zondag 31 mei 2020

Bloemen en bijtjes...


Ik ben dol op de stempels van Rubberdance, want ze zijn erg mooi om kaarten in deze stijl te maken. Ik ben eigenlijk helemaal niet 'stijlvast', want ik hou ook van CAS en van vintage, maar al die variaties maken de hobby 'kaarten maken' voor mij nou zo leuk!
Ik heb de achtergrond met verdunde Distress inkt gemaakt en de bruine vlekken van Vintage Photo met een blending tool aangebracht. Daarop kwamen stempelafdrukken van het handschrift met VersaMark en wit embossingpoeder. De bloemen zijn op een restje geel bewerkt karton afgedrukt dat ik al een poos geleden overhield van een andere kaart. Ze zijn uitgeknipt en opgeplakt, net als de bij. De kleine motiefjes zijn ook van Rubberdance en de cirkels heb ik met een dop van een lijmtube afgedrukt, dus daar had ik geen stempel voor nodig!
Challenge: http://papercraft-challenges.blogspot.com (5/6)
                   http://sirstampalotchallenge.blogspot.com (3/6)
                   http://mijnhobbyhonkchallenges.blogspot.com (15/6)
                   http://pixiescraftyworkshop.blogspot.com (15/6)
                   https://www.simonsaysstampblog.com/wednesdaychallenge (3/6)
                   http://creativefingerschallengeblog.blogspot.com (11/6)

I love Rubberdance stamps because they are very nice to make cards in this style. I'm not really 'style-conscious' at all, because I also like CAS and vintage, but all those variations make the hobby 'making cards' so much fun for me!
I made the background with diluted Distress ink and applied the brown spots of Vintage Photo with a blending tool. I stamped prints of the manuscript with VersaMark and embossed with white embossing powder. The flowers are stamped on a snippet of yellow inkted cardboard that I kept from another card some time ago. They are cut out and pasted, just like the bee. The small motifs are also from Rubberdance and I printed the circle with a cap of a glue tube, so I didn't need a stamp for those!

Ich liebe Rubberdance Stempel, weil sie sehr schön sind um Karten in diesem Stil herzustellen. Ich bin eigentlich überhaupt nicht "stilbewusst", weil ich auch CAS und Vintage mag, aber alle Variationen machen das Hobby "Karten machen" so viel Spaß für mich!
Ich habe den Hintergrund mit verdünnter Distress Ink erstellt und die braunen Flecken von Vintage Photo mit einem Blending tool aufgetragen. Stempeldrucke des Manuskripts mit VersaMark und weißem Prägepulver wurden hinzugefügt. Die Blumen sind auf ein Stück gelb verarbeiteten Karton gestempelt, den ich vor einiger Zeit von einer anderen Karte aufbewahrt habe. Sie wurden, genauso wie die Biene ausgeschnitten und aufgeklebt. Die kleinen Motive stammen ebenfalls von Rubberdance und ich habe die Kreise mit einer Kappe von einer Klebetube gestempelt, deshalb brauchte ich dafür keinen echten Stempel!

donderdag 28 mei 2020

Tom neemt afscheid..../ Tom says farewell.....


Deze kaart heb ik vorig jaar al gemaakt maar nog niet laten zien. Hij was bestemd als condoleancekaart voor de familie van onze dierenarts, die op vreselijk tragische manier om het leven is gekomen. Als we er aan denken kunnen we het eigenlijk nog steeds niet geloven.. Hij was een echte paardenman en was zelfs de vaste begeleidende dierenarts van de paarden die op de 3e dinsdag in september (met Prinsjesdag) in de stoet meelopen met de Gouden koets. Hij verongelukte vlak bij de manege met zijn paard, dat plotseling steigerde en bovenop hem viel. Hij is dus 'in het harnas' gestorven.....
Wij kwamen meer dan 20 jaar regelmatig bij hem en dat vooral omdat we met onze teckel Tom (en daarvoor met onze Cairn terriër Max) enkele keren per jaar naar Engeland gaan. Hij heeft daarvoor medicijnen en een speciale aantekening in het paspoort nodig. Ik hoor Ruud nog zeggen: 'Ha, daar is onze Engelandvaarder weer!' Hij was een ontzettend sympathieke man en altijd 'in' voor een gezellig praatje en we missen hem nog steeds.
Dus vandaar een silhouet van Tom op een kaart die ik maakte met Distress inkt. De sterren zijn via een sjabloon met structuurpasta aangebracht.
Rust zacht Ruud....
Hieronder een foto van de enorme optocht door het dorp met de kist op een open kar, begeleid door leden van het Gilde (waar Ruud ook erelid van was) en een ere escorte van de cavalerie die met Prinsjesdag in Den Haag ook meeloopt.Challenge: http://daranddiane.blogspot.com (31/5, Moon, Mourning)
                   http://sweetstamperschallenge.blogspot.com (5/6)
                   http://alessandrasangels.blogspot.com (10/6)
                   http://mijnhobbyhonk.blogspot.com (12/6)

