten und aufgeklebt. Außer die Sonne und Wolken, denn das sind Stanzmotive von  LC.

woensdag 14 juli 2021

Hi there! Vandaag begint een nieuwe challenge bij http://thesisterhoodofcrafters.blogspot.com waar ik sinds een poosje lid ben van het DT. De opdracht is deze keer: maak een kaart met embossing. En dat doe ik graag, maar eigenlijk veel te weinig! Ik heb een doos vol mooie folders en ik vind dit één van de mooiste omdat het motief zo lekker dik in het kaartenkarton gedrukt wordt. Om het goed te laten uitkomen heb ik de kaart verder eenvoudig gehouden met een stempelafdrukje van Penny Black dat ik heb ingekleurd met markers. De achtergrond is gemaakt met Distress ink. De tekst heb ik afgedrukt op een gestanste cirkel van Sizzix en erachter zit nog een geschulpte cirkel van Marianne Design. Ik heb het op de kaart vastgezet met dik foamtape, zodat het er lekker dik bovenop zit!Today a new challenge starts at http://thesisterhoodofcrafters.blogspot.com where I have been a member of the DT for a while now. The assignment this time is: make a card with embossing. And I like to do that, but actually far too little! I have a box full of nice embossingfolders and I think this is one of the most beautiful because the motif is printed so nice and thick in the cardstock. To make it stand out, I kept the card simple with a stamp of Penny Black that I colored with markers. I made the background with Distress Ink. I stamped the text onto a Sizzix diecut circle and behind this one I attached a diecut a scallopped circle from Marianne Design. I secured it to the card with thick foam tape, so it came nice and thick on top!


Heute startet eine neue Challenge auf   http://thesisterhoodofcrafters.blogspot.com wo ich seit einiger Zeit Mitglied des DT bin. Die Aufgabe lautet diesmal: Karte mit Prägung herstellen. Und das mache ich gerne, aber eigentlich viel zu wenig! Ich habe eine Schachtel voller Prägen und ich finde diese eine der schönsten, weil das Motiv so schön dick im Karton gedruckt wird. Um sie hervorzuheben, habe ich die Karte mit einem Stempel in Penny Black schlicht gehalten. Ich hab es mit Markers koloriert und hab den Hintergrind mit Distress Ink gemacht. Ich hab den Text auf einen gestanzten Kreis von Sizzix gestempelt und dahinter noch einen Kreis von Marianne Design geklebt. Ich habe das Ganze mit dickem Schaumstoffband an der Karte befestigt.

zondag 11 juli 2021

Vakantie in Nederland


Als je vakantie in Nederland hebt dan kan het bijna niet anders: je pakt zeker wel een keer de fiets om op pad te gaan. We waren een paar weken geleden in Gulpen/Zuid Limburg, maar toen hebben we ze maar thuis gelaten, want bij meer dan 30 graden is heuvel op en af rijden niet lekker ontspannend om te doen als je thuis alleen maar 'vlak' gewend bent. Maar in onze omgeving rijden we wel heel wat kilometers!
Deze vader met zijn zoontje genieten ook van een tochtje door een echt Hollands landschap. Het is een oude stempel van Stampin' Up! en hij is gecombineerd met huisjes, een molen en een fiets van Joy!Crafts. Alles is ingekleurd met Distress Ink (achtergrond) en blends (motiefjes) en ik heb er een soort tag van gemaakt. Ook de achterkant is bewerkt, en het geheel is in een bewerkte envelop naar een goede vriendin in Zwitserland gegaan. Wat het hele resultaat van dit alles is laat ik een andere keer zien. 

 http://2sistersontheblog.blogspot.com (31/7)

If you're on holiday in the Netherlands, you will definitely take the bike to go out. We were in Gulpen/South Limburg a few weeks ago, but then we left the bikes at home, because at more than 30 degrees driving up and down the hills is not very relaxing to do if you are only used to 'flat countryside' at home. But in our own living area we drive a lot of kilometers! 
This father and his son also enjoy a trip through a real Dutch landscape. It's an old stamp from Stampin' Up! and it is combined with Joy!Crafts houses, a windmill and a bicycle. Everything is colored with Distress Ink (background) and blends (motifs) and I made a kind of tag out of it. The back is also edited, and the whole creation was sent to a good friend in Switzerland in a processed envelope. What the whole result of all this is I will show another time.

Wenn man in den Niederlanden Urlaub macht, ist es fast unvermeidlich: man wird auf jeden Fall das Fahrrad mitnehmen, um auszugehen. Wir waren vor ein paar Wochen in Gulpen/Süd-Limburg, haben die Fahrräder dann aber zu Hause gelassen, denn bei über 30 Grad ist Bergauf- und Bergabfahren nicht sehr erholsam, wenn man zu Hause nur „flach“ gewohnt ist. Aber in unserer Gegend fahren wir viele Kilometer! 
Dieser Vater und sein Sohn genießen auch einen Tour durch eine echte niederländische Landschaft. Es ist ein alter Stempel von Stampin' Up! und wurde mit Joy!Crafts-Häusern, einer Windmühle und einem Fahrrad kombiniert. Alles ist mit Distress Ink (Hintergrund) und Blends (Motive) koloriert und ich habe eine Art Tag daraus gemacht. Auch die Rückseite ist bearbeitet, und das Ganze ging in einem bearbeiteten Umschlag an einen guten Freund in der Schweiz. Was das ganze Ergebnis davon ist, werde ich ein andermal zeigen.

vrijdag 9 juli 2021

Verjaardag

                                      

Morgen is Henry, mijn man jarig en we hebben voor het eerst weer familie en een aantal vrienden uitgenodigd om dit met ons te vieren. We doen het nog steeds wel in 'groepen' zodat het niet te druk wordt, maar het is echt fijn dat we weer met wat meer mensen samen kunnen zijn!
De Bugaboo lieveheersbeestjes op mijn kaart hebben in ieder geval wel zin in! Ik heb deze kaart niet voor Henry gemaakt, want ik vond de afbeelding wel leuk, maar nou niet bepaald geschikt voor hem. Wat ik wel voor hem maakte laat ik een andere keer zien. Nu is eerst deze aan de beurt omdat de nieuwe challenge begint van http://scrapping4funchallenges.blogspot.com. Er wordt een verjaardagskaart gevraagd en dat is niet zo moeilijk, toch? Mijn afbeelding is ingekleurd met blends en ik heb er de vorm van een tag aan gegeven.
 