Hallo Gerrina en Cornelie, welkom op mijn blog! Ik kende jullie al via FB (Gerrina, o.a. van Rubberdance) en van DCL en de Liftchallenge (Cornelie) en ik vind het echt leuk dat jullie me willen gaan volgen. Wellicht doen we leuke ideeën van elkaar op!

I made this card last year but have not yet shown it. It was intended as a condolence card for our vet's family, who died in a terribly tragic way. When we think about it, we still can not believe it .. He was a real horse man and was even the permanent veterinarian of the horses who walk on the 3rd Tuesday in September (with Prince's Day, opening of the new parliament year by the King in Den Haag/The Hague) in the procession with the Golden Coach. He had an accident with his horse, which suddenly pranced and fell on top of him.
We regularly came back for more than 20 years, especially because we go to England with our dachshund Tom (and before that with our Cairn terrier Max) a few times a year. He needed medicines and a special note in the passport. I can still hear Ruud say: "Ha, there is our England traveller again!" So that's why I put Tom on a card which I made with Distress ink. The stars are applied via a template with texture paste.
Rest in peace Ruud.....
Above is a photo of the huge procession through the village with the coffin on an open cart and an honorary escort of the Royal cavalry who also walks with de Golden Coach on Prince's Day.

Ich habe diese Karte letztes Jahr gemacht, sie aber noch nicht gezeigt. Es war als Beileidskarte für die Familie unseres Tierarztes gedacht, der auf schrecklich tragische Weise starb. Wenn wir darüber nachdenken, können wir es immer noch nicht fassen. Er war ein echter Pferdemann und sogar der ständige Tierarzt der Pferde, die am 3. Dienstag im September (an Prinsjesdag, der Eröffnung des neuen Regierungs Jahres) in der Prozession mit der Goldenen Kutsche gingen. Er hatte einen Unfall mit seinem Pferd, das plötzlich tänzelte und auf ihn fiel.
Wir sind seit mehr als 20 Jahren regelmäßig zu ihm zurückgekommen, vor allem, weil wir einige Male im Jahr mit unserem Dackel Tom (und davor mit unserem Cairn Terrier Max) nach England fahren. Er brauchte Medikamente und einen besonderen Hinweis im Pass. Ich kann Ruud immer noch sagen hören: "Ha, da ist wieder unser Englandfahrer".
Also daher eine Silhouette von Tom auf einer Karte, die ich mit Distress Stempelkissen gemacht habe. Die Sterne wurden über eine Vorlage mit Texturpaste aufgetragen.
Ruhe in Frieden Ruud.....
Oben ist ein Foto der riesigen Prozession durch das Dorf mit dem Sarg auf einem offenen Karren und einer Ehreneskorte der königliche Kavallerie, die auch an Prinsjestag in Den Haag dabei ist.

vrijdag 22 mei 2020

Poes tussen de bloemen

                                     
Wat heerlijk: de zon schijnt en je geniet van een lekker dutje tussen de zomerbloemen. Het leven kan mooi zijn voor een poes, maar ook voor ons!! Het gaat met het weer net als vorig jaar en daar kunnen we echt van genieten. Ik heb de kaart gemaakt als DT lid van Scrapping4Fun  en de poes is een digi van onderstaande sponsor. De stempel van de klaprozen is van Stampin' Up!, de margrietjes heb ik met een oude stans van Leane Creatief gemaakt en omdat ik helemaal niets had van korenbloemen heb ik die maar zelf gemaakt met een heel klein onderdeeltje van een oude pons van Stampin' Up!How lovely: the sun is shining and you enjoy a nice nap among the summer flowers. Life can be beautiful for a cat, but also for us !! The weather is just as nice as like last year and we can really enjoy it. I made the card as a DT member of Scrapping4Fun and the cat is a digi from the sponsor above. The stamp of the poppies is from Stampin 'Up !, I made the daisies with an old die from Leane Creatief and because I had nothing at all about cornflowers, I made them myself with a very small part of an old punch from Stampin' Up!

Wie schön: Die Sonne scheint und dann ein schönes Nickerchen geniessen zwischen den Sommerblumen. Das Leben kann schön sein für eine Katze, aber auch für uns !! Das Wetter ist genau so schön wie im letzten Jahr und wir können es wirklich genießen. Ich habe die Karte als DT-Mitglied von Scrapping4Fun gemacht und die Katze ist ein Digi vom Sponsor (siehe oben). Die weisse Blumen sind Stanzen von Leane Creatief. Der Stempel von den Mohnblumen ist von Stampin' Up! und weil ich gar nichts van Kornblumen habe, hab ich die selber zusammen gestellt mit einem ganz kleinen Teil einer Stanze von Stampin'Up!

zondag 17 mei 2020

Een fijne dag!


Dat is wat ik jullie vandaag toe wens: een hele fijne dag vol zonneschijn waar we probleemloos van kunnen genieten, net als deze poes! Ik heb alle witte details (ook de poes) met VersaMark gestempeld en geëmbost met WOW embossingpoeder.De poes is uitgeknipt en verhoogd opgeplakt. Daarna met zwart kleurpotlood de bladeren ingekleurd. De zwarte bloemetjes zijn op een apart uitgestanste vorm gestempeld en die heb ik gemat op een iets grotere vorm. Alle materialen zijn van Leane Creatief.
Challenge: http://letscreatechallenges.blogspot.com (31/5)
                   http://sweetstamperschallenge.blogspot.com (5/6)

That is what I wish you today: a very nice day full of sunshine that we can enjoy without any problems, just like this cat! I stamped all white details (including the cat) with VersaMark and embossed it with WOW embossing powder. The cat was cut out and glued on. Then colored the leaves with black colored pencil. The black flowers are stamped on a separate die-cut shape and I measured it on a slightly larger shape. All materials are from Leane Creatief.

Das wünsche ich Euch heute: einen sehr schönen Tag voller Sonnenschein, den wir problemlos genießen können, genau wie diese Katze! Ich stempelte alle weißen Details (einschließlich der Katze) mit VersaMark und hab sie embosst sie mit WOW-Embossingpulver. Die Katze wurde ausgeschnitten und aufgeklebt. Dann hab ich die Blätter koloriert mit einem schwarzen Buntstift. Die schwarzen Blumen sind auf einer separaten gestanzten Form gestempelt und ich habe sie auf einer etwas größeren Form geklebt. Alle Materialien stammen von Leane Creatief.woensdag 13 mei 2020

Een nieuwe woning


Ja, eindelijk (na een half jaar wachten) is het vrijdag eindelijk zo ver en krijgen onze Yvonne en haar gezin de sleutel van hun nieuwe huis. Het staat maar een paar honderd meter van hun oude huis vandaan, maar het is echt ruimer en heeft veel meer mogelijkheden, dus ze kijken er echt naar uit. Natuurlijk gaan we ze (op gepaste afstand!) een paar dagen helpen om alles op te frissen en over te huizen. Ze hebben hiervoor 2 weken de tijd, dus dat moet lukken!
Ik heb deze kaart voor hen gemaakt met stempels van een echte Engelse cottage en een bijpassend stapelmuurtje en het is een kleine hint naar hun favoriete vakantieland. Hun nieuwe huis lijkt er in de verste verte niet op, maar dromen van een cottage doen ze af en toe wel! Alles is ingekleurd met blends en Distress inkt. Bij de bloemen zie je een uitgestanste sleutel van Marianne Design en ook de standaard is van MD.
Valrie is mijn nieuwe volger en ik wil haar van harte welkom heten op mijn blog!
Challenge: http://de-egel.blogspot.com (19/5)
                   http://crafterscastle.blogspot.com (31/5)
                   http://allsortschallenge.blogspot.com (22/5)
                   https://www.simonsaysstampblog.com/wednesdaychallenge/ (13/5)
                   http://alessandrasangels.blogspot.com (31/5)
                 