Tomorrow is Henrys (my husband's) birthday and for the first time we have invited family and some friends to celebrate with us. We still do it in 'groups' so it doesn't get too busy, but it's really nice that we can be together again with some more people! 
The Bugaboo ladybugs on my card are certainly looking forward to it! I didn't make this card for Henry, because I liked the image, but it didn't exactly suit him. What I did make for him I'll show you another time. Now I am showing this card because the new challenge starts from http://scrapping4funchallenges.blogspot.com. A birthday card is requested and that's not hard, is it? My image has been colored with blends and I have given it the shape of a tag.

Morgen hat Henry, mein Mann, Geburtstag und zum ersten Mal haben wir Familie und ein paar Freunde eingeladen, mit uns zu feiern. Wir machen das immer noch in 'Gruppen', damit es nicht zu voll wird, aber es ist wirklich schön, dass wir mit einigen mehr Leuten zusammen sein können! 
Die Bugaboo Marienkäfer auf meiner Karte freuen sich bestimmt schon drauf! Ich habe diese Karte aber nicht für Henry gemacht. Das Bild gefiel mir schon, aber es passte nicht gerade zu ihm. Was ich für ihn gemacht habe, zeige ich ein anderes Mal. Jetzt ist zuerst diese Karte an der Reihe, denn die neue Herausforderung beginnt bei http://scrapping4funcallenges.blogspot.com. Eine Geburtstagskarte wird verlangt und das ist gar nicht so schwer, oder? Mein Bild wurde mit Blends koloriert und ich hab die Karte in Form eines Tags geschnitten.

woensdag 7 juli 2021

Vintage vlinders


Ik ben nog even verder op de 'vintage toer' gegaan, want afgelopen week had ik ineens de smaak weer te pakken! Het weer is ook niet bepaald zomers, dus neem ik nu rustig de tijd om wat 'bewerkelijke' kaarten in elkaar te zetten. Ik heb voor de achtergrond  de 'lace' stempel van Stampin' Up! afgedrukt met VersaMark en geëmbost met Clear embossingpoeder. Daarna alles ingewreven met Distress Ink, waardoor het mooie motief weer tevoorschijn kwam. Er kwamen een oud plaatje en een bloementoef en wat stansjes van takjes van Marianne Design bij en ik vond ook nog nostalgisch kant en een houten vlindertje bij de voorraad. Het was echt leuk om op deze manier lekker bezig te zijn!

I went a little further on the 'vintage tour', because last week I suddenly was in that mood again! The weather isn't like summer either, so I'm taking some time now to put together some 'vintage' cards, which always take more time than making stamped cards. I used Stampin' Up!'s 'lace' stamp for the background, stamped with VersaMark and embossed with Clear embossing powder. Then rubbed everything with Distress Ink, so that the motif came out beautifully. An old picture and a flower tuft and some diecuts of twigs from Marianne Design were added and I also found beautiful nostalgic lace and a wooden butterfly. It was really nice to have fun in this way!

Ich bin auf der 'Vintage-Tour' noch etwas weiter gegangen, denn letzte Woche hatte ich plötzlich wieder soviel Spass daran! Da das Wetter auch nicht gerade sommerlich ist, nehme ich mir jetzt etwas Zeit, um ein paar 'Karten zusammenzustellen für die man etwas mehr Zeit braucht. Für den Hintergrund habe ich den „Lace“-Stempel von Stampin' Up! verwendet. gestempelt mit VersaMark und embosst mit Clear Embossing Powder. Dann alles mit Distress Ink eingerieben, damit das Motiv schön herauskam. Ein altes Bild und ein Blumenbüschel und einige gestanzte Zweige von Marianne Design kamen hinzu und ich fand auch schöne nostalgische Spitze und einen Holzschmetterling. Es war wirklich schön, auf diese Weise mal wieder eine Karte zu basteln!

maandag 5 juli 2021

Koffietijd


 Ik heb me weer eens aan een vintagekaart gewaagd! Er was een tijd dat ik dit soort kaarten het allerliefst maakte, maar sinds ik het stempelen heb ontdekt is het een beetje op de achtergrond geraakt. Ik heb nog heel veel vintage papier, dus dat moet ook een keer gebruikt worden, toch? Dus aan de slag met Basic Grey papier, een uurwerk van Marianne Design en plaatjes uit de voorraad. Echte koffieboontjes bleven niet zomaar plakken, dus daar moest het lijmpistool bij gebruikt worden. De losse lettertjes van Koffietijd heb ik in een doosje terug gevonden waar het hele alfabet in zit. Goed dat ik dat (weer) weet, want die kan ik natuurlijk ook op andere kaarten gebruiken. Zo kom je nog eens wat tegen!

http://girlzcreativecrafts.blogspot.com (14/7)

http://diesruschallenge.blogspot.com (13/7)

I've tried to make a vintage card again! There was a time when I loved making these kinds of cards, but since I discovered stamping it has kind of faded into the background. I still have a lot of vintage paper, so that has to be used at some point, isn't it? So I started working with paper from Basic Grey, a diecut clock from Marianne Design and coffeepictures from my stock. Real coffee beans did not just stick, so the glue gun had to be used. I found the loose letters of Koffietijd (Coffeetime) in a box that contains the entire alphabet. Good to know (again) that I have got them, because I can of course also use them on other cards. 