Yes, finally (after half a year of waiting) oncoming Friday our Yvonne and her family get the key to their new home. It is only a few hundred meters from their old house, but it is really more spacious and has many more options, so they are really looking forward to it. Of course we are going to help them (at an appropriate distance!) for a few days to freshen everything up and move over. They have 2 weeks to do this, so it should work! I made this card for them with stamps from a real English cottage and a matching wall and it is a small hint to their favorite holiday destination. Their new home is nothing like it, but they do occasionally dream of a cottage! Everything is colored with blends and Distress ink. At the flowers I added a diecut key from Marianne Design and the diecut standard is also from MD.
I say a warm welcome to Valrie, my new follower!!

Ja, endlich (nach einem halben Jahr des Wartens) ist es am Freitag endlich so weit und unsere Yvonne und ihre Familie bekommen den Schlüssel zu ihrem neuen Zuhause. Es ist nur ein paar hundert Meter von ihrem alten Haus entfernt, aber es ist wirklich geräumiger und hat viel mehr Möglichkeiten, also freuen sie sich wirklich darauf. Natürlich werden wir ihnen helfen (in angemessener Abstand zu einander) um ein paar Tage lang alles aufzufrischen und umzuziehen. Sie haben 2 Wochen Zeit, um dies zu tun, also sollte es funktionieren! Ich habe diese Karte für sie mit Stempeln von einem echten englischen Cottage und einer passenden Stapelmauer gemacht und es ist ein kleiner Hinweis auf ihr Lieblingsreiseziel. Ihr neues Zuhause ist nichts Vergleichbares, aber sie träumen gelegentlich von so einem Häuschen! Alles ist mit Blends und Distress Ink gefärbt. An den Blumen siehst Du einen gestanzten Schlüssel von Marianne Design und der Standard ist ebenfalls von MD.
Und ich sage noch ein herzliches Willkommen an Valerie, meine neue Folgerin!

maandag 11 mei 2020

Me and my kitten


Wat blijven de afbeeldingen van Sandra Kuck toch mooi! Dit schattige meisje heeft plezier in het maken van muziek en haar kitten kijkt graag toe. Ik weet uit ervaring dat een huisdier (in ons geval een superlieve teckel!) echt je beste vriend kan zijn, die overal bij je wil zijn. Ik heb de cirkels uitgestanst en er 3 vlinders bij geborduurd. De plaatjes van de bloemen en 2 andere vlinders komen uit een oude Hobbykaart.
Challenge: http://daranddiane.blogspot.com (19/5)
                   http://cutitupchallenges.blogspot.com (13/5)
                   http://craft-alnica.blogspot.com (19/5)
                   http://thesisterhoodofcrafters.blogspot.com (24/5)

I like the images of Sandra Kuck very much. The girl on my card is making music and her kitten is keeping company and I think he likes it! I know, that a pet (in our case: a very cute and adorable dachshound) can be the best friend ever!  I diecut the circles and attached them onto my card  and embroidered 3 butterflies and added 2 paper ones. The flower images have been pubished a while ago in a Dutch craft magazine.

Ich bin Fan von den süssen Motiven von Sandra Kuck. Das liebe Mädchen auf dem Bild spielt Musik und ihr Kätzchen schaut zu. Ich weiss aus eigener Erfahrung dass ein Tier (bei uns ist das ein superlieber Dackel) wirklich ein bester Feund sein kann. Ich hab die Kreisen auf der Karte ausgestanzt und einege Schmetterlinge gestickt. Die Blumenmotive kommen aus einer alten Holländische Hobbyzeitschrift.

vrijdag 8 mei 2020

BreiclubjeDe digi van de dames van dit breiclubje is vast uit de tijd dat we nog gezellig met z'n drieën op de bank konden zitten om lol te maken! Ik vind het wel een grappige afbeelding, hoewel ik eigenlijk nooit met dit soort plaatjes werk. Maar voor een keer was het wel leuk om te doen. Ik heb de dames ingekleurd met heel gewone viltstiften en de bank met verdunde Distress inkt. Het sjabloon op de achtergrond is van Leane Creatief en ik had ook nog oud, bijpassend dessinpapier met een breiwerkje van Marianne Design. Ik vond dat de gehaakte bloemen er wel bij passen en ze liggen al tijdenlang in de kast. Ze zijn uit de tijd dat ik me nog goed en regelmatig met haak- en breinaalden kon vermaken. Ik heb het heel veel gedaan, maar nu staat het allemaal op een heel laag pitje....
De kaart is een DT bijdrage voor de nieuwe challenge van http://scrapping4funchallenges.blogspot.com met het thema 'dames'. De sponsor is


The digi of the ladies of this knitting club is probably from the time when the three of us could still sit on the couch to have fun! I think it is a funny image, although I never actually work with these kinds of pictures. But for once it was fun to do. I colored the ladies with ordinary felt-tip pens and the sofa with diluted Distress ink. The template in the background is from Leane Creatief. I found the crocheted flowers to go with them and they have been in the closet for a long time. They are from the time when I could still have fun with crochet and knitting needles. I've done it a lot, but now it's all a bit 'forgotten'... The card is a DT contribution for the new challenge of http://scrapping4funchallenges.blogspot.com with the theme 'ladies'.

Das Digi der Damen dieses Strickclubs stammt wahrscheinlich aus der Zeit, als drei Personen noch gemütlich beisammen auf der Couch sitzen konnten, um Spaß zu haben! Ich denke, es ist ein lustiges Bild, obwohl ich nie mit solchen Bildern arbeite. Aber diesmal hat es Spaß gemacht. Ich färbte die Damen mit gewöhnlichen Filzstiften und das Sofa mit verdünnter Distress-Tinte. Die Vorlage im Hintergrund stammt von Leane Creatief. Ich habe die gehäkelten Blumen schon lange im Schrank. Sie stammen aus der Zeit, als ich noch Spaß mit Häkeln und Stricknadeln haben konnte. Ich habe es viel getan, aber jetzt ist alles auf dem Rückgrat ...
Die Karte ist ein DT-Beitrag für die neue Herausforderung von http://scrapping4funchallenges.blogspot.com mit dem Thema "Damen".


dinsdag 5 mei 2020

Hello there!


Deze kaart heb k voor een neef gemaakt die deze week jarig is. In de afgelopen jaren kreeg hij meestal een kaart met een auto, trein of iets dergelijks maar nu wilde ik een keer iets anders maken en daarvoor heb ik wat oudere stempels van Rubberdance uit de kast gehaald. Ik had nog een restje papier over van een andere kaart dat ik met groene Distress inkt en water had bewerkt. Daarop kwamen kleine motiefjes en de twee giraffen. Ik heb dezelfde stempel 2 x heb afgedrukt op wit papier, ingekleurd met blends en uitgeknipt. De vlinders zijn op dezelfde manier gemaakt. Op het witte karton heb ik met grijze inkt via een sjabloon kleine  rondjes aangebracht en er paarse vlekjes met bubbeltjesplastic op gezet. De lijntjes komen van een stempel van Leane Creatief. Morgen gaat de kaart op de post en ik hoop dat hij in de smaak zal vallen!

Challenge: http://friendship-challenge.blogspot.com (30/5)

                   http://butterflyspotchallenge.blogspot.com (Xtra colour-Xanadu-Xiketic-Xanthic)
                 http://southerngirlschallenge.blogspot.com (13/5)
                 http://craftstamper.blogspot.com (31/5)
                  http://knutselsenkadootjes.blogspot.com (22/5)

I made this card for a cousin's birthday this week. In recent years he usually got a card with a car, train or something like that, but now I wanted to make something different and for that I used Rubberdance stamps. I had leftover paper from another card that I had worked with green Distress ink and water. Then stamped some small motifs and the two giraffes. I printed the same giraffe stamp twice on white paper, colored with blends and cut out. The butterflies are made the same way. I worked the white card with gray ink and a template with round circles and I put the purple spots on it with bubble wrap. The lines come from a stamp of Leane Creatief. The card will be mailed tomorrow and I hope he will like it!