Ich habe mal wieder eine Vintage-Karte gebastelt! Es gab eine Zeit, in der ich es liebte, diese Art von Karten zu machen, aber seit ich das Stempeln entdeckt habe, ist es irgendwie in den Hintergrund geraten. Ich habe noch viel Vintage-Papier, also muss das irgendwann mal verwendet werden, oder? Also ran an Basic Grey Papier, einer Uhr von Marianne Design und Bildern von Kaffee aus dem Vorrat. Echte Kaffeebohnen konnte ich nicht mit Leim festkleben, also musste die Klebepistole zum Einsatz kommen. Ich fand die losen Buchstaben von Koffietijd (Kaffeezeit) in einer Schachtel, die das gesamte Alphabet enthält. Gut, dass ich das (wieder) weiss, denn ich kann die natürlich auch auf anderen Karten verwenden.

zaterdag 3 juli 2021

Sunset

 


Hiervan kom je toch helemaal in vakantie stemming? Ik vind de ondergaande zon aan zee echt altijd een belevenis en we hebben het op diverse plekken in de wereld kunnen zien, maar het meest nog in Zeeland als we daar op vakantie zijn. Maar echt: het is overal even mooi.....
Mijn kaart is naar Gail in Noorwegen gegaan en ik heb hem gemaakt met onderstaande kleuren.
Ik ben lid van de CCC (zie hieronder) en het was weer leuk om een kaart voor iemand te maken die je helemaal niet kent. De palmboom van Marianne Design heb ik een paar weken geleden online gekocht: ik had nog geen stans van zo'n boom, wel een paar (kleine) stempels. En ik vind een palm echt passen bij een tropisch 'plaatje', maar ook voor een kerstkaart kan hij goed gebruikt worden. Een goede investering vind ik zelf.... De achtergrond is gemaakt met Distress Ink, de vogels en de boot zijn van Stampin' Up!http://alessandrasangels.blogspot.com/ (7/7)

Does this really put you in a holiday mood? I always find the setting sun by the sea an great experience and we have been able to see it in various places in the world, but most of all in our province Zeeland when we are on holiday there. But really: it is equally beautiful everywhere..... My card went to Gail in Norway and I made it with the colors above. I'm a member of the CCC  and it was fun again to make a card for someone you don't know at all. I bought the palm tree from Marianne Design online a few weeks ago: I didn't have a die of such a tree yet, but I do have a few (small) stamps. And I think a palm really suits a tropical 'picture', but it can also be used well for a Christmas card. I think it's a good investment.... The background is made with Distress Ink, the birds and the boat are from Stampin' Up!

Mit dieser Karte kommt man wirklich in einer Urlaubsstimmung, oder? Ich finde die untergehende Sonne am Meer immer ein Erlebnis und wir konnten sie an verschiedenen Orten der Welt sehen, vor allem aber in unserer Provinz Zeeland, wenn wir dort Urlaub machen. Aber eigentlich ist es überall gleich schön..... Meine Karte ging an Gail in Norwegen und ich habe sie mit den obenstehenden Farben gemacht. Ich bin Mitglied des CCC  und es hat wieder Spaß gemacht, eine Karte für jemanden zu machen, den man überhaupt nicht kennt. Ich habe die Palme von Marianne Design vor ein paar Wochen online gekauft: Von so einem Baum hatte ich noch keinen Stanzmotiv, nur ein paar (kleine) Stempel. Und ich finde, eine Palme passt wirklich gut zu einem tropischen 'Bild', aber sie kann auch gut für eine Weihnachtskarte verwendet werden. Ich finde es ist ein guter Kauf.... Der Hintergrund ist mit Distress Ink gemacht, die Vögel und das Boot sind von Stampin' Up!

woensdag 30 juni 2021

Zomertijd


 Bij ons in de tuin staan de rozen nu volop in bloei en dat is echt prachtig om te zien. Het zijn allemaal klimrozen en het lijkt wel of het er dit jaar meer zijn dan ooit! Maar het is dan ook geweldig goed en groeizaam weer met al die warmte en regen erbij. Ik heb van mijn kaart een romantisch zomers 'plaatje' gemaakt en heb daarvoor dessinpapier van Melissa Frances gebruikt. Ik heb hiervan een bloc en losse onderdelen die erbij passen en omdat ik het zo mooi vind gebruik ik het maar heel weinig. Ik vind het gewoon jammer om alles in stukken te snijden en te knippen...Verkeerde zuinigheid misschien? Maar deze keer ben ik dan toch gezwicht en ik ben er een paar uurtjes lekker mee bezig geweest!

http://allsortschallenge.blogspot.com (2/7)
http://pammiesinkypinkieschallenges.blogspot.com/ (4/7)
http://frillyandfunkie.blogspot.com/ (13/7)

The roses in our garden are now in full bloom and that is really beautiful to see. They are all climbing roses and it seems that there are more than ever this year! But the weather is wonderfully good and fertile with all that heat and rain. I made a romantic summery 'picture' of my card and used Melissa Frances design papers. I have a big paperpad and loose parts that go with it and because I like it so much I use it very little. I just hate slicing and cutting all that beautiful pages... Maybe, these are wrong thoughts... But this time I used it and I spent a few great crafting hours working on it!
Die Rosen in unserem Garten sind jetzt in voller Blüte und das ist wirklich schön anzusehen. Es sind alle sind Kletterrosen und es scheint, dass es dieses Jahr mehr denn je gibt! Aber das Wetter ist ja  wunderbar gut und alles wächst so schnell bei all der Hitze und dem Regen. Ich habe von meiner Karte ein romantisch sommerliches 'Bild' gemacht und dazu Melissa Frances Designpapier verwendet. Ich habe einen Paperpad davon und lose Teile, die dazu gehören, und weil es mir so gut gefällt, benutze ich es sehr wenig. Ich hasse es einfach, alles zu zerschneiden... Falsch gedacht vielleicht... Aber diesmal habe ich trotzdem nachgegeben und ein paar Stunden daran gewerkelt!zondag 27 juni 2021

In love.....