Ich habe diese Karte letzte Woche zum Geburtstag eines Cousins ​​gemacht. In den letzten Jahren bekam er meistens eine Karte mit einem Auto, einem Zug oder so, aber jetzt wollte ich etwas anderes machen und dafür hab ich Rubberdance Stempel aus dem Schrank geholt. Ich hatte Papierreste von einer anderen Karte, die ich mit grüner Tinte und Wasser bearbeitet hatte. Darauf stempelte ich kleine Motive. Für die beiden Giraffen hab ich den gleichen Stempel 2 x auf weißes Papier gedruckt, mit Blends gefärbt und ausgeschnitten. Die Schmetterlinge wurden auf die gleiche Weise hergestellt. Ich habe den weißen Karton mit grauem Distress ink und einer Schablone mit runden Kreisen bearbeitet. Die lila Flecken hab mit Luftpolsterfolie 'gestempelt'. Die Zeilen stammen von einem Stempel von Leane Creatief. Die Karte wird morgen verschickt und ich hoffe, sie wird dem Geburtstagskind gefallen!


zondag 3 mei 2020

Tropical
Kunnen jullie het thuis zitten nog een beetje volhouden? Hier gaat het nog steeds goed en ik vermaak me prima met allerlei hobby's en natuurlijk ook wat werk in en om het huis. Dat is 'stilte voor de storm' want op de 15e krijgen onze dochter Yvonne en haar gezin de sleutel van hun nieuwe huis en dan gaan we toch echt wel een paar dagen helpen en proberen daarbij natuurlijk wel afstand van elkaar te houden. Ze kijken er al bijna een half jaar naar uit en nu is het dan eindelijk bijna zover. Ze kunnen niet wachten!
Van mijn kaart heb ik drie foto's onder elkaar gezet om te laten zien hoe deze tropische schuifkaart er van buiten en van binnen  uitziet. Ik heb het model samen met Yvonne gemaakt en het was superleuk om te doen. We gebruikten stempels van Stampin' Up! en ik heb alles ingekleurd met blends. Het geheel nog wat opgevrolijkt met zijden roosjes en dat was het!
Challenge: http://stamplorations.blogspot.com (30/5)
                  http://sirstampalotchallenge.blogspot.com (3/6)
                  http://friendship-challenge.blogspot.com (30/5)
                  http://craftycatzweeklychallenge.blogspot.com (10/5)
                  https://www.simonsaysstampblog.com/wednesdaychallenge/ (6/5)

Can you still keep sitting at home? It is still going well over here and I am enjoying myself with all kinds of hobbies and of course some work in and around the house. That is 'calm before the storm' because on the 15th our daughter Yvonne and her family get the key to their new home and then we will really be busy to help for a few days and of course try to keep our distance from each other. They have been looking forward to it for almost six months and now it is finally almost time. They can't wait! 
I put three photos of my card together to show what this tropical scroll card looks like on the outside and inside. I made the model together with Yvonne and it was super fun to do. We used stamps from Stampin 'Up! and I colored everything with blends. I cheered up with some silk roses and that was it!


Könnt Ihr immer noch ohne Probleme zu Hause sitzen? Hier geht es immer noch gut und ich habe Spaß an allen möglichen Hobbys und natürlich an einigen Arbeiten im und um das Haus. Das ist "Ruhe vor dem Sturm", denn am 15. bekommen unsere Tochter Yvonne und ihre Familie den Schlüssel zu ihrem neuen Haus und dann werden wir ein paar Tage mithelfen und dabei natürlich versuchen Abstand voneinander zu halten. Sie haben sich seit fast sechs Monaten darauf gefreut und jetzt ist es endlich fast soweit. Sie können es kaum erwarten! Ich zeige jetzt drei Fotos der Karte die ich gebastelt habe, damit Ihr Euch die Außen- und Innenseite anschauen könnt. Ich habe das Modell zusammen mit Yvonne gemacht und es hat super Spaß gemacht. Wir haben Stempel von Stampin 'Up! benutzt und ich habe alles mit Blends gefärbt. Das Ganze wurde mit einigen Seidenrosen verziert und das wars!