Wat zou zich onder de zeespiegel allemaal afspelen? Worden vissen ook wel eens verliefd? Ik zou het niet weten!
Wij zijn twee keer met onze dochters in Australië geweest. De eerste keer zijn we met een camper langs de oostkust van Sydney in het zuiden naar Port Douglas in het noorden gereden. De tweede keer was nog mooier: eerst een kort bezoek aan mijn broer in Canberra, toen naar Melbourne gevlogen en vandaar met een camper via de Great Ocean Road, The Grampians en Barossa Valley naar Adelaide en vandaar helemaal naar het noorden: Uluru, Kakadu, Darwin, etc. (ruim 7.000 km!!). Tot slot van Darwin naar Cairns gevlogen en daar waren we nog een week in een prachtig tropisch resort. Beide keren hebben we ook een onvergetelijke excursie op het Great Barrier Reef gemaakt. De eerste keer waren we wel zeeziek op een 'glass bottom boat' toen we de onderwaterwereld onder onze voeten voorbij zagen komen en daar hielden we dus de 2e keer rekening mee! Het was allemaal erg indrukwekkend en we denken er nog heel vaak aan terug en het komt regelmatig in gesprekken met de dochters naar voren! Ze hopen het zelf met hun kinderen ooit ook te kunnen doen. 
De gestempelde vissen op mijn kaart zijn van Leane Creatief. Ik heb ze ingekleurd met blends en uitgeknipt. Ik heb diverse cirkels uit een enkele kaart gestanst bij wijze van 'bubbels' en de kaart gekleurd met water en Distress Ink. Ook de kleine detais zijn van LC. 
What is happening below sea level? Do fish ever fall in love, I wonder? I don't know!
We have been to Australia twice with our daughters. The first time we drove with a motorhome along the east coast from Sydney in the south to Port Douglas in the north. The second time was even better: first a short visit to my brother in Canberra, then flew to Melbourne and from there with a camper via the Great Ocean Road, The Grampians and Barossa Valley to Adelaide and to the north: Uluru, Kakadu, Darwin, etc. (more than 7,000 km!!). Finally we flew from Darwin to Cairns and there we were in a beautiful tropical resort for another week. Both times we also took an unforgettable excursion on the Great Barrier Reef. The first time we were seasick on a 'glass bottom boat' when we saw the underwater world pass under our feet and we took that into our minds for the second time! It was all very impressive and we think about it very often and it comes up regularly in conversations with the daughters! They hope one day to be able to do the same with their children. 
The stamped fish on my card are from Leane Creatief. I colored them in with blends and cut them out. I diecut out several circles from a single card as 'bubbles' and colored the card with water and Distress Ink. The small details are also from LC.

Was passiert alles unter dem Meeresspiegel? Verlieben sich Fische jemals? Ich weiss es nicht!
Wir waren mit unseren Töchtern zweimal in Australien. Das erste Mal fuhren wir mit einem Wohnmobil entlang der Ostküste von Sydney im Süden bis Port Douglas im Norden. Das zweite Mal war noch besser: erst ein kurzer Besuch bei meinem Bruder in Canberra, dann nach Melbourne geflogen und von dort mit dem Wohnmobil über die Great Ocean Road, The Grampians und Barossa Valley nach Adelaide und nach Norden: Uluru, Kakadu, Darwin, usw. (mehr als 7.000 km!!). Zum Schluss sind wir von Darwin nach Cairns geflogen und dort waren wir für eine weitere Woche in einem wunderschönen tropischen Resort. Beide Male haben wir auch einen unvergesslichen Ausflug am Great Barrier Reef gemacht. Das erste Mal waren wir seekrank auf einem „Glasbodenboot“, als wir die Unterwasserwelt unter unseren Füßen vorbeiziehen sahen und das haben wir beim zweiten Mal berücksichtigt! Es war alles sehr beeindruckend und wir denken sehr oft noch daran und es kommt regelmäßig in Gesprächen mit den Töchtern zur Sprache! Sie hoffen, es eines Tages mit ihren eigenen Kindern auch tun zu können. 
Die gestempelten Fische auf meiner Karte sind von Leane Creatief. Ich habe sie mit Blends eingefärbt und ausgeschnitten. Ich habe aus einer Karte mehrere Kreise als 'Blasen' ausgestanzt und die Karte mit Wasser und Distress Ink eingefärbt. Auch die kleinen Details sind von LC.

vrijdag 25 juni 2021

Zomerbloemen


Het was zo leuk om weer een keer de fantasie de vrije loop te laten en stempeltjes uit de kast te halen die eigenlijk helemaal niets met elkaar te maken hebben. Om daar dan een kaart van te maken die ik leuk vind: dat is een echte uitdaging! Ik heb eerst de achtergrond gemaakt met diverse gele tinten Distress Ink en water en er via een sjabloon met grijze inkt motieven op gezet. Daarna heb ik een hele oude rubberen stempel van een geschreven tekst erop afgedrukt: één helft links en de andere helft rechts  (merk weet ik niet meer). De bloemen zijn van Karen Joan en de vogels van Diny Sprakel, allebei uitgegeven bij Studio Light: alles ingekleurd met blends. Het is een lekker zomers kaartje geworden dat ik als DT lid heb gemaakt bestemd voor de nieuwe challenge van http://scrapping4funchallenges.blogspot.com.


It was so nice to let my imagination run again and to get stamps out of the cupboard that actually have nothing to do with each other. To turn this all into something I like: that's a nice challenge! I first made the background with various yellow shades of Distress Ink and applied some motivs with gray ink using a template. Then I printed a very old rubber stamp of a written text on it (brand I don't know). The flowers are by Karen Joan and the birds by Diny Sprakel, both published by Studio Light: all colored with blends. It has become a nice summer card, which I made as a DT member for the new challenge of http://scrapping4funchallenges.blogspot.com.

Es war so schön, meine Fantasie wieder freien Lauf zu lassen und Stempel aus dem Schrank hervor zu holen, die eigentlich nichts miteinander zu tun haben. Um daraus etwas zu machen, das mir gefällt: das ist eine schöne Herausforderung! Ich habe zuerst den Hintergrund mit verschiedenen Gelbtönen von Distress Ink gemacht und Motive mit grauer Tinte mit Verwendung einer Vorlage aufgetragen. Dann habe ich einen sehr alten Stempel mit einem geschriebenen Text darauf gestempelt (Marke kenn ich nicht). Die Blumen stammen von Karen Joan und die Vögel von Diny Sprakel, beide von Studio Light und alle mit Blends koloriert. Es ist eine schöne Sommerkarte geworden, die für die neue Herausforderung von http://scrapping4funchallenges.blogspot.com gedacht ist.

woensdag 23 juni 2021

Zwanen


 

We hebben een echte Hollandse zomer te pakken! Vorige week vielen de mussen van het dak van de hitte en nu hebben we flink wat regen... Maar ja: we krijgen het allemaal gratis en voor niets en daarom klaag ik niet! We zijn vorige week voor het eerst sinds lange tijd weer eens voor een korte vakantie in eigen land weg geweest en het was heerlijk om er even tussenuit te zijn. Het landschap was totaal anders dan op mijn kaart, want we waren in de Limburgse heuvels. Het was bijna te warm om lange wandelingen te maken, maar we hebben genoten!
Het Hollandse 'plaatje' op mijn kaart heb ik gemaakt als DT lid voor de nieuwe challenge van http://thesisterhoodofcrafters.blogspot.com.   De zwanen, rietpluimen en hoekmotieven zijn van Marianne Design, de kleine eendjes van Findit en een bloem van Leane Creatief. De molen van Joy!Crafts is gestempeld en ingekleurd met blends en Distress Ink. en het hele landschapje is uitgestanst met een stans van Sizzix/Tim Holtz. Veel verschillende merken maken samen een leuk kaart, niet dan?

 https://happylittlestampers.blogspot.com/ (30/6, Dies + Watercolour)

We are in for a real Dutch summer! Last week the sparrows almost fell from the rooftop because of the heat and now we have a lot of rain... But hey: we get it all for free and that's why I'm not complaining! Last week we went away for a short holiday in our own country for the first time in a long time and it was wonderful to get away from it all. The landscape was completely different than on my card, because we were in the hills of Limburg, in the very south of our country. It was almost too hot to take long walks, but we enjoyed it! 
The Dutch 'picture' on my card is made for the new challenge from http://thesisterhoodofcrafters.blogspot.com  with swans, reed plumes and corner motifs by Marianne Design, little ducks by Findit, and a flower by Leane Creatief. The Joy!Crafts windmill is stamped and colored with blends and Distress Ink. and the landscape is diecut with a Sizzix/Tim Holtz die. Many different brands can make a nice card together, don't they?

Wir haben jetzt einen echten niederländischen Sommer! Letzte Woche sind die Spatzen fast vom Dach herunter gefallen wegen der Hitze und jetzt haben wir viel Regen... Na ja: wir bekommen das alles umsonst und deswegen beschwere ich mich nicht! Letzte Woche waren wir zum ersten Mal seit langer Zeit wieder von zu Hause weg für einen Kurzurlaub in unserem eigenen Land und es war wunderbar, dem Alltag zu entfliehen. Die Landschaft war ganz anders als auf meiner Karte, da wir uns im Limburger Hügelland befanden. Für lange Spaziergänge war es fast zu heiß, aber wir haben es genossen! 
Die niederländische „Szene“ auf meiner Karte hab ich gemacht für den neuen Challenge von  http://thesisterhoodofcrafters.blogspot.com und sie besteht aus Schwänen, Schilffedern und Eckmotiven von Marianne Design, kleinen Enten von Findit und einer Blume von Leane Creatief. Die Joy!Crafts Mühle  ist gestempelt und mit Blends und Distress Ink eingefärbt. und die ganze Landschaft hab ich mit einem Sizzix/Tim Holtz Stanzen ausgestanzt. Viele verschiedene Marken machen zusammen eine schöne Karte, nicht wahr?

donderdag 17 juni 2021

Vuurtoren 

Een echt zomers plaatje met een vuurtoren aan zee en een zeilboot die op het water dobbert: dat geeft toch een echt vakantiegevoel! Ik hou er niet zo van om een hele dag aan het strand te liggen, maar een flinke wandeling langs de waterkant vind ik wel heel leuk. Een paar weken geleden hebben we dat bij Vlissingen nog gedaan en dat was echt fijn en het was de reis van 125 km. dubbel en dwars waard! Deze stempel van Nellie Snellen heb ik pas sinds kort en ik vind hem echt heel mooi. Ik maak heel graag kaarten met landschapjes erop die ik dan zelf samenstel, maar deze is (bijna) kant en klaar. Ik heb hem ingekleurd met Distress Ink en veel water en ik heb er ook wat blends bij gebruikt. De 'bergen' op de achtergrond heb ik er zelf met een zwarte stift bij getekend en het bootje van Stampin'Up! kreeg een plekje op het water. Ik heb het gestempelde deel met foamtape op een dubbele kaart vastgezet.

http://2sistersontheblog.blogspot.com (30/6)

A real summer picture with a lighthouse by the sea and a sailboat on the water: that gives a real holiday feeling! I don't like to lie on the beach all day long, but I do like a good walk along the waterfront. A few weeks ago we did that at Vlissingen and that was really nice and it was the journey of 125 km. well worth it! I bought this stamp of Nellie Snellen a few weeks ago and it reminds me of good times and I besides that, I always like cardmaking with nice landscapes. Often I create them by myself, but this one is so nice too. I coloured with Distress Ink and a lot of water and I also used some blends. I added the 'hills' in the background with a black marker and the small boat from Stampin' Up! got a spot on the water. I attached the scene with foamtape onto a card.

Ein echtes Sommerbild mit einem Leuchtturm am Meer und einem auf dem Wasser schaukelnden Segelboot: Das gibt echtes Urlaubsgefühl! Ich mag es nicht, den ganzen Tag am Strand zu liegen, aber ich mach gerne einen schönen Spaziergang entlang der Küste. Das haben wir vor ein paar Wochen in Vlissingen gemacht und das war wirklich schön und die 125 km Fahrt hat sich sehr gelohnt! Diesen Stempel von Nellie Snellen habe ich mit Distress Ink und viel Wasser koloriert und ich hab auch einige Blends verwendet. Ich habe die 'Berge' im Hintergrund mit einem schwarzen Marker hinzugefügt und das Stampin' Up! Boot hat einen Platz auf dem Wasser bekommen. Ich hab das Ganze mit Foamtape auf die Karte befestigt.


zaterdag 12 juni 2021

Just bee Happy!De bijtjes hebben het weer druk nu het volop zomer is. We hebben heel wat bloemen in onze tuin en ook hier vliegen ze af en aan! Afgelopen winter toen we heel veel binnen hebben gezeten, heeft mijn man een insectenhotel in elkaar gezet. Hij houdt niet zo van 'klein prutswerk' zoals hij onze kaartenhobby noemt, maar hij is wel heel handig met allerlei andere dingen! Hopelijk weten de beestjes het 'hotel' van de foto hieronder te vinden, dat zou leuk zijn!
Ook de grappige bijtjes van Woodware Craft op mijn kaart hebben er plezier in en ik vind ze echt superleuk! Ik heb ze, samen met de bijenkorf, afgedrukt met Memento inkt, ingekleurd met blends en uitgeknipt. Het dessinpapier van Action heb ik al een paar jaren in de kast liggen en het kwam nu goed van pas. Zoals je ziet kan de cirkel (van Sizzix) in het midden draaien en daarom kon ik er aan één kant een tekst op verwerken en aan de andere kant nog een bij. De gestanste honingraatmotiefjes zijn van Mery Cozijnsen (Joy!Crafts).
The bees are busy again now that summer is in full swing. We have a lot of flowers in our garden and they fly here too! Last winter, when we spent a lot of time indoors, my husband put together an insect hotel and hopefully the bugs will find it. That would be nice!
The funny bees from Woodware Craft on my card also enjoy summer and I really like them! I stamped them, along with the beehive, with Memento ink, colored them with blends and cut them out. I've had the Action design paper in my stash for a few years now and it came in handy. As you can see, the diecut circle (Sizzix) can rotate in the middle and that's why I was able to process a text on one side and another bee on the other side. The die-cut honeycomb motifs are by Mery Cozijnsen (Joy!Crafts).

Jetzt, wo der Sommer in vollem Gange ist, sind die Bienen wieder fleißig. Wir haben viele Blumen in unserem Garten und auch hier fliegen sie an und ab! Die lustigen Bienen von Woodware Craft auf meiner Karte genießen den Sommer auch und ich mag sie sehr! Ich habe sie zusammen mit dem Bienenstock mit Memento-Tinte gestempelt, mit Blends koloriert und ausgeschnitten. Ich habe das Designpapier von Action seit einigen Jahren in meinem Schrank und es hat sich jetzt als seht nützlich erwiesen. Wie Du siehst, kann sich der Kreis in der Mitte drehen und deshalb konnte ich auf der einen Seite einen Text und auf der anderen Seite eine weitere Biene verarbeiten. Die gestanzten Wabenmotive stammen von Mery Cozijnsen (Joy!Crafts).

vrijdag 11 juni 2021

A little birdie told me......


Ik heb in deze coronatijd best veel gelezen en we konden gelukkig bij de bibliotheek steeds boeken reserveren die we later af konden halen. Maar nu is de bieb weer open en kan ik zelf weer kiezen wat me leuk lijkt. Ik lees heel graag, maar in de zon (of de schaduw als het te warm wordt!) is het net even leuker. Het vogeltje van deze digi zit prinsheerlijk op een flinke stapel boeken en misschien zit er wel iets voor mij tussen. Ik lees graag waargebeurde verhalen, maar ook een goede detective is aan mij wel besteed. 
Voor mijn kaart heb ik de achtergrond bewerkt met Distress Ink en veel water. Er zijn takjes van Stampin' Up! op gestempeld en de tekst onderaan is van Tim Holtz. De klok is een oudje van Marianne Design. Het vogeltje en de boeken zijn ook met Distress Ink ingekleurd. Voor de nieuwe challenge van http://scrapping4funchallenges.blogspot.com mag je een kaart met een dier maken en kun je digi's winnen van de sponsor:
                                
http://frillyandfunkie.blogspot.com (15/6)
http://bizzybecsstore.blogspot.com/ (30/6)

It's really nice weather to sit in the sun with a book. I always like to read, but in the sun (or the shade if it gets too hot!) it's just that little bit more fun. The bird of this digi is sitting like a king on his throne on  a large pile of books and maybe he has got something to read for me. I like to read true stories, but I also like a good detective. For my card I edited the background with Distress Ink and lots of water. There are sprigs of Stampin' Up! stamped and the text at the bottom is by Tim Holtz. The clock is an old one by Marianne Design. The bird is and the books were also colored with Distress Ink and that was it. For the new challenge of http://scrapping4funchallenges.blogspot.com you can make a card with an animal and you can win digis from the sponsor.

Es ist wirklich schönes Wetter, um mit einem Buch in der Sonne zu sitzen. Ich lese immer gerne, aber in der Sonne (oder im Schatten, wenn es zu heiß wird!) macht es einfach ein bisschen mehr Spaß. Der Vogel dieses Digis bewacht einen großen Bücherstapel und vielleicht ist für mich etwas dazwischen. Ich lese gerne wahre Geschichten, aber ich mag auch einen guten Detektiv. Für meine Karte habe ich den Hintergrund mit Distress Ink und viel Wasser bearbeitet. Ich hab Zweige von Stampin' Up! gestempelt und der Text unten ist von Tim Holtz. Die Uhr ist eine alte von Marianne Design. Der Vogel und die Bücher wurden auch mit Distress Ink koloriert und das wars. Für die neue Challenge von http://scrapping4funchallenges.blogspot.com könnt ihr eine Karte mit einem Tier machen und Digis vom Sponsor gewinnen.

woensdag 9 juni 2021

Het regent.....

 
Er begint vandaag weer een nieuwe challenge bij http://thesisterhoodofcrafters.blogspot.com met het thema 'water'.  Nou, dat kun je natuurlijk op een heleboel manieren op een kaart verwerken. Ik heb gekozen voor regen, want dat hebben we in de maand mei meer dan genoeg gehad. Ik was echt blij dat juni begon met flink veel zonneschijn en we hebben dan ook meteen de fiets gepakt en hebben weer leuke tochtjes in de omgeving gemaakt. Eerst niet zo heel veel kilometers, want ook onze billen moeten er weer aan wennen om op een zadel te zitten en dat gaat nu eenmaal niet met korte ritjes naar het centrum van ons dorp!
Maar goed: het meisje dat ik online heb gevonden, vindt het niet zo erg dat het (weer) regent en wil het lieveheersbeestjes wel laten schuilen onder haar paraplu. Ze is ingekleurd met blends. De bomen op de achtergrond zijn van Nellie Snellen.

https://papercraft-challenges.blogspot.com/ (14/6)
http://bastel-traum.blogspot.com 13/6) #btchallenge101

A new challenge starts today at http://thesisterhoodofcrafters.blogspot.com with the theme 'water'. Well, of course you can process that on a card in a lot of ways. I opted for rain, because we had more than enough in the month of May. I was really happy that June started with a lot of sunshine and we immediately took the bike and made nice trips in the area again. Not so many kilometers at first, because our buttocks also have to get used to sitting on a saddle again and that is simply not possible with short trips to the center of our village! Anyway: the girl I found online doesn't mind the rain (again) and wants to let the ladybug take shelter under her umbrella. She is colored with blends. The trees in the background are by Nellie Snellen.

Eine neue Challenge startet heute auf http://thesisterhoodofcrafters.blogspot.com mit dem Thema 'Wasser'. Nun, natürlich kann man das auf viele Arten auf einer Karte verarbeiten. Ich habe mich für Regen entschieden, weil wir im Mai mehr als genug hatten. Ich habe mich sehr gefreut, dass der Juni mit viel Sonnenschein begonnen hat und wir gleich wieder mit dem Rad gefahren sind und wieder schöne Ausflüge in die Umgebung gemacht haben. Zuerst nicht so viele Kilometer, denn auch unser Gesäß muss sich erst wieder an das Sitzen auf einem Sattel gewöhnen und das geht bei kurzen Fahrten  ins Zentrum unseres Dorfes einfach nicht! Wie auch immer: Das Mädchen, das ich im Internet gefunden habe, hat nichts dagegen, dass es (wieder) regnet und möchte, dass die Marienkäfer unter ihrem Regenschirm Schutz suchen. Sie ist mit Blends gefärbt. Die Bäume im Hintergrund stammen von Nellie Snellen.


zondag 6 juni 2021

A magical day


Ik zag deze sketch een keer op Facebook en vond hem helemaal leuk om er papierrestjes voor te gebruiken. Ik heb een grote bak vol: allemaal netjes op kleur gesorteerd, dus ik hoefde niet lang te zoeken. Ik heb eerst de elfjes van Lavinia gestempeld en uitgeknipt. Toen een vel wit karton met blauwe inkt bewerkt en er met zilveren sturctuurpasta via een sjabloon sterren op aangebracht. Daaruit zijn de vierkantjes van Leane Creatief gestanst. De elfjes kwamen netjes in het midden en genieten van de sterren en de maan.

 http://allsortschallenge.blogspot.com (11/6)

I found this sketch once on Facebook and I really liked it for using scraps of paper for it. I have a large container full with these: all sorted by color, so I didn't have to search long for matching snippets. I first stamped and cut out Lavinia's fairies. Then I covered a sheet of white cardboard with blue Distress ink and applied stars with silver texture paste via a template. The squares of Leane Creatief have been diecut out of this. The fairies came neatly in the center and they enjoy the stars and the moon.

Ich habe diese Skizze einmal auf Facebook gesehen und sie hat mir sehr gefallen. Man kann ja so schön Papierreste dafür verwenden und ich habe einen großen Behälter voll: alles ordentlich nach Farbe sortiert, so dass ich nie lange suchen muss. Zuerst habe ich Lavinias Feen gestempelt und ausgeschnitten. Dann hab ich ein Blatt weißes Papier mit blauer Tinteangestrichen und trug Sterne mit silberner Texturpaste über eine Schablone auf. Daraus wurden die Quadrate von Leane Creatief ausgestanzt. Die Feen kamen in die Mitte und von dort aus geniessen sie die Sterne und den Mond.

vrijdag 4 juni 2021

Tea for two's Morgens drinken mijn man en ik graag koffie, maar 's middags hebben we altijd liever een kopje thee. Ik hou niet zo van smaakjes, behalve rooibos en zoethout en natuurlijk heel gewone thee. Iets lekkers erbij hebben we ook lang gedaan, maar ik moet eerlijk zeggen dat er in het laatste jaar ook bij mij wel corona kilo's bij gekomen zijn....Dus het eten van lekkers staat nu op een laag pitje! Gelukkig is het weer een stuk beter nu, zodat we met wandelen en fietsen er (hopelijk)  weer wat af kunnen krijgen...
Dit meisje vond ik online en ik vind haar zo snoezig met het dienblad vol lekkers! De sketch van de kaart komt van de Card Chain Challenge en ik heb hem zo goed mogelijk gemaakt met de gevraagde kleuren en indeling. Inmiddels heeft Julia in Amerika de kaart gekregen en ze was er blij mee. Het is leuk om elke maand een kaart te maken en die te sturen naar iemand die je helemaal niet kent. Hoe dat werkt kun je bij CCC ontdekken.
Thema's: Tea or coffee/Friendship/ embossing
sketch

Ik kreeg onderstaande kaart van Mia in Griekenland: heel anders gemaakt dus!
I got this card from Mia in Greece and she used the Friendship and embossing theme.We like to drink coffee in the morning, but we always prefer a cup of tea in the afternoon. I don't like flavors much, except rooibos and liquorice and of course very 'normal' black tea. We also did something nice, like cookies, for a long time, but I must honestly say that in the last year I have also gained corona kilos .... So the goodies stay in the cupboard  now! Fortunately, the weather is a lot better now, so that we can (hopefully) get some off weight by walking and cycling ... 
I found this girl online and I think she is so cute with the tray full of goodies!  I fussycut this little girl and the cupcakes and teabag.
The sketch of the card comes from the Card Chain Challenge and I made it so good as possible with the requested colors and layout.  Julia, who is living in America,  has now received the card and she was happy with it. It's nice to make a card every month and send it to someone you don't know at all. You can discover how that works at CCC.

Wir trinken morgens gerne Kaffee, aber nachmittags bevorzugen wir immer eine Tasse Tee. Ich mag Aromen nicht sehr, außer Rooibos und Lakritz und natürlich ganz normalen Tee. Wir haben auch lange Zeit etwas Leckeres dazu gegessen, aber ich muss ehrlich sagen, dass ich im letzten Jahr auch Corona-Kilo zugenommen habe ... Also bleiben die Leckereien jetzt im Schrank! Glücklicherweise ist das Wetter jetzt viel besser, so dass wir (hoffentlich) durch Wandern und Radfahren wieder ein Paar Kilo abnehmen können. ... 
Ich habe dieses Mädchen online gefunden und finde sie so süß mit dem Tablett voller Leckereien! Die Skizze der Karte stammt von der Card Chain Challenge und ich habe sie mit den gewünschten Farben und dem gewünschten Layout so gut gemacht. Julia in Amerika hat die Karte jetzt erhalten und hat sich darüber gefreut. Es ist schön, jeden Monat eine Karte zu machen und sie an jemanden zu senden, den man überhaupt nicht kennt. Wie das funktioniert, erfahrst du bei CCC.

woensdag 2 juni 2021

Dieren in de liftWat fijn! De dierentuinen en pretparken en nog zoveel meer: we kunnen er weer naar toe! Zouden de aapjes, giraffen en nijlpaarden in de dierentuin ons gemist hebben? Ik zou het niet kunnen zeggen, maar op mijn kaart zien ze er wel heel blij uit. Ze komen van het knipvel 'Sweet Cuties' dat ik 2 jaar geleden op de KreaDoe heb gekocht en ze kwamen nu heel goed van pas om onderstaande kaart te liften. Het is een idee van  http://mijnhobbyhonkchallenges.blogspot.com (15/6) om een kaart die je ooit hebt gemaakt, opnieuw te maken, maar nu net iets anders. Dat vond ik leuk om te doen en ik vind de nieuwe kaart net zo leuk geworden als de originele kerstkaart. De bomen zijn een aantal keren afgedrukt met dezelfde stempel (van Stampin' Up!) en van de gestempelde lantaarnpaal heb ik het lampje af gehaald en vervangen door een ovaaltje met een gestempelde tekst.How nice! The zoos and funparks and so much more: we can go there again! Would the monkeys, giraffes and hippos in the zoo have missed us? I couldn't say it, but they look very happy on my card. They come from the cutting sheet 'Sweet Cuties' that I bought 2 years ago at the KreaDoe craftshow and they now came in very handy to lift the christmascard. It's an idea from http://mijnhobbyhonkchallenges.blogspot.com to recreate a card you once made, but now slightly different. I enjoyed doing that and I think it has become just as much fun as the original Christmas card. I stamped the tree several times with the same stamp (from Stampin 'Up!) and I took the lamp off the stamped lamppost and replaced it with an oval with a stamped text.

Wie schön! Die Zoos und Funparks und vieles mehr sind wieder geöffnet und wir können wieder gehen! Haben uns die Affen, Giraffen und Flusspferde im Zoo vermisst? Ich weiss es nicht, aber auf meiner Karte sehen sie sehr froh aus. Sie stammen aus dem Schneideblatt 'Sweet Cuties', das ich vor 2 Jahren bei der KreaDoe Hobbymesse gekauft habe, und sie haben sich jetzt als sehr nützlich erwiesen, um meine Weihnachtskarte zu 'liften'. Es ist eine Idee von http://mijnhobbyhonkchallenges.blogspot.com, um eine Karte neu zu erstellen, die man schon einmal erstellt hat, jetzt aber mit anderen Motiven. Das hat genauso viel Spass gemacht wie bei der ursprüngliche Weihnachtskarte. Die Bäume sind alle mit nur einem Stempel gestempelt (von Stampin 'Up!). Und ich entfernte die Lampe vom gestempelten Laternenpfahl und ersetzte sie durch ein Oval mit einem gestempelten Text.

maandag 31 mei 2021

Baby


 Mijn jongste broer woont in Australië (Tasmanië om precies te zijn)  en zijn oudste dochter verwacht binnen nu en enkele weken hun eerste kindje. Wat het wordt weten we niet, maar ik wilde toch een kaart klaar hebben als de kleine geboren wordt, zodat hij zo snel mogelijk op de post kan! Ik heb een lief beertje van Stampin' Up! afgedrukt, uitgeknipt en op neutraal gekleurde dessinpapiertjes van Graphic 45 geplakt. Zo is de kaart geschikt voor een jongen, maar ook voor een meisje. Dat wordt spannend! De witte bloemen zijn uit stof gestanst en met een lijmpistool vastgezet. Het kant komt van de markt. Daar heb ik een tijd geleden een paar meter van gekocht en het komt regelmatig van pas!
We hebben onze broer al jaren niet gezien. Hij zou afgelopen jaar komen, maar zoals overal op de wereld: vanwege Corona ging het niet door. Hij vertelde wel, dat er nu op Tasmanië geen coronagevallen meer zijn en dat alle beperkingen opgeheven zijn. Wat een weelde.....


My youngest brother lives in Australia (Tasmania to be precise) and his oldest daughter is expecting their first child within a few weeks. We don't know what it will be, but I still wanted to have a card ready for when the little one is born, so that they can get it by mail as soon as possible! I stamped a cute bear from Stampin 'Up!, fussycut it out and pasted it on neutral colored design papers from Graphic 45. I diecut the white flowers out of fabric and attached them with a hotgluegun.
The card is suitable for a boy, but also for a girl. That will be exciting! We haven't seen our brother in years. He was supposed to come last year, but like everywhere in the world: because of Corona it had to be canceled. He did say that there are no more corona cases in Tasmania and that all restrictions have been lifted. What a luxury .....

Mein jüngster Bruder lebt in Australien (genauer gesagt in Tasmanien) und seine älteste Tochter erwartet innerhalb weniger Wochen ihr erstes Kind. Wir wissen nicht, was es sein wird, aber ich wollte eine Karte bereithalten, wenn der Kleine geboren wird, damit sie so schnell wie möglich mit der Post kann! Ich habe einen süßen Bären von Stampin 'Up! gestempelt, ausgeschnitten und auf neutral gefärbte Designpapiere von Grafik 45 geklebt. Die Karte ist für einen Jungen, aber auch für ein Mädchen geeignet. Das wird spannend! Wir haben unseren Bruder seit Jahren nicht mehr gesehen. Er sollte letztes Jahr kommen, aber wie überall auf der Welt: wegen Corona wurde es abgesagt. Er sagte, dass es in Tasmanien momentan keine Corona-Fälle mehr gibt und dass alle Beschränkungen aufgehoben wurden. Was für ein Luxus ...